32008D0294[1]

2008/294/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről (az értesítés a C(2008) 1256. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 7.)

a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről

(az értesítés a C(2008) 1256. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/294/EK)

1. cikk

E határozat a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások által használt frekvenciák hozzáférhetőségére és hatékony használatára vonatkozó műszaki feltételek harmonizálását szolgálja a Közösségben.

E határozatot minden más vonatkozó közösségi rendelkezés, különösen az 1702/2003/EK rendelet és a 2008/295/EK ajánlás sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. a "légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások)" a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének c) pontja szerint olyan elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyeket valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;

2. "interferenciamentes és nem védett": más rádió-távközlési szolgálat számára nem okozhat káros interferenciát, továbbá nem lehet megkövetelni, hogy ezek az eszközök védelmet élvezzenek a más rádió-távközlési szolgálatok által keltett káros interferenciával szemben;

3. "fedélzeti adó-vevő bázisállomás (fedélzeti BTS)": a légi jármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a melléklet 1. táblázatában szereplő frekvenciasávok és rendszerek használatát támogatja;

4. "hálózati vezérlő egység (NCU)": a légi járműveken elhelyezendő berendezés, amely a mobil vételi frekvenciasávban a zajszint növelésével biztosítja, hogy a melléklet 2. táblázatában felsorolt földi telepítésű elektronikus hírközlési rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten.

3. cikk

Minél előbb, de legkésőbb e határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül a tagállamok a melléklet 1. táblázatában felsorolt frekvenciasávokat interferenciamentes és nem védett alapon megnyitják használatra az MCA-szolgáltatások előtt, amennyiben e szolgáltatások megfelelnek a mellékletben előírt feltételeknek.

4. cikk

A tagállamok a melléklet 3. részének megfelelően minimális talajszinttől mért magasságot állapítanak meg az MCA-szolgáltatások üzemére vonatkozóan.

A tagállamok magasabb minimális magasságértéket is megállapíthatnak az MCA-szolgáltatások nyújtására, ha azt az adott tagállam topográfiai jellemzői vagy valamely földi hálózat kiépítésének körülményei indokolják. Ezt az információt - a megfelelő indoklással alátámasztva - a határozat elfogadását követő négy hónapon belül el kell juttatni a Bizottsághoz, és ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

5. cikk

A tagállamok - különösen a tényleges vagy lehetséges káros interferenciákra, valamint a 3. cikkben meghatározott összes feltétel folyamatos megfelelőségére való tekintettel - figyelemmel kísérik az MCA-szolgáltatások által használt frekvenciákat, és tapasztalataikat elküldik a Bizottságnak, hogy az szükség esetén időben gondoskodhasson e határozat felülvizsgálatáról.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

1. Az MCA-szolgáltatások számára engedélyezett frekvenciasávok és rendszerek

1. táblázat

TípusFrekvenciasávRendszer
GSM 1 8001 710 –1 785 MHz (végfelhasználói állomás –bázisállomás irány)
1 805 –1 880 MHz (bázisállomás- végfelhasználói állomás irány)
Az ETSI által közzétett GSM-szabványoknak, különösen az EN 301 502, az EN 301 511 és az EN 302 480 szabványnak vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő GSM-rendszerek.
UMTS 2 100
(FDD)
1 920 –1 980 MHz (végfelhasználói állomás – bázisállomás irány)
2 110 –2 170 MHz (bázisállomás – végfelhasználói állomás irány)
Az ETSI által közzétett UMTS-szabványoknak, különösen az EN 301 908–1, az EN 301 908–2, az EN 301 908–3 és az EN 301 908–11 szabványnak vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő UMTS-rendszerek.
LTE 1 800
(FDD)
1 710 –1 785 MHz (végfelhasználói állomás –bázisállomás irány)
1 805 –1 880 MHz (bázisállomás – végfelhasználói állomás irány)
Az ETSI által közzétett LTE-szabványoknak, ezen belül különösen az EN 301 908–1, az EN 301 908–13, az EN 301 908–14 és az EN 301 908–15 szabványnak vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő LTE-rendszerek.

2. A mozgó végfelhasználói állomások földi hálózatokhoz történő kapcsolódásának megakadályozása

Az alábbiak révén meg kell akadályozni, hogy a 2. táblázatban szereplő frekvenciasávokban vételre képes mozgó végfelhasználói állomások megpróbáljanak kapcsolódni valamely földi UMTS mobilhálózatra:

- az MCA-rendszerben hálózati vezérlőegység (NCU) elhelyezése, amely növeli a fedélzeten a zajszintet a mobil vételi sávokban és/vagy;

- a légi jármű törzsének árnyékolása, a törzsre érkező és azt elhagyó jel további csillapítása érdekében.

2. táblázat

Frekvenciasáv (MHz)Földi rendszerek
925–960 MHzUMTS (és GSM, LTE)
2 110 –2 170 MHzUMTS (és LTE)

Az MCA-üzemeltetők dönthetnek úgy is, hogy a 3. táblázatban felsorolt egyéb frekvenciasávokban is alkalmaznak NCU-t.

3. táblázat

Frekvenciasáv (MHz)Földi rendszerek
460–470 MHzLTE (1)
791–821 MHzLTE
1 805 –1 880 MHzLTE és GSM
2 620 –2 690 MHzLTE
2 570 –2 620 MHzLTE
(1) Nemzeti szinten az igazgatási szervezetek az LTE technológiát különféle alkalmazások (például: BB-PPDR, BB-PMR vagy mobilhálózatok) esetében is használhatják.

3. Műszaki paraméterek

a) Az NCU-tól/fedélzeti BTS-től/fedélzeti Node B-től származó kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (e.i.r.p.) a légi jármű környezetében

4. táblázat

Talajszinttől mért magasság
(m)
A rendszer legnagyobb megengedett e.i.r.p. értéke a légi jármű környezetében, csatornánként, dBm-ben
NCUFedélzeti BTS/Fedélzeti Node BFedélzeti BTS/Fedélzeti Node B és NCU
Sáv: 900 MHzSáv: 1 800 MHzSáv: 2 100 MHz
Csatorna-sávszélesség = 3,84 MHzCsatorna-sávszélesség = 200 kHzCsatorna-sávszélesség = 3,84 MHz
3 000– 6,2– 13,01,0
4 000– 3,7– 10,53,5
5 000– 1,7– 8,55,4
6 000– 0,1– 6,97,0
7 0001,2– 5,68,3
8 0002,3–4,49,5

b) A fedélzeti végfelhasználói állomástól származó kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (e.i.r.p.) a légi jármű környezetében

5. táblázat

Talajszinttől mért magasság
(m)
A GSM mozgó végfelhasználói állomástól származó legnagyobb megengedett e.i.r.p. a légi jármű környezetében, dBm/200 kHz-enAz LTE mozgó végfelhasználói állomástól származó legnagyobb megengedett e.i.r.p. a légi jármű környezetében, dBm/5 MHz-enAz UMTS mozgó végfelhasználói állomástól származó legnagyobb megengedett e.i.r.p. a légi jármű környezetében, dBm/3,84 MHz-en
GSM 1 800 MHzLTE 1 800 MHzUMTS 2 100 MHz
3 000– 3,31,73,1
4 000– 1,13,95,6
5 0000,557
6 0001,857
7 0002,957
8 0003,857

Amennyiben az MCA-üzemeltetők úgy döntenek, hogy a 3. táblázatban felsorolt frekvenciasávokban is alkalmaznak NCU-t, akkor a 6. táblázatban szereplő legnagyobb megengedett értékek az NCU-tól/fedélzeti BTS-től/fedélzeti Node B-től származó teljes e.i.r.p-re vonatkoznak a légi jármű környezetében, a 4. táblázatban szereplő értékekkel összefüggésben.

6. táblázat

Talajszinttől mért magasság
(m)
Az NCU-tól/fedélzeti BTS-től/fedélzeti Node B-től származó legnagyobb megengedett e.i.r.p. a légi jármű környezetében
460–470 MHz791–821 MHz1 805 –1 880 MHz2 570 –2 690 MHz
dBm/1,25 MHzdBm/10 MHzdBm/200 kHzdBm/4,75 MHz
3 000– 17,0– 0,87– 13,01,9
4 000– 14,51,63– 10,54,4
5 000– 12,63,57– 8,56,3
6 000– 11,05,15– 6,97,9
7 000– 9,66,49– 5,69,3
8 000– 8,57,65– 4,410,4

c) Üzemeltetési követelmények

I. A talajszinttől mért minimális magasság kötelezően 3 000 méter az üzemben lévő MCA-rendszerből származó bármely adás esetén.

II. A fedélzeti BTS-nek üzemelés közben az 1 800 MHz-es sávban működő összes GSM mozgó végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét 0 dBm/200 kHz névleges értékre kell korlátoznia az összeköttetés teljes tartamára, beleértve a hálózatra történő felcsatlakozást is.

III. A fedélzeti Node B-nek üzemelés közben az 1 800 MHz-es sávban működő összes LTE mozgó végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét 5 dBm/5 MHz névleges értékre kell korlátoznia az összeköttetés teljes tartamára.

IV. A fedélzeti Node B-nek üzemelés közben a 2 100 MHz-es sávban működő összes UMTS mozgó végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét -6 dBm/3,84 MHz névleges értékre kell korlátoznia az összeköttetés teljes tartamára, a felhasználók száma pedig legfeljebb 20 lehet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0294 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0294&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008D0294-20161220 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008D0294-20161220&locale=hu

Tartalomjegyzék