A Debreceni Törvényszék B.658/2016/64. számú határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 338. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 13. §, 35. §, 37. §, 74. §, 79. §, 80. §, 92. §, 176. §, 177. §, 459. §, 461. §]

... Törvényszék

26.B.658/2016/64. szám

A ... Törvényszék, mint elsőfokú bíróság 2017. november 2., 2018. január 30., március 23. és április 9. napján megtartott nyilvános, folytatólagos tárgyalás alapján meghozta a következő

í t é l e t e t :

A 2015. május 19. napjától 2015. május 22. napjáig őrizetben, 2015. május 22. napjától 2015. október 20. napjáig előzetes letartóztatásban, azóta szabadlábon lévő

I.r. vádlott : született: ... anyja neve: ... lakóhelye: ... tartózkodási helye: ... személyi igazolvány száma: ... magyar állampolgár I.r. vádlott

bűnös: kábítószer kereskedelem bűntettében, mint társtettes (Btk. 177. § (1) bekezdés c./ pont, cb./ alpont, (2) bekezdés b./ pont).

A 2015. július 3. napjától 2015. július 6. napjáig őrizetben, 2015. július 6. napjától 2016. március 5. napjáig előzetes letartóztatásban, majd házi őrizetben, míg 2017. április 13. napjától lakhelyelhagyási tilalom alatt álló

II.r. vádlott : született: ... anyja neve: ... lakóhelye: .... személyi igazolvány száma: ... magyar állampolgár II.r. vádlott

és a 2015. július 6. napjától 2015. július 8. napjáig őrizetben, 2015. július 8. napjától 2016. március 5. napjáig előzetes letartóztatásban, majd házi őrizetben, míg 2017. április 13. napjától lakhelyelhagyási tilalom alatt álló

III.r. vádlott : született: .... anyja neve: ... lakóhelye. ... személyi igazolvány száma: ... magyar állampolgár III.r. vádlott

bűnös: kábítószer-kereskedelem bűntettében mint társtettes (Btk. 176. § (1), (2) bekezdés a./ pont).

Ezért a bíróság I.r. vádlottat 7 (hét) év szabadságvesztésre, mellékbüntetésül 7 (hét) év közügyektől eltiltásra, II.r. és III.r. vádlottat 6 (hat) - 6 (hat) év szabadságvesztésre, mellékbüntetésül 6 (hat) - 6 (hat) év közügyektől eltiltásra ítéli.

A szabadságvesztést I.r., II.r. és III.r. vádlottak vonatkozásában fegyházban rendeli végrehajtani.

A bíróság megállapítja, hogy az I.-II.-III.r. vádlottak a büntetés 2/3-ad részének a kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra.

A I.r., II.r. és III.r. vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött teljes időt a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe beszámítani rendeli. Az II. és III.r. vádlottak által házi őrizetben töltött időt akként számítja be, hogy 1 (egy) napi szabadságvesztésnek 5 (öt) nap házi őrizetben töltött idő felel meg.

A bíróság I.r. vádlottal szemben 45.500.- (negyvenötezer-ötszáz) forint és a tőle lefoglalt 100.000.- (százezer) forint, II.r. vádlottal szemben 462.000.- (négyszázhatvankettőezer) forint és tőle lefoglalt 936.000.- (kilencszázharminchatezer) forint, míg III.r. vádlottal szemben 3.577.885.- (hárommillió-ötszázhetvenhétezer-nyolcszáznyolcvanöt) forint és a tőle lefoglalt 181.000 (száznyolcvanegyezer) forint összegben vagyonelkobzást rendel el.

A I.r. vádlottal szemben elrendelt vagyonelkobzás tárgyát képező 100.000.- (százezer) forintot, az II.r. vádlott vonatkozásában a 936.000.- (kilencszázharminchatezer) forintot, míg III.r. vádlott tekintetében a 181.000.- (száznyolcvanegyezer) forintot a ... Törvényszék bírósági letéti csoportja ... számon kezeli.

Az eljárás során lefoglalt és a ... Törvényszék Gazdasági Hivatalában Bj.366/17. tételszámon 5. sorszám alatt kezelt rózsaszín mintás csomagolópapírt elkobozza.

Az eljárás során a ... Megyei Rendőr-főkapitányságon ... számon lefoglalt és ... tételszám alatt felvett az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztályán kezelt, 1. sorszámmal jelölt 2 darab 2x6 cm-es alufólia pakettbe csomagolt növényi ágvégződést, ... tételszám alatt felvett 1. sorszámmal jelölt 1 darab henger alakú dobozban lévő 50 grammnyi kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, 2. sorszámmal jelölt 1 darab befőttes üveg benne kábítószergyanús kisebb tojás méretű zöld növényi törmeléket, 4. sorszámmal jelölt 1 darab műanyag edényt, 13 darab alupakettel, melyben zöld növényi törmelék található, 5. sorszámmal jelölt 1 darab tégelyt, benne kis diónyi nagyságú zöld növényi származékot, a ... tételszám alatt felvett 1. sorszámmal jelölt 13 darab alufóliába csomagolt zöld színű növényi törmeléket, a ... tételszám alatt felvett, 1. sorszámmal jelölt 1 darab becsomagolt papírkarton dobozban lévő 3 literes simítózáras fóliát, benne lévő növényi származékot, ... tételszám alatt felvett, 1. sorszámmal jelölt 2 darab alufóliába csomagolt kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, ... tételszám alatt felvett, 1. sorszámmal jelölt 1 darab diónyi méretű zöld-barna színű növényi anyagot alufóliába csomagolva, 2. sorszámmal jelölt 1 darab papírzsebkendőbe csomagolt, gyűszűnyi nagyságú zöld növényi törmeléket dohánylevéllel keverve, a ... tételszám alatt felvett, 1. sorszámmal jelölt 1 darab barna színű növényi származékot (gombát) átlátszó nejlonzacskóban, mely kb. egy ökölnyi nagyságú, 2. sorszámmal jelölt 1 zacskó zöldes színű növényi származékot (gombát) átlátszó nejlonzacskóban, mely kb. fél ökölnyi nagyságú, 3. sorszámmal jelölt 1 zacskó barna színű kábítószergyanús szárított növényi anyagot (marihuánát), mely egy hüvelykujj nagyságú, 4. sorszámmal jelölt 2 darab élő kannabisz növényt, a 6. sorszámmal jelölt zöld színű növényi magvakat, 8. sorszámmal jelölt növényi törmeléket elkobozza.

Az eljárás során a ... Megyei Rendőr-főkapitányság ... számon lefoglalt és az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztályán kezelt ... szám alatt felvett, 3. sorszámmal jelölt 1 darab szürke színű ... feliratú digitális mérleget és 7. sorszámmal jelölt 1 darab fekete digitális mérleget elkobozza.

Kötelezi a bíróság az eljárás során felmerült 1.735.140.- (egymillió-hétszázharmincötezer-száznegyven) forintból I.r. vádlottat 596.474.- (ötszázkilencvenhatezer-négyszázhetvennégy), II.r vádlottat 643.028.- (hatszáznegyvenháromezer-huszonnyolc), míg III.r. vádlottat 453.138.- (négyszázötvenháromezer-százharmincnyolc) forint bűnügyi költség megfizetésére az állam javára, míg 42.500.- (negyvenkettőezer-ötszáz) forint az állam terhén marad.

I n d o k o l á s

A ... Megyei Főügyészség ... szám alatt emelt vádat I.r. vádlottal - mint társtettessel szemben - 1 rb., a Btk. 177. § (1) bekezdés c./ pont cb./ alpontjában meghatározott, de a (2) bekezdés b./ pontja szerint minősülő és büntetendő kereskedéssel oktatási feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt, II. és III.r. vádlottakkal - mint társtettesekkel szemben - pedig 1-1 rb., a Btk. 176. § (1) bekezdésében meghatározott és a (2) bekezdés a./ pontja szerint minősülő és büntetendő, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt.

A törvényszék a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeképpen a következő tényállást állapította meg.

I.r. vádlott legmagasabb iskolai végzettsége épületgépész technikus. A ... Egyetem Műszaki Karának Gépészmérnöki alapképzési szakán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett). Az oklevél kiállításának feltétele az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolása. D.(2) településon a F. Kft.-nél dolgozik, jövedelme havonta 200.000.- Ft. Vagyona, tartozása nincs. Nőtlen családi állapotú, kiskorú gyermek eltartásáról nem köteles gondoskodni. Büntetlen előéletű.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!