32011R0754[1]

A Tanács 754/2011/EU rendelete ( 2011. augusztus 1. ) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

A TANÁCS 754/2011/EU RENDELETE

(2011. augusztus 1.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival és a Tálibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2002/402/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/487/KKBP határozatra (1), amely az Európai Unióról szóló szerződés V. címe 2. fejezetével összhangban került elfogadásra,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1) 2002. május 27-én a Tanács elfogadta a 2002/402/KKBP közös álláspontot (2), valamint az 881/2002/EK rendeletet (3).

(2) 2011. június 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa - az Egyesült Nemzetek Chartájának VII. fejezete szerint eljárva - elfogadta a terroristacselekmények következtében a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyekről szóló 1989 (2011) számú határozatot.

(3) 2011. 2011. augusztus 1-jén a Tanács elfogadta a 2011/487/KKBP határozatot.

(4) A 881/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A címhelyébe a következp szöveg lép:

2. Az 1. cikk (5) bekezdésében az "és a Tálibán" szövegrészt el kell hagyni.

3. A 2. cikk (3) bekezdésben az "Oszáma bin Ládennel" és az "és a Tálibánnal" szövegrészeket el kell hagyni.

2. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. augusztus 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ

(1) Lásd e Hivatalos Lap 73. oldalát.

(2) HL L 139., 2002.5.29., 4. o.

(3) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletében a "Természetes személyek" részben a következő bejegyzéseket el kell hagyni:

1. "Abdul Baqi. Titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: A) Khost és Paktika tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; b) a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese; c) Konzuli osztály, Külügyminisztérium a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1962 körül Születési helye: Dzsalalabád város, Nangarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék.".

2. "Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titulusa: a) alhaj b) maulavi. Tisztsége: katonai attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabád, Pakisztán. Születési ideje: 1964. Születési helye: Nangarhar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000974 (afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 februárjában hazatelepítették Afganisztánba".

3. "Abdul Ghafoor. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. Születési helye: Kunar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

4. "Amir Abdullah (más néven Amir Abdullah Sahib). Címe: Karacsi, Pakisztán Születési ideje: 1972 körül. Születési helye: Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.7.20."

5. "Abdul Manan. Titulusa: a) Mr, b) maulavi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán."

6. "Abdul Razaq. Titulusa: maulavi. Születési ideje: 1958 körül Születési helye: Arghandab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) kereskedelmi miniszter (tálib rezsim), b) 2003-ban az afganisztáni Kandahár tartományban letartóztatták."

7. "Abdul Wahab. Titulusa: malawi. Tisztsége: tálib követségi ügyvivő Rijádban a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

8. "Abdul Rahman Agha. Titulusa: maulavi. Tisztsége: A tálib rezsim Katonai Bíróságának főbírája. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Arghandab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

9. "Abdul Wasay Mu'tasim Agha. (más néven a) Mutasim Aga Jan; b) Agha Jan; c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titulusa: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31."

10. "Janan Agha. Titulusa: mullah. Tisztsége: Fariab tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Uruzgan központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

11. "Sayed Mohammad Azim Agha (más néven a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb) Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim Útlevél és Vízum Osztályának tisztviselője. Születési ideje: 1966 körül. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

12. "Sayyed Ghiassouddine Agha (más néven a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim Hadzs és a vallási ügyek minisztere, b) a tálib rezsim oktatásügyi minisztere. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib mozgalom Faryab tartományért (Afganisztán) felelős tagja, b) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik."

13. "Mohammad Ahmadi. Titulusa: a) mullah, b) hádzsi. Tisztsége: a Da Afghanistan Bank elnöke a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

14. "Mohammad Shafiq Ahmadi. Titulusa: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim idején Samangan tartomány (Afganisztán) kormányzója. Állampolgársága: afgán."

15. "Ahmadullah (más néven Ahmadulla) Titulusa: qari. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztere. Születési ideje: 1975 körül Születési helye: Qarabagh körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: értesülések szerint 2001 decemberében elhunyt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

16. "Abdul Bari Akhund (más néven Haji Mullah Sahib). Titulusa: a) maulavi; b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. Születési ideje: 1953 körül Születési helye: Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától Kandahárban (Afganisztán) a héttagú tálib vezető bizottság tagja, b) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

17. "Ahmed Jan Akhund. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi minisztere. Születési ideje: 1953 és 1958 között. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

18. "Attiqullah Akhund. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: Shawali Kott körzet, Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

19. "Hamidullah Akhund. Titulusa: mullah. Tisztsége: Az Ariana afgán légitársaság vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

20. "Mohammad Hassan Akhund. Titulusa: a) mullah, b) hádzsi. Tisztsége: a) a tálib rezsim alatt a Minisztertanács elnökének első helyettese, b) a tálib rezsim külügyminisztere Wakil Ahmad Mutawakil előtt, c) Kandahár kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a szovjetek elleni dzsihádban részt vevő hét fő frakció közül a Malwhavi Khaalis frakció tagja, b) Pakisztánban elvégezte a quettai teológiai főiskolát, c) Omár mullah közeli munkatársa."

21. "Mohammad Abbas Akhund. Titulusa: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim közegészségügyi minisztere. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

22. "Mohammad Essa Akhund. Titulusa: a) alhaj; b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim víz-, közegészség- és villamosenergia-ügyi minisztere. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Spinboldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

23. "Ubaidullah Akhund (más néven a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Egyházi titulusa: a) mullah, b) hádzsi, c) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim védelmi minisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) Omar mullah egyik helyettese, b) a tálib vezetés tagja, hadműveletekért felelős."

24. "Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (más néven a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: Zabol tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési helye: Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: 2007 elején a tálib mozgalom Uruzgan tartományért (Afganisztán) felelős tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

25. "Mohammad Sediq Akhundzada. Tisztsége: a tálib rezsim mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettese. Születési ideje: 1953 és 1958 között. Születési helye: Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

26. "Mohammad Eshaq Akhunzada. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Laghman tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Qarabajh körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

27. "Agha Jan Alizai (más néven a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha). Titulusa: hádzsi. Születési ideje: a) 1963.10.15., b) 1973.2.14., c) 1967, d) 1957 körül. Születési helye: a) Hitemchai falu, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.11.4."

28. "Allahdad (más néven Akhund). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim építésügyi minisztere. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: Spinboldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

29. "Aminullah Amin. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Saripul tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán."

30. "Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titulusa: a) alhaj; b) maulavi. Tisztsége: az Afgán Kereskedelmi Kamara igazgatója (Pesavár, Pakisztán) a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1934. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: SE 011252 (afgán útlevél)."

31. "Muhammad Taher Anwari (más néven a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Titulusa: mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim igazgatási ügyek igazgatója, b) a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1961 körül. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

32. "Arefullah Aref. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

33. "Sayed Esmatullah Asem (más néven Esmatullah Asem). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a) A tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim idején az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára. Születési ideje: 1967 körül. Születési helye: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib vezetés tagja, b) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék, c) a Pesavári Tálib Tanács tagja."

34. "Sayed Allamuddin Atheer. (más néven Sayed Allamuddin Athear) Tisztsége: második titkár, Tálib "Főkonzulátus", Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1955.2.15. Születési helye: Badakhshan, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000994 (afgán útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

35. "Atiqullah. Titulusa: a) hádzsi, b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán."

36. "Azizirahman. Titulusa: Mr. Tisztsége: harmadik titkár, tálib nagykövetség, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán."

37. "Abdul Ghani Baradar (más néven Mullah Baradar Akhund). Titulusa: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim védelmi miniszterének helyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Weetmak falu, Dehrawood körzet, Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Popalzai törzs tagja, b) magasrangú tálib katonai parancsnok, 2007. májusától a tálib "Quetta-tanács" tagja, c) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

38. "Mohammad Daud. Tisztsége: adminisztratív attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabád, Pakisztán. Születési ideje: 1956. Születési helye: Kabul, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 00732."

39. "Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (más néven Arsala Rahmani). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán Születési ideje: 1941. Születési helye: Khaleqdad falu, Urgon körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Nemzeti személyazonosító száma: 106517. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) az afgán parlament felsőházának (Mashrano Jerga) tagja, b) 2007 májusától a felsőház oktatási és vallási bizottságának vezetője."

40. "Shahabuddin Delawar. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim Legfelsőbb Bíróságának helyettese. Születési ideje: 1957. Születési helye: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

41. "Dost Mohammad (más néven Doost Mohammad). Titulusa: a) mullah; b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim idején Ghazni tartomány kormányzója. Születési ideje: 1968 és 1973 között. Születési helye: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib katonai parancsnokok egyike, b) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

42. "Mohammad Azam Elmi. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben elhunyt."

43. "Faiz. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a Tájékoztatási Osztály vezetője, a tálib rezsim külügyminisztériuma. Születési ideje: 1969 körül. Születési helye: Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

44. "Habibullah Fawzi (más néven a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Titulusa: qazi. Tisztsége: a) második titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabád, Pakisztán, b) első titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabád, Pakisztán, c) utazó "nagykövet", d) a tálib rezsim Külügyminisztériuma Egyesült Nemzetek Osztályának vezetője. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán Születési ideje: 1961. Születési helye: Atal falu, Ander körzet, Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: a) D 010678 (afgán útlevél kiállítva 1993.12.19-én), b) OR 733375 (2005.6.28-án liállított, 2010-ig érvényes afgán útlevél). Egyéb információ: Apja neve Mohammad Mangal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

45. "Rustum Hanafi Habibullah (más néven Rostam Nuristani). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: valószínűleg 1963. Születési helye: Dara Kolum, Do Aab körzet, Nurisztán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálibán mozgalom Nurisztán tartományért (Afganisztán) felelős tagja."

46. "Gul Ahmad Hakimi. Titulusa: maulavi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib "főkonzulátus", Karacsi. Állampolgársága: afgán."

47. "Abdullah Hamad. Titulusa: maulavi. Tisztsége: főkonzul, tálib "főkonzulátus", Quetta, Pakisztán. Születési ideje: 1972. Születési helye: Helmand, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 00857 (kiadás kelte: 1997.11.20.)"

48. "Hamdullah. Titulusa: maulavi. Tisztsége: hazatelepítési attasé, tálib "főkonzulátus", Quetta. Állampolgársága: afgán."

49. "Zabihullah Hamidi. Tisztsége: a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán."

50. "Din Mohammad Hanif (más néven Qari Din Mohammad). Titulusa: qari. Tisztsége: a) a tálib rezsim tervezési minisztere, b) a tálib rezsim felsőoktatási minisztere. Születési ideje: 1955 körül. Születési helye: Badakhshan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

51. "Sayeedur Rahman Haqani (más néven Sayed Urrahman). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1952 körül. Születési helye: Kunar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: az afganisztáni Laghman tartományból származik."

52. "Abdul Jalil Haqqani (más néven Nazar Jan). Titulusa: a) maulavi; b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Arghandaab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék, b) 2007 májusától a tálib vezetés tagja, c) a Tálib Tanács pénzügyi bizottságának tagja."

53. "Badruddin Haqqani (más néven Atiqullah). Címe: Miram Shah, Pakisztán. Születési ideje: 1975-79 körül. Egyéb információ: a) a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka és a miram shahi tálibán súra tagja; b) Délkelet-Afganisztánban segítette a célpontok elleni támadásokat; c) Jalaluddin Haqqani fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani és Nasiruddin Haqqani fiútesvére, Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.5.11."

54. "Ezatullah Haqqani. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. Születési ideje: 1957 körül. Születési helye: Laghman tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

55. "Jallalouddin Haqqani (más néven: a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani), c) Jallalouddine Haqani). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: 1942 körül. Születési helye: Khost tartomány, Zadran körzet, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani apja; feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék; c) bár 2007 júniusában haláláról számoltak be, 2008 májusában még életben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31."

56. "Khalil Ahmed Haqqani (más néven a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Titulusa: hádzsi. Címe: a) Pesavár, Pakisztán; b) Dergey Manday Madrasa környéke Dergey Manday faluban, Miram Shah környékén, Észak-Wazirisztáni Ügynökség, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; c) Kayla falu Miram Shah környékén, Észak-Wazirisztáni Ügynökség, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; d) Sarana Zadran falu, Paktia tartomány, Afganisztán Születési ideje: a) 1966.1.1., b) 1958 és 1964 között. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Haqqani-hálózat magas beosztású tagja, amely a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található Észak-Wazirisztánban működik; b) korábban Dubajba (Egyesült Arab Emírségek) utazott, ahol pénzgyűjtő tevékenységet végzett; c) Jalaluddin Haqqani fiútestvére és Sirajuddin Jallaloudine Haqqani nagybátyja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.2.9."

57. "Mohammad Moslim Haqqani (más néven Moslim Haqqani). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim Hadzs és a vallási ügyek minisztere, b) a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Baghlan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

58. "Mohammad Salim Haqqani. Titulusa: maulavi. Tisztsége: A tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1967 körül. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Laghman tartományból származik."

59. "Nasiruddin Haqqani (más néven a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair). Címe: Pakisztán. Születési ideje: 1970-1973 körül. Születési helye: Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Összeköttetésben áll a Haqqani-hálózattal, amely Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található Észak-Wazirisztánban működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.7.20."

60. "Sayyed Mohammed Haqqani (más néven Sayyed Mohammad Haqqani). Titulusa: mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim igazgatási ügyek igazgatója, b) a tálib rezsim idején Kandahár tartományban információs és kulturális vezető. Születési ideje: 1965 körül. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) elvégezte a pakisztáni Haqqaniya teológiai főiskolát, b) állítólag szoros kapcsolatokat ápolt Mohammad Omar Mullah tálib vezetővel, c) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

61. "Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (más néven a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Khalifa). Tisztsége: Na'ib Amir (parancsnokhelyettes). Címe: a) Kela környéke/Danda környéke, Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán. Születési ideje: 1977/1978 körül. Születési helye: a) Danda, Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán, b) Srana falu, Garda Saray kerület, Paktia tartomány, Afganisztán, c) Neka kerület, Paktika tartomány, Afganisztán, d) Khost tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2004 óta fő műveleti parancsnok Afganisztán keleti és déli régióiban; b) Jallaloudine Haqani fia; c) az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray Zardan törzsének Sultan Khel szakaszához tartozik; d) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

62. "Abdul Hai Hazem. Titulusa: maulavi. Tisztsége: első titkár, tálib "főkonzulátus", Quetta, Pakisztán. Születési ideje: 1971. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 0001203."

63. "Hidayatullah (más néven Abu Turab). Tisztsége: a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Arghandab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

64. "Abdul Rahman Ahmad Hottak (más néven Hottak Sahib). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese (kulturális ügyek). Születési ideje: 1957 körül. Születési helye: Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

65. "Najibullah Haqqani Hydayetullah (más néven Najibullah Haqani). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1964 körül. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) Kelet-Afganisztánból származik, b) 2007 májusától Kunar tartomány (Afganisztán) tálib "tanácsának" tagja, c) Moulavi Noor Jalal unokatestvére."

66. "Gul Agha Ishakzai (más néven a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Címe: Pakisztán. Születési ideje: 1972 körül. Születési helye: Band-e-Timor, Kandahár, Afganisztán. Egyéb információ: Tagja a nemrégiben létrehozott tálibán tanácsnak, amely a zakat (iszlám adó) beszedését koordinálja Baluchistan tartományban (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.7.20."

67. "Noor Jalal (más néven Nur Jalal). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim (közigazgatási) belügyminiszterhelyettese. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: Kunar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

68. "Qudratullah Jamal (más néven Haji Sahib). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim információs minisztere. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Gardez, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

69. "Saleh Mohammad Kakar (más néven Saleh Mohammad). Születési ideje: 1962 körül. Születési helye: Nulgham falu, Panjwai körzet, Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Gépkocsikereskedéssel rendelkezett Kandahárban (Afganisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.11.4."

70. "Rahamatullah Kakazada (más néven a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titulusa: a) maulavi; b) mullah. Tisztsége: főkonzul, tálib "főkonzulátus", Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1968. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000952 (1999.1.7-én kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2007 májusától Ghazni tartomány (Afganisztán) tálib »kormányzója« ".

71. "Abdul Rauf Khadem. Titulusa: mullah. Tisztsége: a Central Corpus parancsnoka a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Uruzgan/Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

72. "Khairullah Khairkhwah (más néven Mullah Khairullah Khairkhwah). Titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: a) Herat tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, b) a tálib rezsim szóvivője, c) Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, c) belügyminiszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Arghistan körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: 2007 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

73. "Shamsullah Kmalzada (más néven Shamsalah Kmalzada). Neme: Férfi. Tisztsége: tálib nagykövetség, második titkár, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

74. "Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titulusa: mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim belügyminisztere, b) a tálib rezsim idején Kabul rendőrfőnöke. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, a Chaman körzettel (Quetta, Pakisztán) szomszédos térségben. Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék."

75. "Jan Mohmmad Madani. Titulusa: Mr. Tisztsége: követségi ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán."

76. "Zia-ur-Rahman Madani (más néven: a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman Madani; c) Madani Saheb). Titulusa: maulavi. Tisztsége: Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: Taliqan, Takhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, b) 2007 májusától Takhar tartományban (Afganisztán) a tálib mozgalom katonai ügyekért felelős tagja, c) Nangarhar tartományért felelős."

77. "Abdul Latif Mansur (más néven Abdul Latif Mansoor). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálib »Miram Shah tanács« tagja."

78. "Mohammadullah Mati. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim közmunkaügyi minisztere. Születési helye: Arghandab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

79. "Matiullah; Titulusa: mullah. Tisztsége: a Kabul Vámhivatal igazgatója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

80. "Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titulusa: maulavi. Tisztsége: oktatásügyi attasé, tálib "főkonzulátus", Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1970. Születési helye: Kunduz, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: SE 012820 (2000.11.4-én kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ben elhunyt."

81. "Fazl Mohammad Mazloom (más néven a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Titulusa: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Uruzgan, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23."

82. "Nazar Mohammad. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Kunduz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán."

83. "Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (más néven Ramatullah Wahidyar). Tisztsége: a tálib rezsim mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettese. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán Születési ideje: 1957. Születési helye: Kotakhel falu, Zormat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító száma: 110675."

84. "Mohammad Homayoon. Titulusa: Eng. Tisztsége: a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán."

85. "Mohammad Shafiq Mohammadi. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Khost tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1948 körül. Születési helye: Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

86. "Abdul Kabir Mohammad Jan (más néven: A. Kabir). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a) második helyettes, gazdasági ügyek, a tálib rezsim minisztertanácsa, b) Nangarhar tartomány kormányzója a tálib rezsim idején, c) a Keleti Övezet vezetője a tálib rezsim idején. Születési ideje: 1963 körül Születési helye: Zardran törzs, Paktja tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője, b) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék."

87. "Mohammad Rasul. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Nimroz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Spinboldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

88. "Mohammad Wali. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim bűnmegelőzési és erkölcsügyi minisztere. Születési ideje: 1965 körül. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

89. "Mohammad Yaqoub. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a BIA vezetője a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán."

90. "Amir Khan, Motaqi (más néven Amir Khan Muttaqi). Titulusa: mullah Tisztsége: a) a tálib rezsim oktatásügyi minisztere, b) az ENSZ által vezett tárgyalásokon részt vevő tálib képviselő a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

91. "Abdulhai Motmaen. Titulusa: maulavi. Tisztsége: az Információs és Kulturális Minisztérium (Kandahár, Afganisztán) igazgatója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: Zabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

92. "Rafiullah Muazen. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1943 körül. Születési helye: Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

93. "Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (más néven a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titulusa: a) mullah; b) hádzsi. Tisztsége: a tálib rezsim hírközlési miniszterhelyettese. Születési ideje: valószínűleg 1963. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

94. "Najibullah Muhammad Juma (más néven Najib Ullah). Titulusa: maulavi. Tisztsége: főkonzul, Tálib "Főkonzulátus", Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1954. Születési helye: Farah. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: 00737 (1996.10.20-án kibocsátott afgán útlevél)."

95. "Mohammad Husayn Mustas'id (más néven a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas'eed; d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titulusa: mullah. Tisztsége: a Tudományos Akadémia vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1964 körül. Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23."

96. "Mohammad Naim (más néven Mullah Naeem). Titulusa: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán."

97. "Nik Mohammad. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim kereskedelmi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán."

98. "Hamdullah Nomani. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a felsőoktatási minisztérium magas rangú tisztségviselője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

99. "Mohammad Aleem Noorani. Titulusa: mufti. Tisztsége: első titkár, tálib "főkonzulátus", Karacsi. Állampolgársága: afgán."

100. "Nurullah Nuri. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a) Balkh tartomány, Afganisztán kormányzója a tálib rezsim alatt, b) az Északi Zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Shahjoe körzet, Zabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

101. "Abdul Manan Nyazi (más néven a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). Titulusa: mullah. Tisztsége: Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Pashtoon Zarghoon kerület, Herat tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Herat tartományért felelős Talibán tag. Vélhetően az afganisztáni/pakisztáni határvidéken tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

102. "Mohammed Omar. Titulusa: mullah. Tisztsége: az Igazak ("Amir ul-Mumineen") vezetője, Afganisztán. Születési ideje: 1966 körül. Születési helye: Uruzgan tartomány, Adehrawood falu. Állampolgársága: afgán."

103. "Abdul Jabbar Omari. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Baghlan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zabul, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

104. "Mohammad Ibrahim Omari. Titulusa: alhaj. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zadran-völgy, Khost tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

105. "Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (más néven Noor ud Din Turabi). Titulusa: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim igazságügyi minisztere. Születési ideje: 1963 körül Születési helye: a) Kandahár, Afganisztán, b) Chora körzet, Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

106. "Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (más néveb a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb). Titulusa: a) mullah; b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim oktatásügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Darzab körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib mozgalom Észak-Afganisztánért felelős tagja, b) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik."

107. "Abdul Ghafar Qurishi (más néven Abdul Ghaffar Qureshi). Titulusa: maulavi. Tisztsége: hazatelepítéssel foglalkozó attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabád. Állampolgársága: afgán."

108. "Mohammad Rabbani. Titulusa: mullah. Születési ideje: valószínűleg 1961. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a kormányzótanács elnöke (a tálib rezsim alatt), b) a Minisztertanács elnöke (a tálib rezsim alatt), c) értesülések szerint 2001 áprilisában elhunyt."

109. "Yar Mohammad Rahimi. Titulusa: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim hírközlési minisztere. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: Panjwaee körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

110. "Mohammad Hasan Rahmani. Titulusa: mullah. Tisztsége: Kandahár tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Panjwae körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

111. "Habibullah Reshad. Titulusa: mullah. Tisztsége: a nyomozói osztály vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 és 1973 között. Születési helye: Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

112. "Abdulhai Salek. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Uruzgan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Értesülések szerint elhunyt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23."

113. "Sanani. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a Dar-ul-Efta vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1923 körül. Születési helye: Zabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

114. "Noor Mohammad Saqib. Tisztsége: a Legfelsőbb Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Bagrami körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

115. "Qalamudin Sar Andaz (más néven Qalamuddin). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim zarándokügyekért felelős miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim Olimpiai Bizottságának elnöke. Címe: Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették. A börtönből 2005-ben szabadult."

116. "Ehsanullah Sarfida. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Qarabagh körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

117. "Saduddin Sayyed (más néven a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin). Titulusa: Titulusa: a) maulavi, b) alhaj, c) mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim munka- és szociális ügyeinek miniszterhelyettese, b) Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Chaman körzet, Pakisztán."

118. "Qari Abdul Wali Seddiqi. Tisztsége: harmadik titkár a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1974. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000769 (1997.2.2-án kibocsátott afgán útlevél)."

119. "Abdul Wahed Shafiq. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Kabul tartomány (Afganisztán) helyettes kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

120. "Mohammad Sohail Shaheen. Tisztsége: második titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabád. Állampolgársága: afgán."

121. "Said Ahmed Shahidkhel. Titulusa: maulavi. Születési ideje: 1975 körül Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) oktatási miniszterhelyettes (a tálib rezsim alatt), b) 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették."

122. "Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (más néven a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titulusa: a) maulavi; b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim polgári légiforgalmi és közlekedési minisztere. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: a) Kandahár, Afganisztán, b) Kalanko Joftian, Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2006 szeptemberében hazatelepítették Afganisztánba, b) a tálib vezetőség tagja, c) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, d) 2007 májusától az afganisztáni Khost, Paktia és Paktika tartományokban aktív; 2007 májusától Kandahár tálib "kormányzója.""

123. "Shamsudin. Titulusa: maulavi. Tisztsége: (Wardak (Maidan) tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Keshim körzet, Badakhshan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

124. "Mohammad Sharif. Tisztsége: a tálib rezsim belügyminiszter-helyettese. Állampolgársága: afgán."

125. "Shams Ur-Rahman Sher Alam (más néven a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). Titulusa: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. Születési helye: Suroobi körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23."

126. "Abdul Ghafar Shinwari. Titulusa: hádzsi. Tisztsége: harmadik titkár, tálib "főkonzulátus", Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1965.3.29. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000763 (kibocsátás: 1997.1.9.)."

127. "Mohammad Sarwar Siddiqmal. Tisztsége: harmadik titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabád. Állampolgársága: afgán."

128. "Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Tisztsége: a tálib rezsim közegészségügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

129. "Taha. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Paktia tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

130. "Tahis. Titulusa: hádzsi. Tisztsége: a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán."

131. "Abdul Raqib Takhari. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim hazatelepítési minisztere. Születési ideje: 1968 és 1973 között. Születési helye: Takhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

132. "Walijan. Titulusa: maulavi. Tisztsége: Jawzjan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Quetta, Pakisztán."

133. "Nazirullah Ahanafi Waliullah (más néven Nazirullah Aanafi Waliullah). Titulusa: a) maulavi; b) hádzsi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabád, Pakisztán. Születési ideje: 1962. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 októberében hazatelepítették Afganisztánba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25."

134. "Abdul-Haq Wasiq (más néven Abdul-Haq Wasseq). Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31."

135. "Mohammad Jawad Waziri. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminisztériumának ENSZ-osztálya. Állampolgársága: afgán."

136. "Abdul Rahman Zahed (más néven Abdul Rehman Zahid). Titulusa: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Logar tartomány, Kharwar körzet, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

137. "Mohammad Zahid. Titulusa: mullah. Tisztsége: harmadik titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlamabád, Pakisztán. Születési ideje: 1971. Születési helye: Logar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 001206 (kiadás kelte: 2000.7.17.)."

138. "Rahimullah Zurmati. Titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim információs és kulturális miniszterhelyettese (kiadványok). Születési ideje: 1953 és 1958 között. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0754 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0754&locale=hu

Tartalomjegyzék