Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31966R0136[1]

A Tanács 136/66/EGK rendelete (1966. szeptember 22.) az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról

A Tanács 136/66/EGK rendelete

(1966. szeptember 22.)

az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a növényi vagy tengeri eredetű olajok és zsírok közösségi piacának helyzetét nagy kereslet és általánosan csekély termelés jellemzi; mivel ennélfogva a tagállamok ellátásuk tekintetében nagymértékben a világpiactól függenek; mivel ez a helyzet általánosságban a behozatal akadályainak felszámolását és azoknak - bizonyos olívaolaj-termékeket kivéve - közös vámtarifával való helyettesítését indokolja, ami megkönnyíti az iparágak számára az alapanyag beszerzését, mivel lehetővé teszi a nyersanyagok vámmentes behozatalát a Közösség területére, miközben a késztermékre kivetett vámok védik ezeket az iparágakat és biztosítják a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátását;

mivel azonban a behozatal akadályainak felszámolása az olajos magvakra, olajtartalmú gyümölcsökre és ezek olajára vonatkozóan kiszolgáltatná a közösségi piacot olyan zavaró hatásokkal szemben, amelyeket vagy harmadik országokból érkező egyes behozatalok, vagy harmadik országok fellépése következtében az olajos magvakból és olajtartalmú gyümölcsökből készített termékek és ezen magvak, illetve gyümölcsök árai közötti eltérések okoznak; mivel ezek a zavarok a termelők és a feldolgozóipar számára jelentős mértékben hátrányosak; mivel ennélfogva a nemzetközi kötelezettségek figyelembevételével megfelelő intézkedéseket kell előírni a helyzet orvoslására;

mivel a világpiacon kialakult helyzet következtében a Közösség mezőgazdasági és ipari termelésének egyes ágazatait hátrányosan érintené, ha a behozatali akadályok felszámolásának hatását nem ellensúlyoznák más intézkedések; mivel az olívaolaj fogyasztása csökkenhet, ha a konkurens olajok árában jelentős csökkenés következne be; mivel továbbá egyéb olajok és olajos magvak is közvetlen versenyben állnak a harmadik országokból csökkentett vámtétellel vagy vámmentesen behozott olajokkal és olajos magvakkal;

mivel a Közösség egyes régióiban az olajfatermesztés és az olívaolaj-előállítás különleges gazdasági jelentőséggel bír, s gyakran ez jelenti a lakosság nagy arányának legfontosabb jövedelemforrását; mivel jelentős fogyasztói rétegek számára az olívaolaj az olaj és zsír legfontosabb forrása; mivel az olajos magvak - különösen a káposztarepce-, réparepce és napraforgómag - termelése a technikai és pénzügyi egyensúly elősegítésének lehetővé tétele révén hozzájárul a gazdaságok életképességéhez; mivel ennélfogva szükséges, hogy ezeket a tevékenységeket megfelelő intézkedésekkel támogassák;

mivel ennek érdekében ezen közösségi terményekből készült termékek forgalmazásának biztosítania kell a termelők részére a jövedelem tisztességes szintjét, amelyet olívaolaj esetében a termelői irányár, olajos magvak esetében pedig az irányár révén lehet meghatározni; mivel ezek az árak és a fogyasztó által elfogadható árak közötti különbözet határozza meg a kívánt cél eléréséhez nyújtandó támogatás mértékét;

mivel a fogyasztói preferenciák lehetővé teszik, hogy az olívaolajat magasabb áron lehessen eladni, mint a hasonló jellegű egyéb termékeket; mivel ennélfogva a konkurens termékek árainak figyelembevételével olyan piaci irányár határozható meg, amely általánosságban biztosítja a termelő számára szükséges jövedelem jelentős százalékát az értékesítés bevétele által;

mivel az olívaolaj-piaci irányár mindaddig nem érheti el célját, amíg a piacon ténylegesen uralkodó ár a piaci irányárhoz a lehető legközelebb nem kerül; mivel ezért a termelő tagállamokban és a Közösség határain stabilizáló mechanizmust kell biztosítani;

mivel a kívánt stabilitás a Közösségen belül annak lehetővé tételével érhető el, hogy a termesztési területeken az olívaolajat a tagállamok hatáskörrel rendelkező szerveinek felvásárlás céljából felajánlják; mivel a termelés és fogyasztás földrajzi koncentrációja miatt az intervenciós hivatalok által az olajért fizetendő intervenciós ár minden intervenciós központ esetében azonos lehet; mivel továbbá a kereslet és kínálat közötti folyamatos egyensúly biztosítása, valamint a termelésben tapasztalható ingadozások ellensúlyozása érdekében az intervenciós hivatalok feladatául elő kell írni tartalékkészletek létrehozását;

mivel a Közösség piacának a kívánt szinten történő stabilizálása, nevezetesen pedig annak biztosítása érdekében, hogy a világpiaci árak ingadozásai ne érintsék a Közösségen belüli árakat, elő kell írni a piaci irányárból származtatott küszöbár és a világpiacon uralkodó árak közötti különbségnek megfelelő importlefölözés kiszabását; mivel ahhoz, hogy a védelem teljes és következetes legyen, olyan rendszert kell alkalmazni az olajpogácsára, illetve az olívaolaj kivonásából, illetve az olaj előállítására felhasznált olajbogyókból származó egyéb maradékokra vonatkozóan, amely ugyanilyen hatást eredményez;

mivel a hal- és zöldségkonzervek előállításához használt olívaolaj esetében a lefölözést fel kell függeszteni vagy visszatérítést kell nyújtani annak érdekében, hogy a gyártókat versenyképessé tegyék a világpiaci áron vásárolt olaj felhasználásával készült hasonló termékekkel szemben;

mivel a fogyasztók olívaolajjal történő ellátása veszélybe kerülhet, ha a világpiaci árak és a Közösségben érvényes árak aránya az olívaolaj jelentős mértékű kivitelét valószínűsítené; mivel továbbá e termékek behozatala vagy kivitele bizonyos körülmények között piaci zavarokhoz vezethet; mivel az ilyen helyzet kezelésére rendelkezéseket kell hozni;

mivel az olajos magvakat illetően a mezőgazdasági termelőket a javasolt támogatási rendszer ellenére bármilyen, a rendezetlen helyzetű piacon felmerülő kockázattól meg lehet védeni olyan intervenciós mechanizmussal, amely a hatáskörrel rendelkező szerveknek felajánlott mennyiségek intervenciós áron történő felvásárlását jelenti, amely árakat - tekintettel a termesztési terület kiterjedtségére a feldolgozóközpontok csekély számával szemben - az árak alakulásának természetes viszonyait figyelembe véve kell rögzíteni;

mivel a fent ismertetett rendszer alá tartozó magvak jegyzékét úgy kell összeállítani, hogy tartalmazza a jelenleg legszélesebb körben termesztett fajokat; mivel azonban rendelkezni kell a rendszer egyéb magokra történő kiterjesztésének lehetőségéről abban az esetben, ha a tapasztalatok alapján ez szükségesnek bizonyul;

mivel a szőlőmagolaj termelését ösztönző intézkedések eltörlése egyes tagállamokban különleges intézkedések elfogadását igényli, hogy az érintett iparágak az új piaci feltételekhez igazodhassanak;

mivel az olaj- és zsírpiac közös szervezését irányító rendelkezések következetessége sérülne, ha hatásuk a Szerződéssel össze nem egyeztethető támogatások hatásával vegyülne; mivel amíg a lenre vonatkozó közös agrárpolitika hatályba nem lép, az olajkivonásra szánt lenmag-termelésre adott támogatásokkal kapcsolatosan kivételt kell tenni;

mivel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének ugyanakkor megfelelően figyelembe kell vennie a Szerződés 39. és 110. cikkében meghatározott célkitűzéseket;

mivel a javasolt intézkedések végrehajtásának elősegítésére eljárást kell meghatározni a tagállamok és a Bizottság - egy irányítóbizottságon belüli - szoros együttműködésének megalapozására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök, növényi olajok és zsírok, valamint halból és tengeri emlősből nyert olaj és zsír piacának közös szervezését ki kell alakítani.

(2) Ez a rendelet a következő termékekre terjed ki:

Közös vámtarifaszáma | Árumegnevezés |

a)12.01 | Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, egészben vagy törve |

b)2.02. | Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsökből készült liszt és dara, nem zsírtalanított (kivéve a mustárlisztet) |

15.04 | Halból és tengeri emlősből nyert olaj és zsír, finomítva vagy finomítás nélkül |

ex 15.07 | Stabilizált növényi olajok, folyékony vagy szilárd halmazállapotban, nyersen, finomítva vagy tisztítva, kivéve az olívaolajat |

15.12 | Állati vagy növényi eredetű, részben vagy teljesen hidrogénezett vagy bármely más eljárással szilárdított vagy keményített olajok és zsírok, finomítva vagy finomítás nélkül, de további feldolgozás nélkül |

15.13 | Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsiradék |

ex 15.17 | Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai az olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalmú maradékok kivételével |

ex 23.04 | Növényi zsírok és olajok feldolgozásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, az olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék kivételével |

c)ex 15.07 | Olívaolaj, nyers, finomított vagy tisztított |

d)ex 07.01N | Olajbogyó, frissen vagy hűtve |

ex 07.02 | Olajbogyó (főzve is), fagyasztással tartósítva |

ex 07.03 A | Olajbogyó ideiglenesen tartósítva, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban |

ex 07.04 B | Szárított, dehidrált vagy párologtatott olajbogyó egyben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve |

e)ex 15.17 | Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai és az olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalmú maradékok |

ex 23.04 | Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék |

I. CÍM Kereskedelem

2. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában felsorolt termékekre a közös vámtarifát kell alkalmazni.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének c) és e) pontjában felsorolt termékek, valamint a 15. cikk (1) bekezdésében említett termékek harmadik országokból való behozatalára lefölözési rendszert kell alkalmazni.

3. cikk

(1) A 2. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a Közösségen belüli kereskedelemben a következők nem egyeztethetők össze e rendelettel:

- vám vagy bármilyen azzal azonos hatású díj kiszabása,

- bármilyen mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása,

- a Szerződés 44. cikkére való hivatkozás.

(2) Harmadik országokkal folytatott kereskedelemben a következők nem egyeztethetők össze e rendelettel:

- az e rendeletben előírtaktól eltérő vám vagy bármilyen azzal azonos hatású díj kiszabása,

- bármilyen mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása, kivéve ha az ettől való eltérést a Tanácsnak a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban hozott döntése biztosítja.

(3) A mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek tekintendő az is, ha a 17. cikkben meghatározott behozatali és kiviteli engedélyeknek az arra jogosultak bizonyos kategóriája számára történő kiadását korlátozzák.

(4) Az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt termékek Közösségen belüli kereskedelme nem egyeztethető össze e rendelettel, ha előállításukhoz szabad forgalomban nem lévő terméket használtak fel.

(5) Amíg a harmadik országokba történő újrakivitelre szánt termékekre kiszabott vámok, lefölözések és díjak felfüggesztésére vagy visszatérítésére vonatkozó nemzeti rendelkezések összehangolása meg nem történik, továbbá az ilyen összehangolási törekvések jegyében hozott rendelkezések sérelme nélkül a Tanács - a Bizottság javaslatára - a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban megteszi a szükséges lépéseket, hogy ellensúlyozzon minden olyan zavart, amely az olívaolaj piacán ezen nemzeti rendelkezések közötti eltérések következtében jön létre.

(6) Ha az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt termékek harmadik országból való behozatalára olyan mennyiségekben és olyan feltételek szerint kerül sor, hogy az jelentős mértékben sérti vagy veszélyezteti az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt termékek közösségi termelőinek érdekét, a behozatalra kompenzációs összeget vethetnek ki.

Kompenzációs összeget akkor is kivethetnek az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt termékek behozatalára, ha egy vagy több harmadik ország által ezekre a termékekre nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatások vagy juttatások, vagy ezzel egyenértékű intézkedések következtében az ilyen termékekre tett tényleges ajánlatok nem felelnek meg annak az árnak, amely az említett intézkedések, illetve gyakorlat hiányában kialakult volna, és ha az így kialakult helyzet az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt termékek közösségi termelését jelentős mértékben sérti vagy veszélyezteti.

Ezen kompenzációs összegek bevezetésekor tiszteletben kell tartani az egyes tagállamok és a Közösség által vállalt nemzetközi kötelezettségeket. Az összegeket a Tanácsnak a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban elfogadott szabályoknak megfelelően kell rögzíteni.

II. CÍM Olívaolaj

4. cikk

A Tanács - a Bizottság javaslatára, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban - minden év október 1-jét megelőzően a Közösségben az olívaolajra vonatkozóan egységes termelési irányárat, egységes piaci irányárat, egységes intervenciós árat és egységes küszöbárat rögzít.

A 9. cikk rendelkezéseire is figyelemmel ezek az árak maradnak érvényben a következő gazdasági év során. A gazdasági év november 1-jétől október 31-ig tart.

Ezek az árak a 35. cikkben említett mellékletben található meghatározások valamelyikének megfelelő szabványminőségű olajra vonatkoznak. Ezt a szabványminőséget a Tanács határozza meg az (1) bekezdésben említett eljárással összhangban.

Az árak rögzítésére a nagykereskedelmi forgalmazás szakaszában, adók nélkül kerül sor.

5. cikk

A termelői irányárat a termelő számára tisztességes szinten kell rögzíteni, de egyúttal figyelembe kell venni annak szükségességét is, hogy a közösségi termelést a kívánatos szinten lehessen tartani.

6. cikk

A piaci irányárat azon a szinten kell rögzíteni, amely lehetővé teszi a termelt olívaolaj rendes forgalmazását, figyelembe véve a konkurens termékek árait, különös tekintettel ezeknek az áraknak a feltehető alakulására a gazdasági év során, valamint az olívaolaj árának a 9. cikkben említett havi emelkedéseire.

7. cikk

Az intervenciós ár - amely biztosítja, hogy a termelők termékeiket olyan áron tudják eladni, amely a piaci ingadozások figyelembevételével a piaci irányárhoz a lehető legközelebb esik - a piaci irányárnál annyival kisebb összeg, amely lehetővé teszi ezeket az ingadozásokat és az olívaolajnak a termesztési területekről a fogyasztói területekre való szállítását.

8. cikk

A küszöbárat úgy kell meghatározni, hogy a behozott árunak a 13. cikk (2) bekezdésében említett határátkelőhelyen érvényes eladási ára a piaci irányárral azonos legyen.

9. cikk

Az értékesítés ütemezése érdekében a piaci irányár, az intervenciós ár és a küszöbár emelésére minden év január 1-jével kezdődően tíz hónapon át havonta kerül sor, mindhárom ár esetében azonos összeggel.

A havi emelés minden hónapban azonos mértékű, amely mértéket a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban évente határozza meg, figyelembe véve a Közösségben érvényes raktározási költségeket és kamatokat.

10. cikk

(1) Ha a termelési irányár magasabb, mint a gazdasági év kezdetén érvényes piaci irányár, a Közösség területén betakarított olajbogyóból a Közösség területén kivont olívaolaj termelőinek a két ár közötti különbségnek megfelelő támogatást kell nyújtani. Csak az az olaj jogosult a támogatásra, amelyre e bekezdés rendelkezéseit korábban még nem alkalmazták.

(2) Az (1) bekezdésben előírt támogatás nyújtását szabályozó alapelveket a Tanács - a Bizottság javaslatára - a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban állapítja meg. Ugyanezen eljárással összhangban eljárva a Tanács elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az olívaolaj-termelők csak az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő olaj után kapják meg a támogatást.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

11. cikk

(1) Minden termelő tagállamban intervenciós hivatal vásárolja fel - az (5) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelően - a Közösségből származó, a termesztési területeken az intervenciós központoknál megvételre felajánlott olívaolajat. Az intervenciós hivatal az intervenciós áron és csakis azon az áron vásárolja fel az olajat.

Amennyiben azonban az intervenciós hivatalnak felajánlott olaj megjelölése vagy minősége nem felel meg annak a szabványnak, amelyre az intervenciós árat megállapították, a felvásárlási árat áremelési, illetve árcsökkentési kulcsok segítségével ki kell igazítani.

Továbbá amennyiben az intervenciós hivatal kérésére az olajat máshová szállították, mint amit az eladó az ajánlat megtételekor megjelölt, az eladó számára a szállítási költségekben jelentkező eltérést a kifizetéskor kell figyelembe venni.

(2) A piac stabilizálása érdekében a gazdasági év során az intervenciós hivatalok raktározási szerződést köthetnek a közösségi olívaolajra vonatkozóan a Tanácsnak - a Bizottság javaslatára - a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban elfogadott rendelkezései szerint.

(3) Az intervenciós hivatalok által felvásárolt olívaolajat a hivatalok a Közösség piacain nem adhatják el olyan feltételek mellett, amelyek akadályoznák a piaci áralakulást a piaci irányár szintjén.

(4) A Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban meghatározza a főbb intervenciós központokat, és megállapítja azokat a szempontokat, amelyeket más központok meghatározásakor alkalmazni kell; ez utóbbiakat az érintett tagállamokkal való konzultációt követően a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, különösen az (1) bekezdés értelmében felajánlott tételek minőségét és nagyságát illetően, a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

12. cikk

Annak érdekében, hogy a betakarítás ingadozásai által a kereslet és kínálat egyensúlyára gyakorolt hatásokat enyhítse és ezen keresztül a fogyasztói árak stabilitását biztosítsa, a Tanács - a Bizottság javaslatára - a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban megkövetelheti az intervenciós hivataloktól olívaolaj- tartalékkészletek felhalmozását. Ugyanezzel az eljárással összhangban állapítja meg a kérdéses tartalékkészletek kialakítására, kezelésére és forgalomba hozatalára vonatkozó feltételeket is.

13. cikk

(1) Finomítatlan olívaolaj harmadik országokból történő behozatala esetén, amennyiben a küszöbár magasabb, mint a cif-ár, a fenti két ár közötti különbségnek megfelelő lefölözés kiszabására kerül sor.

(2) A közösségi határátkelőhelyen számított cif-ár meghatározására a világpiacon megjelenő legkedvezőbb vételi lehetőségek alapján kerül sor.

A Közösségi határátkelőhelyet a Tanács - a Bizottság javaslatára - a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban határozza meg, figyelembe véve, hogy a kérdéses átkelőhely a behozatal szempontjából mennyire reprezentatív.

Amikor a legkedvezőbb vételi lehetőségek meghatározására kerül sor, csak azokat az ajánlatokat kell figyelembe venni, amelyek a piacon reprezentatív mennyiségek tényleges vételi lehetőségére vonatkoznak.

Az árakat a küszöbár alapjául szolgáló megjelöléstől vagy minőségtől való eltérés szerint ki kell igazítani.

(3) Ha a világpiacon szabadon jegyzett ár nem meghatározó tényező az ajánlati árban, illetve ha ez az ár alacsonyabb, mint a világpiaci ár, akkor az ilyen és csakis az ilyen behozatalra vonatkozóan a cif-árat az ajánlati ár alapján meghatározott árral helyettesítik.

(4) A lefölözést a Bizottság állapítja meg. A cif-ár és a (3) bekezdésben említett ár megállapításának feltételeit, valamint e cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

14. cikk

(1) A harmadik országból behozott finomított olívaolajra lefölözést kell kiszabni. A lefölözésnek egy változó összetevője van, amely a behozott olaj előállításához szükséges olívaolaj-mennyiségre vonatkozó lefölözésnek felel meg (amely átalányként rögzíthető), továbbá egy rögzített összetevője, ami a feldolgozóipart hivatott védeni.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikke (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban fogadja el.

15. cikk

(1) A 07.01 N és 07.03 A alszámok alá tartozó olajbogyók harmadik országból történő behozatala esetén - kivéve a nem olaj előállítása céljából behozott olajbogyót - a 13. cikk értelmében az olívaolajra vonatkozó lefölözésből származtatott és a behozott termék olajtartalmán alapuló lefölözés kiszabására kerül sor a közös vámtarifa alapján kiszabott vámtételen túl. A lefölözést a vámtételnek a behozott termék értékére való alkalmazásának eredményeként kapott összeggel kell csökkenteni. Ez az összeg átalányként rögzíthető.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjában felsorolt termékek harmadik országból történő behozatala esetén az olívaolajra alkalmazandó és a behozott termék olajtartalma alapján meghatározott lefölözés kiszabására kerül sor.

Mindazonáltal a lefölözés kiszabására csak akkor kerül sor, ha az a GATT keretében vállalt kötelezettségek tiszteletben tartása mellett lehetséges.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, különösen az átalányként rögzíthető olajtartalom meghatározását a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésben megállapított szavazási eljárással összhangban fogadja el.

16. cikk

A behozatalra alkalmazható lefölözés a behozatal napján érvényes lefölözés.

17. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének c), d) és e) pontjában felsorolt bármely termék harmadik országból történő behozatalának feltétele a behozatali engedély bemutatása. Olívaolajnak harmadik országba történő kiviteléhez kiviteli engedély bemutatására van szükség.

Ezeket az engedélyeket az érintett fél kérelmére a Tanács által a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban kialakított szabályok szerint adják ki. Ezek a szabályok előírhatják fedezet letétbe helyezését is.

(2) A behozatali és kiviteli engedélyek a kibocsátás napjától a kibocsátás hónapját követő harmadik hónap végéig érvényesek.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

18. cikk

(1) Amennyiben az olívaolaj kivitele harmadik országba irányul:

- a közösségi árak és a világpiaci árak különbözete visszatéríthető, ha az előbbiek magasabbak, mint az utóbbiak,

- legfeljebb a közösségi árak és a világpiaci árak közötti különbözetével megegyező lefölözés szabható ki, ha az előbbiek alacsonyabbak, mint az utóbbiak.

(2) Az ezen cikk alkalmazásával kapcsolatos rendelkezéseket a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban fogadja el.

19. cikk

A hal- vagy zöldségkonzervek előállításához felhasznált olívaolaj-termelés támogató visszatérítésre vagy pedig az importlefölözés részleges, illetve teljes felfüggesztésére jogosult.

Az ennek a cikknek az alkalmazásával kapcsolatos rendelkezéseket a Tanács - a Bizottság javaslatára - a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban fogadja el.

20. cikk

(1) Amennyiben a Közösségben az olívaolaj piacán

- az 1. cikk (2) bekezdésének c), d) és e) pontjában felsorolt termékek harmadik országból történő behozatala miatt, különösen akkor, ha az intervenciós hivatalok a 11. cikk (1) bekezdése alapján jelentős mennyiségű olívaolaj felvásárlására kényszerültek, vagy

- olívaolaj harmadik országokba történő kivitele miatt, különösen akkor, ha az olívaolaj piaci ára nagymértékben túllépi vagy túllépéssel fenyegeti a piaci irányár szintjét, illetve ha a tartalékkészletek forgalomba hozataláról döntöttek,

súlyos zavarok alakulnak ki, vagy fennáll ennek a veszélye, megfelelő intézkedések alkalmazhatók, amíg az említett zavarok, illetve ezek veszélye el nem hárul.

(2) A Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban meghatározza az alkalmazható intézkedések jellegét és elfogadja az e cikk alkalmazásához szükséges rendelkezéseket.

III. CÍM A Közösség területén előállított egyéb növényi olajok és ott termelt olajos magvak

21. cikk

A 22-29. cikket az alábbi olajos magvakra kell alkalmazni:

- káposztarepce- és réparepcemag,

- napraforgómag.

A Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban dönthet arról, hogy e rendelkezéseket más olajos magvakra is kiterjeszti.

22. cikk

(1) Minden évben, megfelelő időben ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők megtervezhessék termelésüket, a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban az olajos magvak minden fajtájára meghatározza a Közösségben érvényes egységes irányárat, valamint az intervenciós alapárat egy, az ugyanezen eljárással összhangban meghatározott intervenciós központra nézve.

A 25. cikk rendelkezéseire is figyelemmel ezek az árak a következő naptári évben kezdődő gazdasági év során végig érvényben maradnak. Ezen árak szabványminőségre vonatkoznak és a nagykereskedelmi forgalmazás szakaszában, adók nélkül kerülnek rögzítésre.

Azokat az időpontokat, amelyeken az egyes gazdasági évek kezdődnek és végződnek, azt az időpontot, amelyet megelőzően az irányárakat és az intervenciós alapárat meg kell határozni, valamint az egyes magfajtákra vonatkozó szabványminőségi követelményeket a Tanács határozza meg az első albekezdésben említett eljárással összhangban.

(2) Minden gazdasági év kezdetét megelőzően, a Tanács az első albekezdésben említett eljárással összhangban kellő időben meghatározza a főbb intervenciós központokat és rögzíti az ezen központokban alkalmazandó származtatott intervenciós árakat.

Ugyanezzel az eljárással összhangban a Tanács megállapítja az egyéb központok meghatározásának és a származtatott intervenciós árak rögzítésének szempontjait. Ezeket a központokat, illetve ezeket az árakat az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell meghatározni, illetve rögzíteni.

23. cikk

Az irányárat a termelő számára tisztességes szinten kell rögzíteni, de egyúttal figyelembe kell venni annak szükségességét is, hogy a közösségi termelést a kívánatos szinten lehessen tartani.

24. cikk

A származtatott intervenciós ár - amely biztosítja, hogy a termelők termékeiket olyan áron tudják eladni, amely a piaci ingadozások figyelembevételével az irányárhoz a lehető legközelebb esik - az irányárnál annyival kisebb összeg, amely lehetővé teszi ezeket az ingadozásokat.

A származtatott intervenciós árakat olyan szinten kell rögzíteni, amely lehetővé teszi a magok szabad mozgását a Közösségen belül az árak alakulásának természetes feltételei mellett és a piaci igényeknek megfelelően.

25. cikk

Az értékesítés ütemezése érdekében az irányárat és az intervenciós árat havonta emelni kell, minden gazdasági év harmadik hónapjának kezdetétől számítva legalább öt hónapon át, mindkét ár esetében azonos összeggel.

A havi emelés minden hónapban azonos mértékű, amely mértéket a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban évente határoz meg, figyelembe véve a Közösségben érvényes raktározási költségeket és kamatokat.

26. cikk

(1) Minden termelő tagállamban intervenciós hivatal vásárolja fel a Közösségből származó, az intervenciós központoknál megvételre felajánlott magvakat, a (2) és (3) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelően. Az intervenciós hivatal az intervenciós áron és csakis azon az áron vásárolja fel e magvakat.

Amennyiben azonban az intervenciós hivatalnak felajánlott magvak megjelölése vagy minősége nem felel meg annak a szabványnak, amelyre az intervenciós árat megállapították, a felvásárlási árat áremelési, illetve árcsökkentési kulcsok segítségével ki kell igazítani.

Továbbá amennyiben az intervenciós hivatal kérésére a magvat máshová szállították, mint amit az eladó az ajánlat megtételekor megjelölt, az eladó számára a szállítási költségekben jelentkező eltérést a kifizetés alkalmával figyelembe kell venni.

(2) A Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban megállapítja, hogy:

a) mely feltételek között kerül sor az intervencióra a gazdasági év utolsó két hónapjában;

b) melyek azok az alapelvek, amelyek az intervenciós hivatalok által felvásárolt magvak forgalomba hozatalára irányadóak.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, különösen a felajánlott tételek minőségét és nagyságát illetően, a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

27. cikk

(1) Abban az esetben, ha egy magfajtára érvényes irányár magasabb, mint az adott magra a 29. cikk előírásainak értelmében meghatározott világpiaci ár, az ebből a magfajtából a Közösség területén betakarított és feldolgozott magvakra támogatást nyújtanak. A (3) bekezdésben felsorolt kivételekre is figyelemmel a támogatás mértéke a két ár különbségével egyenlő.

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben szereplő támogatásra jogosultságot nyertek a gazdasági év első két hónapjában, a korai forgalomba hozatalra további juttatás nyújtható.

(3) A Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban meghatározza:

a) az (1) bekezdésben előírt támogatás nyújtására irányadó elveket;

b) a támogatás összegének rendellenes feltételek mellett történő rögzítésére irányadó elveket;

c) a támogatásra való jogosultság ellenőrzésének szabályait; ezek a Közösségből származó magokra és harmadik országból behozott magokra egyaránt vonatkozhatnak; az utóbbi esetben elő lehet írni fedezettel egybekötött behozataliengedély-rendszer bevezetését;

d) azokat a feltételeket, amelyek mellett a támogatási összeg előzetes rögzítése megengedhető;

e) a (2) bekezdés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket.

(4) A támogatás összegét a Bizottság határozza meg.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

28. cikk

(1) A Közösség területén betakarított olajos magvaknak harmadik országba irányuló kivitelekor visszatérítés járhat; e visszatérítésnek a mértéke nem haladhatja meg a Közösségen belüli és a világpiaci árak közötti különbséget, feltéve, hogy az előbbiek magasabbak az utóbbiaknál.

(2) Az (1) bekezdésben említett visszatérítés megállapítására és szükség esetén előzetes megállapítására vonatkozó rendelkezéseket a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban fogadja el.

29. cikk

A világpiaci árat egy közösségi határátkelőhelyre vonatkozóan a legkedvezőbb vételi lehetőségek alapján határozzák meg, szükség esetén a konkurens termékek árainak figyelembevételével kiigazítva azokat. E meghatározás szempontjait és az egyes magfajtákra vonatkozóan mérvadó határátkelőhelyeket a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban állapítja meg.

30. cikk

A tagállamok attól a naptól kezdődően, hogy eltörölték az olívaolajon kívül egyéb növényi olajok árának emelkedését előidéző nemzeti intézkedéseket, öt éven át nyújthatnak a Közösség területén szüretelt szőlő magjából kivont olajra támogatást.

31. cikk

A lenre vonatkozó közös agrárpolitika hatálybalépéséig a tagállamok az olaj kivonására szánt lenmag termelésére támogatást nyújthatnak.

32. cikk

A 30. és 31. cikkben előírt támogatások csak az érintett tagállamban az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőző gazdasági évben közvetlen vagy közvetett ártámogatásban részesülő termékekkel kapcsolatban nyújthatók.

A támogatások e rendelet alkalmazásának első gazdasági évétől kezdődően nyújtandók az ártámogatás fenntartásához szükséges mértékben.

A tagállamok a támogatások bevezetéséről, kiszámításának módjáról és nyújtásáról - még azok alkalmazása előtt - tájékoztatják a Bizottságot.

IV. SZAKASZ Általános rendelkezések

33. cikk

Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik, az 1. cikkben felsorolt termékek termelésére és kereskedelmére a Szerződés 92., 93. és 94. cikkét alkalmazni kell.

34. cikk

A tagállamok által az egyéb növényi olajok árának az olívaolajéhoz viszonyított emelésére tett intézkedések - amelyek a nemzeti előállítású olívaolaj forgalmazásának biztosítását célozzák - az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékek esetén e rendelet alkalmazásával nem egyeztethetők össze.

35. cikk

A tagállamok az emberi fogyasztásra szánt olívaolajra vonatkozó jogszabályok összehangolásának sérelme nélkül a Közösségen belüli, vagy harmadik országokkal folytatott kereskedelemben - kivéve a harmadik országokba irányuló kivitelt - az olívaolajnak e rendelet mellékletében megállapított megjelöléseit és meghatározásait alkalmazzák.

36. cikk

A Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban módosíthatja az 1. cikkben felsorolt termékek jegyzékét, illetve e rendelet előírásaitól eltérő intézkedést is elfogadhat velük kapcsolatosan annak érdekében, hogy a szóban forgó termékeket érintő sajátos körülményeket figyelembe lehessen venni.

37. cikk

(1) Az Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: "a bizottság") elnevezésű irányítóbizottság létrehozására kerül sor, amely a tagállamok képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A bizottságban a szavazatokat a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

38. cikk

(1) Ha az e cikkben megállapított eljárás követendő, az elnök az ügyet akár saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam képviselőjének kérésére a bizottság elé utalja.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt tizenkét szavazatos többséggel fogadják el.

(3) A Bizottság elfogadja azon intézkedéseket, amelyeket azonnal alkalmazni kell. Mindazonáltal amennyiben ezek az intézkedések nem állnak összhangban a bizottság véleményével, a Bizottság haladéktalanul közli ezt a tényt a Tanáccsal. Ebben az esetben a közlés időpontjától számított legfeljebb egy hónapos időre a Bizottság elhalaszthatja az általa elfogadott intézkedések alkalmazását.

A Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban a Tanács egy hónapon belül eltérő döntést is hozhat.

39. cikk

A bizottság bármely más kérdést is megvitathat, amelyet az elnök akár saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam képviselőjének kérésére elé utal.

40. cikk

Az átmeneti időszak végén a Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban és a tapasztalatok fényében eldönti, hogy a 38. cikk rendelkezéseit megtartja-e vagy módosítja.

41. cikk

(1) A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 25. tanácsi rendelet [2] és az annak végrehajtására elfogadott rendelkezések e rendelet alkalmazásától kezdődően alkalmazandók az 1. cikkben felsorolt termékek piacára.

(2) A 3. cikk (6) bekezdésében előírt kompenzációs összegeket a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 130/66/EGK tanácsi rendelet [3] 11. cikkének (4) bekezdése értelmében harmadik országokkal kapcsolatban lefölözésnek kell tekinteni.

42. cikk

Ezt a rendeletet a Szerződés 39. és 110. cikkében meghatározott célkitűzések megfelelő figyelembevételével kell alkalmazni.

43. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 1. cikk (2) bekezdése c), d) és e) pontjában felsorolt termékekre 1966. november 1-jétől, az 1. cikkben felsorolt egyéb termékekre 1967. július 1-jétől kell alkalmazni.

Amennyiben átmeneti intézkedésekre lenne szükség a tagállamokban jelenleg hatályban lévő rendszer és az e rendeletben létrehozott rendszer közötti átmenet megkönnyítésére, különösen ha a rendszer megadott időpontokban történő bevezetése bizonyos termékek esetében alapvető nehézségeket okozna, ezen intézkedéseket a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

Érvényességüket minden termék esetében e rendelet alkalmazásának első évére kell korlátozni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1966. szeptember 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. W. Biesheuvel

[1] HL 119., 1965.7.5., 2040/65. o.

[2] HL 30., 1962.4.26., 991/62. o.

[3] HL 165., 1966.9.21., 2965/66. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 35. cikkben említett megjelölések és meghatározások

1. Szűz olívaolaj (a "tiszta szűz olívaolaj" kifejezés is használható): mechanikus eljárással előállított olívaolaj, amely mentes bármely egyéb olaj vagy ettől eltérő módon kivont olívaolaj hozzákeverésétől.

A szűz olívaolaj osztályozása a következő:

a) Extra: teljesen tökéletes zamatú olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1 grammot;

b) Finom: az extra minőségűvel megegyező jellemzőkkel bíró olívaolaj, de amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1,75 grammot;

c) Közönséges (a "félfinom" kifejezés is használatos): olyan, jó zamatú olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 3,73 grammot;

d) Lampante: ízetlen olívaolaj, vagy olyan olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként meghaladja a 3,73 grammot.

2. Finomított olívaolaj (a "tiszta, finomított olívaolaj" kifejezés is alkalmazható): a szűz olívaolaj finomításából származó olívaolaj.

3. Tiszta olívaolaj: szűz olívaolaj és finomított olívaolaj keverékéből álló olaj.

4. Olívamaradék-olaj: az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjában felsorolt és az ex 23.04 vámtarifaszám alá tartozó termékek oldószeres kezelését követően nyert olaj.

5. Finomított olívamaradék-olaj: a 4. pontban meghatározott olaj finomításával keletkező és emberi fogyasztásra szánt termék.

6. Finomított olívamaradék-olaj és olívaolaj: finomított olívamaradék-olaj és szűz olívaolaj keverékéből álló olaj.

7. Olívamaradék-olaj technikai használatra: az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjában felsorolt és az ex 23.04 vámtarifaszám alá tartozó termékekből kivont minden olyan olaj, amely nem tartozik az 1-6. pontban felsorolt olajok közé.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31966R0136 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31966R0136&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék