Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32001L0032[1]

A Bizottság 2001/32/EK irányelve (2001. május 8.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

A BIZOTTSÁG 2001/32/EK IRÁNYELVE

(2001. május 8.)

a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdése h) pontja első albekezdésére,

tekintettel a Dánia, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság által előterjesztett kérelemre,

(1)

A 2000/29/EK irányelv rendelkezései szerint különleges növény-egészségügyi veszélynek kitett "védett övezetek" határozhatók meg és így különleges védelem biztosítható a belső piaccal összhangban álló feltételek mellett. Az ilyen övezeteket a legutóbb a 2000/23/EK ( 2 ) irányelvvel módosított, a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló, 1992. október 6-i 92/76/EGK ( 3 ) bizottsági irányelv határozta meg.

(2)

Azóta jelentős fejlődés ment végbe az említett, kezdetben a releváns károsító szervezetek vonatkozásában védett övezetekként elismert övezetek némelyikének növény-egészségügyi állapotában.

(3)

A Dánia által nyújtott információkból kiderül, hogy többé nem helyénvaló fenntartani Dánia esetében a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) és a Tomato spotted wilt vírus tekintetében elismert védett övezetet.

(4)

Portugáliában a Gonipterus scutellatus Gyll. elleni, az Egyesült Királyságban és Írországban a Pissodes spp. (európai) elleni védekezési intézkedésekről szóló bizonyos rendelkezéseket módosítani kell, hogy figyelembe lehessen venni e szervezetek jelenlegi eloszlását az illető országokban.

(5)

Az Egyesült Királyság és Svédország által nyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy a helyi önkormányzati átszervezés után a megfelelő védett övezetek jelenlegi leírását a Dendroctonus micans Kugelan és a Leptinotarsa decemlineata Say tekintetében módosítani kell.

(6)

A 92/76/EGK irányelv szerint Ausztriát, Írországot és az apuliai, emilia-romagnai, lombardiai és venetói régiókat Olaszországban átmenetileg védett övezetként ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Wins. et al. tekintetében a 2001. március 31-én véget érő időszakra.

(7)

Az Írország által nyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy az Írország számára a védett övezetek feltételes elismerését az Erwinia amylovora (Burr.) Wins. et al. tekintetében egy további korlátozott időszakkal meg kell hosszabbítani.

(8)

Az Ausztria és Olaszország által nyújtott információkból kitűnik, hogy Ausztrián és Olaszországon belül bizonyos területeket nem kell többé védett övezetként elismerni az Erwinia amylovora (Burr.) Wins. et al. tekintetében, míg más területeket védett övezetként kell elismerni az Erwinia amylovora (Burr.) Wins. et al. tekintetében egy további korlátozott időszakra.

(9)

A Franciaország által nyújtott információkból kitűnik, hogy Franciaországon belül bizonyos területeket nem kell többé védett övezetként elismerni az Erwinia amylovora (Burr.) Wins. et al. tekintetében.

(10)

Az Egyesült Királyság által nyújtott információkból kitűnik, hogy az Egyesült Királyság számára a Beet necrotic yellow vein vírus tekintetében kijelölt védett övezet feltételes elismerését egy további korlátozott időszakra meg kell hosszabbítani.

(11)

Ennélfogva szükséges módosítani a védett övezetek jelenlegi kijelölését. Az egyértelműség érdekében ezen övezetek új jegyzékét kell elfogadni. A 92/76/EGK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni. A folyamatosan fennálló növény-egészségügyi problémákra tekintettel ezt az irányelvet a lehető leghamarabb hatályba kell léptetni és azt honosítani kell.

(12)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A mellékletben felsorolt Közösségen belüli övezetek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése h) pontja első albekezdésének értelmében védett övezetekként kerülnek elismerésre ezen irányelv mellékletében felsorolt károsító szervezet(ek) tekintetében.

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2001. május 21-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Ezeket 2001. május 22-től alkalmazzák. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A tagállamok elfogadják az ilyen hivatkozásra vonatkozó eljárást.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot.

4. cikk

A 92/76/EGK irányelv 2001. május 22-től kezdődő hatállyal hatályát veszti.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt az irányelvet 2001. május 22-től kell alkalmazni.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGEN BELÜL A NEVÜK MELLETT FELSOROLT KÁROSÍTÓ SZERVEZET(EK) TEKINTETÉBEN "VÉDETT ÖVEZETEKKÉNT" ELISMERT ÖVEZETEK

Károsító szervezetVédett övezet: az alábbi területek
a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük minden stádiumában
1. Anthonomus grandis (Boh.)Görögország, Spanyolország (Andalúzia, Katalónia, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)Írország, Portugália ( Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települsek) és Trás-os-Montes), Finnország, Svédország, Egyesült Királyság
3. Cephalcia lariciphila (Klug.)Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
3.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Ciprus (2008. március 31-ig)
4. Dendroctonus micans KugelanGörögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey-sziget)
5. Gilpinia hercyniae (Hartig)Görögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
6. Globodera pallida (Stone) BehrensLettország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország
7. Gonipterus scutellatus GyllGörögország, Portugália (Azori-szigetek)
8. Ips amitinus EichhofGörögország, Franciaország (Korzika), Írország, Egyesült Királyság
9. Ips cembrae HeerGörögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország és Man-sziget)
10. Ips duplicatus SahlbergGörögország, Írország, Egyesült Királyság
11. Ips sexdentatus BoernerÍrország, Ciprus (2008. március 31-ig), Egyesült Királyság (Észak-Írország és Man-sziget)
12. Ips typographus HeerÍrország, Egyesült Királyság
13. Leptinotarsa decemlineata SaySpanyolország (Ibiza és Menorca), Írország, Ciprus (2008. március 31-ig), Málta, Portugália (Azori-szigetek és Madeira), Finnország (Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa körzetek), Sweden ( Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar és Skåne megyék), Egyesült Királyság
14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
15. Sternochetus mangiferae FabriciusSpanyolország (Granada és Malaga), Portugália (Alentejo, Algarve és Madeira)
16. Thaumetopoea pityocampa (Den. és Schiff.)Spanyolország (Ibiza)
b) Baktériumok
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.Görögország, Spanyolország, Portugália
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al— Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Olaszország (Abruzzi; Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Marche; Molise; Piemont; Szardínia; Szicília; Toscana; Umbria; Valle d’Aosta), Lettország, Portugália, Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Csatorna-szigetek),
— illetve 2008. március 31-ig Írország, Olaszország (Apúlia, Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos főúttól – Via Emiliától északra fekvő megyei terület kivételével), Parma, Piacenza, Rimini (a 9. számú országos főúttól – Via Emiliától északra fekvő megyei terület kivételével) megye, Lombardia, Veneto: kivéve Rovigo megyében Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara települések, illetve Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések, valamint Verona megyében Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari települések), Litvánia, Ausztria (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási terület), Stájerország, Bécs), Szlovénia (kivéve Gorenjska és Maribor régiók), Szlovákia (Blahó, Felsővámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lőcse megye), Nagy Ripany (Nagyrépény megye), Málnapatak (Poltár megye), Hrohov (Rozsnyó megye), Nagykázmér, Luhyna, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tőketeberes megye) települések kivételével)
c) Gombák
01. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrCseh Köztársaság, Dánia, Görögország (Kréta és Leszbosz), Írország, Svédország és az Egyesült Királyság (kivéve Man-sziget)
1. Glomerella gossypii EdgertonGörögország
2. Gremmeniella abietina MoreletÍrország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J MillerÍrország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
d) Vírusok és vírusszerű szervezetek
1. Beet necrotic yellow vein virusDánia, Franciaország (Bretagne), Írország, Litvánia, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
2. Tomato spotted wilt vírusFinnország, Svédország
3. Citrus tristeza virus (European strains)Görögország, Franciaország (Korzika), Olaszország, Málta (2008. március 31-ig), Portugália
4. Grapevine flavescence dorée MLOCseh Köztársaság (2009. március 31-ig), a franciaországi Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász régiók (2009. március 31-ig), az olaszországi Basilicata régió (2009. március 31-ig)

( 1 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

( 2 ) HL L 103., 2000.4.28., 72. o.

( 3 ) HL L 305., 1992.10.21., 12. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0032 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0032&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001L0032-20070719 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001L0032-20070719&locale=hu

Tartalomjegyzék