A Kúria Pfv.21219/2014/5. számú precedensképes határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. §] Bírók: Baka András, Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

Az a közlés, amely szerint egy magyar parlamenti párt (a felperes) kiállt a "gyerekek elgázosítói" mellett, vélemény, amely a sajtó-helyreigazítási igényt nem alapozza meg. 2010. CIV. Tv. 12. § (1)

***********

Pfv.IV.21.219/2014/5.szám

A Kúria a dr. Kummer Ákos ügyvéd által képviselt felperesnek a Papp Gábor Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Sztanó Judit ügyvéd) által képviselt alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt a Fővárosi Törvényszék előtt 65.P.24.420/2013. számon megindított és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.410/2013/3. számú jogerős ítéletével befejezett perében az alperes által 11. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Kúria a jogerős ítéletet - a másodfokú perköltség és illeték viselésére is kiterjedően - hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 20.000 (húszezer) forint együttes másodfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.

A le nem rót 118.000 (száztizennyolcezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A jogerős ítélet alapjául szolgáló tényállás szerint a magyarországi parlamenti párt felperes 2013. augusztus 22-én sajtóközleményt adott ki a szíriai konfliktus kapcsán. A közlemény bevezetőjében azt hangsúlyozta a felperes, hogy minden alkalommal felemelte szavát a nemzetközi jog által tiltott fegyverek használata ellen, s amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban megtörtént az eset, most is elutasítja a mérges gáz bevetését Szíriában. Ezt követően a szíriai konfliktus általa vélt hátterét és a lehetséges fejleményeket taglalta, majd annak kapcsán, hogy meggyőződése szerint a gáztámadás kivizsgálására az ENSZ Biztonsági Tanácsa alkalmatlan, határozott kiállásáról tett tanúságot "a szír nép által is elsöprő többséggel támogatott" Aszad-rendszer mellett.

Az alperes szerkesztésében 2013. augusztus 26-án "Hánynunk kell a .." címmel, "Egy magyar parlamenti párt, amelyik kiállt a gyerekek elgázosítói mellett" alcímmel jelent meg cikk. A sajtóközlemény beszámol egy fényképfelvételről, amely elgázosított gyerekeket ábrázol, majd ezt követően azt találgatja a szerző, hogy vajon ki állhat a támadás mögött. A cikk közlése szerint - bizonyítékok hiányában - a nemzetközi szakértők többsége úgy véli, egy ilyen kiterjedésű akció kizárólag a rezsim műve lehet, "szinte biztos, hogy Aszadék ideggázzal támadtak a saját lakosságukra". Ezt követően közli a cikk, hogy miközben az eset kapcsán a "Nyugat" kezd felébredni, akad olyan magyar parlamenti párt, amelyik a "tettesek" mellé áll.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!