A Debreceni Ítélőtábla Pf.20352/2018/13. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 81. §, 247. §, 253. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 84. §, 355. §, 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 8. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:51. §, 2:52. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 13. §] Bírók: Árok Krisztián, Bakó Pál, Molnár Tibor Tamás

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Pf.I.20.352/2018/13. szám

A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Juhász Ildikó Ügyvédi Iroda (címe, ügyintéző: dr. Juhász Ildikó ügyvéd) által képviselt I.rendű felperes neve (címe) I. rendű és II.rendű felperes neve (címe) II. rendű felpereseknek - a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe, ügyintéző: dr. Megyesi Melinda ügyvéd) által képviselt alperes neve (címe) alperes ellen személyiségi jog megsértése miatt indított perében az Egri Törvényszék 12.P.20.359/2014/229. számú ítélete ellen a felperesek részéről 232. sorszám alatt benyújtott fellebbezés és az alperes Pf. 4. sorszám alatti csatlakozó fellebbezése folytán meghozta a következő

í t é l e t e t:

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, a fellebbezett részét részben megváltoztatja és szövegezésében pontosítja.

Megállapítja, hogy az alperes megsértette az I. rendű felperes emberi méltóságát azzal, hogy a 2009-ben megjelent "Á" című könyvének 155. oldalán "baromnak", 158. oldalán pedig "ágytálnak" nevezte az I. rendű felperest, továbbá megsértette az I. rendű felperes jóhírnevét azzal, hogy a 2014 nyarán kör-email formájában közzétett H. h. című írásában valótlanul állította: az I. rendű felperes elvitette magát a Grand Canyonba. Az alperest a további jogsértéstől eltiltja és kötelezi, hogy 15 nap alatt fizessen meg az I. rendű felperesnek 400 000 (négyszázezer) forintot. Az I. rendű felperes fellebbezéssel érintett keresetét ezt meghaladóan elutasítja.

Megállapítja, hogy az alperes megsértette a II. rendű felperes emberi méltóságát azzal, hogy a 2014 nyarán kör-email formájában közzétett H. h. című írásában "agg arának" nevezte őt, továbbá megsértette a II. rendű felperes becsületét azzal, hogy ugyanezen írásában úgy fogalmazott: "V, a vad duhaj F is ott lebzselt legénye oldalán ékszereit mutogatva a B birodalomban." Az alperest a további jogsértéstől eltiltja és kötelezi, hogy 15 nap alatt fizessen meg a II. rendű felperesnek 400 000 (négyszázezer) forintot. A II. rendű felperes fellebbezéssel érintett keresetét ezt meghaladóan elutasítja.

Megállapítja, hogy az I. rendű felperes megsértette az alperes jóhírnevét azzal, hogy az interneten közzétett "Egy ítélet margójára - avagy B m." című írásában valótlanul állította: az alperest B G honorálta azért, hogy valótlanságokat terjesszen róla az interneten. Megsértette az alperes becsületét azzal, hogy az interneten közzétett "L. Zs. levitézlett hordószónoknak és a ripacs (álomfejtegető) alperes neve-nak" című írásában úgy fogalmazott: az alperes "maniért vagy más juttatásokért minden piszkos munkára kapható." Megsértette az alperes emberi méltóságát azzal, hogy a 3. sorszámú előkészítő iratban az alperest úgy jellemezte: "pszichikai kezelésre szoruló személy", "minden állítása zavart elméjének a terméke," továbbá azzal is, hogy az interneten közzétett "A..." című írásban úgy fogalmazott: az alperes "abnormális állapota tovább romlott," "szétmállott szürkeállománya," "zárt oszályra is kérhet beutalót," "bomlott agya mindenre képes," "elmeháborodott, soha nem fogja elismerni a betegségét, így volt ezzel Sztálin, Hitler vagy Néró császár is," továbbá "az sem lenne szégyen (...), ha esetleg spermabankból fejlődött volna ki, így ha valakit sérteget vagy igaztalanul vádol, legalább elküldheti önt a spermabankba, és nem kell csúnya (illetlen) szavakat használnia. ...nem a szülei (vagy a spermabank) tehet arról, tiszes nevét Ara, P-re vagy Sz-re változtatta...". Megsértette az alperes jóhírnevét azzal, hogy a 3. sorszámú beadványában valótlanul állította: az alperes "plagizálta Márait." Az I. rendű felperest a további jogsértéstől eltiltja, és kötelezi, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 800 000 (nyolcszázezer) forintot. Az alperes I. rendű felperessel szemben előterjeszett viszontkeresetének fellebbezett részét ezt meghaladóan elutasítja.

Megállapítja, hogy a II. rendű felperes megsértette az alperes emberi méltóságát azzal, hogy a 12.P.20.359/2014/83/F/1. számú beadványában azt írta az alperesről: "Nem ártana, ha elmeorvosi vizsgálatot venne igénybe. Ha egy ilyen vizsgálat negatív eredménnyel zárulna, akkor ez lenne orvosi működésemben felállított diagnózisom egyetlen, első hibája." Megsértette az alperes emberi méltóságát azzal is, hogy a 100. sorszámú beadványában az alperesre utalva úgy fogalmazott: "...az orvosok szerint nemcsak a vesebaj (...) normálistól eltérő szimptómája utalhat kezdeti vagy akut betegségre, hanem a paranoiás jellegű (agybéli) jelenségek is. Ezeket ép(p) úgy nem kell szégyellni, mint a hasnyálmirigy-gyulladást és nem kell megsértődni a figyelmeztetésért, különös tekintettel arra, hogy ezt a betegséget az érintettek zöme jól tudja titkolni (gondoljunk csak Sztálinra, Hitlerre, az őrült római császárokra)...." Kötelezi a II. rendű felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 200 000 (kétszázezer) forintot. Az alperes II. rendű felperessel szemben előterjeszett viszontkeresetének fellebbezett részét ezt meghaladóan elutasítja.

Megállapítja, hogy az elsőfokú és másodfokú eljárás során általuk előlegezett perköltséget a felek maguk viselik.

Az I. rendű felperest 231 600 (kétszázharmincegyezer-hatszáz) forint elsőfokú és 200 000 (kétszázezer) forint másodfokú, a II. rendű felperest 81 000 (nyolcvanegyezer) forint elsőfokú és 87 500 (nyolcvanhétezer-ötszáz) forint másodfokú, az alperest pedig 312 600 (háromszáztizenkétezer-hatszáz) forint elsőfokú és 287 500 (kétszáznyolcvanhétezer-ötszáz) forint másodfokú eljárási illeték állam részére, külön felhívásra történő megfizetésére kötelezi.

Ez ellen az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

Az I. rendű felperes a nyugdíjazásáig a MN-ben teljesített szolgálatot, műszaki területen vezető beoszásokat is betöltött, emellett rádiótechnikai szakterületen a.... Katonai Akadémia egyetemi tanára és a Y tagja lett. Közéleti témában több könyve és publicisztikája is megjelent, az egyikben, amelyet T címen tett közzé, az Egyesült Államokban élő B G 1956-os forradalom és szabadságharc idején játszott forradalmi tevékenységének hitelességét kérdőjelezte meg.

A II. rendű felperes az I. rendű felperes felesége, aki a nyugdíjazásáig orvosként dolgozott, közéleti szerepet nem vállalt.

Az alperes színművész és színházigazgató, az x-i közélet ismert alakja. Könyveiben és filmjeiben kiemelten foglalkozott az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel, valamint az emigrációban élő magyarok életével. Irodalmi estjeivel rendszeresen fellépett az Egyesült Államokban és Kanadában, az emigráció egyes tagjaival, köztük az I. rendű felperes által bírált B G-val is jó kapcsolatot ápolt.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!