Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Mfv.10508/2018/7. számú precedensképes határozata munkabér megfizetése tárgyában. [2012. évi I. törvény (Mt.) 285. §, (3) bek.] Bírók: Stark Marianna, Szolnokiné dr. Csernay Krisztina, Tálné dr. Molnár Erika

A határozat elvi tartalma:

Valamely teljesítmény alapján és a munkavállaló eredményességéhez is kötött bónusz igazolásra jogosultság feltételeként a munkáltató a munkavállaló munkavégzésével összefüggő, mérlegelési körébe tartozó szempontokat is meghatározhat. A mérlegelés során azonban csak az adott év értékelhető, a mérlegelés a korábbi évek munkavállalói magatartását, esetleges mulasztásait nem vonhatja az adott évre kitűzött bónusz juttatásra jogosultság értékelési körébe.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Mfv.II.10.508/2018/7.

A tanács tagjai: Dr. Stark Marianna a tanács elnöke

Szolnokiné dr. Csernay Krisztina előadó bíró

Dr. Tálné dr. Molnár Erika bíró

A felperes:

A felperes képviselője: Dr. Kalló János Márk ügyvéd

Az alperes:

Az alperes képviselője: Dr. Pálfi Ügyvédi Iroda

(ügyintéző: Dr. Pálfi Endre ügyvéd,

A per tárgya: munkabér megfizetése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:

Fővárosi Törvényszék 8.Mf.680.136/2018/5.

Az elsőfokú bíróság határozata:

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 61.M.2300/2015/36.

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 8.Mf.680.126/2018/5. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi az alperest, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a felperesnek 50.000 (ötvenezer) forint és 13.500 (tizenháromezer-ötszáz) forint áfa perköltséget, valamint az államnak felhívásra 469.400 (négyszázhatvankilencezer-négyszáz) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A tényállás

[1] A közigazgatási és munkaügyi bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2011. május 20-ától marketing menedzser, később üzletág igazgatói munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél.

[2] Az alperes 2014-ben hatályos Kollektív Szerződésének VIII. pont 1.1. pontjának c) alpontja a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért alkalmazandó jogkövetkezményként tüntette fel a prémium csökkentést, a prémium megvonást, mozgóbér csökkentést, illetve mozgóbér megvonást. Az 1.2. pont szerint a hátrányos jogkövetkezmények kiszabására indokolt írásbeli határozattal az SzMSz-ben meghatározottak jogosultak. A Kollektív Szerződés a határozat meghozatalára rendelkezésre álló szubjektív határidőt 15 napban, az objektív határidőt pedig egy évben határozta meg.

[3] A Kollektív Szerződés munkavállalói díjazásról rendelkező IX. pontjának 2. alpontja szerint amennyiben munkaszerződés vagy bérmegállapodás másként nem rendelkezik, a teljesítményalapú mozgóbér (vállalati teljesítményen alapuló bónusz, illetve az egyéni teljesítményen alapuló inszentív) fizetése vagy nem fizetése a munkáltató diszkrecionális jogkörébe tartozik, tehát a munkáltatói jogkör gyakorló vezető joga eldönteni a munkavállaló teljesítményétől, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásától, egyéb jogkövető magatartásától, továbbá a vállalati belső szabályzatokban rögzített feltételektől, körülményektől függően azt, hogy az adott munkavállalót részesíti-e mozgóbérben vagy sem.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!