BH 1994.11.618 Taggyűlési határozat végrehajtásának felfüggesztését elrendelő bírósági határozat fellebbezéssel támadható [Pp. 233. § (1), (3) bek. b) pont, 1636/D. 1991. AB. hat., 1988. évi VI. tv. 165. §, 182. § (4) bek.].

A II. r. felperes az 1992. május 26-án kelt csereszerződéssel az I. r. felperesre ruházta át az alperesi kft.-ben levő üzletrészét. Az üzletrész tulajdonosában bekövetkezett változást azonban az alperes a tagjegyzéken nem vezette keresztül, többek között azért, mert a II. r. felperest az 1992. június 29-én megtartott taggyűlésen tagjai sorából kizárta. Állítása szerint a tagok személyében bekövetkezett változásról csak a taggyűlési határozat meghozatala után szerzett tudomást.

A felperesek keresetükben a fenti taggyűlési határozat hatályon kívül helyezését és egyben a határozat végrehajtásának felfüggesztését kérték, mely utóbbi indokaként előadták, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az alperes a kizárt tag üzletrészét elárverezi.

A megyei bíróság az 1992. november 11-én kelt végzésével - az 1988. évi VI. tv. (Gt.) 45. §-ának (1) bekezdésére történő hivatkozással - a taggyűlési határozat végrehajtását felfüggesztette.

E végzés ellen nyújtott be fellebbezést az alperes, melyben a felfüggesztés jogszerűségét vitatta. Álláspontja szerint a Gt. 45. §-a alapján a taggyűlési határozat felfüggesztésére csak akkor van mód, ha a sérelmezett határozat meghozatala jogszabályba, vagy az adott társaság társasági szerződésének rendelkezésébe ütközött. Ez az eset pedig az adott tényállás mellett nem áll fenn. Egyben bejelentette, hogy a tagok személyében bekövetkezett változást a cégbíróság 1992. szeptember 7-én kelt végzésében tudomásul vette.

A II. r. felperes 1993. március 2-án bejelentette az elsőfokú bíróságnak - azzal, hogy beadványát a Legfelsőbb Bíróságnak is megküldi -, hogy keresetétől eláll és kérte a per megszüntetését, mivel az alperessel mindenre kiterjedő egyezséget kötött. Ezen egyezség szerint a II. r. felperes vállalta, hogy az alperesi társaságból történt kizárását a továbbiakban nem támadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy üzletrésze nyilvános árverésen kívül kerüljön értékesítésre. Az alperes a II. r. felperessel kötött egyezségre tekintettel ugyancsak kérte a felfüggesztő végzés hatályon kívül helyezését.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!