A Kúria Bfv.1291/2019/11. számú precedensképes határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 177. §, 2017. évi XC. törvény (Be.) 660. §, 662. §] Bírók: Bartkó Levente, Kónya István, Molnár Ferencné

Kúria

végzése

Az ügy száma: Bfv.III.1.291/2019/11.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Kónya István, a tanács elnöke

Molnár Ferencné dr., előadó bíró

Dr. Bartkó Levente, bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: tanácsülés

Az ülés napja: 2020. június 17.

Az ügy tárgya: kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények

Terhelt(ek): I. rendű

Első fok: Debreceni Törvényszék, 26.B.658/2016/64., ítélet, tárgyalás,

2018. április 9.

Másodfok: Debreceni Ítélőtábla, Bf.II.382/2018/13., ítélet, nyilvános ülés,

2018. október 15.

Az indítvány előterjesztője: az I. rendű terhelt védője

Az indítvány iránya: az I. rendű terhelt javára

Rendelkező rész

A Kúria a kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt I. rendű terhelt és társai ellen folyamatban volt büntetőügyben az I. rendű terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Debreceni Törvényszék 26.B.658/2016/64. számú és a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.382/2018/13. számú ítéletét az I. rendű terhelt tekintetében hatályában fenntartja.

A Kúria végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben az indítvány előterjesztője, valamint azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

Indokolás

I.

[1] A Debreceni Törvényszék a 2018. április 9. napján meghozott 26.B.658/2016/64. számú ítéletével azt I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki kábítószer-kereskedelem bűntettében mint társtettest [Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb) alpont, (2) bekezdés b) pont]. Ezért az I. rendű terheltet 7 év szabadságvesztésre, 7 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház, és az I. rendű terhelt a szabadságvesztés büntetés kétharmad része kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Az I. rendű terhelttel szemben 45.500 forint és további 100.000 forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt, rendelkezett az eljárás során lefoglalt tárgyakról és a bűnügyi költség viseléséről.

[2] Kétirányú fellebbezés alapján eljárva a Debreceni Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2018. október 15. napján jogerős Bf.II.382/2018/13. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta; az I. rendű terhelttel szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés mértékét 6 évre enyhítette, a vagyonelkobzás összegét 245.500 forintban állapította meg, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét az I. rendű terhelt tekintetében helybenhagyta.

II.

[3] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen az I. rendű terhelt védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt - a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontját megjelölve - a megtámadott határozat megváltoztatása, a cselekmény enyhébb minősülése, és ennek következtében az I. rendű terhelttel szemben alkalmazott szabadságvesztés büntetés enyhítése érdekében.

Indokai szerint az eljárt bíróság tévesen minősítette az I. rendű terhelt cselekményét a Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint, és a (2) bekezdés b) pontja szerint. Kifejtette, hogy az irányadó tényállás alapján sem az oktatási feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében történt elkövetés, sem pedig a bűnszövetség mint minősítő körülmény nem állapítható meg. Álláspontja szerint az Egyetem Campus Hotelében nincs oktatás, annak közvetlen környezetében oktatási épület sem található. A bűnszövetség megállapíthatósága körében utalt arra, hogy hiányzik a terheltek közötti előzetes megállapodás a szervezett bűnelkövetésre, illetve több jövőben megvalósítandó bűncselekmény elkövetésére való irányultság. Az I. rendű és a II. rendű terhelt között nem volt bűnözésre irányuló akarategység, mivel a tervszerűség, a bűncselekmény végrehajtásának szervezettsége sem állapítható meg. Kifogásolta, hogy az eljárt bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy az I. rendű terhelt drogfüggőséget megelőző kezelése orvosi szempontból indokolt. Az I. rendű terhelt ugyanis egyúttal kábítószer-fogyasztó is volt, mindemellett az eljárás során tényfeltáró beismerő és végig következetes vallomást tett, a cselekmény elkövetését megbánta. Mivel az új Be. a másodfokú eljárás időszakában lépett hatályba, ezért az I. rendű terhelt az indítványozó szerint a Be. egyezségkötésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásaitól is elesett, amely rá nézve jóval kedvezőbb büntetés kiszabását eredményezhette volna. Mindezek alapján az I. rendű terhelttel szemben lényegesen enyhébb büntetés kiszabását indítványozta.

[4] A Legfőbb Ügyészség BF.1305/2019/2. számú átiratában a felülvizsgálati indítványt részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak tartotta. Az ügyészi álláspont szerint az irányadó tényállásból kitűnik, hogy az I. rendű terhelt a kábítószer értékesítését az Egyetem területén végezte diáktársai körében. Ugyancsak tartalmazza az ügyész szerint a tényállás a bűnszövetség megállapításának alapjául szolgáló tényeket, így a II. rendű terhelttel történt előzetes, rendszeres, kábítószer-értékesítésre vonatkozó megállapodást. Az indítványnak a büntetéskiszabási tényezők mikénti értékelésével kapcsolatos érvelését törvényben kizártnak tartotta. Mindezek alapján a megtámadott határozat hatályban fenntartását indítványozta.

[5] A Legfőbb Ügyészség átiratára tett észrevételében az I. rendű terhelt védője hivatkozott arra, hogy az ítéleti tényállás nem határozta meg azt konkrétan, hogy az Egyetem területén pontosan hol történt a kábítószer értékesítése, csupán általánosságban jelölte meg azt. Álláspontja szerint a Btk. azonban kifejezetten oktatási épület területét értékeli minősítő körülményként. Fenntartotta a bűnszövetség hiányára vonatkozó okfejtését is, emellett utalt arra, hogy az I. rendű terhelt által vásárolt mennyiség önmagában saját fogyasztásra is felhasználható lett volna.

[6] Az I. rendű terhelt észrevételében kifejtette, hogy a Campus Hotel közvetlen környezetében működött egy szórakozóhely, ahol többször tartottak többnapos fesztivált, rendezvényt. Kifogásolta a bűnszövetség minősítő körülményének megállapítását, mivel álláspontja szerint a vásárolt kábítószer nagy részét ő maga fogyasztotta el, és csupán alkalomszerűen adott el közeli ismerőseinek. Mindezek alapján enyhébb büntetés kiszabását kérte.

III.

[7] Az I. rendű terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítvány nem alapos.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!