Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Fővárosi Ítélőtábla Pkf.25779/2020/3. számú határozata a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy ügyben hozott határozatának megváltoztatása tárgyában. [1997. évi XI. törvény (Vt.) 5. §, 6. §] Bírók: Békefiné dr. Mózsik Tímea, Lesenyei Terézia, Pullai Ágnes

Fővárosi Ítélőtábla

8.Pkf......../2020/3.

A Fővárosi Ítélőtábla a Mennyei Ügyvédi Iroda (....., ügyintéző: dr. Mennyei Robin ügyvéd) által képviselt kérelmező neve (......) kérelmezőnek a Dulin Ügyvédi Iroda (...., ügyintéző: dr. Dulin Zsolt ügyvéd) által képviselt ellenérdekű fél (.....) ellenérdekű fél ellen a benyújtó védjegyet lajstromozó határozatának megváltoztatása iránt indított ügyében a Fővárosi Törvényszék 2020. június 17. napján kelt 1.Pk......../2020/9. számú végzése ellen az ellenérdekű fél 10. sorszám alatt előterjesztett fellebbezése folytán meghozta a következő

v é g z é s t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

[1] A B. SA által gyártott "Hialuron Direkt Plus" termék forgalmazását viszonteladókon keresztül a kérelmező végezte. A 2005. december 19. napján kötött értékesítési és képviseleti szerződés alapján szerződéses partnereként a termék kizárólagos magyarországi forgalmazója az ellenérdekű fél volt. E termék csomagolásán egymás alatt a "DIETPHARM", a "Hialuron Direkt Plus" és a "hialuronsav pótlására kapszula" felirat, a stilizált atomokból kialakított "H" betű, továbbá az arra alulról és felülről rámutató kék színű íves nyilak szerepeltek. A szerződést 2017. júniusában a kérelmező felmondta, így 2017. októbere óta az ellenérdekű fél a termékek forgalmazására nem jogosult.

[2] Az ellenérdekű fél 2017. ....... napján színes ábrás megjelölés védjegyoltalmát kezdeményezte a Nizza Megállapodás szerinti 5. áruosztályba tartozó "étrend- és táplálékkiegészítők" termékek vonatkozásában. A megjelölésben felül sötétzöld csíkkal zárt, alul fehérből világossárgán keresztül világoskékbe átmenő háttér előtt nyomtatott, piros betűkkel a "hialuronsav pótlására kapszula" felirat olvasható. Alatta a szintén piros színű, stilizált atomokból felépített "H" betű látható, amire fentről és alulról kék színű, ívelt nyilak mutatnak.

[3] A kérelmező a lajstromozás megakadályozása érdekében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 2. § (2) bekezdése a) pontja, valamint 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján észrevételt, továbbá 5. § (2) bekezdés a) pontja és 6. §-a szerint felszólalást nyújtott be. A felszólalás körében hangsúlyozta, hogy a terméket 2012. óta forgalmazza Magyarországon az ellenérdekű félen keresztül, a vele kötött kereskedelmi megállapodás alapján. Az ellenérdekű fél használata tehát nem minősül saját jogú használatnak, hiszen az együttműködés alapján korábban forgalmazott termék csomagolásán a felirat, a háttérszínek, a stilizált "H" betű, illetőleg a nyilak a gyártótól származó nyilatkozat igazolása szerint 2012. óta ugyanígy szerepelnek. Továbbá arra hivatkozott, hogy az ellenérdekű fél az ő magyarországi viszonteladója, forgalmazója volt, tehát mint ügynöke élt bejelentéssel engedélye nélkül a megjelölésre.

[4] Az ellenérdekű fél vitatta a felhozott lajstromozási akadályokat és változatlanul a megjelölés védjegyoltalmát kérte.

[5] A benyújtó (a továbbiakban: Hivatal) M..../36 ügyiratszámú határozatával a megjelölést ..... szám alatt védjegyként lajstromozta. A hatóság az észrevételt és a felszólalást egyaránt megalapozatlannak találta. Utóbbit vizsgálva a védjegybejelentést nem tartotta a Vt. 5. § (2) bekezdés a) pontjába ütközőnek, mert a kereskedelmi megállapodás csupán a "Fidifarm" és "Dietpharm" nevek, illetőleg a hozzájuk kapcsolódó szavak, szimbólumok használatának védjegyeztetését tiltotta meg az ellenérdekű fél számára. Azonban az A. melléklet hiányában nem derült ki, hogy a szerződés milyen kérelmezői védjegyekre, megjelölésekre utal. A bejelentett megjelölés ábrájának grafikai megtervezésére pedig mindkét fél hivatkozott, de a csatolt, egymásnak ellentmondó okiratokból nem volt megállapítható, hogy a színes ábrás megjelölés a kérelmezőt illeti-e meg, következésképp az sem, hogy annak használatára ő adott-e az ellenérdekű félnek engedélyt. Ekként a korábbi belföldi használatot nem látta igazoltnak.

[6] A másik viszonylagos kizáró ok kapcsán a hatóság rögzítette, hogy az ellenérdekű fél 2005 decemberétől a kérelmező magyarországi forgalmazójaként tevékenykedett. Minthogy a szerződésből nem derült ki, hogy mely megjelölések, ábrák és szimbólumok tekintetében tilalmazott a védjegybejelentés, az ábrát illetően viszont mindkét fél nyilatkozott és okiratokat csatolt arra vonatkozóan, hogy azt ő terveztette, így a Hivatal nem találta megállapíthatónak, hogy az adott színes ábrás megjelölés a kérelmezőhöz kötődne. Ezért a Vt. 6. §-a szerinti ügynöki minőségre történő hivatkozást sem fogadta el és a megjelölésre védjegyoltalmat adott.

[7] A döntés ellen a kérelmező élt jogorvoslattal a határozat megváltoztatását és a védjegybejelentés elutasítását kérve. Vitatta a Hivatal kialakított jogi álláspontját és kérte, hogy a bíróság valamennyi felhívott kizáró okot érintően vizsgálja felül a határozatot. Az ellenérdekű fél ellenkérelme a határozat helybenhagyását célozta.

[8] Az elsőfokú bíróság végzésével a Hivatal M......./36 számú határozatát megváltoztatta és a védjegybejelentést elutasította. A hivatali határozatot - utalva a Vt. 58. § (4) bekezdésére és 77. § (4) bekezdés a) pontjára - csak a viszonylagos lajstromozási akadályok fennállásának kérdésében bírálta felül, tekintettel arra, hogy az észrevételt tevő nem minősül ügyfélnek, és így a kérelmező a feltétlen kizáró okokat érintő részében nem kérhette a döntés megváltoztatását.

[9] A felszólalásban felhívott első okot vizsgálva rámutatott, hogy a bejelentett színes ábrás megjelölés és a kérelmező által állított korábbi belföldi használat tárgyát képező megjelölés lényegét tekintve azonos, mivel a védjegybejelentésből csupán az ellenérdekű fél által forgalmazott termék elnevezése, a "Hialuron Direct Plus" hiányzik. Kifejtette, miszerint az együttműködési megállapodás csak a "Fidifarm" és "Dietpharm" cégnevek, az ezekre emlékeztető szavak és szimbólumok szerződés megszűnését követő használatát, illetőleg védjegyeztetését tiltja. Az e körben hivatkozott termékfelsorolás (a szerződés A. melléklete) sem a hivatali, sem a bírósági eljárás során nem került becsatolásra. Ugyanakkor az ellenérdekű fél sem vitatta, hogy a Hialuron Direct, illetőleg a Hialuron Direct Plus termékek forgalmazására a kérelmezővel kötött megállapodás alapján volt joga, míg a kérelmező a termékek nemzetközi forgalmazását a B. SA gyártó céggel kötött megállapodás alapján végezte. A gyártó pedig a hivatali eljárás során tett nyilatkozatában tanúsította, hogy a 2012-2017. között értékesített termékek csomagolása azonos volt, leszámítva azokat az apró különbségeket, mint a disztribútor társaság neve. Ebből az következik, hogy a Hialuron Direct Plus termékek országtól függetlenül egységes csomagolásban kerültek piacra. Ezt alátámasztja a hivatali eljárásban csatolt 2006-os horvátországi újság hirdetés, amelyben ugyanezen stilizált "H" betű, íves nyilak és világosból sötétebbe átmenő háttér adják a termékcsomagolás jellegzetességét, bár kétségtelen, hogy a betű mögött két csont ízületes kapcsolódása látható, ez azonban olyan jelentéktelen különbség, ami a lényegi azonosságot nem zárja ki.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!