32012D0138[1]

2012/138/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. március 1. ) az Anoplophora chinensis (Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 1310. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. március 1.)

az Anoplophora chinensis (Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről

(az értesítés a C(2012) 1310. számú dokumentummal történt)

(2012/138/EU)

2. cikk

A Kínán kívüli harmadik országokból származó meghatározott növények behozatala

A Kínán kívüli olyan harmadik országokból, melyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a meghatározott növények csak a következő feltételek teljesülése mellett hozhatók be az Unióba:

a) megfelelnek az I. melléklet 1.A. szakaszának 1. pontjában meghatározott különleges behozatali követelményeknek;

b) az Unióba történő belépésükkor az illetékes hatóság az I. melléklet 1.A. szakaszának 2. pontja szerint megvizsgálja, hogy jelen van-e bennük a meghatározott szervezet és megállapítja, hogy nincsenek a szervezet előfordulására utaló jelek.

3. cikk

A Kínából származó meghatározott növények behozatala

Kínából a meghatározott növények csak a következő feltételek teljesülése mellett hozhatók be az Unióba:

a) megfelelnek az I. melléklet 1.B. szakaszának 1. pontjában meghatározott különleges behozatali követelményeknek;

b) az Unióba történő belépésükkor az illetékes hatóság az I. melléklet 1.B. szakaszának 2. pontja szerint megvizsgálja, hogy jelen van-e bennük a meghatározott szervezet és megállapítja, hogy nincsenek a szervezet előfordulására utaló jelek;

c) a növények termőhelye: i. a kínai nemzeti növényvédelmi szervezet által adott egyedi nyilvántartási számmal van jelölve; ii. szerepel a Bizottság által a tagállamoknak továbbított nyilvántartás legfrissebb változatában, a (3) bekezdésnek megfelelően; iii. az elmúlt két évben nem képezte a Bizottság olyan, a tagállamoknak címzett közleményének tárgyát, mely a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törlésről szólt; valamint iv. az elmúlt két évben nem képezte a Bizottság tagállamoknak címzett, a (4) vagy (5) bekezdés szerinti közleményének tárgyát.

2012. május 1-jétől az (1) bekezdés alkalmazandó az Acer spp.-re.

Amennyiben az említett növényvédelmi szervezet frissíti a nyilvántartást azáltal, hogy töröl egy termőhelyet vagy azért, mert a szervezet megállapította, hogy az adott termőhely többé nem felel meg az I. melléklet 1.B. szakasza 1. pontja b) alpontjának, vagy mert a Bizottság tájékoztatta Kínát, hogy bizonyíték van arra, hogy az adott termőhelyről származó meghatározott növényekben behozatalkor jelen van a meghatározott szervezet, és Kína a Bizottság rendelkezésére bocsátja a nyilvántartás frissített változatát, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a nyilvántartás frissített változatáról.

Amennyiben a szervezet frissíti a nyilvántartást azáltal, hogy felvesz egy termőhelyet amiatt, mert a szervezet megállapította, hogy a termőhely megfelel az I. melléklet 1.B. szakasza 1. pontja b) alpontjának, és Kína a Bizottság rendelkezésére bocsátja a nyilvántartás frissített változatát, valamint a szükséges magyarázó információkat. A Bizottság eljuttatja a tagállamoknak a nyilvántartás frissített változatát és adott esetben a magyarázó információkat.

A Bizottság internetes tájékoztató oldalakon keresztül nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a nyilvántartást és annak frissített változatait.

A Bizottság internetes tájékoztató oldalakon nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezt az információt is.

A Bizottság internetes tájékoztató oldalakon nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezt az információt is.

I. MELLÉKLET

1. Különleges behozatali követelmények

A. A Kínán kívüli más harmadik országokból származó behozatal

1. A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. részének 9., 16. és 18. pontjában, valamint IV. melléklete A. része I. szakaszának 14., 15., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44. és 46. pontjában felsorolt rendelkezések sérelme nélkül a Kínán kívüli más olyan harmadik országokból származó meghatározott növényeket, melyek területén tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően bizonyítványnak kell kísérnie, mely tartalmazza a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban, hogy:

a) a növényeket egész életciklusuk alatt a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - a vonatkozó növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - nyilvántartásba vett és felügyelt, valamint kártevőmentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették. A kártevőmentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy

b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt - a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően - az Anoplophora chinensis (Forster) károsítótól mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették: i. melyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel; továbbá ii. melyet évente legalább kétszer, megfelelő időpontban elvégzett alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétére utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket; valamint iii. a növényeket olyan helyen termesztették: - ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy - ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km-es körzetben elhelyezkedő pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felderítéseket végeztek az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha kimutatják az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében; valamint iv. ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az exportot megelőzően hatóságilag alaposan megvizsgálták - különös tekintettel a gyökerekre és szárakra - a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatása céljából. E vizsgálatnak célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség kimutatását, 99 %-os megbízhatósággal; vagy

c) a növényeket a b) pontban foglalt követelményeknek megfelelő alanyokról nevelték, az oltáshoz olyan nemeseket használva, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek: i. az export időpontjában az alanyra oltott nemesek átmérője a legvastagabb ponton legfeljebb 1 cm; ii. a oltványokat a b) pont iv. alpontjának megfelelően megvizsgálták.

2. Az 1. pont szerint behozott meghatározott növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési ponton vagy a rendeltetési helyen a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek ( 1 ) megfelelően. Az alkalmazott vizsgálati módszerek alkalmasak a meghatározott szervezet bármely jelének kimutatására, különösen a gyökerekben és szárakban. E vizsgálatnak megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség kimutatását, 99 %-os megbízhatósággal.

B. A Kínából származó behozatal

1. A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. részének 9., 16. és 18. pontjában, valamint IV. melléklete A. része I. szakaszának 14., 15., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44. és 46. pontjában felsorolt rendelkezések sérelme nélkül a Kínából származó meghatározott növényeket az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően bizonyítványnak kell kísérnie, mely tartalmazza a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban, hogy:

a) a növényeket egész életciklusuk alatt a kínai nemzeti növényvédelmi szervezet által - a vonatkozó növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - nyilvántartásba vett és felügyelt, valamint kártevőmentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették. A kártevőmentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy

b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt - a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően - az Anoplophora chinensis (Forster) károsítótól mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették: i. melyet a kínai nemzeti növényvédelmi szervezet nyilvántartásba vett és felügyelt; valamint ii. melyet évente legalább kétszer, megfelelő időpontban elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétére utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket, valamint iii. ha a növényeket olyan helyen termesztették: - ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása ellen; vagy - ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km-es körzetben elhelyezkedő pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felderítéseket végeztek az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha kimutatják az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében; valamint iv. ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az exportot megelőzően hatóságilag alaposan megvizsgálták - beleértve a minden egyes tételre vonatkozó, célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is -, különös tekintettel a gyökerekre és szárakra, az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének kimutatása céljából; A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség kimutatását, 99 %-os megbízhatósággal; vagy

c) a növényeket a b) pontban foglalt követelményeknek megfelelő alanyról nevelték, az oltáshoz olyan nemeseket használva, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek: i. az export időpontjában az alanyra szemzett nemesek átmérője a legvastagabb ponton legfeljebb 1 cm; ii. az oltványokat a b) pont iv. alpontjának megfelelően megvizsgálták;

d) a termőhely nyilvántartási száma.

(2) Az 1. pont szerint behozott meghatározott növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési ponton vagy a rendeltetési helyen a 2004/103/EK irányelvnek megfelelően. Az alkalmazott vizsgálati módszerek - beleértve az egyes tételekre vonatkozó, célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt -, biztosítják a meghatározott szervezet bármely jelének kimutatását, különösen a gyökérben és szárban. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség kimutatását, 99 %-os megbízhatósággal.

Az (1) bekezdésben említett, megsemmisítéssel járó mintavételt az alábbi táblázatban meghatározott szinten kell elvégezni:

A tételben található növények számaA megsemmisítéssel járó mintavétel szintje (a felvágandó növények száma)
1 – 4 500A tétel nagyságának 10 %-a
> 4 500450

2. Az unión belüli forgalmazás feltételei

1. Az Unión belüli körülhatárolt területekről származó meghatározott növények ( 2 ) csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek ( 3 ) megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket, és ha a növényeket a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették:

i. melyet nyilvántartásba vettek a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek ( 4 ) megfelelően, valamint

ii. melyet évente kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett, alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá a meghatározott szervezet előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a meghatározott szervezetre utaló jeleket; adott esetben ez a vizsgálat a gyökerek és szárak célzott, megsemmisítéssel járó mintavételét is magában foglalja; a vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1 %-os fertőzöttségi szint kimutatását, 99 %-os megbízhatósággal; valamint

iii. amely körülhatárolt területen található, ahol a növényeket olyan helyen termesztették: - ahol teljes volt a fizikai védelem a meghatározott szervezet behurcolása ellen, vagy - megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaznak, vagy ahol a meghatározott növények minden egyes tételére vonatkozó célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt végeznek a szállítást megelőzően, az 1. szakasz B. részének 2. pontjában szereplő táblázatban meghatározott szinten, és minden esetben, ha a meghatározott szervezet jelenlétének vagy jeleinek kimutatására irányuló hivatalos felderítéseket végeznek évente, megfelelő időpontokban legalább 1 km sugarú körben, és nincsenek a meghatározott szervezet előfordulására utaló jelek.

Az olyan alanyokra, amelyek az első bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelnek, olthatók olyan nemesek, amelyeket nem ilyen körülmények között termesztettek, azonban ezeknek az átmérője a legvastagabb ponton legfeljebb 1 cm lehet.

2. A nem körülhatárolt területekről származó, de ilyen területeken található termőhelyre behozott meghatározott növények ( 5 ) csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha ez a hely eleget tesz az 1. pont iii. alpontjában meghatározott feltételeknek, és a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket.

3. Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet az 1. szakasznak megfelelően, csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha az 1. pontban említett növényútlevél kíséri őket.

( 1 ) HL L 313., 2004.10.12., 16. o.

( 2 ) Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma - ISPM 5. számú referenciaszabvány és Növény-egészségügyi bizonyítványok - ISPM 12. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma.

( 3 ) HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

( 4 ) HL L 344., 1992.11.26., 38. o.

( 5 ) Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma - ISPM 5. számú referenciaszabvány és Növény-egészségügyi bizonyítványok - ISPM 12. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0138 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0138&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012D0138-20221120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012D0138-20221120&locale=hu

Tartalomjegyzék