32010R1251[1]

A Bizottság 1251/2010/EU rendelete ( 2010. december 22. ) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1251/2010/EU RENDELETE

(2010. december 22.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 329/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1) A 329/2007/EK rendelet V. melléklete felsorolja azokat a személyeket, jogalanyokat és szerveket, akikre és amelyekre - a szankciós listára a Tanács általi felvételüket követően - az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2) 2010. december 22-én a Tanács úgy határozott, hogy módosítja azon személyek, jogalanyok és szervek listáját, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az V. mellékletet ezért módosítani kell.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk.

A 329/2007/EK rendelet V. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

David O'SULLIVAN

külkapcsolatokért felelős főigazgató

(1) HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

MELLÉKLET

"V. MELLÉKLET

A 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, JOGALANYOK ÉS SZERVEK LISTÁJA

A. A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett természetes személyek listája

#Név
(és esetleges névváltozatok)
Azonosító információkOkok
1.CHANG Song-taek (más néven JANG Song-Taek)Születési dátum: 1946.2.2. vagy 1946.2.6. vagy 1946.2.23. (Észak-Hamgjong tartomány)
Útlevélszám (2006-ban): PS 736420617
A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja. A Koreai Munkáspárt igazgatási osztályának igazgatója.
2.CHON Chi BuA General Bureau of Atomic Energy (GBAE) tagja, Jongbjon korábbi műszaki igazgatója.
3.CHU Kyu-Chang (más néven JU Kyu-Chang)Születési dátum: 1928 és 1933 közöttA Koreai Munkáspárt védelmi ipari osztályának első igazgatóhelyettese (ballisztikai program), a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.
4.HYON Chol-haeSzületési dátum: 1934
(Mandzsúria, Kína)
A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).
5.JON Pyong-hoSzületési dátum: 1926A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság második gazdasági bizottságát felügyelő, a Központi Bizottság katonai ipari osztályának vezetője, a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.
6.KIM Yong-chun (más néven Young-chun)Születési dátum: 1935.3.4.
Útlevélszám: 554410660
A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a Népi Fegyveres Erők minisztere, Kim Dzsong-Il nukleáris stratégiáért felelős különleges tanácsadója.
7.O Kuk-RyolSzületési dátum: 1931
(Jilin tartomány, Kína)
A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a nukleáris és ballisztikai programhoz szükséges csúcstechnológia külföldről történő beszerzését felügyeli.
8.PAEK Se-bongSzületési dátum: 1946A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága (a ballisztikai programért felelős) második gazdasági bizottságának elnöke. A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.
9.PAK Jae-gyong (más néven Chae-Kyong)Születési dátum: 1933
Útlevélszám: 554410661
A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese és a Népi Fegyveres Erők logisztikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).
10.PYON Yong Rip (más néven Yong-Nip)Születési dátum: 1929.9.20.
Útlevélszám: 645310121 (kiállítás időpontja: 2005.9.13.).
A tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos biológiai kutatásban részt vevő Tudományos Akadémia elnöke.
11.RYOM YongAz ENSZ szankciós listáján szereplő General Bureau of Atomic Energy igazgatója, a nemzetközi kapcsolatokért felel.
12.SO Sang-kukSzületési dátum: 1932 és 1938 közöttA Kim Ir Szen egyetem atomfizikai tanszékének vezetője.

B. A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája

#Név
(és esetleges névváltozatok)
Azonosító információkOkok
1.Green Pine Associated Corporation
(más néven Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjan / Nungrado, PhenjanA Ch’o’ngsong Yo’nhap a fegyverek, illetve kapcsolódó anyagok Észak-Koreából történő kivitele miatt került a szankciós listára. A Green Pine tengerészeti hadihajók és fegyverek, így például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártásával foglalkozik, valamint torpedókat exportál és technikai segítséget nyújt védelmi vonatkozású iráni cégeknek. A Green Pine felelős az Észak-Korea által exportált fegyverek és kapcsolódó anyagok mintegy feléért, és átvette a KOMID több tevékenységét ez utóbbinak az ENSZ szankciós listájára való felvételét követően.
2Korea Heungjin Trading CompanyTelephely: PhenjanPhenjani székhelyű jogalany, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra alkalmaz (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). A Korea Heungjin Trading Company feltételezhetően ugyancsak részt vett rakétákhoz kapcsolódó anyagoknak az iráni Shahid Hemmat Industrial Group számára történő szállításában.
3.Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltdA Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); a rakéták területén felhasználható alumíniumpor gyártásával foglalkozó üzemeket működtet.
4.Korea Taesong Trading CompanyTelephely: PhenjanPhenjani székhelyű jogalany, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra alkalmaz (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). A KOMID nevében a Korea Taesong Trading Company jár el a Szíriával bonyolított ügyletekben.
5.Korean Ryengwang Trading CorporationRakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, Észak-KoreaA Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel).
6.Második gazdasági bizottság és Második Természettudományi AkadémiaA második gazdasági bizottság Észak-Korea rakétaprogramjának fő aspektusaiban érintett. A második gazdasági bizottság felelős Észak-Korea ballisztikusrakéta-gyártásának felügyeletéért. Emellett irányítja a KOMID tevékenységeit (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). Országos szintű szervezet, amely Észak-Korea fejlett fegyverrendszereinek kutatás-fejlesztéséért felel, beleértve a rakétákat és valószínűleg a nukleáris fegyvereket is. Számos alárendelt szervezetet – többek között a Korea Tangun Trading Corporationt – alkalmaz olyan technológiák, felszerelések és információk tengerentúlról való beszerzésére, amelyeket az észak-koreai rakétaprogramban és valószínűsíthetően a nukleárisfegyver-programban használnak fel.
7.Sobaeku United Corp (más néven Sobaeksu United Corp)Érzékeny anyagok és berendezések kutatásában és beszerzésében részt vevő állami vállalat. Több természetes grafitlelőhely tulajdonosa, amelyek nyersanyaggal látnak el két, a ballisztika területén felhasználható grafittömböket gyártó üzemet.
8.Jongbjoni Nukleáris KutatóközpontKatonai célú plutónium gyártásában részt vevő kutatóközpont. Az ENSZ szankciós listáján (2009.7.16. óta) szereplő General Bureau of Atomic Energy alá tartozó központ.

C. A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett természetes személyek listája

#Név
(és esetleges névváltozatok)
Azonosító információkOkok
1.JON Il-chunSzületési dátum: 1941.8.24.KIM Tong-unt 2010 februárjában felmentették a 39. Hivatal igazgatói posztjáról. Ez a hivatal többek között árubeszerzéssel foglalkozik a KNDK diplomáciai képviseletei útján a szankciókat megkerülve. Helyére JON Il-chunt nevezték ki. JON Il-chunt az állami fejlesztési bank egyik vezetőjének is tartják.
2.KIM Tong-unA Munkáspárt Központi Bizottsága proliferáció finanszírozásával foglalkozó »39. Hivatalának« korábbi igazgatója.

D. A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája

#Név
(és esetleges névváltozatok)
Azonosító információkOkok
1.Korea Daesong Bank
(más néven Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)
Címe: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Phenjan
Telefon: 850 2381 8221
Telefon: 850 2 18111, 8221-es mellék
Fax: 850 2381 4576
A 39. Hivatalnak közvetlenül alárendelt észak-koreai pénzintézet, amely érintett a proliferáció finanszírozásával foglalkozó észak-koreai projektek elősegítésében.
2.Korea Daesong General Trading Corporation
(más néven Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)
Címe: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Phenjan
Telefon: 850 2 18111, 8204/8208-as mellék
Telefon: 850 2381 8208/4188
Fax: 850 2381 4431/4432
A 39. Hivatalnak alárendelt vállalat, amelyet a 39. Hivatal nevében lebonyolított külföldi ügyletek elősegítésére alkalmaznak.
A 39. Hivatal igazgatója, KIM Tong-un szintén szerepel a 329/2007/EK tanácsi rendelet V. mellékletében.”.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1251 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1251&locale=hu

Tartalomjegyzék