Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31989R1643[1]

A Bizottság 1643/89/EGK rendelete (1989. június 12.) a mezőgazdasági termékek intervenciós raktározásához kapcsolódó árukezelési műveletek finanszírozására szolgáló átalányösszegek meghatározásáról

A BIZOTTSÁG 1643/89/EGK RENDELETE

(1989. június 12.)

a mezőgazdasági termékek intervenciós raktározásához kapcsolódó árukezelési műveletek finanszírozására szolgáló átalányösszegek meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 787/89/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1978. augusztus 2-i 1883/78/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 6. és 9. cikkére,

mivel az 1883/78/EGK rendelet 6. cikke úgy rendelkezik, hogy az intervenciós termékek raktározásához, és adott esetben feldolgozásához kapcsolódó árukezelést az egész Közösségben egységes átalányösszegekből kell finanszírozni;

mivel az árukezelés alapját képező munkára vonatkozóan a közelmúltban vizsgálatra került sor, és mivel az ilyen árukezelési műveleteket az átalányösszegek kiszámításánál való maradéktalan figyelembe vételük céljából meg kell határozni;

mivel a különböző tagállamokban az árukezelésre vonatkozóan kimutatott tényleges költségek olyan nagymértékben eltérnek, hogy súlyozásukra új szabályt kell megállapítani, amely kizárja a legmagasabb költségeket és ösztönzőleg hat a jobb és takarékosabb gazdálkodásra;

mivel az átalányösszegek kiszámítási módjának következésképpen figyelembe kell vennie ezt az új súlyozást;

mivel az EMOGA-bizottság az elnöke által megszabott határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1883/78/EGK rendelet 6. cikkében említett átalányösszegeket az e rendelet mellékleteiben meghatározott, megfelelő árukezelési műveleteknek egy referencia-időszak folyamán legalább négy tagállamban kimutatott tényleges költségei súlyozott átlagát alapul véve kell megállapítani.

A referencia-időszak az átalányösszeg rögzítésének napja előtt lezáruló év.

1a. cikk

Az intervenciós raktározással kapcsolatos kiadások tekintetében az átalányösszegeket az EMOGA Garanciarészlege pénzügyi évének első napján érvényben lévő mezőgazdasági átváltási arány alkalmazásával át kell váltani nemzeti valutára.

Az 1991. pénzügyi évre vonatkozóan azonban az 1990. december 17-én érvényben lévő mezőgazdasági átváltási arány alkalmazandó.

2. cikk

A tényleges költségek súlyozott átlagát annak a négy tagállamnak a kiválasztásával kell megállapítani, amelyek esetében a legalacsonyabbak az adott árukezelési művelet tényleges költségei, amennyiben ezek a költségek a szóban forgó termék összes raktározott mennyiségének legalább a 33 %-át érintik. Ellenkező esetben más tagállamok tényleges költségeit kell a súlyozásnál figyelembe venni mindaddig, amíg az említett hányad el nem éri a raktározott mennyiségek 33 %-át.

A tényleges költségek súlyozása a kiválasztott tagállamok által raktározott mennyiségek alapján történik.

Amennyiben egy adott termék esetében csak egy vagy két tagállam alkalmazza az intervenciós raktározást, az e termékre vonatkozó megfelelő átalányösszegeket a kimutatott tényleges költségek alapján kell meghatározni. Az átalányösszegek rögzítésekor azonban figyelembe lehet venni az adott termékekre vonatkozó, és a szóban forgó tagállamokban alkalmazott kereskedelmi raktározási díjakat is.

3. cikk

Minden intervenciós hivatal elküldi a Bizottság részére az intervenciós raktározáshoz használt szerződésmintákat, valamint az átvételre, a raktározásra, a raktárból történő kiadásra és az ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályokat.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

AZ 1883/78/EGK RENDELET 6. CIKKÉBEN EMLÍTETT ÁTALÁNYÖSSZEGEKKEL FEDEZETT ÁRUKEZELÉSI MŰVELETEK JEGYZÉKE

GABONAFÉLÉK

I. A raktárban történő elhelyezésre vonatkozó átalányösszeg:

a) a gabonafélék fizikai mozgatása a szállítóeszközből a tároló kamra (siló vagy tároló rekesz) berakodási pontjáig - első átrakás;

b) mérés;

c) mintavételezés/elemzés/a minőség meghatározása.

II. A raktározásra vonatkozó átalányösszeg:

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítási költségek (kivéve, ha ezeket az a) pont magában foglalja);

c) kártevőirtás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

e) szellőztetés, ha van (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

III. A raktárból történő kiadásra vonatkozó átalányösszeg:

a) a gabonafélék mérése;

b) mintavételezés/elemzés (amennyiben az intervencióra terhelendő);

c) a gabonafélék fizikai kiadása és az első szállítóeszközbe történő berakodása.

IV. A raktározásra vonatkozó kiegészítő átalányösszeg:

a) a gabonafélék szárítása.

V. A raktárból történő kiadásra vonatkozó kiegészítő átalányösszeg:

a) denaturálásra vagy színezésre szolgáló termék;

b) mozgatás vagy fizikai munkavégzés.

OLAJOS MAGVAK

(káposztarepce és napraforgó)

I. A raktárban történő elhelyezésre vonatkozó átalányösszeg:

a) az olajos magvak fizikai mozgatása a szállítóeszközből a tároló kamra (siló vagy tároló rekesz) berakodási pontjáig - első átrakás;

b) mérés;

c) mintavételezés/elemzés/a minőség meghatározása.

II. A raktározásra vonatkozó átalányösszeg:

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítási költségek (kivéve, ha ezeket az a) pont magában foglalja);

c) kártevőirtás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

III. A raktárból történő kiadásra vonatkozó átalányösszeg:

a) mérés;

b) mintavételezés/elemzés (amennyiben az intervencióra terhelendő);

c) az olajos magvak fizikai kiadása és az első szállítóeszközbe történő berakodása.

IV. A raktározásra vonatkozó kiegészítő átalányösszeg:

a) az olajos magvak szárítása.

CUKOR

I. A raktárban történő elhelyezésre vonatkozó átalányösszeg:

a) a cukor fizikai mozgatása a szállítóeszközből a tároló kamra (siló vagy tároló rekesz) berakodási pontjáig - első átrakás;

b) mérés;

c) mintavételezés/elemzés/a minőség meghatározása;

d) a cukor zsákokba rakása (szükség szerint).

II. A csomagolásra vonatkozó kiegészítő átalányösszeg:

a) csomagolás.

III. A szállításra vonatkozó kiegészítő átalányösszeg:

a) fuvardíj távolsági kategóriák szerint.

IV. A raktározásra vonatkozó átalányösszeg:

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítási költségek (kivéve, ha ezeket az a) pont magában foglalja);

c) kártevőirtás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

V. A raktárból történő kiadásra vonatkozó átalányösszeg:

a) mérés;

b) mintavételezés/elemzés (amennyiben az intervencióra terhelendő);

c) a cukor fizikai kiadása és az első szállítóeszközbe történő berakodása.

MARHAHÚS

I. Átvétel és raktárban történő elhelyezés (negyed és hasított féltest):

a) a hús fizikai mozgatása a szállítóeszközből a hűtőkamrába;

b) minőségellenőrzés;

c) mérés;

d) fagyasztás és átszállítás a végleges hűtőkamrába;

e) csomagolás.

II. Átvétel, csontozás és raktárban történő elhelyezés (csontozott hús):

a) a csontos hús minőségellenőrzése;

b) a csontos hús mérése;

c) kezelés;

d) a csontozás szerződéses költsége, amely a következőket foglalja magában:

- első lehűtés,

- szállítás az intervenciós központból a daraboló helyiségbe (kivéve, ha az eladó az árukat a daraboló helyiségbe szállítja le),

- csontozás, nyesés, mérés, csomagolás és gyorsfagyasztás,

- a feldarabolt részek ideiglenes tárolása; berakodás, elszállítás és újra beraktározás az intervenciós központ hűtőkamrájában,

- csomagolóanyagok költsége: polietilén zsákok, kartondobozok,

- a daraboló helyiségben hátramaradt csontok, hájdarabok és egyéb nyesedékek értéke (a bevételek levonandók a költségekből).

III. Raktározás:

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítási költségek (kivéve, ha ezeket az a) pont magában foglalja);

c) a hőmérséklet szabályozása (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

IV. Raktárból történő kiadás:

a) mérés;

b) minőségellenőrzés (amennyiben az intervencióra terhelendő);

c) a hús átszállítása a hűtőtárolóból a raktár rakodórámpájára.

TEJTERMÉKEK: VAJ

I. Átvétel és raktárban történő elhelyezés:

a) a raktárba való megérkezéskor a vaj továbbítása a szállítóeszközből a tároló kamra berakodási pontjához;

b) a csomagok mérése és azonosítása;

c) mintavételezés/minőségvizsgálat;

d) bevitel a hűtőtárolóba és fagyasztás;

e) második mintavételezés/minőségvizsgálat a vizsgálati időszak végén.

II. Raktározás:

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

c) a hőmérséklet szabályozása (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

III. Raktárból történő kiadás:

a) a csomagok mérése és azonosítása;

b) a vaj elvitele a hűtőkamrából a tároló rakodórámpájához, ha a szállítás konténerben történik, vagy berakodás a tároló rámpán, ha a szállítás teherautóval vagy vasúti vagonban történik.

IV. Különleges címkézés vagy jelölés:

Amennyiben valamely, forgalomba hozatalról szóló EGK-rendelet szerint kötelező.

OLAJOK ÉS ZSÍROK: OLÍVAOLAJ

I. Átvétel és raktárban történő elhelyezés:

a) a raktárba érkezéskor az olaj kirakodása a szállítóeszközből és tartályban való elhelyezése (kivéve, ha a felvásárlás úgy történik, hogy nincs szükség az olaj szállítására);

b) mennyiség/feljegyzés vagy ellenőrzés;

c) mintavételezés/minőségvizsgálat.

II. Raktározás:

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

c) a hőmérséklet szabályozása (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

e) a raktározás első hat hónapja során maximálisan végezhető (három) dekantálási vagy lefejtési művelet (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

III. Raktárból történő kiadás:

a) a mennyiség ellenőrzése;

b) mintavételezés/minőségvizsgálat (amennyiben az intervenciós szervek feladata);

c) berakodás a vevő járművébe vagy a raktár ajtajához szállított tartályba.

IV. Éves elemzés:

A raktárban található, élelmezési célra alkalmas olaj mintavételezése és elemzése minden egyes gazdasági év elején, a 3166/84/EGK ( 3 ) és a 3472/85/EGK rendeletben ( 4 ) előírtak szerint.

TEJTERMÉKEK: SOVÁNY TEJPOR

I. Átvétel és raktárban történő elhelyezés:

a) a sovány tejpor továbbítása megérkezéskor a szállítóeszközből a tároló kamrához;

b) mérés;

c) mintavételezés/minőségvizsgálat;

d) a jelölés és csomagolás ellenőrzése.

II. Raktározás:

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

c) a hőmérséklet szabályozása (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

III. Raktárból történő kiadás:

a) mérés;

b) mintavételezés/az áruk vizsgálata (amennyiben az intervenciós szervek feladata);

c) a sovány tejpornak a raktár rakodórámpájához történő eljuttatása és berakodás a szállítóeszközbe áruelrendezés nélkül, amennyiben a szállítóeszköz teherautó vagy vasúti vagon.

A sovány tejpornak a raktár rakodórámpájához történő eljuttatása egyéb szállítóeszköz, pl. konténer esetén.

IV. Különleges jelölés:

Különleges jelölés alkalmazása azokon a zsákokon, amelyekbe azt a sovány tejport csomagolják, amelyet pályázat útján, meghatározott felhasználásra értékesítenek.

TEJTERMÉKEK: SAJT

I. Átvétel és raktárban történő elhelyezés:

a) az áruk továbbítása megérkezéskor a szállítóeszközből a tároló kamrához;

b) mérés és a jelölés megvizsgálása;

c) mintavételezés/minőségellenőrzés;

d) második mintavételezés és minőségvizsgálat a próbaidőszak végén.

II. Raktározás:

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

c) a hőmérséklet szabályozása (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

III. Raktárból történő kiadás:

a) mérés;

b) minőségvizsgálat (amennyiben az intervenciós szervek feladata);

c) az áruknak a tároló kamrából a szállítóeszközhöz történő eljuttatása.

DOHÁNY

I. Átvétel és raktárban történő elhelyezés (bálás dohány):

a) a dohány mozgatása a raktáron belül;

b) mérés;

c) minőségellenőrzés és osztályozás.

II. Átvétel és feldolgozás (leveles dohány):

a) mérés;

b) minőségellenőrzés és osztályozás;

c) ideiglenes raktározás;

d) az első feldolgozási szerződés költsége, amely a következőket foglalja magában:

- az átvétel helyétől (ideiglenes raktár) a feldolgozás helyéig történő szállítás költsége,

- az első feldolgozás és a csomagolás összes költsége,

- a feldolgozás helyétől a végső raktározás helyéig történő szállítás költsége.

III. Raktározás (bálás dohány):

a) a helyiség bérleti díja, illetve szerződéses ár;

b) biztosítás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

c) a páratartalom szabályozása (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

e) kártevőirtás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

IV. Raktárból történő kiadás (bálás dohány):

a) mérés;

b) mintavételezés az értékesítés előtt (amennyiben az intervenciós szervek feladata);

c) a dohány átrakása a tároló kamrából a szállítóeszközre.

V. A keleti dohányra vonatkozó kiegészítő átalányösszeg (kivéve, ha ezt a III. a) pont magában foglalja):

a) a bálás dohány forgatása esetén;

b) végső felfűzés a raktárból történő kiadás előtt (kivéve, ha ezt a IV. a) pont magában foglalja).

ALKOHOL

I. Átvétel és raktárban történő elhelyezés:

a) a mennyiség feljegyzése;

b) mintavételezés/minőségellenőrzés;

c) tartályba helyezés (kivéve, ha a felvásárlás úgy történik, hogy nincs szükség szállításra).

II. Raktározás:

a) a tartályok szerződéses ára vagy bérleti díja;

b) biztosítás (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

c) a hőmérséklet szabályozása (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja);

d) éves leltár (kivéve, ha ezt az a) pont magában foglalja).

III. Raktárból történő kiadás:

a) a mennyiség ellenőrzése;

b) mintavételezés/a minőség elemzése (amennyiben az intervenciós szervek feladata);

c) berakodás a járműbe vagy a vevő tartályába.

( 1 ) HL L 85., 1989.3.30., 1. o.

( 2 ) HL L 216, 1978.8.5., 1. o.

( 3 ) HL L 297., 1984.11.15., 16. o.

( 4 ) HL L 333., 1985.12.11., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989R1643 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989R1643&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989R1643-19910205 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989R1643-19910205&locale=hu

Tartalomjegyzék