A Kúria Pfv.21707/2015/1. számú precedensképes határozata szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában. [1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 47. §] Bírók: Csőke Andrea, Osztovits András, Vezekényi Ursula

A határozat elvi tartalma:

Jogszabályon alapuló képviseleti jog nem zárja ki, hogy a képviseletre jogosult meghatalmazott útján tegye meg nyilatkozatát. 1996. CXII. Tv. 47. § (1), 1996. CXII. Tv. 47. § (2)

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.VII.21.707/2015/9.

A tanács tagjai: Dr. Vezekényi Ursula a tanács elnöke

Dr. Osztovits András előadó bíró

Dr. Csőke Andrea bíró

A felperesek: I.rendű,

II. rendű

A felperesek képviselője: Dr. Maczó Ágnes Ügyvédi Iroda ügyintéző: G. Nagyné dr. Maczó Ágnes ügyvéd

Az alperesek: I. rendű

III. rendű

IV. rendű

Az alperesek képviselője: Stefán és Pázmándi Ügyvédi Iroda 3., ügyintéző: dr. Stefán Tamás ügyvéd az I. rendűért

Más perbeli személyek neve és perbeli állása: felperesi beavatkozó

Felperesi beavatkozó jogi képviselője: Szabó és Bencze Ügyvédi Iroda ügyintéző: Druckerné dr. Szabó Márta ügyvéd

A per tárgya: szerződés érvénytelenségének megállapítása

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: I-II. rendű felperesek

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.525/2014/5/II. számú ítélet

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Fővárosi Törvényszék 64.P.27.466/2010/47. számú ítélet

Rendelkező rész:

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi az I. rendű felperest 101.600 (százegyezer-hatszáz) Ft, a II. rendű felperest 25.400 (huszonötezer-négyszáz) Ft felülvizsgálati eljárási költség I. rendű alperes részére 15 napon belül történő megfizetésére.

Kötelezi a II. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - felhívásra - 300.000 (háromszázezer) Ft felülvizsgálati eljárási illetéket. Megállapítja, hogy az I. rendű felperes által le nem rótt 1.200.000 (egymillió-kétszázezer) Ft felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!