A Kúria Pfv.20136/2021/4. számú precedensképes határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) bek.] Bírók: Dzsula Marianna, Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

Vélemény-nyilvánítás nem lehet sajtó-helyreigazítás alapja. Közügyekben történő vélemény-nyilvánítás esetén a vélemény részét képező tényállítások is a szabad vélemény-nyilvánításhoz való jog védelmét élvezik a közéleti vita szabad folyásához fűződő alkotmányos alapértékre figyelemmel.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.136/2021/4.

A tanács tagjai:

Dr. Kovács Zsuzsanna a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Dzsula Marianna bíró

A felperes:

...

A felperes képviselője:

Dr. Kókai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Kókai Gábor ügyvéd)

Az alperes:

...

Az alperes képviselője:

Kummer Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Kummer Ákos ügyvéd)

A per tárgya:

Sajtó-helyreigazítás

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

Az alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.335/2020/4.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Kecskeméti Törvényszék 2.P.20.710/2020/14.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet - a perköltség és az illeték viselésére is kiterjedően - hatályon kívül helyezi, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 254.000 (kétszázötvennégyezer) forint első-, másodfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!