A Kúria Bfv.187/2017/7. számú precedensképes határozata foglalkozás körében elkövetett GONDATLAN veszélyeztetés vétsége tárgyában. [1978. évi IV. törvény (Btk.) 171. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 339. §, 416. §, 423. §, 424. §, 427. §, 585. §] Bírók: Kónya István, Márki Zoltán, Somogyi Gábor

A határozat elvi tartalma:

A foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetést nem követi el, akinek hanyagsága csupán absztrakt veszélyhelyzetet eredményez, és a testi sértéshez vezető közvetlen veszély később, mások mulasztása folytán keletkezik.

***********

Kúria

ítélete

Az ügy száma: Bfv.III.187/2017/7.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Márki Zoltán, a tanács elnöke

Dr. Somogyi Gábor, előadó bíró

Dr. Kónya István, bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: nyilvános ülés

Az ülés napja: 2017. május 16.

Az ügy tárgya: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

Terhelt: B. I.

Első fok: Székesfehérvári Járásbíróság, 9.B.758/2013/24., ítélet, tárgyalás,

2015. április 14.

Másodfok: Székesfehérvári Törvényszék, 2.Bf.122/2015/15., ítélet, tárgyalás,

2016. május 11.

Az indítvány előterjesztője: védő

Az indítvány iránya: a terhelt javára

Rendelkező rész

A foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt a terhelt ellen folyamatban volt büntetőügyben a terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Székesfehérvári Járásbíróság 9.B.758/2013/24. számú, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 2.Bf.122/2015/15. számú ítéletét megváltoztatja, és a terheltet az 1978. évi IV. törvény 171. § (1) bekezdésébe ütköző foglalkozás közében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vád alól felmenti.

A büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költséget az állam viseli.

Elrendeli a a terhelt által bűnügyi költség címén befizetett összegnek a befizetéstől a visszatérítés időpontjáig számított mindenkori törvényes kamatával együtt a terheltnek történő visszafizetését.

Az ítélet ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

I.

[1] A Székesfehérvári Járásbíróság a 9.B.758/2013/24. számú ítéletével a terheltet foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége [1978. évi IV. törvény - a továbbiakban: korábbi Btk. - 171. § (1) bekezdés] miatt 1 évi időtartamra próbára bocsátotta.

[2] A terhelt védőjének fellebbezése alapján eljárva a Székesfehérvári Törvényszék a 2.Bf.122/2015/15. számú ítéletével a terheltet megrovásban részesítette, egyebekben azonban az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!