Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31981D0420[1]

A Tanács határozata (1981. május 19.) a Földközi-tengernek olajjal és más káros anyagokkal történő szennyezése elleni, vészhelyzetekre szóló küzdelemben történő együttműködésre vonatkozó jegyzőkönyv elfogadásáról

A Tanács határozata

(1981. május 19.)

a Földközi-tengernek olajjal és más káros anyagokkal történő szennyezése elleni, vészhelyzetekre szóló küzdelemben történő együttműködésre vonatkozó jegyzőkönyv elfogadásáról

(81/420/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel az Európai Tanács 1978. április 7-i és 8-i koppenhágai ülésén úgy határozott, hogy a Közösség fő céljai közé emeli a tengerek szennyezésének megelőzését és a szennyezés elleni küzdelmet, különös tekintettel az olajjal történő szennyezésre, a Bizottság javaslata alapján felkérte a Tanácsot és a tagállamokat, hogy haladéktalanul tegyék meg a Közösségen belül a szükséges intézkedéseket, és az érintett nemzetközi fórumokon közös álláspontot fogadjanak el, különös tekintettel a kutatásra és a környezetszennyezés elleni hatékony intézkedések végrehajtására;

mivel az Európai Közösségek környezetvédelmi akcióprogramjai [2] általában hangsúlyozzák általában a tengerszennyezés elleni küzdelem közösségi jelentőségét, és többek között rendelkeznek a közlekedésből és hajózásból származó környezetszennyezés elleni közösségi intézkedésekről, továbbá az ökológiai rendszerek alapvető egyensúlya szempontjából elsődleges fontosságú feladatként határozzák meg a tengerek vizének védelmét;

mivel a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló, 1976. február 16-i barcelonai egyezmény többek között rendelkezik arról, hogy meg kell tenni a Földközi-tengernek olajjal és más káros anyagokkal történő szennyezése elleni, vészhelyzetekre szóló küzdelemben történő együttműködéshez szükséges intézkedéseket;

mivel a barcelonai egyezmény 24. cikke alapján az egyezmény és jegyzőkönyvei aláírásra nyitva állnak az Európai Gazdasági Közösség számára; mivel az Európai Gazdasági Közösség már megkötötte a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezményt és elfogadta a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyvet;

mivel a Földközi-tengernek olajjal és más káros anyagokkal történő szennyezése elleni, vészhelyzetekre szóló küzdelemben történő együttműködésre vonatkozó jegyzőkönyv lehetővé teszi a felek számára vészhelyzeti intézkedési tervek készítését, a tenger olajjal történő szennyezésének felszámolására szolgáló módszerek fejlesztését, a szennyezések megelőzésére és felszámolására irányuló új módszerekre és az erőforrások biztosítására vonatkozó információ terjesztését, valamint megfelelő kutatási programok kidolgozását;

mivel a barcelonai egyezmény 26. cikkével összhangban szükséges, hogy a Közösség elfogadja az említett jegyzőkönyvet, azért hogy a környezetvédelemmel és életminőséggel kapcsolatos közösségi célokat a közös piac mechanizmusainak segítségével valósítsa meg; mivel a Szerződés nem rendelkezik az ilyen intézkedések megtételéhez szükséges hatáskörről;

mivel szükséges, hogy a Közösség az információcsere, a közös kutatás és a fenti célok elérése érdekében a tagállamokkal együtt csatlakozzon az említett jegyzőkönyvhöz, a barcelonai egyezmény keretén belül ez ideig játszott szerepének sérelme nélkül; mivel a Közösség jövőbeni jogi aktusait nem érinti a csatlakozás;

mivel az említett jegyzőkönyv rendelkezik az információcseréről, a közös kutatásról és a tengeri együttműködésről és nem olyan közös szabályokról van szó, amelyeket természetüknél fogva a tagállamok által e területen esetleg megkötendő megállapodások befolyásolhatnának;

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Földközi-tengernek olajjal és más káros anyagokkal történő szennyezése elleni, vészhelyzetekre szóló küzdelemben történő együttműködésre vonatkozó jegyzőkönyvet az Európai Gazdasági Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke a barcelonai egyezmény 26. cikkével összhangban letétbe helyezi a csatlakozási okiratokat.

Kelt Brüsszelben, 1981. május 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. F. van der Mei

[1] HL C 28., 1981.2.9., 55. o.

[2] HL C 112., 1973.12.20., 1. o. és HL C 139., 1977.6.13., 1. o.

--------------------------------------------------

Protocol

concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil and other harmful substances in cases of emergency

THE CONTRACTING PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

BEING PARTIES to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution,

RECOGNIZING that grave pollution of the sea by oil and other harmful substances in the Mediterranean Sea area involves a danger for the coastal States and the marine ecosystem,

CONSIDERING that the cooperation of all the coastal States of the Mediterranean is called for to combat this pollution,

BEARING IN MIND the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, as well as the Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances Other than Oil, 1973,

FURTHER TAKING INTO ACCOUNT the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The Contracting Parties to this Protocol (hereinafter referred to as "the Parties") shall cooperate in taking the necessary measures in cases of grave and imminent danger to the marine environment, the coast or related interests of one or more of the Parties due to the presence of massive quantities of oil or other harmful substances resulting from accidental causes or an accumulation of small discharges which are polluting or threatening to pollute the sea within the area defined in Article 1 of the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution (hereinafter referred to as "the Convention").

Article 2

For the purpose of this Protocol, the term "related interests" means the interests of a coastal State directly affected or threatened and concerning, among others:

(a) activities in coastal waters, in ports or estuaries, including fishing activities;

(b) the historical and tourist appeal of the area in question, including water sports and recreation;

(c) the health of the coastal population;

(d) the preservation of living resources.

Article 3

The Parties shall endeavour to maintain and promote, either individually or through bilateral or multilateral cooperation, their contingency plans and means for combating pollution of the sea by oil and other harmful substances. These means shall include, in particular, equipment, ships, aircraft and manpower prepared for operations in cases of emergency.

Article 4

The Parties shall develop and apply, either individually or through bilateral or multilateral cooperation, monitoring activities covering the Mediterranean Sea area in order to have as precise information as possible on the situations referred to in Article 1 of this Protocol.

Article 5

In the case of release or loss overboard of harmful substances in packages, freight containers, portable tanks or road and rail tank wagons, the Parties shall cooperate as far as practicable in the salvage and recovery of such substances so as to reduce the danger of pollution of the marine environment.

Article 6

(1) Each Party undertakes to disseminate to the other Parties information concerning:

(a) the competent national organization or authorities responsible for combating pollution of the sea by oil and other harmful substances;

(b) the competent national authorities responsible for receiving reports of pollution of the sea by oil and other harmful substances and for dealing with matters concerning measures of assistance between Parties;

(c) new ways in which pollution of the sea by oil and other harmful substances may be avoided, new measures of combating pollution and the development of related research programmes.

(2) Parties which have agreed to exchange information directly between themselves shall nevertheless communicate such information to the regional centre. The latter shall communicate this information to the other Parties and, on a basis of reciprocity, to coastal States of the Mediterranean Sea area which are not Parties to this Protocol.

Article 7

The Parties undertake to coordinate the utilization of the means of communication at their disposal in order to ensure, with the necessary speed and reliability, the reception, transmission and dissemination of all reports and urgent information which relate to the occurrences and situations referred to in Article 1. The regional centre shall have the necessary means of communication to enable it to participate in this coordinated effort and, in particular, to fulfil the functions assigned to it by paragraph 2 of Article 10.

Article 8

(1) Each Party shall issue instructions to the masters of ships flying its flag and to the pilots of aircraft registered in its territory requiring them to report by the most rapid and adequate channels in the circumstances, and in accordance with Annex I to this Protocol, either to a Party or to the regional centre:

(a) all accidents causing or likely to cause pollution of the sea by oil or other harmful substances;

(b) the presence, characteristics and extent of spillages of oil or other harmful substances observed at sea which are likely to present a serious and imminent threat to the marine environment or to the coast or related interests of one or more of the Parties.

(2) The information collected in accordance with paragraph 1 shall be communicated to the other Parties likely to be affected by the pollution:

(a) by the Party which has received the information, either directly or preferably, through the regional centre; or

(b) by the regional centre.

In case of direct communication between Parties, the regional centre shall be informed of the measures taken by these Parties.

(3) In consequence of the application of the provisions of paragraph 2, the Parties are not bound by the obligation laid down in Article 9, paragraph 2, of the Convention.

Article 9

(1) Any Party faced with a situation of the kind defined in Article 1 of this Protocol shall:

(a) make the necessary assessments of the nature and extent of the casualty or emergency or, as the case may be, of the type and approximate quantity of oil or other harmful substances and the direction and speed of drift of the spillage;

(b) take every practicable, measure to avoid or reduce the effects of pollution;

(c) immediately inform all other Parties, either directly or through the regional centre, of these assessments and of any action which it has taken or which it intends to take to combat the pollution;

(d) continue to observe the situation for as long as possible and report thereon in accordance with Article 8.

(2) Where action is taken to combat pollution originating from a ship, all possible measures shall be taken to safeguard the persons present on board and, to the extent possible, the ship itself. Any Party which takes such action shall inform the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.

Article 10

(1) Any Party requiring assistance for combating pollution by oil or other harmful substances polluting or threatening to pollute its coasts may call for assistance from other Parties, either directly or through the regional centre referred to in Article 6, starting with the Parties which appear likely to be affected by the pollution. This assistance may comprise, in particular, expert advice and the supply to, or placing at the disposal of, the Party concerned of products, equipment and nautical facilities. Parties so requested shall use their best endeavours to render this assistance.

(2) Where the Parties engaged in an operation to combat pollution cannot agree on the organization of the operation, the regional centre may, with their approval, coordinate the activity of the facilities put into operation by these Parties.

Article 11

The application of the relevant provisions of Articles 6, 7, 8, 9 and 10 of this Protocol relating to the regional centre shall be extended, as appropriate, to sub-regional centres in the event of their establishment, taking into account their objectives and functions and their relationship with the said regional centre.

Article 12

(1) Ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with ordinary meetings of the Contracting Parties to the Convention, held pursuant to Article 14 of the Convention. The Parties to this Protocol may also hold extraordinary meetings as provided in Article 14 of the Convention.

(2) It shall be the function of the meetings of the Parties to this Protocol, in particular:

(a) to keep under review the implementation of this Protocol, and to consider the efficacy of the measures adopted and the need for any other measures, in particular in the form of Annexes;

(b) to review and amend as required any Annex to this Protocol;

(c) to discharge such other functions as may be appropriate for implementation of this Protocol.

Article 13

(1) The provisions of the Convention relating to any Protocol shall apply with respect to the present Protocol.

(2) The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to Article 18 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, unless the Parties to this Protocol agree otherwise.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Barcelona on 16 February 1976 in a single copy in the Arabic, English, French and Spanish languages, the four texts being equally authoritative.

--------------------------------------------------

PROTOCOLE

relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique

LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

ÉTANT PARTIES à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,

RECONNAISSANT qu'une pollution grave des eaux de la zone de la mer Méditerrannée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles peut créer un danger pour les États riverains et les écosystèmes marins,

ESTIMANT que la lutte contre cette pollution appelle la coopération de tous les États riverains de la Méditerranée,

AYANT À L'Esprit la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ainsi que le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que des hydrocarbures,

TENANT COMPTE ÉGALEMENT de la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

SON CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées "les parties") coopèrent pour prendre les dispositions nécessaires au cas où la présence massive, d'origine accidentelle ou résultant d'un effet cumulatif, d'hydrocarbures ou. d'autres substances nuisibles polluant ou risquant de polluer les eaux de la zone définie à l'article 1er de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (ci-après dénommée "la convention"), constitue un danger grave et imminent pour le milieu marin, les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties.

Article 2

Aux fins du présent protocole, l'expression "intérêts connexes" s'entend des intérêts d'un État riverain directement affecté ou menacé et qui ont trait, entre autres:

a) aux activités maritimes côtières, portuaires ou d'estuaires, y compris les activités des pêcheries;

b) à l'attrait historique et touristique, y compris les sports aquatiques et autres activités récréatives, de la région considérée;

c) à la santé des populations côtières;

d) à la conservation des ressources vivantes.

Article 3

Les parties s'efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, leurs plans d'urgence et leurs moyens de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces moyens comprennent notamment les équipements, les navires, les aéronefs et les personnels nécessaires aux opérations en cas de situation critique.

Article 4

Les parties développent et mettent en œuvre, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, une surveillance active de la zone de la mer Méditerranée afin d'avoir une connaissance aussi précise que possible des faits définis à l'article 1er du présent protocole.

Article 5

En cas de jet ou de chute à la mer de substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons citernes, les parties s'engagent à coopérer dans la mesure du possible à leur sauvetage et à leur récupération de manière à réduire les risques de pollution du milieu marin.

Article 6

(1) Chaque partie s'engage à diffuser aux autres parties des informations concernant:

a) l'organisation nationale ou les autorités nationales compétentes en matière de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles;

b) les autorités nationales compétentes chargées de recevoir les informations concernant la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de traiter des affaires d'assistance entre les parties;

c) les méthodes nouvelles en matière de prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, les procédés nouveaux pour combattre la pollution, et le développement de programmes de recherches y afférents.

(2) Les parties qui, le cas échéant, sont convenues d'échanger directement entre elles ces informations sont néanmoins tenues de les communiquer au centre régional. Ce dernier en assure la communication aux autres parties et, sous réserve de réciprocité, aux États riverains de la zone de la mer Méditerranée qui ne sont pas parties au présent protocole.

Article 7

Les parties s'engagent à coordonner l'utilisation des moyens de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabilité et la rapidité nécessaires, la réception, la transmission et la diffusion de tous rapports et informations urgentes relatifs aux faits et situations définis à l'article 1er. Le centre régional sera doté des moyens de communication qui lui permettront de participer à cet effort coordonné et, notamment, de remplir les fonctions qui lui sont assignées par le paragraphe 2 de l'article 10.

Article 8

(1) Chaque partie fait donner aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes d'aéronefs immatriculés sur son territoire des instructions les invitant à signaler à une partie ou au centre régional, par les voies les plus rapides et les plus adéquates compte tenu des circonstances, et conformément à l'annexe I du présent protocole:

a) tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles;

b) la présence, les caractéristiques et l'étendue des nappes d'hydrocarbures ou de substances nuisibles repérées en mer et de nature à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin, pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties.

(2) Les informations recueillies conformément au paragraphe 1 sont communiquées aux autres parties susceptibles d'être affectées par la pollution:

a) soit par la partie ayant reçu ces informations - directement ou, de préférence, par l'intermédiaire du centre;

b) soit par le centre régional.

En cas de communication directe entre parties, le centre régional sera informé des dispositions prises par ces parties.

(3) En conséquence de l'application des dispositions du paragraphe 2, les parties ne sont pas tenues à l'obligation prévue à l'article 9 paragraphe 2 de la convention.

Article 9

(1) Toute partie confrontée à une situation de la nature de celle définie à l'article 1er du présent protocole doit:

a) faire les évaluations nécessaires concernant la nature et l'importance de l'accident ou de la situation nécessitant des mesures d'urgence ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou autres substances nuisibles, ainsi que la direction et la vitesse de dérive des nappes;

b) prendre toutes mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les effets résultant de la pollution;

c) informer immédiatement les autres parties, soit directement, soit par l'intermédiaire du centre régional, de ces évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour lutter contre la pollution;

d) continuer à observer la situation aussi longtemps que possible et faire rapport conformément à l'article 8.

(2) En cas d'action pour combattre la pollution provenant d'un navire, toutes les mesures possibles devront être prises pour sauvegarder les personnes présentes à bord et, autant que faire se peut, le navire lui-même. Toute partie qui entreprend une telle action doit en informer l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Article 10

(1) Toute partie ayant besoin d'assistance pour une opération de lutte contre la pollution par les hydrocarbures ou autres substances nuisibles polluant ou menaçant de polluer ses côtes peut demander, soit directement, soit par l'intermédiaire du centre régional visé à l'article 6, le concours d'autres parties, celles qui sont susceptibles d'être également affectées par la pollution étant sollicitées en premier lieu. Ce concours peut comporter notamment des conseils d'experts et la fourniture ou mise à disposition de produits, d'équipement et de moyens nautiques. Les parties ainsi sollicitées font tous les efforts possibles pour apporter leur concours.

(2) Si les parties engagées dans l'opération ne peuvent s'entendre sur la conduite même de la lutte, le centre régional peut avec leur accord, coordonner l'activité des moyens mis en œuvre par ces parties.

Article 11

L'application des dispositions pertinentes des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent protocole concernant le centre régional sera étendue selon qu'il conviendra aux centres sous-régionaux lors de leur création éventuelle, compte tenu de leurs objectifs et fonctions ainsi que de leur relation avec ledit centre régional.

Article 12

(1) Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en application de l'article 14 de ladite convention. Les parties au présent protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 14 de la convention.

(2) Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet:

a) de veiller à l'application du présent protocole et d'examiner l'efficacité des mesures adoptées et l'opportunité de prendre d'autres dispositions, notamment sous la forme d'annexés;

b) de réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole;

c) de remplir en tant que de besoin toutes autres fonctions en application du présent protocole.

Article 13

(1) Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s'applique à l'égard du présent protocole.

(2) Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 18 de la convention s'appliquent à l'égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n'en conviennent autrement.

En foi de quoi les soussignés, dűment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Barcelone, le seize février mil neuf cent soixante-seize, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31981D0420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31981D0420&locale=hu