32002R0204[1]

A Bizottság 204/2002/EK rendelete (2001. december 19.) az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozásáról (CPA) szóló 3696/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A bizottság 204/2002/EK rendelete

(2001. december 19.)

az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozásáról (CPA) szóló 3696/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1232/98/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozásáról (CPA) szóló, 1993. október 29-i 3696/93/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 5. cikke b) pontjára és 6. cikkére,

mivel:

(1) A 3696/93/EGK rendelet létrehozta a termékek és szolgáltatások tevékenységek szerinti statisztikai osztályozását (a továbbiakban: CPA), amely megfelel a Közösségen belül a statisztikai követelményeknek.

(2) A Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának korszerűsítése (azaz a NACE Rev. 1.) szükségessé teszi a CPA módosítását.

(3) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2001. augusztus 6-i 2031/2001/EK bizottsági rendelet [3] alapján a Harmonizált Rendszer és a Kombinált Nómenklatúra (HR/KN) átdolgozása szükségessé teszi a CPA módosítását, továbbá a szövegek összehangolását és pontosítását.

(4) Módosítani kell a CPA-t a nemzetközileg összekapcsolt rendszer fenntartása, valamint a világszintű konvergencia biztosítása érdekében.

(5) Következésképpen a 3696/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3696/93/EGK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 19-én.

a Bizottság részéről

Pedro Solbes Mira

a Bizottság tagja

[1] HL L 177., 1998.6.22., 1. o.

[2] HL L 342., 1993.12.31., 1. o.

[3] HL L 279., 2001.10.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

CPA 2002 - HU

FELÉPÍTÉS

A. NEMZETGAZDASEZŐGAZDASÁGI,VADGAZDALKODASI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TERMÉKEK

01. ÁGAZATMEZŐGAZDASÁGI ES VADGAZDALKODASI TERMÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

01.1 alágazatNövénytermesztési és kertészeti termékek

01.11 szakágazatGabonafélék és egyéb, máshova nem sorolt növénytermesztési termékek

01.11.1 | | Gabonafélék magvai | |

01.11.11 | Durumbúza | 1001.1 |

01.11.12 | Egyéb búza és kétszeres | 1001.9 |

01.11.13 | Kukorica | 1005 |

01.11.14 | Rizs, hántolatlan szemtermés | 1006.1 |

01.11.15 | Árpa | 1003 |

01.11.16 | Rozs, zab | 1002 + 1004 |

01.11.17 | Egyéb gabonafélék | 1007 + 1008 |

01.11.2 | | Burgonya; száraz hüvelyesek; ehető gumós és gyökérnövények | |

01.11.21 | Burgonya | 0701 |

01.11.22 | Száraz hüvelyesek (hántolt) | 0713 |

01.11.23 | Ehető gumós és gyökérnövények magas keményítő- és inulintartalommal | 0714 |

01.11.3 | | Olajmagvak és olajtartalmú gyümölcsök | |

01.11.31 | Szójabab | 1201 |

01.11.32 | Földimogyoró | 1202 |

01.11.33 | Napraforgó-, szezám-, sáfrány-, repce-, káposztarepce- és mustármag | 1205 + 1206 + 1207[.4 - .6] |

01.11.34 | Gyapotmag | 1207.2 |

01.11.35 | Egyéb, máshová nem sorolt olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök | 1203 + 1204 + 1207[.1 + .3 + .9] |

01.11.4 | | Nyers dohány | |

01.11.40 | Nyers dohány | 2401[.1 + .2] |

01.11.5 | | Cukorgyártásra használt növények | |

01.11.51 | Cukorrépa | 1212.91 |

01.11.52 | Cukornád | 1212.99 ex |

01.11.6 | | Szalma és takarmány | |

01.11.60 | Szalma és takarmány | 1213 + 1214.9 |

01.11.7 | | Textiliparban használt növények nyersen | |

01.11.71 | Gyapot maggal vagy anélkül | 5201 |

01.11.72 | Juta és egyéb rostos növények, kivéve: len, kender és hócsalán | 5303.1 |

01.11.73 | Len, kender, szizál és egyéb rostanyag nyersen | 5301.1 + 5302.1 + 5304.1 + 5305[.11 + .21 + .9] |

01.11.8 | | Nyersgumi | |

01.11.80 | Nyersgumi | 4001[.1 +.2] |

01.11.9 | | Illatszer-alapanyagok, gyógynövények és hasonlók, cukorrépa és takarmánynövények magja; egyéb növényi anyagok nyersen | |

01.11.91 | Elsődlegesen az illatszer- és gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására és más hasonló célokra használt növények | 1211[.1 - .4 + .90 (.1 + .3 + .99ex)] |

01.11.92 | Cukorrépa és más ipari növények, valamint takarmánynövények vetőmagja és egyéb szaporítóanyaga | 1209[.10 + .2] |

01.11.93 | Egyéb növényi anyagok, termékek | 1210 + 1212.99 ex |

01.12 szakágazatKertészeti termékek

01.12.1 | | Zöldségfélék frissen vagy hűtve | |

01.12.11 | Gumós és gyökérzöldségek | 0703 + 0706 |

01.12.12 | Gyümölcszöldségek | 0702 + 0707 + 0708 + 0807.1 |

01.12.13 | Egyéb be nem sorolt zöldségfélék | 0704 + 0705 + 0709[.1 - .7 + .90.1 + .2 + .4 - .9] |

01.12.2 | | Élő növények, vágott virágok és virágrügyek, virágmagok, gyümölcsmagok, zöldségmagok | |

01.12.21 | Palánták, virághagymák, gyökerek, gumók, dugványok, oltványok, gombacsíra | 0601 + 0602 |

01.12.22 | Vágott virágok és virágrügyek | 0603 |

01.12.23 | Virág- és gyümölcsfamag | 1209[.3 + .99] |

01.12.24 | Zöldségmagok (vetésre) | 1209.91 |

01.13 szakágazatSzőlő, gyümölcs, élvezeti cikkek és fűszernövények

01.13.1 | | Szőlő | |

01.13.11 | Csemegeszőlő, frissen | 0806.10[.2 - .6] |

01.13.12 | Egyéb szőlő, frissen | 0806.10.9 |

01.13.2 | | Gyümölcsök | |

01.13.21 | Datolya, füge, banán, kókuszdió, paradió, kesudió, ananász, avokádó, mangó, guajava | 0801 + 0803 + 0804 |

01.13.22 | Citrusfélék | 0805 |

01.13.23 | Egyéb gyümölcsök; szentjánoskenyér | 0807.2 + 0808 - 0810 + 1212.1 |

01.13.24 | Olíva és egyéb olajos magvak | 0709.90.3 + 0802 |

01.13.3 | | Élvezeti cikkek | |

01.13.31 | Kávé pörkölés és koffeinkivonás nélkül | 0901.11 |

01.13.32 | Zöldtea (nem fermentált), feketetea (fermentált) és részben fermentált tea, közvetlen (legalább 3 kg-os) csomagolásban | 0902[.2 + .4] |

01.13.33 | Paraguayi tea (Matétea) | 0903 |

01.13.34 | Kakaóbab | 1801 |

01.13.4 | | Fűszernövények, feldolgozás nélkül | |

01.13.40 | Fűszernövények, feldolgozás nélkül | (0904 - 0910) ex |

01.2 alágazatÉlő állatok és állati termékek

01.21 szakágazatSzarvasmarha, élő állatok és állati termékek

01.21.1 | | Szarvasmarha, élő állatok | |

01.21.11 | Szarvasmarha, élő állatok, kivéve borjú | 0102[.1 + .90 (.5 - .9)] |

01.21.12 | Borjú | 0102.90[.0 - .4] |

01.21.2 | | Nyers tehéntej | |

01.21.20 | Nyers tehéntej | 0401.2 ex |

01.21.3 | | Szarvasmarhasperma | |

01.21.30 | Szarvasmarhasperma | 0511.1 |

01.22 szakágazatJuh, kecske, ló, szamár, szamáröszvér és lóöszvér, élő állatok és állati termékek

01.22.1 | | Juh, kecske, ló, szamár, szamáröszvér és lóöszvér, élő állatok | |

01.22.11 | Juh, élő állatok | 0104.1 |

01.22.12 | Kecske, élő állatok | 0104.2 |

01.22.13 | Ló, szamár és öszvér, élő állatok | 0101 |

01.22.2 | | Nyers juh- és kecsketej | |

01.22.21 | Nyers juhtej | 0401.2 ex |

01.22.22 | Nyers kecsketej | 0401.2 ex |

01.22.3 | | Gyapjú és állati szőr | |

01.22.31 | Nyírt gyapjú, zsíros (beleértve a háton mosott gyapjút is) | 5101.11 |

01.22.32 | Finom vagy durva állati szőr (beleértve a lószőrt is) kártolatlan vagy fésületlen | 0503 + 5102 |

01.23 szakágazatSertés, élő állatok

01.23.1 | | Sertés, élő állatok | |

01.23.10 | Sertés, élő állatok | 0103 |

01.24 szakágazatBaromfi, élő állat és tojás

01.24.1 | | Baromfi, élő állatok | |

01.24.10 | Baromfi, élő állatok | 0105 |

01.24.2 | | Tojás héjában | |

01.24.20 | Tojás héjában | 0407 |

01.25 szakágazatEgyéb élő állatok és állati termékek

01.25.1 | | Egyéb élő állatok | |

01.25.10 | Egyéb élő állatok | 0106 |

01.25.2 | | Egyéb állati termékek | |

01.25.21 | Természetes méz | 0409 |

01.25.22 | Csiga (tengeri csiga kivételével) élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében; békacomb frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0208.2 + 0307.6 |

01.25.23 | Máshova nem sorolt állati termékek | 0410 |

01.25.24 | Gombolyításra alkalmas selyemgubó | 5001 |

01.25.25 | Rovarviasz, cetvelő | 1521.9 |

01.25.3 | | Nyers szőrme és egyéb nyers bőr | |

01.25.31 | Nyers szőrme, kivéve a prémhasznú bárány szőrméjét | 4301[.1 + .6 - .9] |

01.25.32 | Prémhasznú bárány szőrmés nyers bőre | 4301.3 |

01.25.33 | Egyéb, máshova nem sorolt állati nyers bőr | 4103[.2 - 9] |

01.4 alágazatNövénytermelési és állattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével), parkosítási szolgáltatás

01.41 szakágazatNövénytermelési, parkosítási szolgáltatás

01.41.1 | | Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás | |

01.41.11 | Növénytermelési szolgáltatás | |

01.41.12 | Parkosítási, zöldterületi szolgáltatás | |

01.42 szakágazatÁllattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével)

01.42.1 | | Állattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével) | |

01.42.10 | Állattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével) | |

01.5 alágazatVadgazdálkodás

01.50 szakágazatVadgazdálkodás

01.50.1 | | Vadgazdálkodási szolgáltatás | |

01.50.10 | Vadgazdálkodási szolgáltatás | |

02. ÁGAZATERDESZETI TERMÉKEK, ERDŐGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

02.0 alágazatErdészeti termékek, erdőgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02.01 szakágazatHengeresfa (rönkfa), természetes gumi; természetes parafa; egyéb erdészeti termékek

02.01.1 | | Hengeresfa | |

02.01.11 | Fenyő hengeresfa | 4403.2 |

02.01.12 | Lombos hengeresfa | 4403.9 |

02.01.13 | Trópusi hengeresfa | 4403.4 |

02.01.14 | Tűzifa | 4401.1 |

02.01.15 | Egyéb faragott, hasított erdeifa-alapanyag | 4404 |

02.01.2 | | Természetes gumi | |

02.01.21 | Balata, gutta percha, guayule, kaucsuk és hasonló természetes gumifélék | 4001.3 |

02.01.22 | Nyers gyanta, sellak, mézga, balzsam és hasonló termékek | 1301 |

02.01.3 | | Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve | |

02.01.30 | Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve | 4501.1 |

02.01.4 | | Egyéb erdészeti és más növényi termékek | |

02.01.41 | Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények | 0604 |

02.01.42 | Egyéb máshová nem sorolt, fonáshoz, tömőanyagnak, színezéshez, cserzéshez használt és egyéb növényi anyagok | 1401 - 1403 + 1404[.1 + .9] |

02.01.5 | | Erdőállomány | |

02.01.50 | Erdőállomány | |

02.01.6 | | Erdei faiskolai szolgáltatás | |

02.01.60 | Erdei faiskolai szolgáltatás | |

02.02 szakágazatErdőgazdálkodási szolgáltatás

02.02.1 | | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | |

02.02.10 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | |

B. NEMZETGAZDASÁGI ÁGHALAK ÉS EGYÉB HALÁSZATI TERMÉKEK; HALASZAT, HALGAZDALKODAS

05. ÁGAZATHALAK ÉS EGYÉB HALÁSZATI TERMÉKEK, HALÁSZAT, HALGAZDALKODAS

05.0 alágazatHalak és egyéb halászati termékek, halászat, halgazdálkodás

05.00 szakágazatHalak és egyéb halászati termékek; halászat, halgazdálkodás

05.00.1 | | Hal, élő, friss vagy hűtött | |

05.00.11 | Élő hal | 0301 |

05.00.12 | Friss vagy hűtött hal | 0302[.1 - .6] |

05.00.2 | | Rákfélék (nem fagyasztva), osztrigák, egyéb gerinctelen víziállatok (élve, frissen vagy hűtve) | |

05.00.21 | Rákfélék (nem fagyasztva) | 0306.2 |

05.00.22 | Osztrigák | 0307.1 |

05.00.23 | Egyéb puhatestűek vagy kagylófélék és gerinctelen víziállatok (élve, frissen vagy hűtve) | 0307[.21 + .31 + .41 + .51 + .91] |

05.00.3 | | Egyéb vízi termékek | |

05.00.31 | Korallok és hasonló termékek, puhatestűek, rákfélék vagy tüskésbőrűek héja és szépiahalcsont | 0508 |

05.00.32 | Természetes szivacs | 0509 |

05.00.33 | Tengeri moszatok, algák, frissen vagy szárítva | 1212.2 |

05.00.4 | | Gyöngyök | |

05.00.41 | Természetes gyöngy, megmunkálatlan | 7101.1 |

05.00.42 | Tenyésztett gyöngy, megmunkálatlan | 7101.21 |

05.00.5 | | Halászati szolgáltatás | |

05.00.50 | Halászati szolgáltatás | |

05.00.6 | | Halgazdálkodási szolgáltatás | |

05.00.60 | Halgazdálkodási szolgáltatás | |

C. NEMZETGAZDASÁGI ÁGBÁNYÁSZAT

CA. ALÁGSZÉN ÉS TŐZEG; KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ; URÁN- ÉS TÓRIUMÉRC

10. ÁGAZATSZÉN ÉS TŐZEG

10.1 alágazatFeketeszén

10.10 szakágazatFeketeszén

10.10.1 | | Feketeszén, feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok | |

10.10.11 | Feketeszén, nem agglomerált | 2701.1 |

10.10.12 | Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok | 2701.2 |

10.10.13 | Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai | |

10.2 alágazatBarnaszén, lignit

10.20 szakágazatBarnaszén, lignit

10.20.1 | | Barnaszén és lignit, barnaszén- és lignitbrikett | |

10.20.10 | Barnaszén és lignit, barnaszén- és lignitbrikett | 2702 |

10.3 alágazatTőzeg

10.30 szakágazatTőzeg

10.30.1 | | Tőzeg és tőzegbrikett | |

10.30.10 | Tőzeg és tőzegbrikett | 2703 |

11. ÁGAZATNYERS KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ; KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZ-KITERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS (KUTATÁS NÉLKÜL)

11.1 alágazatKőolaj és földgáz

11.10 szakágazatKőolaj és földgáz

11.10.1 | | Kőolaj- és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok | |

11.10.10 | Kőolaj- és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok | 2709 |

11.10.2 | | Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű | |

11.10.20 | Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű | 2711[.11 + .21] |

11.10.3 | | Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása szállítási célra | |

11.10.30 | Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása szállítási célra | |

11.10.4 | | Bitumenes vagy olajpala és olajhomok | |

11.10.40 | Bitumenes vagy olajpala és olajhomok | 2714.1 |

11.2 alágazatKőolaj- és földgáz-kitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül)

11.20 szakágazatKőolaj- és földgáz-kitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül)

11.20.1 | | Kőolaj- és földgáz-kitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül) | |

11.20.11 | Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások | |

11.20.12 | Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatás | |

12. ÁGAZATURÁN- ÉS TÓRIUMÉRCEK

12.0 alágazatUrán- és tóriumércek

12.00 szakágazatUrán- és tóriumércek

12.00.1 | | Urán- és tóriumérc | |

12.00.10 | Urán- és tóriumérc | 2612 |

CB. ALÁGEGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT

13. ÁGAZATFÉMTARTALMÚ ÉRCEK

13.1 alágazatVasérc

13.10 szakágazatVasérc

13.10.1 | | Vasérc | |

13.10.10 | Vasérc | 2601.1 |

13.2 alágazatSzínesfémércek

13.20 szakágazatSzínesfémércek

13.20.1 | | Színesfémércek és dúsítmányaik (urán- és tóriumérc és dúsitmányaik nélkül) | |

13.20.11 | Rézérc és dúsítmányaik | 2603 |

13.20.12 | Nikkelérc és dúsítmányai | 2604 |

13.20.13 | Alumíniumérc és dúsítmányai | 2606 |

13.20.14 | Nemesfémérc és dúsítmányai | 2616 |

13.20.15 | Ón-, ólom- és cinkércek és dúsítmányaik | 2607-2609 |

13.20.16 | Egyéb színesfémtartalmú ércek és dúsítmányaik | 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613 - 2615 + 2617 |

14. ÁGAZATKŐFEJTÉSI TERMÉKEK, VEGYI ÉS MŰTRÁGYA-ALAPANYAGOK, SÓ, EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI TERMÉKEK

14.1 alágazatKőfejtési termékek

14.11 szakágazatÉpítőkő és díszítőkő

14.11.1 | | Építőkő vagy díszítőkő | |

14.11.11 | Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő | 2515 |

14.11.12 | Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő | 2516 |

14.12 szakágazatMészkő, gipsz és kréta

14.12.1 | | Mészkő és gipsz | |

14.12.10 | Mészkő és gipsz | 2320.1 + 2521 |

14.12.2 | | Kréta és dolomit | |

14.12.20 | Kréta és dolomit | 2509 + 2518 |

14.13 szakágazatPala

14.13.1 | | Pala | |

14.13.10 | Pala | 2514 |

14.2 alágazatHomok és agyag

14.21 szakágazatKavics és homok

14.21.1 | | Kavics és homok | |

14.21.11 | Természetes homok | 2505 |

14.21.12 | Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder | 2517[.1 + .4] |

14.21.13 | Makadám, kátrányozott makadám | 2517[.2 + .3] |

14.22 szakágazatAgyag és kaolin

14.22.1 | | Agyag és kaolin | |

14.22.11 | Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag | 2507 |

14.22.12 | Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit; mullit, samott és tűzálló agyag | 2508 |

14.3 alágazatVegyi ásványok

14.30 szakágazatVegyi ásványok

14.30.1 | | Vegyi és műtrágya-alapanyag ásványok | |

14.30.11 | Természetes kalcium-foszfát és alumínium-kalcium-foszfát; karnallit, szilvit és egyéb nyers természetes káliumsók | 2510 + 3104.1 |

14.30.12 | Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén | 2502 + 2503.00.1 |

14.30.13 | Egyéb ásványi vegyi alapanyagok | 2511 + 2528 + 2529.2 + 2530[.2 + .9] |

14.4 alágazatSó

14.40 szakágazatSó

14.40.1 | | Só és tiszta nátrium-klorid | |

14.40.10 | Só és tiszta nátrium-klorid | 2501 |

14.5 alágazatMáshová nem sorolt egyéb bányászati termékek

14.50 szakágazatEgyéb, máshová nem sorolt bányászati termékek

14.50.1 | | Természetes bitumen és aszfalt; aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet | |

14.50.10 | Természetes bitumen és aszfalt; aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet | 2714.9 |

14.50.2 | | Drágakövek és féldrágakövek; habkő, csiszolópor, természetes dörzskő; máshová nem sorolt egyéb ásványok | |

14.50.21 | Drágakövek és féldrágakövek (ipari gyémántok kivételével), megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított | 7102[.1 + .31] + 7103.1 |

14.50.22 | Ipari gyémántok; habkő, csiszolópor; természetes korund; természetes gránit és egyéb természetes dörzskő | 2513 + 7102.21 |

14.50.23 | Máshova nem sorolt egyéb ásványok | 2504 + 2506 + 2512 + 2519 + 2524 - 2526 +2529[.1 + .3] + 2530.1 + 2621 |

D.NEMZETGAZDASÁGI ÁGFELDOLGOZÓIPAR

DA. ALÁGÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA

15. ÁGAZATÉLELMISZEREK ÉS ITALOK

15.1 alágazatHús és húskészítmények

15.11 szakágazatFriss és tartósított hús (baromfihús nélkül)

15.11.1 | | Hús és ehető belsőség szarvasmarhafélékből, sertésből, kecskéből, lóból és szamárból | |

15.11.11 | Friss vagy hűtött marhahús | 0201 |

15.11.12 | Fagyasztott marhahús | 0202 |

15.11.13 | Friss vagy hűtött sertéshús | 0203.1 |

15.11.14 | Fagyasztott sertéshús | 0203.2 |

15.11.15 | Friss vagy hűtött birkahús | 0204[.1 + .2] |

15.11.16 | Fagyasztott birkahús | 0204[.3 + .4] |

15.11.17 | Kecskehús | 0204.5 |

15.11.18 | Ló-, szamár-, öszvérhús | 0205 |

15.11.19 | Ehető belsőség | 0206 |

15.11.2 | | Zsíros gyapjú és nyersbőr, szarvasmarha- vagy lófélékből | |

15.11.21 | Zsíros gyapjú | 5101.19 |

15.11.24 | Nyersbőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából, egészben | 4101[.20 + .50] |

15.11.25 | Egyéb nyersbőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából | 4101.90 |

15.11.26 | Nyers juh- és báránybőr | 4102 |

15.11.27 | Nyers kecske-, gida- és egyéb bőr | 4103.1 |

15.11.3 | | Zsír, szarvasmarhafélékből, birkából, kecskéből és sertésből | |

15.11.30 | Zsír, szarvasmarhafélékből, birkából, kecskéből és sertésből | 0209.00 [.11 - .30] + 1501.00 [.11 + .19] + 1502 |

15.11.4 | | Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan | |

15.11.40 | Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan | 0502 + 0504 + 0506 + 0507 + 0510 + 0511.99 |

15.11.9 | | Friss és tartósított hússal (a baromfi kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.11.99 | Friss és tartósított hússal (a baromfi kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.12 szakágazatFriss és tartósított baromfihús

15.12.1 | | Baromfihús és ehető baromfibelsőség | |

15.12.11 | Friss vagy hűtött baromfihús és ehető baromfibelsőség | 0207[.11 + .13 + .24 + .26 + .32 + .34 + .35] |

15.12.12 | Fagyasztott baromfihús és ehető baromfibelsőség | 0207[.12 + .14 + .25 + .27 + .33 + .36] |

15.12.13 | Egyéb hús és ehető belsőség, beleértve a nyúlhúst, kivéve a békacombot | 0208[.1+ .3 - .9] |

15.12.14 | Baromfizsír | 02 09.00.90 + 15 01.00.90 |

15.12.2 | | Toll és tollas madárbőr | |

15.12.20 | Toll és tollas madárbőr | 0505 |

15.12.9 | | Friss és tartósított baromfihússal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.12.99 | Friss és tartósított baromfihússal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.13 szakágazatHús- és baromfihús-készítmények

15.13.1 | | Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből vagy vérből | |

15.13.11 | Hús és ehető belsőség, sózott, pácolt, szárított vagy füstölt; húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és korpa | 0210 |

15.13.12 | Más húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből; húsból, halból és gerinctelen vízi állatból készült kivonat és lé | 1601 + 1602[.2 - .9] + 1603 |

15.13.13 | Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, korpa és pellet húsból, töpörtyű | 2301.1 |

15.13.9 | | Hús-, baromfihús-készítmény főzése, előkészítése | |

15.13.90 | Hús-, baromfihús-készítmény főzése, előkészítése | |

15.13.99 | Hús és baromfihús-készítményekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.2 alágazatFeldolgozott és tartósított hal és halkészítmények

15.20 szakágazatFeldolgozott és tartósított hal és halkészítmények

15.20.1 | | Elkészített és tartósított hal | |

15.20.11 | Hal, halfilé, más halhús, halmáj és halikra, friss vagy hűtött | 0302.7 + 0304.1 |

15.20.12 | Hal, halfilé, más halhús, halmáj és halikra, fagyasztott | 0303 + 0304[.2 + .9] |

15.20.13 | Szárított, sózott vagy pácolt hal, füstölt hal, emberi fogyasztásra alkalmas haldara és halpellet | 0305 |

15.20.14 | Más módon feldolgozott vagy konzervált hal és haltermék, kaviár és kaviárpótló halikrából | 1604 |

15.20.15 | Rákfélék, fagyasztva, puhatestű és gerinctelen vízi állatok, fagyasztott, szárított, sózott vagy pácolt | 0306.1 + 0307[.29 + .39 + .49 + .59 + .99] |

15.20.16 | Rákfélék, puhatestű és gerinctelen vízi állatok más módon elkészítve vagy tartósítva | 2301.2 |

15.20.17 | Halból, rákfélékből, puhatestűekből és gerinctelen vízi állatokból készült liszt, dara és pellet, emberi fogyasztásra alkalmatlan | 2301.2 |

15.20.18 | Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és gerinctelen vízi állatokból | 0511.91 |

15.20.9 | | Haltermékek füstölése és más módon való tartósítása, illetve elkészítése | |

15.20.90 | Haltermékek füstölése és más módon való tartósítása, illetve elkészítése | |

15.3 alágazatFeldolgozott gyümölcs és zöldség

15.31 szakágazatFeldolgozott burgonya

15.31.1 | | Feldolgozott burgonya | |

15.31.11 | Fagyasztott burgonya | 0710.1 |

15.31.12 | Tartósított burgonya | 07 12.90.05 + 1105 + 2004.1 + 2005.2 |

15.31.9 | | Burgonya és burgonyakészítmények főzése és más módon való elkészítése | |

15.31.90 | Burgonya és burgonyakészítmények főzése és más módon való elkészítése | |

15.32 szakágazatGyümölcs- és zöldséglé

15.32.1 | | Gyümölcs- és zöldséglé | |

15.32.10 | Gyümölcs- és zöldséglé | 2009 |

15.32.9 | | Gyümölcs- és zöldséglevekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.32.99 | Gyümölcs- és zöldséglevekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.33 szakágazatEgyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség

15.33.1 | | Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével) | |

15.33.11 | Fagyasztott zöldség | 0710[.2 - .9] |

15.33.12 | Ideiglenesen tartósított zöldség | 0711 |

15.33.13 | Szárított zöldség | 0712[.2 + .3 + .90 (.1 - .9)] |

15.33.14 | Zöldség, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva | 2002 + 2003 + 2004.9 + 2005[.4 - .9] |

15.33.15 | Ecettel vagy ecetsavval tartósított zöldség | 2001 |

15.33.2 | | Elkészített és tartósított gyümölcs és dió | |

15.33.21 | Gyümölcs és dió, főzve is, fagyasztott | 0811 |

15.33.22 | Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré, valamint -krém | 2007.9 |

15.33.23 | Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített, máshova nem sorolt | 2008.1 |

15.33.24 | Gyümölcs és dió, ideiglenesen tartósítva, nem közvetlenül fogyasztásra | 0812 |

15.33.25 | Egyéb tartósított gyümölcs | 0806.2 + 0813 + 0814 + 2008[.2 - .9] |

15.33.26 | Sárgabarack-, őszibarack- vagy szilvamag és magbél | 1212.3 |

15.33.3 | | Zöldségalapanyag, -hulladék, maradék és melléktermék | |

15.33.30 | Egyéb növényi alapanyag, hulladék, maradék és melléktermék | 2308 |

15.33.9 | | Zöldségek főzése és egyéb tartósítása | |

15.33.90 | Zöldségek főzése és egyéb tartósítása | |

15.4 alágazatÁllati és növényi olajok

15.41 szakágazatNyers olajok és zsírok

15.41.1 | | Állati és növényi olajok és zsírok, nyers | |

15.41.11 | Állati olajok és zsírok, nyers és finomított, a szarvasmarhafélék, birka, kecske, sertés és baromfi zsírjának kivételével | 1503 + 1504 + 1506 |

15.41.12 | Szója-, földimogyoró-, olíva-, napraforgó-, pórsáfránymag-, gyapotmag-, repce- és mustármagolaj, nyers | 1507.1 + 1508.1 + 1509.1 + 1512[.11 + .21] + 1514[.11 + .91] |

15.41.13 | Pálma-, kókusz-, pálmamag-, babassu- és lenmagolaj, nyers | 1511.1 + 1513[.11 + .21] + 1515.11 |

15.41.2 | | Gyapothulladék | |

15.41.20 | Gyapothulladék | 1404.2 |

15.41.3 | | Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből | |

15.41.31 | Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék | 2304 - 2306 |

15.41.32 | Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből | 1208 |

15.41.9 | | Nyersolajjal és -zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.41.99 | Nyersolajjal és -zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.42 szakágazatFinomított olaj

15.42.1 | | Finomított olaj | |

15.42.11 | Szója-, földimogyoró-, olíva-, napraforgó-, pórsáfránymag-, gyapotmag-, repce-, szezám- és mustármagolaj, valamint ezek frakciói finomítva, vegyi átalakítás nélkül | 1507.9 + 1508.9 + 1509.9 + 1510 + 1512[.19 + .29] + 1514[.19 + .99] + 1515.5 |

15.42.12 | Pálma-, kókusz-, pálmamag-, babassu- és lenmagolaj, valamint ezek frakciói finomítva, vegyi átalakítás nélkül, máshová nem sorolt egyéb (ricinus-, tung- és jojoba-) olaj és stabilizált növényi zsírok és olajok (kivéve kukoricaolaj) és frakcióik | 1511.9 + 1513[.19 + .29] + 1515[.19 + .3 + .4 + .9] |

15.42.13 | Állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül | 1516 |

15.42.2 | | Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), gyapjúzsír anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai | |

15.42.20 | Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), gyapjúzsír anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai | 1521.1 + 1522 |

15.42.9 | | Finomított olajjal és zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.42.99 | Finomított olajjal és zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.43 szakágazatMargarin

15.43.1 | | Margarin és hasonló készítmények | |

15.43.10 | Margarin és hasonló készítmények | 1517 |

15.43.9 | | Margarinnal és hasonló étkezési zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.43.99 | Margarinnal és hasonló étkezési zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.5 alágazatTejtermék és fagylalt

15.51 szakágazatTejtermék

15.51.1 | | Feldolgozott folyékony tej és tejszín | |

15.51.11 | Feldolgozott folyékony tej | 0401[.1 + .2ex] |

15.51.12 | Tej és tejszín, 6 %-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül | 0401.3 |

15.51.2 | | Tej és tejszín, szilárd formában | |

15.51.20 | Tej és tejszín, szilárd formában | 0402[.1 + .2] |

15.51.3 | | Vaj | |

15.51.30 | Vaj | 0405 |

15.51.4 | | Sajt és túró | |

15.51.40 | Sajt és túró | 0406 |

15.51.5 | | Egyéb tejtermékek | |

15.51.51 | Tej és tejszín, sűrített vagy hozzáadott cukrot, illetve más édesítőanyagot tartalmaz, a szilárd állapotú kivételével | 0402.9 |

15.51.52 | Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín | 0403 |

15.51.53 | Kazein | 3501.1 |

15.51.54 | Tejcukor (laktóz) és tejcukorszirup | 1702.1 |

15.51.55 | Tejsavó | 0404 |

15.51.9 | | Tejtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.51.99 | Tejtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.52 szakágazatFagylalt (jégkrém)

15.52.1 | | Fagylalt (jégkrém) és emberi fogyasztásra alkalmas más jég | |

15.52.10 | Fagylalt (jégkrém) és emberi fogyasztásra alkalmas más jég | 2105 |

15.52.9 | | Fagylalttal, jégkrémmel és emberi fogyasztásra alkalmas más jéggel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.52.99 | Fagylalttal, jégkrémmel és emberi fogyasztásra alkalmas más jéggel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.6 alágazatMalomipari termék és keményítő

15.61 szakágazatMalomipari termék

15.61.1 | | Hántolt rizs | |

15.61.10 | Hántolt rizs | 1006.2 |

15.61.2 | | Gabonafélékből és zöldségből készített liszt, ezek keverékei | |

15.61.21 | Búza- és kétszeresliszt | 1101 |

15.61.22 | Máshova nem sorolt gabonafélékből készült liszt | 1102 |

15.61.23 | Zöldségliszt és korpa | 1106 |

15.61.24 | Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek | 1901.2 |

15.61.3 | | Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből | |

15.61.31 | Búzadara, -korpa és -pellet | 1103[.11] |

15.61.32 | Máshova nem sorolt egyéb gabonadara, -korpa és -pellet | 1103[.13.19 + .20] |

15.61.33 | Egyéb malomipari termékek gabonafélékből (beleértve a kukoricapelyhet) | 1104 + 1904 |

15.61.4 | | Őrölt rizs | |

15.61.40 | Őrölt rizs | 1006[.3 + .4] |

15.61.5 | | Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék | |

15.61.50 | Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék | 2302 |

15.61.9 | | Malomipari termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.61.99 | Malomipari termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.62 szakágazatKeményítő

15.62.1 | | Kukoricaolaj és frakciói, vegyileg nem átalakítva | |

15.62.10 | Kukoricaolaj és frakciói, vegyileg nem átalakítva | 1515.2 |

15.62.2 | | Keményítő és keményítőtermék, cukor és cukorszirup, máshova nem sorolt | |

15.62.21 | Glukóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), máshova nem sorolt cukor és cukorszirup, műméz, karamell | 1702[.3 - .9] |

15.62.22 | Keményítő, inulin, búzasikér (glutin), dextrin és más átalakított keményítő | 1108 + 1109 + 3505.1 |

15.62.23 | Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában | 1903 |

15.62.3 | | Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék | |

15.62.30 | Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék | 2303.1 |

15.62.9 | | Keményítővel és keményítőtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.62.99 | Keményítővel és keményítőtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.7 alágazatÁllateledel

15.71 szakágazatHaszonállat-eledel

15.71.1 | | Kész állati táplálék haszonállatok részére | |

15.71.10 | Kész állati táplálék haszonállatok részére | 2309.9 ex |

15.71.2 | | Lucernakorpa és -pellet | |

15.71.20 | Lucernakorpa és -pellet | 1214.1 |

15.71.9 | | Haszonállat-eledellel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.71.99 | Haszonállat-eledellel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.72 szakágazatHobbiállat-eledel

15.72.1 | | Kész állati táplálék hobbiállatok részére | |

15.72.10 | Kész állati táplálék hobbiállatok részére | 2309[.1 + .9ex] |

15.72.9 | | Hobbiállat-eledellel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.72.99 | Hobbiállat-eledellel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.8 alágazatEgyéb élelmiszer

15.81 szakágazatKenyér, friss tésztafélék

15.81.1 | | Kenyér, friss tésztafélék és sütemények | |

15.81.11 | Friss kenyér | 1905.90.3 |

15.81.12 | Friss tésztafélék és sütemények | 1905.90.6 |

15.81.9 | | Kenyérrel, friss tésztafélékkel és süteményekkel kapcsolatos ipari szogáltatás | |

15.81.99 | Kenyérrel, friss tésztafélékkel és süteményekkel kapcsolatos ipari szogáltatás | |

15.82 szakágazatTartósított lisztes áru

15.82.1 | | Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények | |

15.82.11 | Crisp-kenyér (ropogós kenyér), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek | 1905[.1 + .4] |

15.82.12 | Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (gofri) és ostya | 1905[.2 + .3] |

15.82.13 | Egyéb kenyér és pékáru | 1905.90[.1 + .2 + .4 + .5 + .9] |

15.82.9 | | Tartósított lisztesáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.82.99 | Tartósított lisztesáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.83 szakágazatCukor

15.83.1 | | Cukor | |

15.83.11 | Nyers nád- vagy répacukor, szilárd alakban | 1701.1 |

15.83.12 | Finomított nád- vagy répacukor, és vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező vagy ízesítő anyag nélkül | 1701.99 |

15.83.13 | Finomított nád- vagy répacukor, hozzáadott színező vagy ízesítő anyaggal, juharcukor és juharszirup | 1701.91 + 1702.2 |

15.83.14 | Melasz | 1703 |

15.83.2 | | Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék | |

15.83.20 | Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék | 2303.2 |

15.83.9 | | Cukorral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.83.99 | Cukorral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.84 szakágazatKakaó, édességek

15.84.1 | | Kakaó | |

15.84.11 | Kakaómassza | 1803 |

15.84.12 | Kakaóvaj, -zsír és -olaj | 1804 |

15.84.13 | Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül | 1805 |

15.84.14 | Kakaópor, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal | 1806.1 |

15.84.2 | | Csokoládé- és cukorkaáru | |

15.84.21 | Csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével), ömlesztve | 1806.2 |

15.84.22 | Csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével), nem ömlesztve | 1806[.3 + .9] |

15.84.23 | Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül | 1704 |

15.84.24 | Gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényi rész, cukorral tartósítva | 2006 |

15.84.3 | | Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék | |

15.84.30 | Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék | 1802 |

15.84.9 | | Kakaóval; csokoládéval és cukorkaáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.84.99 | Kakaóval; csokoládéval és cukorkaáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.85 szakágazatTésztafélék

15.85.1 | | Makaróni, metélt tészta, kuszkusz és hasonló lisztesáruk | |

15.85.11 | Nyers tészta, nem főzve, nem töltve vagy másképp nem elkészítve | 1902.1 |

15.85.12 | Főtt tészta, töltve vagy másképp elkészítve, kuszkusz | 1902[.2 - .4] |

15.85.9 | | Tésztafélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.85.99 | Tésztafélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.86 szakágazatKávé, tea

15.86.1 | | Kávé és tea | |

15.86.11 | Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt | 0901[.12 + .2] |

15.86.12 | Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -esszencia és -koncentrátum | 0901.9 + 2101[.1 + .3] |

15.86.13 | Zöld tea (nem fermentált), fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, 3 kg-ot nem meghaladó kiszerelésben | 0902[.1 + .3] |

15.86.14 | Tea vagy matétea-kivonat, -eszencia, -koncentrátum és -készítmény | 2101.2 |

15.86.15 | Gyógyteafőzet | 1211.90[.40 - .75 + .99ex] + 21 06.90.98ex |

15.86.9 | | Kávéval és teával kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.86.99 | Kávéval és teával kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.87 szakágazatÉtelízesítők és fűszerek

15.87.1 | | Ecet, mártás (szósz), fűszerkeverékek, mustárliszt és -dara, elkészített mustár | |

15.87.11 | Ecet és ecetpótló ecetsavból | 2209 |

15.87.12 | Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és -dara, elkészített mustár | 2103 |

15.87.2 | | Feldolgozott fűszer | |

15.87.20 | Feldolgozott fűszer | (0904 - 0910) ex |

15.87.9 | | Fűszerekkel és ételízesítőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.87.99 | Fűszerekkel és ételízesítőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.88 szakágazatHomogenizált és diétás étel

15.88.1 | | Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek | |

15.88.10 | Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek | 1602.1 + 1901.1 + 2005.1 + 2007 + 2104.2 |

15.88.9 | | Homogenizált ételkészítményekkel és diétás ételekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.88.99 | Homogenizált ételkészítményekkel és diétás ételekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.89 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb élelmiszer

15.89.1 | | Egyéb élelmiszerek | |

15.89.11 | Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény | 2104.1 |

15.89.12 | Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított tojásfehérje | 0408 + 3502.1 |

15.89.13 | Élesztő (aktív vagy nem aktív), más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor | 2102 |

15.89.14 | Máshova nem sorolt egyéb élelmiszerek | 1901.9 + 2106[.1 + .90(.1 - .92 + .98ex)] |

15.89.2 | | Zöldséglé (növényi nedv) és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok | |

15.89.20 | Zöldséglé (növényi nedv) és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok | 1302 |

15.89.9 | | Máshová nem sorolt egyéb élelmiszerekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.89.99 | Máshová nem sorolt egyéb élelmiszerekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.9 alágazatItalok

15.91 szakágazatDesztillált szeszes italok

15.91.1 | | Szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához | |

15.91.10 | Szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához | 2208 |

15.91.9 | | Desztillált szeszes italokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.91.99 | Desztillált szeszes italokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.92 szakágazatEtil-alkohol

15.92.1 | | Etilalkohol | |

15.92.11 | Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 %-os alkoholtartalommal | 2207.1 |

15.92.12 | Etilalkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal | 2207.2 |

15.92.9 | | Etilalkohollal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.92.99 | Etilalkohollal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.93 szakágazatBor

15.93.1 | | Bor | |

15.93.11 | Pezsgőbor (habzóbor) | 2204.1 |

15.93.12 | Bor, friss szőlőből, kivéve a pezsgőbort, szőlőmust | 2204[.2 + .3] |

15.93.2 | | Borseprő, nyers borkő | |

15.93.20 | Borseprő, nyers borkő | 2307 |

15.93.9 | | Borral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.93.99 | Borral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.94 szakágazatGyümölcsbor

15.94.1 | | Egyéb erjesztett ital (például alma-, körte-, mézbor); alkoholtartalmú italkeverékek | |

15.94.10 | Egyéb erjesztett ital (például alma-, körte-, mézbor); alkoholtartalmú italkeverékek | 2206 |

15.94.9 | | Almaborral és más gyümölcsborral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.94.99 | Almaborral és más gyümölcsborral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.95 szakágazatEgyéb nem desztillált, erjesztett ital

15.95.1 | | Vermut és más ízesített bor friss szőlőből | |

| 15.95.10 | Vermut és más ízesített bor friss szőlőből | 2205 |

15.95.9 | | Egyéb, nem desztillált, erjesztett itallal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.95.99 | Egyéb, nem desztillált, erjesztett itallal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.96 szakágazatSör

15.96.1 | | Sör | |

15.96.10 | Sör | 2203 |

15.96.2 | | Sörfőzési és lepárlási üledék | |

15.96.20 | Sörfőzési és lepárlási üledék | 2303.3 |

15.96.9 | | Sörrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.96.99 | Sörrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.97 szakágazatMaláta

15.97.1 | | Maláta | |

15.97.10 | Maláta | 1107 |

15.97.9 | | Malátával kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.97.99 | Malátával kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.98 szakágazatÜdítőital

15.98.1 | | Ásványvíz és üdítőitalok | |

15.98.11 | Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített | 2201 |

15.98.12 | Más alkoholmentes ital | 2202 |

15.98.9 | | Ásványvízzel és üdítőitalokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

15.98.99 | Ásványvízzel és üdítőitalokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

16. ÁGAZATDOHÁNYTERMÉKEK

16.0 alágazatDohánytermékek

16.00 szakágazatDohánytermékek

16.00.1 | | Dohánytermékek | |

16.00.11 | Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból | 2402 |

16.00.12 | Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány, dohánykivonat és -eszencia | 2403 |

16.00.2 | | Dohányhulladék | |

16.00.20 | Dohányhulladék | 2401.3 |

16.00.9 | | Dohánytermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

16.00.99 | Dohánytermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DB. ALÁGTEXTÍLIÁK ÉS TEXTILTERMÉKEK

17. ÁGAZATTEXTÍLIA

17.1 alágazatTextilszál

17.10 szakágazatTextilfonal és cérna

17.10.1 | | Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is) | |

17.10.10 | Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is) | 1505 |

17.10.2 | | Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak | |

17.10.20 | Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak | 5002 + 5003.9 + 5101[.2 + .3] + 5103.1 + 5105 + 5203 + 5301[.2 + .3] + 5302.9 + 5303.9 + 5304.9 + 5305[.19 + .29] |

17.10.3 | | Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak | |

17.10.30 | Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak | 5506 + 5507 |

17.10.4 | | Textilfonal és -cérna természetes szálakból | |

17.10.41 | Selyemfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben | 5004 + 5005 |

17.10.42 | Gyapjúfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben | 5106 - 5108 + 5110 |

17.10.43 | Pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben | 5205 + 5206 |

17.10.44 | Lenfonal | 5306[.10(.1 - .5) +.20.1] |

17.10.45 | Varrócérna és fonal | 5006 + 5109 + 5204 + 5207 + 5306[.10.9 + .20.9] |

17.10.46 | Fonal jutából és más textilrostból, fonal más növényi textilrostból és papírfonal | 5307 + 5308 |

17.10.5 | | Textilfonal és -cérna mesterséges alapú végtelen szálból vagy vágott szálból | |

17.10.51 | Fonal szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben | 5402.6 + 5403.4 |

17.10.52 | Fonal szintetikus vágott szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben | 5509[.1 - .4 + .51 + .53 + .59 + .62 + .69 + .92 + .99] |

17.10.53 | Fonal gyapjúval kevert szintetikus vágott szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben | 5509[.52+.61+.91] |

17.10.54 | Fonal mesterséges vágott szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben | 5510 |

17.10.55 | Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból | 5401 + 5406 + 5508 + 5511 |

17.10.6 | | Selyemhulladék, gyapjú- valamint finom vagy durva állatiszőr-hulladék; pamuthulladék | |

17.10.61 | Selyemhulladék, nem kártolt vagy fésült | 5003.1 |

17.10.62 | Gyapjú-, valamint finom vagy durva állatiszőr-hulladék | 5103[.2 + .3] |

17.10.63 | Foszlatott (garnetted stock) gyapjú- és finom vagy durva állatiszőr-hulladék | 5104 |

17.10.64 | Pamuthulladék, a foszlatott (garnetted stock) kivételével | 5202.1 |

17.10.65 | Egyéb pamuthulladék; foszlatott (garnetted stock) | 5202.9 |

17.10.9 | | Természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások | |

17.10.90 | Természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások | |

17.2 alágazatTextilszövetek

17.20 szakágazatTextilszövetek

17.20.1 | | Szövet (speciális szövet kivételével) pamuttól különböző természetes szálból | |

17.20.10 | Szövet (speciális szövet kivételével) pamuttól különböző természetes szálból | 5007 + 5111 - 9113 + 5309 - 5311 |

17.20.2 | | Szövet (speciális szövet kivételével) pamutból | |

17.20.20 | Szövet (speciális szövet kivételével) pamutból | 5208 - 5212 |

17.20.3 | | Szövet (speciális szövet kivételével) mesterséges végtelen szálból és vágott szálból | |

17.20.31 | Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból | 5407 + 5408 |

17.20.32 | Szövet szintetikus vágott szálból | 5512 - 5515 |

17.20.33 | Szövet mesterséges vágott szálból | 5516 |

17.20.4 | | Bolyhos szövet, törülköző és egyéb speciális kelme | |

17.20.40 | Bolyhos szövet, törülköző és egyéb speciális kelme | 5801 - 5803 + 7019 [.4 + .5] |

17.20.9 | | Textilszövetekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.20.99 | Textilszövetekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.3 alágazatTextilkikészítés

17.30 szakágazatTextilkikészítés

17.30.1 | | Textilszál, fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási szolgáltatása | |

17.30.10 | Textilszál, fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási szolgáltatása | |

17.30.2 | | Szövetek fehérítési és festési szolgáltatásai | |

17.30.21 | Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési szolgáltatása | |

17.30.22 | Szövet kötött-hurkolt kelme festési szolgáltatásai | |

17.30.3 | | Szövet, kötött-hurkolt kelme nyomási szolgáltatása | |

17.30.30 | Szövet, kötött-hurkolt kelme nyomási szolgáltatása | |

17.30.4 | | Egyéb textilkikészítési szolgáltatások | |

17.30.40 | Egyéb textilkikészítési szolgáltatások | |

17.4 alágazatKonfekcionált textiláru (kivéve: ruházat)

17.40 szakágazatKonfekcionált textiláru (kivéve: ruházat)

17.40.1 | | Konfekcionált háztartási textília | |

17.40.11 | Paplan és útitakaró (pléd), az elektromos melegítő takaró kivételével | 6301[.2 - .9] |

17.40.12 | Ágynemű | 6302[.1 - .3] |

17.40.13 | Asztalnemű | 6302[.4 + .5] |

17.40.14 | Pipere (testápolási) és konyhai vászonnemű | 6302[.6 + .9] |

17.40.15 | Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit | 6303 |

17.40.16 | Máshova nem sorolt egyéb lakástextília; szövetből és fonalból készült pokróc, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók | 5805 + 6304 + 6308 |

17.40.2 | | Egyéb konfekcionált textiláruk | |

17.40.21 | Zsák és zacskó, áruk csomagolására szolgáló, textilből | 6305 |

17.40.22 | Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk | 6306 |

17.40.23 | Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is) és forgó (rotáló) ejtőernyő; és részeik | 8804 |

17.40.24 | Hálózsák; ágyneműtermékek | 9404[.3 + .9] |

17.40.25 | Egyéb konfekcionált termékek, beleértve a ruhamodelleket is | 6307 |

17.40.9 | | Vitorlavászon, kempingfelszerelés, és egyéb konfekcionált textiláru javítása | |

17.40.90 | Vitorlavászon, kempingfelszerelés, és egyéb konfekcionált textil készáru javítása | |

17.40.99 | Konfekcionált textiláruval (a ruházat kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.5 alágazatEgyéb textiláruk

17.51 szakágazatSzőnyegek

17.51.1 | | Szőnyegek | |

17.51.11 | Szőnyegek és egyéb textil padlóburkolók, csomózott | 5701 |

17.51.12 | Szőnyegek és egyéb textil padlóburkolók, szövött | 5702 |

17.51.13 | Tűzési eljárással előállított szőnyegek és egyéb textil padlóburkolók | 5703 |

17.51.14 | Egyéb szőnyegek és textil padlóburkolók (beleértve a nemezelt is) | 5704 + 5705 |

17.51.9 | | Szőnyeggel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.51.99 | Szőnyeggel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.52 szakágazatKötéláru

17.52.1 | | Kötéláru, kötél, zsineg és háló | |

17.52.11 | Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból | 5607 |

17.52.12 | Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; fonalból, szalagból készült, máshova nem sorolt termékek | 5608 + 5609 |

17.52.2 | | Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek | |

17.52.20 | Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült használt termékek | 6310 |

17.52.9 | | Háló, kötéláru javítása | |

17.52.90 | Háló, kötéláru javítása | |

17.52.99 | Kötéláruval, kötéllel, zsineggel és hálóval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.53 szakágazatNem szövött textíliák (kivéve: ruházat)

17.53.1 | | Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek, a ruházat kivételével | |

17.53.10 | Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek, a ruházat kivételével | 5603 |

17.53.9 | | Nem szövött textíliákkal és nem szövött textíliákból készült termékekkel (a ruházat kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.53.99 | Nem szövött textíliákkal és nem szövött textíliákból készült termékekkel (a ruházat kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.54 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb textiltermékek

17.54.1 | | Tüll, csipke, keskeny szövött áru, paszományáru és hímzések | |

17.54.11 | Keskeny szövött áru, paszományáru és hasonlók | 5806 - 5808 |

17.54.12 | Tüll és más necckelme, kötött vagy hurkolt kelme; csipke végben, szalagként vagy motívumonként | 5804 |

17.54.13 | Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként | 5810 |

17.54.2 | | Nemez, bevont, borított vagy laminált | |

17.54.20 | Nemez, bevont, borított vagy laminált | 5602 |

17.54.3 | | Egyéb textiláruk | |

17.54.31 | Textilanyagból készült vatta és belőle készült termékek, textilpihe, -por és kallózási hulladék | 5601 |

17.54.32 | Gumicérna és kord textilbevonattal, textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált vagy bevont | 5604 |

17.54.33 | Fémbevonatú fonal | 5605 |

17.54.34 | Máshova nem sorolt szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból | 5809 |

17.54.35 | Csipkeverő mintafonal és díszszalag, zseníliafonal, fonatolt (csomózott) fonal | 5606 |

17.54.36 | Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter vagy műselyem fonalból | 5902 |

17.54.37 | Máshova nem sorolt textilszövet, impregnált, bevont vagy borított | 5901 + 5903 + 5907 |

17.54.38 | Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek | 5908 - 5911 |

17.54.39 | Steppelt textiltermékek végben | 5811 |

17.54.9 | | Máshová nem sorolt egyéb textiltermékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.54.99 | Máshová nem sorolt egyéb textiltermékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.6 alágazatKötött-hurkolt kelme

17.60 szakágazatKötött-hurkolt kelme

17.60.1 | | Kötött-hurkolt kelme | |

17.60.11 | Bolyhos kelme, frottír, kötött vagy hurkolt | 6001 |

17.60.12 | Egyéb kötött vagy hurkolt kelme | 6002 - 6006 |

17.60.9 | | Kötött-hurkolt kelmével kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.60.99 | Kötött-hurkolt kelmével kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.7 alágazatKötött-hurkolt cikkek

17.71 szakágazatKötött-hurkolt harisnyafélék

17.71.1 | | Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött vagy hurkolt | |

17.71.10 | Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött vagy hurkolt | 6115 |

17.71.9 | | Kötött-hurkolt harisnyafélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.71.99 | Kötött-hurkolt harisnyafélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.72 szakágazatKötött-hurkolt pulóverfélék

17.72.1 | | Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött vagy hurkolt | |

17.72.10 | Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött vagy hurkolt | 6110 |

17.72.9 | | Kötött-hurkolt pulóverfélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

17.72.99 | Kötött-hurkolt pulóverfélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18. ÁGAZAT:RUHÁZATI TERMÉKEK, SZŐRMÉK

18.1 alágazatBőrruházat

18.10 szakágazatBőrruházat

18.10.1 | | Bőrruházat | |

18.10.10 | Bőrruházat | 4203.1 |

18.10.9 | | Bőrruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.10.99 | Bőrruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.2 alágazatTextilruházati termékek

18.21 szakágazatMunkaruházat

18.21.1 | | Férfi munkaruházat | |

18.21.11 | Férfi munkaruházati (formaruházati) együttes, dzseki és blézer | 6203[.22.1 + .23.1 + .29.11 + .32.1 + .33.1 + .39.11] |

18.21.12 | Férfi munkaruházati (formaruházati) nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és short | 6203[.42(.1 + .51) +.43(.11 + .31) + .49 (.11 + .31)] |

18.21.2 | | Női munkaruházat | |

18.21.21 | Női munkaruházati (formaruházati) együttes és dzseki | 6204[.22.1 + .23.1 + .29.11 + .32.1 + .33.1 + .39.11] |

18.21.22 | Női munkaruházati (formaruházati) nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és short | 6204[.62(.1 + .51) +.63(.11 + .31) + .69 (.11 + .31)] |

18.21.3 | | Egyéb munkaruházat | |

18.21.30 | Egyéb munkaruházat | 6211[.32.1 + .33.1 + .42.1 + .43.1] |

18.21.9 | | Munkaruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.21.99 | Munkaruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.22 szakágazatFelsőruházat

18.22.1 | | Felsőruházat, kötött vagy hurkolt | |

18.22.11 | Férfi és fiú felsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák és hasonló cikkek, kötött vagy hurkolt | 6101 |

18.22.12 | Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött vagy hurkolt | 6103 |

18.22.13 | Női és leányka felsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát (széldzseki), kötött vagy hurkolt | 6102 |

18.22.14 | Női- és leányka-kosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -ruha, -szoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -sort, kötött vagy hurkolt | 6104 |

18.22.2 | | Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére | |

18.22.21 | Férfi és fiú felsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek | 6201 |

18.22.22 | Férfi- és fiúöltöny és -együttes | 6203[.1 + .21 + .22.8 + .23.8 + .29(.18 + .9)] |

18.22.23 | Férfi- és fiúzakó és -blézer | 6203[.31 + .32.9 + .33.9 + .39.(19 + .9)] |

18.22.24 | Férfi- és fiúnadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort | 6203[.41 + .42(.3 + .59 + .9)+ .43(.19 + .9) +.49(.19 + .39 - .9)] |

18.22.3 | | Női és leányka egyéb felsőruházat | |

18.22.31 | Női és leányka felsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek | 6202 |

18.22.32 | Női- és leánykakosztüm és -együttes (komplé) | 6204[.1 + .21 + .22.8 + .23.8 + .29(.18 + .9] |

18.22.33 | Női és leányka kosztümkabát (blézer, dzseki) | 6204[.31 + .32.9 + .33.9 + .39(.19 + .9)] |

18.22.34 | Női- és leánykaruha, -szoknya és nadrágszoknya | 6204[.4 + .5] |

18.22.35 | Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort | 6204[.61 + .62(.3 + .59 + .9) + .63(.18 + .39 + .9) + .69(.18 + .39 - .9)] |

18.22.4 | | Használt ruházati termékek és kiegészítők | |

18.22.40 | Használt ruházati termékek és kiegészítők | 6309 |

18.22.9 | | Felsőruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.22.99 | Felsőruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.23 szakágazatAlsóruházat

18.23.1 | | Alsóruházat, kötött-hurkolt | |

18.23.11 | Férfi- és fiúing, kötött-hurkolt | 6105 |

18.23.12 | Férfi és fiú alsónadrág, rövid alsónadrág, pizsama, hálóköntös és hasonló cikkek, kötött-hurkolt | 6107 |

18.23.13 | Női és leánykablúz, -ing és ingblúz, kötött- hurkolt | 6106 |

18.23.14 | Női és leánykakombiné, alsószoknya, rövid alsónadrág, női alsónadrág, hálóing, hálóköntös és hasonló cikkek, kötött-hurkolt | 6108 |

18.23.2 | | Alsóruházat, egyéb | |

18.23.21 | Férfi- és fiúing | 6205 |

18.23.22 | Férfi- és fiútrikó (atléta) és egyéb alsóing, alsónadrág, rövid alsónadrág, pizsama, hálóköntös | 6207 |

18.23.23 | Női és leánykablúz, -ing és ingblúz | 6206 |

18.23.24 | Női és leányka alsóing és egyéb trikó, kombiné, alsószoknya, alsónadrág, hálóing, fürdőköpeny, hálóköntös és hasonló cikkek | 6208 |

18.23.25 | Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik | 6212 |

18.23.3 | | Póló (T-shirt), trikó és egyéb sporting, kötött-hurkolt | |

18.23.30 | Póló (T-shirt), trikó és egyéb sporting, kötött-hurkolt | 6109 |

18.23.9 | | Alsóruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.23.99 | Alsóruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.24 szakágazatEgyéb ruházati termékek és kiegészítők

18.24.1 | | Csecsemőruházat, tréningruházat és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt | |

18.24.11 | Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, kötött-hurkolt | 6111 |

18.24.12 | Tréningruha, síruha, úszóruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt | 6112 + 6114 |

18.24.13 | Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff, kötött-hurkolt | 6116 |

18.24.14 | Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt | 6117 |

18.24.2 | | Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők textilkelméből, nem kötött-hurkolt | |

18.24.21 | Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők textilkelméből, nem kötött-hurkolt | 6209 |

18.24.22 | Tréningruha, síruha és úszóruha egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt | 6211[.1 + .2 + .31 + .32(.3 - .9) + .33(.3 - .9) + .39 + .41 + .42(.3 - .9) + .43(.3 - .9) + .49] |

18.24.23 | Zsebkendő, sál, nyakkendő, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei textíliából, nem kötött-hurkolt, máshova nem sorolt | 6213 - 6217 |

18.24.3 | | Bőrruházati kiegészítők, ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, ruházati termékek bevont textíliából | |

18.24.31 | Ruházati kiegészítők bőrből vagy bőrrost alapú műbőrből | 4203[.29 + .3 + .4] |

18.24.32 | Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából | 6113 + 6210 |

18.24.4 | | Kalap és fejfedő | |

18.24.41 | Kalapforma, kalaptest és kalaptomp | 6501 + 6502 |

18.24.42 | Kalap és egyéb fejfedő; hajháló | 6503 - 6505 |

18.24.43 | Egyéb fejfedő, hajszalag, hajpánt, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz | 6506[.92 + .99] + 6507 |

18.24.9 | | Egyéb ruházati termékekkel és kiegészítőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.24.99 | Egyéb ruházati termékekkel és kiegészítőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.3 alágazatSzőrme; szőrmecikkek

18.30 szakágazatSzőrme; szőrmecikkek

18.30.1 | | Szőrme; szőrmecikkek | |

18.30.11 | Cserzett és kikészített szőrmésbőr | 4302 |

18.30.12 | Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (a fejfedő kivételével) | 4303 |

18.30.13 | Műszőrme és belőle készült cikkek | 4304 |

18.30.9 | | Szőrmével és szőrmecikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

18.30.99 | Szőrmével és szőrmecikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DC. ALÁG BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI

19. ÁGAZATBŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI

19.1 alágazatBőr

19.10 szakágazatBőr

19.10.1 | | Zsírcserzésű (samoa) bőr (kombinált cserzésű is); lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált (fémbevonatú) bőr | |

19.10.11 | Zsírcserzésű (samoa) bőr (kombinált cserzésű is) | 4114.10 |

19.10.12 | Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr | 4114.20 |

19.10.2 | | Szarvasmarhafélék és lófélék bőre, szőr nélkül | |

19.10.21 | Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben | 4104[.11.10 + .11.51 + .19.10 + .19.51 + .41.11 + .41.19 + .41.51 + .49.11 + .49.19 + .49.51] + 4107[.11.11 + .11.19 + 12.11 + .12.19 + .12.91 +.19.10] |

19.10.22 | Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban | 4104[.11.59 + .19.59 + .41.59 + .49.59] + 4107[.91 + .92.10 + .99.10] |

19.10.23 | Lófélék bőre, szőr nélkül | 4104[.11.90 + .19.90 + .41.90 + .49.90] + 4107[.11.90 + .12.99 + .19.90 + .92.90 + .99.90] |

19.10.3 | | Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül | |

19.10.31 | Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül | 4105 + 4112 |

19.10.32 | Kecske és kecskegidabőr, szőr nélkül | 4106.2 + 4113.1 |

19.10.33 | Sertésbőr | 4106.3 + 4113.2 |

19.10.4 | | Egyéb állatok bőre; bőrrost alapú műbőr | |

19.10.41 | Egyéb állatok bőre, szőr nélkül | 4106[.4 + .9] + 4113[.3 + .9] |

19.10.42 | Bőrrost alapú műbőr | 4115.1 |

19.10.5 | | Bőrhulladék, bőrpor és -liszt | |

19.10.50 | Bőrhulladék, bőrpor és -liszt | 4115.2 |

19.10.9 | | Bőrrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

19.10.99 | Bőrrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

19.2 alágazatTáskafélék, szíjazat

19.20 szakágazatTáskafélék, szíjazat

19.20.1 | | Bőrönd, kézitáska és hasonlók; nyergesáruk és lószerszámok; egyéb cikkek bőrből | |

19.20.11 | Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból | 4201 |

19.20.12 | Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek, bármilyen anyagból | 4202 + 9605 |

19.20.13 | Óraszíj, órapánt és órakarkötő, valamint részeik | 9113.9 |

19.20.14 | Egyéb cikkek bőrből vagy bőrrost alapú műbőrből (beleértve a gépeknél és gépi berendezéseknél használt cikkeket is) | 4204 + 4205 |

19.20.9 | | Táskafélékkel, szíjazattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

19.20.99 | Táskafélékkel, szíjazattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

19.3 alágazatLábbeli

19.30 szakágazatLábbeli

19.30.1 | | Lábbeli, a sport- és munkavédelmi lábbeli kivételével | |

19.30.11 | Vízálló lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel | 6401.9 |

19.30.12 | Lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel a vízálló kivételével | 6402[.2 + .9] |

19.30.13 | Lábbeli bőr felsőrésszel | 6403[.5 + .9] + 6405.1 |

19.30.14 | Lábbeli textil felsőrésszel, a sportcipő kivételével | 6404[.19 + .2] + 6405.2 |

19.30.20 | | Sportcipő | |

19.30.21 | Síbakancs (sícipő) és sífutócipő | 6402.12 + 6403.12 |

19.30.22 | Edzőcipő és hasonlók, gumi- vagy műanyag talppal és textil felsőrésszel | 6404.11 |

19.30.23 | Egyéb sportcipő, a korcsolyacipő kivételével | 6402.19 + 6403.19 |

19.30.3 | | Munkavédelmi és máshova nem sorolt egyéb lábbeli | |

19.30.31 | Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel | 6401.1 + 6402.3 + 6403.4 |

19.30.32 | Fa lábbeli, különféle speciális lábbelik és máshova nem sorolt egyéb lábbeli | 6403[.2 + .3] + 6405.9 |

19.30.4 | | Lábbeli részei | |

19.30.40 | Lábbeli részei | 6406 |

19.30.9 | | Lábbelivel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

19.30.99 | Lábbelivel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DD. ALÁGFATERMÉK (KIVÉVE BÚTOR), FONOTT ÁRU

20. ÁGAZATFATERMÉK (KIVÉVE BÚTOR), FONOTT ÁRU

20.1 alágazatFűrészáru

20.10 szakágazatFűrészáru

20.10.1 | | Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, legalább 6 mm vastag; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált | |

20.10.10 | Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, legalább 6 mm vastag; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált | 4406.1 + 4407 |

20.10.2 | | Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék | |

20.10.21 | Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva | 4409 |

20.10.22 | Fagyapot; faliszt | 4405 |

20.10.23 | Faforgács vagy -törmelék | 4401.2 |

20.10.3 | | Fa, megmunkálatlan; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt | |

20.10.31 | Fa, megmunkálatlan, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve | 4403.1 |

20.10.32 | Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált | 4406.9 |

20.10.4 | | Fűrészpor és fahulladék és -forgács | |

20.10.40 | Fűrészpor és fahulladék és -forgács | 4401.3 |

20.10.9 | | Fűrészáru-impregnáló szolgáltatások | |

20.10.90 | Fűrészáru-impregnáló szolgáltatások | |

20.2 alágazatFalemez

20.20 szakágazatFalemez

20.20.1 | | Lemezek és táblák | |

20.20.11 | Furnérlemez, csak falemezekből álló | 4412.1 |

20.20.12 | Egyéb furnérlemez, borítólemez és hasonló rétegelt fa | 4412[.2 + .9] |

20.20.13 | Forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más faszerű anyagból | 4410 |

20.20.14 | Farostlemez fából vagy más faszerű anyagból | 4411 |

20.20.15 | Falemezgyártás befejező szolgáltatásai | |

20.20.2 | | Borítólemez és lemez furnérlemez készítéséhez; tömörített fa | |

20.20.21 | Borítólemez és lemez furnérlemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, 6 mm-nél nem vastagabb | 4408 |

20.20.22 | Tömörített fa táblában, lapban, szalagban vagy idomra formázva | 4413 |

20.3 alágazatÉpületasztalos-ipari termék

20.30 szakágazatÉpületasztalos-ipari termék

20.30.1 | | Épületasztalos és -ácsmunkák fából | |

20.30.11 | Ablak, franciaablak és ezek keretei, ajtó és kerete, valamint küszöb fából | 4418[.1 + .2] |

20.30.12 | Parkettatábla, zsaluzat betonszerkezeti munkához | 4418[.3 - .5] |

20.30.13 | Máshova nem sorolt épületasztalos és -ácsmunkák fából | 4418.9 |

20.30.2 | | Előregyártott faépületek | |

20.30.20 | Előregyártott faépületek | 9406.00.1 |

20.30.9 | | Saját gyártású fa épületasztalos-ipari termék beszerelése, beépítése; saját előállítású előregyártott faépület összeszerelése | |

20.30.90 | Saját gyártású fa épületasztalos-ipari termék beszerelése, beépítése; saját előállítású előregyártott faépület összeszerelése | |

20.30.99 | Fa épületasztalos- és -ácsmunkákkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

20.4 alágazatTároló fatermék

20.40 szakágazatTároló fatermék

20.40.1 | | Tároló fatermék | |

20.40.11 | Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából | 4415.2 |

20.40.12 | Egyéb tároló fatermékek és részeik | 4415.1 + 4416 |

20.40.9 | | Tároló fatermék, rakodólap javítása és karbantartása | |

20.40.90 | Tároló fatermék, rakodólap javítása és karbantartása | |

20.40.99 | Tároló fatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

20.5 alágazatEgyéb fa-, fonott áru

20.51 szakágazatFatömegcikk

20.51.1 | | Egyéb fatermékek | |

20.51.11 | Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, csizma- és cipőkaptafa, -sámfa fából | 4417 |

20.51.12 | Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából | 4419 |

20.51.13 | Famozaik és faintarzia, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz, szobor és egyéb dísztárgyak fából | 4420 |

20.51.14 | Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek | 4414 + 4421 |

20.51.9 | | Fa tömegcikk javítása és karbantartása | |

20.51.90 | Fa tömegcikk javítása és karbantartása | |

20.51.99 | Egyéb fatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

20.52 szakágazatParafa, fonott áru

20.52.1 | | Cikkek parafából és szalmából vagy egyéb fonható anyagból; kosáráru és fonottáru | |

20.52.11 | Természetes parafa, kéregtelenítve vagy durván négyszögletes alakúra formázva, vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék | 4501.8 + 4502 |

20.52.12 | Természetes parafából készült cikkek | 4503 |

20.52.13 | Táblák, lemezek, lapok és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger agglomerált parafából | 4504.1 |

20.52.14 | Agglomerált parafa; máshova nem sorolt termékek agglomerált parafából | 4504.9 |

20.52.15 | Szalmából, eszpartóból vagy más fonható anyagból készített termékek; kosáráru és fonottáru | 46 |

20.52.9 | | Parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

20.52.99 | Parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DE. ALÁGPAPÍR, KIADÓI ÉS NYOMDAI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

21. ÁGAZATPAPÍR ÉS PAPÍRTERMÉK

21.1 alágazatPapíripari rostanyag, papír és papírtermék

21.11 szakágazatPapíripari rostanyag

21.11.1 | | Papírpép fából vagy más rostos cellulóz anyagból | |

21.11.11 | Kémiai úton előállított, feltárt papírpép (facsiszolat) | 4702 |

21.11.12 | Kémiai úton előállított papírpép (facsiszolat), szóda vagy szulfát, nem feltárt fajta | 4703 |

21.11.13 | Kémiai úton előállított papírpép (facsiszolat), szulfit, nem feltárt fajta | 4704 |

21.11.14 | Mechanikai úton előállított papírpép (facsiszolat), félkémiai facsiszolat, pép rostos cellulóz anyagból, nem fából | 4701 + 4705 + 4706 |

21.11.9 | | Papírpéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.11.99 | Papírpéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.12 szakágazatPapír

21.12.1 | | Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb nem bevont papír és karton, grafikai célokra | |

21.12.11 | Újságnyomó papír tekercsben vagy ívben | 4801 + 4802[.61.10 + .62.10 + .69.10] |

21.12.12 | Kézi merítésű papír és karton | 4802.1 |

21.12.13 | Papír és karton fotó-, hő- vagy elektromossságérzékeny papír gyártásához; karbon-alappapír; tapéta-alappapír | 4802[.2 - .4] |

21.12.14 | Egyéb papír és karton | 4802[.5 + .61(.50 + .90) + 62(.50 + .90) + 69(.50 + .90)] |

21.12.2 | | Toalett tissue papír alapanyaga, nem bevont nátronpapír (kraftliner), és egyéb nem bevont papír és karton | |

21.12.21 | Toalett vagy arctörlő tissue alapanyaga, törülköző vagy szalvéta alapanyaga, cellulózvatta és cellulóz- szálakból álló szövedék | 4803 |

21.12.22 | Nátronpapír (kraftliner), nem bevont | 4804.1 |

21.12.23 | Egyéb nem bevont nátronpapír és karton; nátron zsákpapír | 4804[.2 - .5] + 4808.2 |

21.12.24 | Hullámpapír (hullám középrétegű papír) tekercsben vagy ívben | 4805.1 |

21.12.25 | Tesztliner és karton, mázolatlan | 4805.2 |

21.12.3 | | Egyéb nem bevont papír és karton; cigarettapapír, nem méretre vágott | |

21.12.30 | Egyéb nem bevont papír és karton; cigarettapapír, nem méretre vágott | 4805[.3 - .9] + 4813.9 |

21.12.4 | | Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamen, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír | |

21.12.40 | Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamen, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír | 4806 |

21.12.5 | | Feldolgozott papír és karton | |

21.12.51 | Összetett papír és papírkarton, színoldala nem bevont vagy impregnált | 4807 |

21.12.52 | Máshova nem sorolt krepp, dombornyomásos vagy perforált papír és karton | 4808[.3 + .9] |

21.12.53 | Papír és karton, írásra, nyomásra vagy más grafikai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont | 4810[.1 + .2] |

21.12.54 | Nátronpapír és -karton, az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló, kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont papír kivételével | 4810[.3 + .9] |

21.12.55 | Indigó (karbon) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír tekercsben vagy ívben | 4809 |

21.12.56 | Papír, karton, cellulózvatta és cellulóz szálakból álló szövedék, bevont, impregnált, borított, színoldalán színezett vagy nyomott, tekercsben vagy ívben | 4811[.1 - .6] |

21.12.57 | Egyéb papír és karton, cellulózvatta és lágy cellulózból álló szalag (szövedék) | 4811.9 |

21.12.6 | | Papír- és kartonhulladék és -törmelék | |

21.12.60 | Papír- és kartonhulladék és -törmelék | 4707 |

21.12.9 | | Papírral és kartonnal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.12.99 | Papírral és kartonnal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.2 alágazatPapírtermék

21.21 szakágazatPapír csomagolóeszköz

21.21.1 | | Hullámpapír és -karton, csomagolóeszközök papírból és kartonból | |

21.21.11 | Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben | 4808.1 |

21.21.12 | Papírzsák és -zacskó | 4819[.3 + .4] |

21.21.13 | Kartondoboz, doboz és tok hullámpapírból vagy -kartonból | 4819.1 |

21.21.14 | Összehajtható kartondoboz, doboz és tok, nem hullámpapírból vagy -kartonból | 4819.2 |

21.21.15 | Iratgyűjtő doboz, levélrendező, raktári doboz és hasonló cikkek, irodai, üzleti vagy hasonló rendeltetéssel, papírból | 4819[.5 + .6] |

21.21.9 | | Hullámpapírral és -kartonnal, papírból és kartonból készült csomagolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.21.99 | Hullámpapírral és -kartonnal, papírból és kartonból készült csomagolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.22 szakágazatHáztartási és egészségügyi papírtermék

21.22.1 | | Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek | |

21.22.11 | Toalett(WC)-papír, zsebkendő, tisztító és arctörlő tissue kendő és törölköző, abrosz és szalvéta papírból | 4818[.1 - .3] |

21.22.12 | Egészségügyi és kórházi cikkek, ruházati és ruházati kiegészítő termékek, papírpépből, papírból, cellulózvattából vagy cellulóz szálak szövedékéből | 4818[.4 - .9] |

21.22.13 | Tálca, tál, tányér, pohár és hasonlók, papírból vagy kartonból | 4823.6 |

21.22.9 | | Háztartási és egészségügyi papírral és papírtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.22.99 | Háztartási és egészségügyi papírral és papírtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.23 szakágazatIrodai papíráru

21.23.1 | | Irodai papíráru | |

21.23.11 | Indigó (karbon) papír, önmásoló papír vagy más másoló, átmásoló papír; sokszorosító (stencil) és ofszetlemez papírból; gumival vagy ragasztóanyaggal bevont, öntapadó papír | 4816 + 4823.1 |

21.23.12 | Boríték, postai levelezőlap, képeslap papírból; papírárut tartalmazó kartondoboz | 4817 |

21.23.13 | Egyéb papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy egyéb grafikai célra, nyomtatott dombornyomású vagy perforált | 4823[.90(.12 + .2)] |

21.23.9 | | Irodai papíráruval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.23.99 | Irodai papíráruval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.24 szakágazatTapéta

21.24.1 | | Tapéta | |

21.24.11 | Tapéta és hasonló falburkolók; áttetsző ablakpapír | 4814 |

21.24.12 | Textil falburkoló | 5905 |

21.24.9 | | Tapétával kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.24.99 | Tapétával kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.25 szakágazatEgyéb papírtermék

21.25.1 | | Máshova nem sorolt egyéb papír- és kartontermékek | |

21.25.11 | Papír- vagy kartonalapú padlóburkoló | 4815 |

21.25.12 | Címke papírból vagy kartonból | 4821 |

21.25.13 | Szűrő(filter)tömb, -tábla és -lap, papírpépből | 4812 |

21.25.14 | Cigarettapapír; orsó, cséve és hasonló támasztékok; szűrőpapír és -karton; máshova nem sorolt egyéb cikkek papírból és kartonból | 4813[.1 + .2] + .4822 + .4823[.2 + .4 + .7 + .90(.10 + .14 + .15) + .90(.3 - .9)] |

21.25.9 | | Máshová nem sorolt egyéb papír- és kartontermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

21.25.99 | Máshová nem sorolt egyéb papír- és kartontermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22. ÁGAZATKIADÓI ÉS NYOMDAI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS

22.1 alágazatKiadói termék

22.11 szakágazatKönyv

22.11.1 | | Nyomtatott könyv, brosúra, röplap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban (ívben) | |

22.11.10 | Nyomtatott könyv, brosúra, röplap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban (ívben) | 4901.1 |

22.11.2 | | Könyv, brosúra és hasonló termék kiadása | |

22.11.21 | Könyv, brosúra és hasonló termék, nyomtatott | 4901.99 + 4403 |

22.11.22 | Könyv, brosúra és hasonló termék kiadása elektronikusan | |

22.11.3 | | Szótár, lexikon és sorozataik kiadása | |

22.11.31 | Szótár, lexikon és sorozataik; nyomtatott | 4901.91 |

22.11.32 | Szótár, lexikon és sorozataik kiadása elektronikusan | |

22.11.4 | | Atlaszok, térképkönyvek kiadása | |

22.11.41 | Atlaszok, térképkönyvek; nyomtatott | 4905.91 |

22.11.42 | Atlaszok, térképkönyvek kiadása elektronikusan | |

22.11.5 | | Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók kiadása | |

22.11.51 | Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók; nyomtatott | 4905[.1 + .99] |

22.11.52 | Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók kiadása elektronikusan | |

22.11.6 | | Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben | |

22.11.61 | Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, nyomtatott | |

22.11.62 | Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, elektronikus | |

22.11.9 | | Könyvvel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.11.99 | Könyvvel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.12 szakágazatHetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadása; nyomtatott és elektronikus formában

22.12.1 | | Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadása | |

22.12.11 | Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat; nyomtatott | 4902.1 |

22.12.12 | Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadása elektronikusan | |

22.12.2 | | Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban | |

22.12.21 | Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, nyomtatott | |

22.12.22 | Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, elektronikus | |

22.12.9 | | Hetente legalább négyszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.12.99 | Hetente legalább négyszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.13 szakágazatIdőszaki kiadványok

22.13.1 | | Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | |

22.13.11 | Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány; nyomtatott | 4902.9 |

22.13.12 | Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása elektronikusan | |

22.13.2 | | Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban | |

22.13.21 | Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban; nyomtatott | |

22.12.22 | Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban, elektronikus | |

22.13.9 | | Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.13.99 | Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.14 szakágazatHangfelvételek

22.14.1 | | Hangfelvételt tartalmazó lemez, CD, DVD, magnószalag és más eszközök | |

22.14.11 | Hangfelvételt tartalmazó lemez, CD és DVD | 8524[.1 + .32 + .99] |

22.14.12 | Műsoros (hangfelvételes) mágnesszalag | 8524[.51 + .52] |

22.14.2 | | Zenemű kiadása | |

22.14.21 | Zenemű; nyomtatott | 4904 |

22.14.22 | Zenemű kiadása elektronikusan | |

22.14.9 | | Hangfelvételekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.14.99 | Hangfelvételekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.15 szakágazatEgyéb kiadói termékek

22.15.1 | | Képeslap, levelező-, üdvözlő lap, kép, hasonló anyagok kiadása | |

22.15.11 | Postai levelezőlap; üdvözlőlap és hasonlók; nyomtatott | 4909 |

22.15.12 | Postai levelezőlap, üdvözlőlap és hasonlók kiadása elektronikusan | |

22.15.13 | Kép, minta és fénykép; nyomtatott | 4911.91 |

22.15.14 | Kép, minta, fénykép kiadása elektronikusan | |

22.15.15 | Levonó; naptár; nyomtatott | 4908 + 4910 |

22.15.16 | Levonó, naptár kiadása elektronikusan | |

22.15.2 | | Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagokon | |

22.15.21 | Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagokon; nyomtatott | |

22.15.22 | Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagokon; elektronikus | |

22.15.9 | | Postai levelezőlappal, üdvözlőlappal, képpel és más nyomtatott anyaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.15.99 | Postai levelezőlappal, üdvözlőlappal, képpel és más nyomtatott anyaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

22.2 alágazatNyomdai tevékenység

22.21 szakágazatNapilapnyomási szolgáltatás

22.21.1 | | Napilapnyomási szolgáltatás | |

22.21.10 | Napilapnyomási szolgáltatás | |

22.22 szakágazatMáshová nem sorolt nyomás

22.22.1 | | Bélyeg; csekktömb; bankjegy, szabvány okirat; szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus és hasonlók; máshova nem sorolt egyéb nyomtatott anyag | |

22.22.11 | Postatiszta bélyeg; bélyegzővel ellátott papír; csekkűrlap; bankjegy és hasonlók | 4907 |

22.22.12 | Szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus és hasonlók | 4911.1 |

22.22.13 | Máshova nem sorolt egyéb nyomtatott anyag | 4911.99 |

22.22.2 | | Nyilvántartókönyv, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból | |

22.22.20 | Nyilvántartókönyv, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból | 4820 |

22.22.3 | | Nyomási szolgáltatások (kivéve: napilapnyomás) | |

22.22.31 | Könyvnyomási szolgáltatások | |

22.22.32 | Máshova nem sorolt egyéb nyomási szolgáltatások | |

22.23 szakágazatKönyvkötés

22.23.1 | | Könyv-, más nyomtatvány kötése | |

22.23.10 | Könyv-, más nyomtatvány kötése | |

22.24 szakágazatNyomdai előkészítő tevékenység

22.24.1 | | Nyomdai előkészítő szolgáltatás | |

22.24.10 | Nyomdai előkészítő szolgáltatás | |

22.24.2 | | Lemez vagy henger és egyéb, nyomtatásban használt sokszorosító közeg nyomtatása | |

22.24.20 | Lemez vagy henger és egyéb nyomtatásban használt sokszorosító közeg nyomtatása | 8442.5 |

22.25 szakágazatKisegítő nyomdai tevékenység

22.25.1 | | Kisegítő nyomdai szolgáltatás | |

22.25.10 | Kisegítő nyomdai szolgáltatás | |

22.3 alágazatEgyéb sokszorosítás

22.31 szakágazatHangfelvétel-sokszorosítás

22.31.1 | | Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás | |

22.31.10 | Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás | |

22.32 szakágazatVideofelvétel-sokszorosítás

22.32.1 | | Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás | |

22.32.10 | Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás | |

22.33 szakágazatSzámítógépes adathordozó sokszorosítása

22.33.1 | | Szoftvert sokszorosító szolgáltatás | |

22.33.10 | Szoftvert sokszorosító szolgáltatás | |

DF. ALÁGKOKSZ, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSI TERMÉKEK ÉS NUKLEÁRIS FŰTŐANYAGOK

23. ÁGAZATKOKSZ, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSI TERMÉKEK ÉS NUKLEÁRIS FŰTŐANYAGOK

23.1 alágazatKoksz

23.10 szakágazatKoksz

23.10.1 | | Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén | |

23.10.10 | Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén | 2704 |

23.10.2 | | Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány | |

23.10.20 | Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány | 2706 |

23.10.9 | | Kokszolókemencében előállított termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

23.10.99 | Kokszolókemencében előállított termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

23.2 alágazatKőolaj-feldolgozási termékek

23.20 szakágazatKőolaj-feldolgozási termékek

23.20.1 | | Kőolaj-feldolgozási termékek | |

23.20.11 | Motorbenzin (repülőgépbenzinnel együtt) | 2710.11[.31 - .59] |

23.20.12 | Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag (kőolaj párlata 100-250 °C között, kerozin és benzin keveréke) | 2710.11.7 |

23.20.13 | Máshova nem sorolt könnyű kőolajpárlatok és -készítményeik | 2710.11[.1 + .2 + .90] |

23.20.14 | Kerozin (lökhajtásos repülőgép kerozin típusú üzemanyagával együtt) | 2710.19[.21 + .25] |

23.20.15 | Gázolaj | 2710.19[.3 + .4] |

23.20.16 | Máshova nem sorolt egyéb közepes kőolajpárlatok és készítményeik | 2710.19[.1 + .29] |

23.20.17 | Máshova nem sorolt egyéb fűtőolajok | 2710.19[.5 + .6] |

23.20.18 | Kenőolajok; máshova nem sorolt egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik | 2710.19[.7 - .9] |

23.20.2 | | Kőolajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének, a földgáz kivételével | |

23.20.21 | Cseppfolyósított propán- és butángáz | 2711[.12 + .13] |

23.20.22 | Etilén, propilén, butilén, butadién és egyéb kőolajgázok vagy gáznemű szénhidrogének, a földgáz kivételével | 2711[.14 + .19 + .29] |

23.20.3 | | Egyéb kőolajtermékek | |

23.20.31 | Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok | 2712 |

23.20.32 | Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka | 2713 |

23.20.4 | | Fáradt olaj | |

23.20.40 | Fáradt olaj | 2710.9 |

23.20.9 | | Kőolaj-feldolgozási termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

23.20.99 | Kőolaj-feldolgozási termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

23.3 alágazatNukleáris fűtőanyagok

23.30 szakágazatNukleáris fűtőanyagok

23.30.1 | | Radioaktív elemek, izotópok és vegyületeik; radioaktív maradványok | |

23.30.11 | Természetes urán és vegyületei | 2844.1 |

23.30.12 | Dúsított urán, plutónium és vegyületeik | 2844.2 |

23.30.13 | Kimerült urán, tórium és vegyületeik | 2844.3 |

23.30.14 | Máshova nem sorolt radioaktív elemek, izotópok és vegyületeik; radioaktív maradványok | 2844.4 |

23.30.2 | | Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei | |

23.30.20 | Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei | 8401.3 |

23.30.9 | | Radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos szolgáltatások | |

23.30.90 | Radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos szolgáltatások | |

DG. ALÁGVEGYI ANYAGOK, TERMÉKEK

24. ÁGAZATVEGYI ANYAGOK, TERMÉKEK

24.1 alágazatVegyi alapanyagok

24.11 szakágazatIpari gázok

24.11.1 | | Ipari gázok | |

24.11.11 | Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén | 2804[.1 - .4] |

24.11.12 | Széndioxid és nem fémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei | 2811[.21 + .29] |

24.11.13 | Cseppfolyós és sűrített levegő | 2851.00.3 |

24.11.9 | | Ipari gázokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.11.99 | Ipari gázokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.12 szakágazatSzínezékek és pigmentek

24.12.1 | | Oxidok, peroxidok és hidroxidok | |

24.12.11 | Cinkoxid és -peroxid, titánoxid | 2817 + 2823 |

24.12.12 | Króm-, mangán-, ólom-, rézoxidok, és -hidroxidok | 2819 + 2820 + 2824 + 2825.5 |

24.12.13 | Egyéb fémoxidok, hidroxidok és peroxidok | 2821 + 2822 + 2825[.2 - .4 + .6 - .9] |

24.12.2 | | Cserzőanyag- vagy színezékkivonatok, tanninok és származékaik, máshova nem sorolt színezőanyagok | |

24.12.21 | Szintetikus szerves színező anyagok, színezőlakkok és készítményeik | 3204 + 3205 |

24.12.22 | Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok, tanninok és származékaik, növényi vagy állati eredetű színezőanyagok | 3201 + 3203 |

24.12.23 | Szintetikus szerves és szervetlen cserzőanyagok és készítményeik | 3202 |

24.12.24 | Máshova nem sorolt színezőanyagok, luminofórként használt szervetlen termékek | 3206 |

24.12.9 | | Szinezékekkel és pigmentekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.12.99 | Szinezékekkel és pigmentekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.13 szakágazatSzervetlen vegyi alapanyagok

24.13.1 | | Máshova nem sorolt vegyi elemek, szervetlen savak és vegyületek | |

24.13.11 | Nemfém elemek | 2801 - 2803 + 2804[.5 - .9] |

24.13.12 | Nemfémek halogén- vagy kénvegyületei | 2812 + 2813 |

24.13.13 | Alkálifémek vagy alkáliföldfémek, ritka földfémek, szkandium és ittrium, higany | 2805 |

24.13.14 | Sósav, óleum, foszforpentoxid, egyéb szervetlen savak, szilikon és kéndioxid | 2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 2811[.1 + .22 + .23] |

24.13.15 | Oxid, hidroxid és peroxid, hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik | 2815 + 2816 + 2818.3 + 2825.1 |

24.13.2 | | Fémhalogenátok, hipokloritok, klorátok és perklorátok | |

24.13.21 | Fémhalogenátok | 2826 + 2827[.2 - .6] |

24.13.22 | Hipokloritok, klorátok és perklorátok | 2828 + 2829 |

24.13.3 | | Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok | |

24.13.31 | Szulfidok, szulfitok és szulfátok | 2830 - 2833 |

24.13.32 | Nitrát, foszfinát, foszfonát, foszfát és polifoszfát | 2834[.29] + 2835 |

24.13.33 | Karbonátok | 2836[.2 - .9] |

24.13.4 | | Egyéb fémsók | |

24.13.41 | Fémoxisavak és fémperoxisavak sói, kolloid állapotú nemesfémek | 2841 + 2843 |

24.13.42 | Máshova nem sorolt egyéb szervetlen vegyületek, beleértve a desztillált vizet és az amalgámokat (a nemesfémek amalgámjai kivételével) | 2851.00[.1 + .9] |

24.13.5 | | Máshová nem sorolt, egyéb szervetlen vegyi alapanyagok | |

24.13.51 | Máshova nem sorolt egyéb izotópok és vegyületeik | 2845 |

24.13.52 | Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok, fulminátok, cianátok és tiocianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói | 2837 - 2840 + 2842 |

24.13.53 | Hidrogénperoxid | 2847 |

24.13.54 | Foszfidok, karbidok, hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok | 2848 - 2850 |

24.13.55 | Ritka földfémek, ittrium és szkandium vegyületei | 2846 |

24.13.56 | Finomított kén (a szublimált, kicsapott és kolloid kén kivételével) | 2503.00.9 |

24.13.57 | Pörkölt vaspiritek | 2601.2 |

24.13.58 | Piezoelektromos kvarc, egyéb szintetikus vagy rekonstruált drágakő és féldrágakő, megmunkálatlanul | 7104[.1 + .2] |

24.13.9 | | Egyéb szervetlen vegyi alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.13.99 | Egyéb szervetlen vegyi alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.14 szakágazatSzerves vegyi alapanyagok

24.14.1 | | Szénhidrogének és származékaik | |

24.14.11 | Aciklikus szénhidrogének | 2901 |

24.14.12 | Ciklikus szénhidrogének | 2902 |

24.14.13 | Aciklikus szénhidrogének klórozott származékai | 2903[.1 + .2] |

24.14.14 | Klórozott és nem klórozott szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai | 2904 |

24.14.15 | Szénhidrogének egyéb származékai | 2903[.3 - .6] |

24.14.2 | | Alkoholok, fenolok, fenolalkoholok és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékaik, ipari zsíralkoholok | |

24.14.21 | Ipari zsíralkoholok | 3823.7 |

24.14.22 | Egyértékű alkoholok | 2905[.1 + .2] |

24.14.23 | Diolok, többértékű alkoholok, ciklikus alkoholok és származékaik | 2905[.3 + .41 - .44 + .49 + .5] + 2906 |

24.14.24 | Fenolok, fenolalkoholok és fenolszármazékok | 2907 + 2908 |

24.14.3 | | Ipari monokarboxil-zsírsavak, karbonsavak és származékaik | |

24.14.31 | Ipari monokarboxil-zsírsavak, finomításból származó olajsavak | 3823.1 |

24.14.32 | Telített aciklikus monokarbonsavak és származékaik | 2915 |

24.14.33 | Telítetlen aciklikus monokarbonsavak, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-polikarbonsavak és származékaik | 2916 + 2917[.1 + .2] |

24.14.34 | Aromás mono- és polikarbonsavak oxigén tartalmú csoportokkal és származékaik (a szalicilsav és sóinak kivételével) | 2917.3 + 2918[.1 + .29 + .3 + .9] |

24.14.4 | | Szerves vegyületek nitrogén tartalmú csoportokkal | |

24.14.41 | Aminovegyületek | 2921 |

24.14.42 | Oxigén-funkciós aminovegyületek, lizin és glutaminsav kivételével | 2922[.1 - .3 + .43 + .44 + .49 + .5] |

24.14.43 | Ureinek, karboximid vagy nitrilcsoport tartalmú vegyületek és származékaik | 2924.21 + 2925 + 2926 |

24.14.44 | Egyéb nitrogéncsoport tartalmú vegyületek | 2927 - 2929 |

24.14.5 | | Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek, máshova nem sorolt heterociklikus vegyületek | |

24.14.51 | Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek | 2930 + 2931 |

24.14.52 | Máshova nem sorolt heterociklikus vegyületek | 2932[.1 + .21 + .9] + 2933[.29 + .3 + .4 + .61 + .7 + .9] + 2934[.1 + .2 + .9] |

24.14.53 | Foszforsav-észterek és egyéb szervetlen savak észterei, sóik és származékaik | 2919 + 2920 |

24.14.6 | | Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok, egyéb szerves vegyületek | |

24.14.61 | Aldehidcsoport tartalmú vegyületek | 2912 + 2913 |

24.14.62 | Keton- és kinoncsoport tartalmú vegyületek | 2914 |

24.14.63 | Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok és származékaik | 2909 - 2911 |

24.14.64 | Enzimek és máshova nem sorolt egyéb szerves vegyületek | 2942 + 3507 |

24.14.7 | | Különféle szerves vegyi alapanyagok | |

24.14.71 | Növényből és gyantából nyert termékek | 3802.9 + 3803 + 3805 - 3807 |

24.14.72 | Faszén | 4402 |

24.14.73 | Kőszénkátrány, szurok és szurokkátrány magas hőmérsékletű lepárlásával nyert olajok és egyéb termékek | 2707 + 2708 |

24.14.8 | | Fapépgyártásnál keletkező lúg, a tallolaj kivételével | |

24.14.80 | Fapépgyártásnál keletkező lúg, a tallolaj kivételével | 3804 |

24.14.9 | | Egyéb szerves vegyi alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.14.99 | Egyéb szerves vegyi alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.15 szakágazatMűtrágyák és nitrogénvegyületek

24.15.1 | | Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia | |

24.15.10 | Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia | 2808 + 2814 |

24.15.2 | | Ammónium-klorid, nitritek, kálium-nitrát, triammónium-foszfát, ammónium-karbonát | |

24.15.20 | Ammónium-klorid, nitritek, kálium-nitrát, triammónium-foszfát, ammónium-karbonát | 2827.1 + 2834[.1 + .21] + 2836.1 |

24.15.3 | | Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi | |

24.15.30 | Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi | 3102[.1 - .4 + .6 - .9] |

24.15.4 | | Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi | |

24.15.40 | Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi | 3103 |

24.15.5 | | Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi | |

24.15.50 | Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi | 3104[.2 - .9] |

24.15.6 | | Máshova nem sorolt állati vagy növényi eredetű műtrágyák | |

24.15.60 | Máshova nem sorolt állati vagy növényi eredetű műtrágyák | 3101 |

24.15.7 | | Nátrium-nitrát | |

24.15.70 | Nátrium-nitrát | 3102.5 |

24.15.8 | | Máshova nem sorolt műtrágyák | |

24.15.80 | Máshova nem sorolt műtrágyák | 3105 |

24.15.9 | | Műtrágyákkal és nitrogénvegyületekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.15.99 | Műtrágyákkal és nitrogénvegyületekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.16 szakágazatMűanyag alapanyagok

24.16.1 | | Polietilén, alapanyag formájában | |

24.16.10 | Polietilén, alapanyag formájában | 3901 |

24.16.2 | | Polisztirol, alapanyag formájában | |

24.16.20 | Polisztirol, alapanyag formájában | 3903 |

24.16.3 | | Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában | |

24.16.30 | Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában | 3904 |

24.16.4 | | Poliéter, poliészter, polikarbonát, alkid- és epoxid-gyanták | |

24.16.40 | Poliéter, poliészter, polikarbonát, alkid- és epoxid-gyanták | 3907 |

24.16.5 | | Egyéb műanyagok, alapanyag formájában és ioncserélők | |

24.16.51 | Polipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában | 3902 |

24.16.52 | Polivinilacetát, egyéb polivinilészter és egyéb vinilpolimer, alapanyag formájában | 3905 |

24.16.53 | Akrilpolimer, alapanyag formájában | 3906 |

24.16.54 | Poliamid, alapanyag formájában | 3908 |

24.16.55 | Karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta, alapanyag formájában | 3909[.1 + .2] |

24.16.56 | Egyéb amin-gyanta, fenol-gyanta és poliuretán, alapanyag formájában | 3909[.3 - .5] |

24.16.57 | Szilikon, alapanyag formájában | 3910 |

24.16.58 | Máshova nem sorolt egyéb műanyagok, alapanyag formájában | 3911 - 3914 |

24.16.6 | | Műanyaghulladék, -reszelék és -forgács | |

24.16.60 | Műanyaghulladék, -reszelék és -forgács | 3915 |

24.16.9 | | Műanyag alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.16.99 | Műanyag alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.17 szakágazatSzintetikus kaucsuk

24.17.1 | | Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában | |

24.17.10 | Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában | 4002 |

24.17.9 | | Szintetikus kaucsukkal (alapanyag formájában) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.17.99 | Szintetikus kaucsukkal (alapanyag formájában) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.2 alágazatMezőgazdasági vegyi termékek

24.20 szakágazatMezőgazdasági vegyi termékek

24.20.1 | | Növényvédőszerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyi termékek | |

24.20.11 | Rovar- és atkaölő szer | 3808.1 |

24.20.12 | Gyomirtó szer | 3808.30[.1 + .2] |

24.20.13 | Anti-csíra termékek és növényi regulátorok | 3808.30[.3 + .9] |

24.20.14 | Növényi és talajfertőtlenítőszer | 3808.4 |

24.20.15 | Gomba- és baktériumölő szer, rágcsálók elleni és egyéb készítmény | 3808[.2 + .9] |

24.20.9 | | Növényvédő szerekkel és egyéb mezőgazdasági célú termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.20.99 | Növényvédő szerekkel és egyéb mezőgazdasági célú termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.3 alágazatFesték, bevonó anyag

24.30 szakágazatFesték, bevonó anyag

24.30.1 | | Műanyag alapú festékek és lakkok | |

24.30.11 | Akril- és vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, vizes oldatban | 3209 |

24.30.12 | Poliészter-, akril- és vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, nem vizes oldatban | 3208 |

24.30.2 | | Egyéb festékek, lakkok és hasonló termékek, művész- és nyomdafestékek | |

24.30.21 | Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék | 3207 |

24.30.22 | Egyéb festékek és lakkok, szikkatív készítmények | 3210 - 3212 + 3214 + 3814 |

24.30.23 | Művész-, oktatásra szánt vagy cégtáblafestékek, retusáló festékek, hobbifestékek és hasonlók | 3213 |

24.30.24 | Nyomdafesték | 3215.1 |

24.30.9 | | Festékekkel, lakkokkal és hasonló bevonóanyagokkal, nyomdafestékekkel, masztix-szal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.30.99 | Festékekkel, lakkokkal és hasonló bevonóanyagokkal, nyomdafestékekkel, masztix-szal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.4 alágazatGyógyszerek

24.41 szakágazatGyógyszeralapanyagok

24.41.1 | | Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik | |

24.41.10 | Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik | 2918[.21 - .23] |

24.41.2 | | Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik | |

24.41.20 | Lizin, glutaminsav észterei és sói; negyedrendű ammónium sók és hidroxidok; foszforamino-lipidek; amidok és származékaik, ezek sói | 2922[.41 + .42] + 2923 + 2924[.1 + .23 + .24 + .29] |

24.41.3 | | Máshova nem sorolt laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli fenotiazin gyűrűvel, nukleinsavak és sóik, hidantoin é | |

24.41.31 | Máshova nem sorolt laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli fenotiazin gyűrűvel, nukleinsavak és sóik, hidantoin é | 2932.29 + 2933[.1 + .21 + .5 + .69] + 2934.3 |

24.41.32 | Szulfonamidok | 2935 |

24.41.4 | | Máshova nem sorolt vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és máshova nem sorolt sóik | |

24.41.40 | Máshova nem sorolt vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és máshova nem sorolt sóik | 2940 |

24.41.5 | | Provitaminok, vitaminok és hormonok, glikozidok, növényi alkaloidák és származékaik, antibiotikumok | |

24.41.51 | Provitaminok, vitaminok és származékaik | 2936 |

24.41.52 | Hormonok és származékaik, főleg hormonként használt egyéb szteroidok | 2937 |

24.41.53 | Glukozidok, növényi alkaloidák, ezek sói, éterei, észterei és egyéb származékai | 2938 + 2939 |

24.41.54 | Antibiotikumok | 2941 |

24.41.6 | | Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, máshova nem sorolt egyéb humán vagy animál hatóanyagok | |

24.41.60 | Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, máshova nem sorolt egyéb humán vagy animál hatóanyagok | 3001 + 3002.9 |

24.41.9 | | Gyógyszeralapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.41.99 | Gyógyszeralapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.42 szakágazatGyógyszerkészítmények

24.42.1 | | Gyógyszerek | |

24.42.11 | Penicillint és egyéb antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek | 3003[.1 + .2] + 3004[.1 + .2] |

24.42.12 | Hormontartalmú, de antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek | 3003.3 + 3004.3 |

24.42.13 | Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek | 3003[.4 + .9] + 3004[.4 - .9] |

24.42.2 | | Egyéb gyógyszerkészítmények | |

24.42.21 | Antiszérumok és vakcinák | 3002[.1 - .3] |

24.42.22 | Hormon és spermicid alapú vegyi fogamzásgátló | 3006[.6] |

24.42.23 | Diagnosztikai reagens, kontrasztanyag, fogászati és egyéb gyógyszerkészítmény | 3006[.2 - .4 + .7] |

24.42.24 | Ragtapaszok, sebvarró fonalak és hasonló anyagok, elsősegélydobozok | 3005 + 3006[.1 + .5] |

24.42.25 | Gyógyszerészeti hulladékok | 3006.8 |

24.42.9 | | Gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.42.99 | Gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.5 alágazatTisztítószerek, testápolási cikkek

24.51 szakágazatTisztítószerek

24.51.1 | | Glicerin | |

24.51.10 | Glicerin | 1520 + 2905.45 |

21.51.20 | | Szerves felületaktív anyagok, szappan kivételével | |

24.51.20 | Szerves felületaktív anyagok, szappan kivételével | 3402.1 |

24.51.3 | | Szappan, mosó- és tisztítószerek | |

24.51.31 | Szappan és szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények | 3401 |

24.51.32 | Mosószerek és mosogatószerek | 3402[.2 + .9] |

24.51.4 | | Illatosító készítmények és viaszok | |

24.51.41 | Helyiségek illatosítására és szagtalanítására szolgáló készítmények | 3307.4 |

24.51.42 | Műviaszok és viaszkészítmények | 3404 |

24.51.43 | Fényesítőszerek és krémek lábbelihez, bútorokhoz, padlóhoz, autókarosszériához, üveghez és fémhez | 3405[.1 - .3 + .9] |

24.51.44 | Súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek | 3405.4 |

24.51.9 | | Glicerinnel, szappannal, mosószerekkel, tisztító- és fényesítőszerekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.51.99 | Glicerinnel, szappannal, mosószerekkel, tisztító- és fényesítőszerekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.52 szakágazatTestápolási cikk

24.52.1 | | Illatszerek és testápolási cikkek | |

24.52.11 | Parfümök és kölnivizek | 3303 |

24.52.12 | Rúzsok és szemfestékek | 3304[.1 + .2] |

24.52.13 | Kéz- és lábápolási készítmények | 3304.3 |

24.52.14 | Kozmetikai és testápoló púderek | 3304.91 |

24.52.15 | Máshova nem sorolt szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (napozókészítményekkel együtt) | 3304.99 |

24.52.16 | Samponok, hajlakkok, hajgöndörítő (daueroló) és -kiegyenesítő szerek | 3305[.1 - .3] |

24.52.17 | Hajápoláshoz használt és máshova nem sorolt egyéb folyadékok és készítmények | 3305.9 |

24.52.18 | Száj- és fogápoló készítmények (beleértve a műfogsort rögzítő pasztákat és porokat) | 3306 |

24.52.19 | Borotválkozáshoz használatos készítmények, dezodorok és izzadásgátlók, fürdéshez való készítmények, máshova nem sorolt egyéb illatszerek, kozmetikumok és testápoló szerek | 3307[.1 - .3 + .9] |

24.52.9 | | Illatszerekkel és testápolási cikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.52.99 | Illatszerekkel és testápolási cikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.6 alágazatEgyéb vegyi termékek

24.61 szakágazatRobbanóanyagok

24.61.1 | | Robbanóanyagok | |

24.61.11 | Lőporok és robbanóanyag-készítmények | 3601 + 3602 |

24.61.12 | Biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok | 3603 |

24.61.13 | Tűzijátékok | 3604.1 |

24.61.14 | Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és egyéb pirotechnikai termékek (tűzijátékok kivételével) | 3604.9 |

24.61.9 | | Robbanóanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.61.99 | Robbanóanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.62 szakágazatRagasztó

24.62.1 | | Ragasztók és zselatin | |

24.62.10 | Ragasztók és zselatin | 3501.9 + 3502[.2 + .9] + 3503 + 3505.2 + .3506 |

24.62.9 | | Ragasztókkal és zselatinnal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.62.99 | Ragasztókkal és zselatinnal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.63 szakágazatIllóolaj

24.63.1 | | Illóolajok, illatanyag-keverékek | |

24.63.10 | Illóolajok, illatanyag-keverékek | 3301 + 3302 |

24.63.9 | | Illóolajokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.63.99 | Illóolajokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.64 szakágazatFényképészeti vegyi anyag

24.64.1 | | Fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal hívható filmek, fényképészeti célú vegyi készítmények és elegyítés nélküli anyagok | |

24.64.11 | Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal hívható filmek, fotópapírok | 3701 - 3703 |

24.64.12 | Fényérzékeny emulziók fényképészeti célra, máshova nem sorolt fényképészeti célú vegyi készítmények | 3707 |

24.64.9 | | Fényképészeti vegyi árukkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.64.99 | Fényképészeti vegyi árukkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.65 szakágazatFelvétel nélküli hang-, kép- és adathordozó eszközök

24.65.1 | | Felvétel nélküli hang- és képhordozó vagy hasonló célra alkalmas eszközök (mozifilm kivételével) | |

24.65.10 | Felvétel nélküli hang- és képhordozó vagy hasonló célra alkalmas eszközök (mozifilm kivételével) | 8523 |

24.65.9 | | Felvétel nélküli hang-, kép- és adathordozó eszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.65.99 | Felvétel nélküli hang-, kép- és adathordozó eszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.66 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb vegyi termékek

24.66.1 | | Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei | |

24.66.10 | Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei | 1518 |

24.66.2 | | Írótinta, tus és egyéb tinta | |

24.66.20 | Írótinta, tus és egyéb tinta | 3215.9 |

24.66.3 | | Kenőanyagok, adalékanyagok, fagyásgátló anyagok | |

24.66.31 | Kenőanyagok | 3403 |

24.66.32 | Kopásgátló készítmények, kőolajadalékok és hasonló készítmények | 3811 |

24.66.33 | Hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok | 3819 + 3820 |

24.66.4 | | Egyéb, máshova nem sorolt vegyi termékek | |

24.66.41 | Peptonok, egyéb, máshova nem sorolt protein hatóanyagok és származékaik, fedőporok | 3504 |

24.66.42 | Mintázópaszták, gipsz alapú fogászati ragasztóanyagok és egyéb készítmények fogorvosi célra, készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez, mikroorganizmusok tenyésztésére alkalmas táptalajkészítmények, máshova nem sorolt diagnosztikumok és laboratóriumi | 3407 + 3813 + 3821 + 3822 |

24.66.43 | Kémiai elemek korong formában és vegyületként, átitatva elektronikai célra | 3818 |

24.66.44 | Aktív szén | 3802.1 |

24.66.45 | Kikészítő anyagok, a festés vagy a festék megkötésének gyorsításához szükséges anyagok és hasonló termékek | 3809 |

24.66.46 | Fémmaratásra szolgáló szerek, folyósítószerek, felhasználásra előkészített gumi akcelerátorok, gumi- és műanyaglágyítók és -stabilizálók, máshova nem sorolt katalizátorok, máshova nem sorolt alkilbenzol-, illetve alkilnaftalin-keverékek | 3818 + 3812 + 3815 + 3817 |

24.66.47 | Kötőanyag-készítmények öntödei formához vagy maghoz, máshova nem sorolt vegyi termékek | 3824[.1 - .4 + .6] |

24.66.48 | Egyéb, máshova nem sorolt egyéb vegyi termékek | 3824[.7 + .9] |

24.66.49 | Máshová nem sorolt vegyipari melléktermékek | 3825[.3 - .9] |

24.66.9 | | Máshová nem sorolt egyéb vegyi termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.66.99 | Máshová nem sorolt egyéb vegyi termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.7 alágazatVegyi szál

24.70 szakágazatVegyi szál

24.70.1 | | Szintetikus szálak | |

24.70.11 | Kártolatlan, fésületlen szintetikus vágott szál és szálköteg | 5501 + 5503 |

24.70.12 | Nagy szakítószilárdságú fonal nylonból vagy más poliamidból, nagy szakítószilárdságú fonal poliészterből | 5402[.1 + .2] |

24.70.13 | Terjedelmesített fonal és egyéb egyágú fonal | 5402[.3 - .5] |

24.70.14 | Szintetikus végtelen szálak, szalagok és hasonlók | 5404 |

24.70.2 | | Cellulóz és egyéb szintetikus szálak | |

24.70.21 | Kártolatlan, fésületlen, vágott cellulóz és egyéb szintetikus szál és szálköteg | 5502 + 5504 |

24.70.22 | Nagy szakítószilárdságú viszkóz-selyemfonal | 5403.1 |

24.70.23 | Cellulóz és egyéb szintetikus szálból készült terjedelmesített fonal és egyágú fonal | 5403[.2 + .3] |

24.70.24 | Cellulóz és egyéb szintetikus textilanyagból készült végtelen szál, szalag és hasonló | 5405 |

24.70.3 | | Hulladék vegyi szálból | |

24.70.30 | Hulladék vegyi szálból | 5505 |

24.70.9 | | Vegyi szálakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

24.70.99 | Vegyi szálakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DH. ALÁGGUMI- ÉS MŰANYAG TERMÉKEK

25. ÁGAZATGUMI- ÉS MŰANYAG TERMÉKEK

25.1 alágazatGumitermékek

25.11 szakágazatGumiabroncsok és gumitömlők

25.11.1 | | Gumiabroncsok és gumitömlők | |

25.11.11 | Új gumiabroncsok személygépkocsik részére | 4011.1 |

25.11.12 | Új gumiabroncsok motorkerékpárok és kerékpárok részére | 4011[.4 + .5] |

25.11.13 | Új gumiabroncsok buszok, tehergépkocsik és repülőgépek részére | 4011[.2 + .3] |

25.11.14 | Új gumiabroncsok mezőgazdasági és egyéb célokra | 4011[.6 + .9] |

25.11.15 | Gumiabroncsok belső tömlői, tömör vagy kisnyomású gumiabroncsok, abroncsok cserélhető futófelületei, tömlővédőszalagjai | 4012.9 + 4013 |

25.11.16 | Újrafutózandó abroncsok futójavító szalagjai | 4006.1 |

25.11.2 | | Használt gumiabroncsok | |

25.11.20 | Használt gumiabroncsok | 4012.2 |

25.11.9 | | Gumiabroncsokkal és gumitömlőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

25.11.99 | Gumiabroncsokkal és gumitömlőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

25.12 szakágazatÚjrafutózott, felújított gumiabroncsok

25.12.1 | | Újrafutózott, felújított gumiabroncsok | |

25.12.10 | Újrafutózott, felújított gumiabroncsok | 4012.1 |

25.12.9 | | Újrafutózott, felújított gumiabroncsokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

25.12.99 | Újrafutózott, felújított gumiabroncsokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

25.13 szakágazatEgyéb gumitermékek

25.13.1 | | Regenerált gumi alapanyag formájában vagy lemez, fólia és szalag alakban | |

25.13.10 | Regenerált gumi alapanyag formájában vagy lemez, fólia és szalag alakban | 4003 |

25.13.2 | | Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test | |

25.13.20 | Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test | 4005 + 4006.9 + 4007 + 4008 |

25.13.3 | | Cső és tömlő vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével) | |

25.13.30 | Cső és tömlő vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével) | |

25.13.4 | | Szállítószalagok és transzmissziós szíjak vulkanizált gumiból | |

25.13.40 | Szállítószalagok és transzmissziós szíjak vulkanizált gumiból | 4010 |

25.13.5 | | Gumírozott textíliák (abroncsszövet kivételével) | |

25.13.50 | Gumírozott textíliák (abroncsszövet kivételével) | 5906 |

25.13.6 | | Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (keménygumi kivételével) | |

25.13.60 | Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (keménygumi kivételével) | 4015 |

25.13.7 | | Máshova nem sorolt, vulkanizált gumiból készült cikkek, keménygumi és belőle készült termékek | |

25.13.71 | Egészségügyi és gyógyszeripari termékek (cumival együtt) vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével) | 4014 |

25.13.72 | Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból (celluloid kivételével) | 4016.91 |

25.13.73 | Máshova nem sorolt egyéb termékek vulkanizált gumiból, keménygumi bármely formában és belőle készült termékek | 4016[.1 + .92 - .99] + 4017 |

25.13.8 | | Gumihulladék,-reszelék, -forgács, -por és -granulátum (keménygumi kivételével) | |

25.13.80 | Gumihulladék, -reszelék, -forgács, -por és -granulátum (keménygumi kivételével) | 4004 |

25.13.9 | | Egyéb gumitermék javítása és karbantartása (kivéve gumiabroncs) | |

25.13.90 | Egyéb gumitermék javítása és karbantartása (kivéve gumiabroncs) | |

25.13.99 | Egyéb gumitermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

25.2 alágazatMűanyag termék

25.21 szakágazatMűanyag fólia, cső

25.21.1 | | Műanyagszál, 1 mm-nél nagyobb átmérővel, rúd, pálca és alakos test műanyagból | |

25.21.10 | Műanyagszál, 1 mm-nél nagyobb átmérővel, rúd, pálca és alakos test műanyagból | 3916 |

25.21.2 | | Műanyag csövek, tömlők és szerelvények | |

25.21.21 | Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból, műanyagból készült rideg csövek és tömlők | 3917[.1 + .2] |

25.21.22 | Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények | 3917[.3 + .4] |

25.21.3 | | Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag (erősítés vagy egyéb anyagokkal való hasonló kombináció nélkül) | |

25.21.30 | Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag (erősítés vagy egyéb anyagokkal való hasonló kombináció nélkül) | 3920 |

25.21.4 | | Műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag | |

25.21.41 | Porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag | 3921.1 |

25.21.42 | Nem porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag | 3921.9 |

25.21.9 | | Műanyag cső, tömlő, szerelvény üzembe helyezése, javítása és karbantartása, beleértve ipari üzem műanyag csővezetékrendszerének üzembe helyezését | |

25.21.91 | Műanyag cső, tömlő, szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem műanyag csővezetékrendszerének üzembe helyezését | |

25.21.92 | Műanyag cső, tömlő, szerelvény javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem műanyag csővezetékrendszerének javítását, karbantartását | |

25.21.99 | Műanyag lapokkal, lemezekkel, csövekkel és alakos testekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

25.22 szakágazatMűanyag csomagolóeszközök

25.22.1 | | Műanyag csomagolóeszközök | |

25.22.11 | Zacskók és zsákok (kúpalakú is) polietilénből | 3923.21 |

25.22.12 | Zacskók és zsákok (kúpalakú is) egyéb műanyagokból (polietilén kivételével) | 3923.29 |

25.22.13 | Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek műanyagból | 3923.1 |

25.22.14 | Ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból | 3923.3 |

25.22.15 | Egyéb műanyag csomagolóeszközök | 3923[.4 - .9] |

25.22.9 | | Műanyag csomagolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

35.22.99 | Műanyag csomagolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

25.23 szakágazatMűanyag építőanyagok

25.23.1 | | Műanyagból készült építőanyagok | |

25.23.11 | Padló-, fal-, mennyezetburkoló műanyagból, tekercsben vagy lapban | 3918 |

25.23.12 | Fürdőkád, mosdókagyló, WC-csésze és -tető, folyadékciszterna és hasonló szaniterárú műanyagból | 3922 |

25.23.13 | Tartály, tank, dézsa, és hasonló tároló, 300 liternél nagyobb kapacitással, műanyagból | 3925.1 |

25.23.14 | Ajtó, ablak és keret, ajtóküszöb, redőny, napellenző és hasonló cikkek, részegységek műanyagból | 3925[.2 + .3] |

25.23.15 | Máshova nem sorolt egyéb építőanyagok műanyagból | 3925.9 |

25.23.2 | | Előre gyártott épület műanyagból | |

25.23.20 | Előre gyártott épület műanyagból | 9406.00.9 ex |

25.23.9 | | Saját gyártású műanyag építőanyag beépítése, előregyártott műanyag épület összeszerelése | |

25.23.90 | Saját gyártású műanyag építőanyag beépítése, előregyártott műanyag épület összeszerelése | |

25.23.99 | Műanyagból készült építőanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

25.24 szakágazatEgyéb műanyag termékek

25.24.1 | | Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból | |

25.24.10 | Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból | 3926.2 |

25.24.2 | | Máshova nem sorolt egyéb műanyag termékek | |

25.24.21 | Öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból, szélessége legfeljebb 20 cm | 3919.1 |

25.24.22 | Máshova nem sorolt egyéb öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában, műanyagból | 3919.9 |

25.24.23 | Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási és egészségügyi cikkek műanyagból | 3924 |

25.24.24 | Máshova nem sorolt műanyag részegységek lámpákhoz, világítóeszközökhöz, világító névtáblák és hasonlók műanyagból | 9405.92 |

25.24.25 | Biztonsági fejfedő, kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból | 6506[.1 + .91] |

25.24.26 | Elektromos szigetelő szerelvény műanyagból | 8547.2 |

25.24.27 | Irodai és iskolai felszerelések műanyagból | 3926.1 |

25.24.28 | Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei, szobrocska, egyéb dísztárgy és hasonlók műanyagból | 3926[.6 - .9] |

25.24.9 | | Műanyag részegységek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás | |

25.24.90 | Műanyag részegységek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás | |

DI. ALÁGNEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉKEK

26. ÁGAZATNEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉKEK

26.1 alágazatÜveg, üvegtermékek

26.11 szakágazatSíküveg

26.11.1 | | Síküveg | |

26.11.11 | Öntött, hengerelt, húzott vagy fújt üveg táblában, egyéb megmunkálás nélkül | 7003 + 7004 |

26.11.12 | Úsztatott, csiszolt vagy fényezett felületű üveg táblában, egyéb megmunkálás nélkül | 7005 |

26.11.9 | | Síküveggel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.11.99 | Síküveggel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.12 szakágazatTovábbfeldolgozott síküveg

26.12.1 | | Megmunkált és továbbfeldolgozott síküveg | |

26.12.11 | Üveg táblában, hajlítva, szélezve, metszve, kifúrva, zománcozva vagy máshogy megmunkálva, de keretezés és felszerelés nélkül | 7006 |

26.12.12 | Biztonsági üveg | 7007 |

26.12.13 | Üvegtükör, többfalú szigetelő üveg | 7008 + 7009 |

26.12.9 | | Síküveg termékek befejező szolgáltatásai | |

26.12.90 | Síküveg termékek befejező szolgáltatásai | |

26.13 szakágazatÖblösüveg

26.13.1 | | Öblösüveg | |

26.13.11 | Palack, kancsó, fiola és egyéb tárolóeszköz üvegből (ampulla kivételével), üvegdugó, -fedő és egyéb záróelem | 7010[.2 + .9] |

26.13.12 | Ivópohár (ólomkristály kivételével) | 7013.2 |

26.13.13 | Üvegáru asztali, konyhai, egészségügyi, irodai, belső díszítési és hasonló célra | 7013[.1 + .3 + .9] |

26.13.14 | Üvegbetét vákuumpalackhoz vagy egyéb vákuumedényhez | 7012 |

26.13.9 | | Öblösüveg befejező szolgáltatásai | |

26.13.91 | Háztartási üvegtermék befejező szolgáltatásai | |

26.13.92 | Üveg csomagolóeszközök befejező szolgáltatásai | |

26.14 szakágazatÜvegszálak

26.14.1 | | Üvegszálak | |

26.14.11 | Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból | 7019.1 |

26.14.12 | Fátyolszövet, fátyol, gyékény, matrac, nemez és egyéb termék üvegrostból (szövetek kivételével) | 7019[.3 + .9] |

26.14.9 | | Üvegszálakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.14.99 | Üvegszálakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.15 szakágazatMűszaki és egyéb üvegtermékek

26.15.1 | | Egyéb félkész üvegtermék | |

26.15.11 | Megmunkálatlan üvegtömb, -golyó (mikroméretű kivételével), -rúd, -cső; üveghulladék és ?forgács | 7001 + 7002 |

26.15.12 | Kockakő, tégla, cserép és egyéb sajtolt vagy öntött üvegtermék, ólmozott ablaküveg és hasonló, többsejtű- és habüveg tömb, lap vagy hasonló formában | 7016.9 |

26.15.2 | | Műszaki és egyéb üveg | |

26.15.21 | Nyitott üvegbúra és alkatrészei villanylámpához, katódsugárcsőhöz és hasonlókhoz | 7011 |

26.15.22 | Optikailag nem megmunkált óraüvegek, optikai rendeltetésű üvegek és üvegelemeik | 7012 |

26.15.23 | Laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáruk, üvegampullák | 7010.1 + 7017 |

26.15.24 | Lámpák, világítási szerelvények, világító feliratok, névtáblák és hasonlók üvegrészei | 9405.91 |

26.15.25 | Elektromos szigetelők üvegből | 8546.1 |

26.15.26 | Máshova nem sorolt üvegtermék | 7014 + 7016.1 + 7018 + 7020 |

26.15.9 | | Üvegcső, csővezeték, szerelvény üzembe helyezése, javítása, karbantartása és befejező szolgáltatása, beleértve az ipari üzem üveg csőrendszerének üzembe helyezését | |

26.15.91 | Üvegcső, csővezeték, szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem üveg csővezeték rendszerének üzembe helyezését | |

26.15.92 | Üvegcső, csővezeték javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem üveg csővezeték rendszerének javítását, karbantartását | |

26.15.93 | Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása | |

26.2 alágazatKerámiatermékek (kivéve: építési)

26.21 szakágazatHáztartási kerámia

26.21.1 | | Háztartási finomkerámia termékek és dísztárgyak | |

26.21.11 | Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból | 6911 |

26.21.12 | Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek (porcelántermékek kivételével) | 6912 |

26.21.13 | Kerámia szobrok és egyéb kerámia dísztárgyak | 6913 |

26.21.9 | | Háztartási finomkerámia termékekkel és dísztárgyakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.21.99 | Háztartási finomkerámia termékekkel és dísztárgyakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.22 szakágazatEgészségügyi kerámiatermékek

26.22.1 | | Egészségügyi kerámia-felszerelések | |

26.22.10 | Egészségügyi kerámia-felszerelések | 6910 |

26.22.9 | | Egészségügyi kerámia-felszerelésekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.22.99 | Egészségügyi kerámia-felszerelésekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.23 szakágazatKerámiaszigetelők

26.23.1 | | Kerámiaszigetelők és szigetelőszerelvények | |

26.23.10 | Kerámiaszigetelők és szigetelőszerelvények | 8546.2 + 8537.1 |

26.23.9 | | Kerámiaszigetelők, szigetelőalkatrészek felszerelése | |

26.23.90 | Kerámiaszigetelők, szigetelőalkatrészek felszerelése | |

26.23.99 | Kerámiaszigetelőkkel és szigetelőalkatrészekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.24 szakágazatMűszaki kerámia

26.24.1 | | Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra | |

26.24.11 | Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra | 6909.11 |

26.24.12 | Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra (porcelántermékek kivételével) | 6909[.12 + .19] |

26.24.9 | | Műszaki kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.24.99 | Műszaki kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.25 szakágazatEgyéb kerámiatermék

26.25.1 | | Máshova nem sorolt kerámiatermékek | |

26.25.11 | Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és csomagolási célra | 6909.9 |

26.25.12 | Máshova nem sorolt egyéb kerámiából készült termékek (építőanyagok kivételével) | 6914 |

26.25.9 | | Máshová nem sorolt kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.25.99 | Máshová nem sorolt kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.26 szakágazatTűzálló kerámiatermékek

26.26.1 | | Tűzálló kerámiatermékek | |

26.26.11 | Tégla, tömb, cserép és egyéb kerámiatermékek szilikát tartalmú fosszilis anyagból | 6901 |

26.26.12 | Tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából készült hasonló építőanyagok (a szilikát tartalmú fosszilis anyagból készült termékek kivételével) | 6902 |

26.26.13 | Tűzálló cement, habarcs, beton és hasonló, máshova nem sorolt termék | 3816 |

26.26.14 | Nem kiégetett tűzálló termékek, egyéb tűzálló kerámiatermékek | 6815.91 + 6903 |

26.26.9 | | Tűzálló kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.26.99 | Tűzálló kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.3 alágazatKerámiacsempék és -lapok

26.30 szakágazatKerámiacsempék és -lapok

26.30.1 | | Kerámiacsempék és -lapok | |

26.30.10 | Kerámiacsempék és -lapok | 6907 + 6908 |

26.30.9 | | Kerámiacsempékkel és lapokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.30.99 | Kerámiacsempékkel és lapokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.4 alágazatÉgetett agyag építőanyagok

26.40 szakágazatÉgetett agyag építőanyagok

26.40.1 | | Égetett agyagtéglák, cserepek és építőanyagok | |

26.40.11 | Nem tűzálló kerámia építési tégla, födémblokk, teherhordó vagy térelválasztó elem és hasonló | 6904 |

26.40.12 | Tetőfedő cserép, kéményfej, kéménytégla, kémény bélésfal, építési célú díszítőelem és egyéb kerámia építőanyag | 6905 |

26.40.13 | Kerámiacső, -vezeték, -csatorna és csőszerelvény | 6906 |

26.40.9 | | Kerámiacső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény üzembe helyezése, beleértve az ipari üzem csővezetékrendszerének üzembe helyezését, javítását és karbantartását | |

26.40.91 | Kerámiacső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem kerámia csővezetékrendszerének üzembe helyezését | |

26.40.92 | Kerámiacső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem kerámia csővezetékrendszerének javítását, karbantartását | |

26.40.99 | Égetett agyagtéglákkal, cserepekkel és építőanyagokkal kapcsolatos szolgáltatások | |

26.5 alágazatCement, mész, gipsz

26.51 szakágazatCement

26.51.1 | | Cement | |

26.51.11 | Cement klinker | 2523.1 |

26.51.12 | Portland, alumímium tartalmú, kohósalakos és hasonló, vízzel kötő cementek | 2523[.2 - .9] |

26.51.9 | | Cementtel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

26.51.99 | Cementtel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

26.52 szakágazatMész

26.52.1 | | Mész | |

26.52.10 | Mész | 2522 |

26.52.9 | | Mésszel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

26.52.99 | Mésszel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

26.53 szakágazatGipsz

26.53.1 | | Gipsz | |

26.53.10 | Gipsz | 2520.2 |

26.53.9 | | Gipsszel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

26.53.99 | Gipsszel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

26.6 alágazatBeton-, gipsz- és cementtermékek

26.61 szakágazatÉpítési betontermékek

26.61.1 | | Építési betontermékek | |

26.61.11 | Cement-, beton-, és műkőcserép, csempe, tégla és hasonló termékek | 6810.1 |

26.61.12 | Előre gyártott cement-, beton- és műkőszerkezeti elemek építmények építéséhez és építőmérnöki munkákhoz | 6810.91 |

26.61.13 | Cement, beton és műkő csövek | 6810.99 ex |

26.61.2 | | Előre gyártott betonépületek | |

26.61.20 | Előre gyártott betonépületek | 94006.00.9 ex |

26.61.9 | | Építési célú betontermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.61.99 | Építési célú betontermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.62 szakágazatÉpítési gipsz termékek

26.62.1 | | Építési gipsztermékek | |

26.62.10 | Építési célú gipsztermékek | 6809.1 |

26.62.9 | | Építési célú gipsztermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.62.99 | Építési célú gipsztermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.63 szakágazatElőre kevert beton

26.63.1 | | Előre kevert beton | |

26.63.10 | Előre kevert beton | 3824.50.1 |

26.63.9 | | Előre kevert betonnal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.63.99 | Előre kevert betonnal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.64 szakágazatHabarcs

26.64.1 | | Habarcs | |

26.64.10 | Habarcs | 3824.50.9 |

26.64.9 | | Habarccsal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.64.99 | Habarccsal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.65 szakágazatSzálerősítésű cement

26.65.1 | | Szálerősítésű cement | |

26.65.11 | Ásványi kötőanyaggal átitatott növényi rost-, szalma-, fahulladék-táblák, tömbök és hasonló termékek | 6808 |

26.65.12 | Azbesztcement-, cellulózszál-erősítésű és hasonló cementtermékek | 6811 |

26.65.9 | | Szálerősítésű cementtel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.65.99 | Szálerősítésű cementtel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.66 szakágazatEgyéb beton-, gipsz- és cementtermékek

26.66.1 | | Egyéb beton-, gipsz- és cementtermékek | |

26.66.11 | Máshova nem sorolt egyéb gipsz-, vagy gipszalapú termékek | 6809.9 |

26.66.12 | Máshova nem sorolt egyéb cement-, beton- és műkő termékek | 6810.99 ex |

26.66.9 | | Egyéb gipsz-, beton- és cementtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.66.99 | Egyéb gipsz-, beton- és cementtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.7 alágazatÉpítőkő, díszítőkő megmunkálása

26.70 szakágazatÉpítőkő, díszítőkő megmunkálása

26.70.1 | | Méretre vágott, megformázott és megmunkált díszítési, építési kő és a belőlük készült termékek | |

26.70.11 | Megmunkált márvány, travertino (forrásvizi mészkő), alabástrom; mesterségesen színezett szemcse és por márványból, travertinoból, alabástromból | 6802[.21 + .91] |

26.70.12 | Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen színezett természetes kőszemcse és -por, agglomerált palakőből készült termékek | 6801 + 6802[.1 + .22 - .29 + .92 - .99] + 6803 |

26.70.13 | Kőmegmunkáló szolgáltatás (emlékmű, sírkő) | |

26.70.9 | | Méretre vágott, megformázott és megmunkált díszítési, építési kővel és a belőlük készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.70.99 | Méretre vágott, megformázott és megmunkált díszítési, építési kővel és a belőlük készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.8 alágazatMáshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékek

26.81 szakágazatCsiszolótermékek

26.81.1 | | Csiszolótermékek | |

26.81.11 | Malomkövek, köszörűkövek, csiszolókorongok és hasonlók | 6804 |

26.81.12 | Textil-, papír- vagy kartonpapír hordozóra felvitt csiszolópor és -szemcse | 6805 |

26.81.9 | | Malomkő, köszörűkő és hasonlók üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

26.81.90 | Malomkő, köszörűkő és hasonlók üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

26.81.99 | Csiszolótermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.82 szakágazatMáshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékek

26.82.1 | | Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékek | |

26.82.11 | Megmunkált azbesztrost, azbeszttartalmú keverékek és termékeik, súrlódó anyagok fékekhez, tengelykapcsolókhoz és hasonlókhoz, felszereletlen állapotban | 6812 + 6813 |

26.82.12 | Aszfaltból és hasonló anyagokból készült termékek | 6807 |

26.82.13 | Természetes aszfaltból, bitumenből, kőolajbitumenből, ásványi kátrányból vagy kátrányszurokból készült bitumenes keverékek | 2715 |

26.82.14 | Mesterséges grafit, kolloid vagy félkolloid grafit, grafit- vagy egyéb szénalapú félkész termékek | 3801 |

26.82.15 | Mesterséges korund | 2818.1 |

26.82.16 | Máshova nem sorolt nemfém ásványi termékek | 6806 + 6814 + 6815[.1 + .2 + .99] |

26.82.9 | | Máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

26.82.99 | Máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DJ. ALÁGFÉM ALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉKEK

27. ÁGAZATFÉMALAPANYAGOK

27.1 alágazatVas, acél, vasötvözet-alapanyag

27.10 szakágazatVas, acél, vasötvözet-alapanyag

27.10.1 | | Vas-, acél-alapanyag; salak, salakiszap, vastartalmú hulladék | |

27.10.11 | Nyersvas és tükörnyersvas tuskó, tömb vagy más elsődleges formában; vasércből direkt redukcióval nyert termékek, más vasszivacs termékek | 7201 + 7203 |

27.10.12 | Szemcse és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból | 7205 |

27.10.13 | Salak, iszap, vas- és acélhulladék | 2618 + 2619 + 7204 |

27.10.2 | | Vasötvözetek | |

27.10.20 | Vasötvözetek | 7202 |

27.10.3 | | Tuskó, más előtermék és félkész termék | |

27.10.31 | Tuskó, más előtermék és félkész termék (ötvözetlen acélból) | 7206 + 7207 |

27.10.32 | Tuskó, más előtermék és félkész termék (rozsdamentes acélból) | 7218 |

27.10.33 | Tuskó, más előtermék és félkész termék (nem rozsdamentes ötvözött acélból) | 7224 |

27.10.4 | | Rozsdamentes acél termékek | |

27.10.41 | Melegen hengerelt lapos termék (rozsdamentes acélból) | 7219 + 7220[.1 + .90.31] |

27.10..42 | Melegen hengerelt hengerhuzal tekercsben (rozsdamentes acélból) | 7221 |

27.10.43 | Melegen hengerelt és kovácsolt rúd, profil (rozsdamentes acélból) | 7222[.1 + .30(.1 + .51 + .91) +.40(.1 + .9)] |

27.10.5 | | Melegen hengerelt lapos és hosszú termék gyorsacélból | |

27.10.50 | Melegen hengerelt lapos és hosszú termék gyorsacélból | 7225.2 + 7226.20.2 + 7227.1 + 7228.10(.1 - .5) |

27.10.6 | | Melegen hengerelt lapos termék acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból) | |

27.10.60 | Melegen hengerelt lapos termék acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból) | 7208 + 7210.90.31 + 7211.1 + 72 12.60.91 + 7225[.19.1 + .3 + .4 + .99] + 7226 [.19.1 + .91 + .93.2 + .94.2 + .99.2] |

27.10.7 | | Hidegen hengerelt és bevont lapos termék acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból) | |

27.10.71 | Hidegen hengerelt lapos termék acélból, legalább 600 mm szélességű (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból) | 7209 + 7225[.1 + .19.9 + .5] |

27.10.72 | Bevont lapos termék acélból, legalább 600 mm szélességű (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból) | 7210[.1 + .2 + .3 + .4 + .5 + .6 + .7 + .90(.1 + .33 + .38 + .9)] + 7212[.10.1 + .40(.1 + .95)] + 7225[.91 + .92] |

27.10.8 | | Melegen hengerelt huzal, rúd | |

27.10.81 | Melegen hengerelt hengerhuzal (ötvözetlen acélból) | 7213 |

27.10.82 | Melegen hengerelt hengerhuzal ötvözött acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból) | 7227[.2 + .9] |

27.10.83 | Melegen hengerelt rúd ötvözött acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból) | 7214 + 7215.90.1 + 7616[.1 + .2 + .4 + .5 + .99] + 7228[.20(.1 - .3)] + 3 + .4 + .60.1 + .70(.1 + .3) + .8] |

27.10.9 | | Nehéz szelvény; szádlemez, hegesztett szelvény, vasúti anyagok acélból | |

27.10.91 | Nehéz szelvény | 7216.3 |

27.10.92 | Szádlemez, hegesztett szelvény, vasúti pályaépítő anyag acélból | 7301 + 7302 |

27.10.99 | Vas, acél, vas-ötvözet alapanyaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.2 alágazatCső

27.21 szakágazatÖntöttvas cső és csőszerelvény

27.21.1 | | Cső, üreges profil öntöttvasból | |

27.21.10 | Cső, üreges profil öntöttvasból | 7303 |

27.21.2 | | Csőszerelvény öntöttvasból vagy öntöttacélból | |

27.21.20 | Csőszerelvény öntöttvasból vagy öntöttacélból | 7307.1 |

27.21.9 | | Öntöttvasból készült csővel, csőszerelvénnyel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.21.99 | Öntöttvasból készült csővel, csőszerelvénnyel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.22 szakágazatAcélcső

27.22.1 | | Cső, üreges profil vasból, acélból | |

27.22.10 | Cső, üreges profil vasból, acélból | 7304 - 7306 |

27.22.2 | | Máshova nem sorolt egyéb csőszerelvény, üreges profil vasból, acélból | |

27.22.20 | Máshova nem sorolt egyéb csőszerelvény, üreges profil vasból, acélból | 7307[.2 + .9] |

27.22.9 | | Acélcsővel és acél csőszerelvénnyel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.22.99 | Acélcsővel és acél csőszerelvénnyel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.3 alágazatEgyéb, elsődlegesen feldolgozott vas és acél

27.31 szakágazatHidegen húzott vas- és acéltermék

27.31.1 | | Egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból | |

27.31.10 | Egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból | 7215[.1 + .5 + .90.9] |

27.31.2 | | Szögvas, idomvas és szelvény vasból, ötvözetlen acélból; egyéb cső más ötvözött acélból | |

27.31.20 | Szögvas, idomvas és szelvény vasból, ötvözetlen acélból; egyéb cső más ötvözött acélból | 7216.69 + 7228[.10.9 + .20.6 + .5 + .60.8] |

27.31.3 | | Rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból; idomvas és szelvény ötvözött acélból | |

27.31.30 | Rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból; idomvas és szelvény ötvözött acélból | 7222[.2 + .30.98 + .40(.93 + .99)] + 7228.70.9 |

27.31.9 | | Hidegen húzott termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.31.99 | Hidegen húzott termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.32 szakágazatHidegen hengerelt keskeny acélszalag

27.32.1 | | Hidegen hengerelt lapos acéltermék, bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű | |

27.32.10 | Hidegen hengerelt lapos acéltermék, bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű | 7211[.23 + .29 + .9] + 7220[.20 + .90(.1 + .39 + .9)] + 7226[.11 + .19(.3 + .9) + .20.8 + .92] |

27.32.2 | | Hidegen hengerelt lapos termék, lemezelve, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű | |

27.32.20 | Hidegen hengerelt lapos termék, lemezelve, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű | 7312[.10.9 + .2 + .3 + .40(.91 + .93 + .98) + .5 + .60(.1 + .93 + .99)] + 7226[.93.8 + .94.8 + .99.8] |

27.32.9 | | Hidegen hengerelt keskeny acélszalaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.32.99 | Hidegen hengerelt keskeny acélszalaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.33 szakágazatHidegen alakított acélidom

27.33.1 | | Hidegen alakított vagy hajtogatott termék vasból, ötvözetlen acélból vagy rozsdamentes acélból | |

27.33.11 | Szögvas, idomvas és szelvény vasból és ötvözetlen acélból | 7216[.61 + .91] |

27.33.12 | Szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 72 22.40.91 |

27.33.9 | | Vasból, ötvözetlen acélból vagy rozsdamentes acélból készült, hidegen alakított vagy hajtogatott termékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.33.99 | Vasból, ötvözetlen acélból vagy rozsdamentes acélból készült, hidegen alakított vagy hajtogatott termékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.34 szakágazatAcélhuzal

27.34.1 | | Acélhuzal | |

27.34.11 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból | 7217 |

27.34.12 | Huzal rozsdamentes acélból vagy más ötvözött acélból | 7223 + 7229 |

27.34.9 | | Huzallal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.34.99 | Huzallal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.4 alágazatNem vas fémalapanyag

27.41 szakágazatNemesfémek

27.41.1 | | Ezüst, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban | |

27.41.10 | Ezüst, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban | 7106 |

27.41.2 | | Arany, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban | |

27.41.20 | Arany, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban | 7108 |

27.41.3 | | Platina, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban | |

27.41.30 | Platina, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban | 7110 |

27.41.4 | | Nem nemesfém vagy ezüst, arannyal plattírozva, legfeljebb félig feldolgozva | |

27.41.40 | Nem nemesfém vagy ezüst, arannyal plattírozva, legfeljebb félig feldolgozva | 7109 |

27.41.5 | | Ezüsttel plattirozott nem nemesfém, platinával plattírozott nem nemesfém, ezüst vagy arany, legfeljebb félig feldolgozva | |

27.41.50 | Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, platinával plattírozott nem nemesfém, ezüst vagy arany, legfeljebb félig feldolgozva | 7107 + 7111 |

27.41.6 | | Nemesfém-hulladék és -törmelék | |

27.41.61 | Arany vagy arannyal bevont fém hulladéka és törmeléke | 7112.91 |

27.41.62 | Platina vagy más nemesfém hulladéka, törmeléke | 7112[.3 + .92 + .99] |

27.41.9 | | Nemesfémekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.41.99 | Nemesfémekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.42 szakágazatAlumínium

27.42.1 | | Nyers alumínium; timföld | |

27.42.11 | Nyers, megmunkálatlan alumínium | 7601 |

27.42.12 | Alumíniumoxid (műkorund nélkül) | 2818.2 |

27.42.2 | | Félkész termék alumíniumból vagy alumíniumötvözetből | |

27.42.21 | Alumíniumpor és -pehely | 7603 |

27.42.22 | Alumíniumrúd és -profil | 7604 |

27.42.23 | Alumíniumhuzal | 7605 |

27.42.24 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, vastagsága < 0,2 mm | 7606 |

27.42.25 | Alumíniumfólia, vastagsága kisebb mint = 0,2 mm | 7607 |

27.42.26 | Alumíniumcső és csőszerelvény | 7608 + 7609 |

27.42.3 | | Alumíniumhulladék és -törmelék; főleg alumíniumot tartalmazó hamu és maradvány | |

27.42.31 | Főleg alumíniumot tartalmazó hamu és maradvány | 2620.4 |

27.42.32 | Alumíniumhulladék és -törmelék | 7602 |

27.42.9 | | Alumíniummal és alumíniumtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.42.99 | Alumíniummal és alumíniumtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.43 szakágazatÓlom, cink, ón

27.43.1 | | Megmunkálatlan ólom, cink és ón | |

27.43.11 | Megmunkálatlan ólom | 7801 |

27.43.12 | Megmunkálatlan cink | 7901 |

27.43.13 | Megmunkálatlan ón | 8001 |

27.43.2 | | Félkész termék ólomból, cinkből, ónból és ötvözeteikből | |

27.43.21 | Ólomrúd, -profil és -huzal | 7803 |

27.43.22 | Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely | 7804 |

27.43.23 | Ólomcső és csőszerelvény | 7805 |

27.43.24 | Cinkpor, -szemcse és -pehely | 7903 |

27.43.25 | Cinkrúd, -profil, -huzal, -lemez, -szalag és -fólia; | 7904 + 7905 |

27.43.26 | Cinkcső és csőszerelvény | 7906 |

27.43.27 | Ónrúd, -profil és -huzal | 8003 |

27.43.28 | Ónlap, -lemez, -szalag és -fólia; ónpor és -pehely | 8004 + 8005 |

27.43.29 | Óncső és csőszerelvény | 8006 |

27.43.3 | | Ólom-, cink- és ónhulladék és -törmelék; főleg cinket vagy ólmot tartalmazó hamu és maradvány | |

27.43.31 | Főleg cinket vagy ólmot tartalmazó hamu és maradvány | 2620[.1 + .2] |

27.43.32 | Ólom-, cink- és ónhulladék és -törmelék | 7802 + 7902 + 8002 |

27.43.9 | | Ólommal, cinkkel, ónnal és ezekből készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.43.99 | Ólommal, cinkkel, ónnal és ezekből készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.44 szakágazatRéz

27.44.1 | | Nyers réz; rezeskő; cementréz | |

27.44.11 | Rezeskő; cementréz | 7401 |

27.44.12 | Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz | 7402 |

27.44.13 | Finomított réz és rézötvözet, megmunkálás nélkül; réz mesterötvözet | 7403 + 7405 |

27.44.2 | | Félkész termék rézből és rézötvözetből | |

27.44.21 | Rézpor és -pehely | 7406 |

27.44.22 | Rézrúd és -profil | 7407 |

27.44.23 | Rézhuzal | 7408 |

27.44.24 | Rézlap, -lemez és -szalag, < 0,15 mm vastagságú | 7409 |

27.44.25 | Rézfólia, kisebb mint = 0,15 mm vastagságú | 7410 |

27.44.26 | Rézcső és csőszerelvény | 7411 + 7412 |

27.44.3 | | Rézhulladék és -törmelék; főleg rezet tartalmazó hamu és maradvány | |

27.44.31 | Főleg rezet tartalmazó hamu és maradvány | 2620.3 |

27.44.32 | Rézhulladék és -törmelék | 7404 |

27.44.9 | | Réztermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.44.99 | Réztermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.45 szakágazatEgyéb nem vas fém

27.45.1 | | Nyers, megmunkálatlan nikkel; a nikkelkohászat más, közbeeső terméke | |

27.45.11 | Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkeloxid és a nikkelkohászat más, közbeeső terméke | 7501 |

27.45.12 | Nyers, megmunkálatlan nikkel | 7502 |

27.45.2 | | Félkész termék nikkelből és nikkelötvözetből | |

27.45.21 | Nikkelpor és -pehely | 7504 |

27.45.22 | Nikkelrúd, -profil és -huzal | 7505 |

27.45.23 | Nikkellap, -lemez, -szalag és -fólia | 7506 |

27.45.24 | Nikkelcső és csőszerelvény | 7507 |

27.45.3 | | Egyéb színesfém és ezekből készült termék; cermet, fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány | |

27.45.30 | Egyéb színesfém és ezekből készült termék; cermet, fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány | 81 |

27.45.4 | | Nikkelhulladék és törmelék; más fémet és fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány | |

27.45.41 | Főleg vanádiumot vagy egyéb fémet, illetve fémösszetevőt tartalmazó hamu és maradvány | 2620[.6 + .9] |

27.45.42 | Nikkelhulladék és -törmelék | 7503 |

27.45.9 | | Egyéb színesfém termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.45.99 | Egyéb színesfém termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

27.5 alágazatFémöntés

27.51 szakágazatVasöntés

27.51.1 | | Vasöntödei szolgáltatás | |

27.51.11 | Temperöntvény öntödei szolgáltatása | |

27.51.12 | Gömbgrafitos vasöntvény öntödei szolgáltatása | |

27.51.13 | Lemezgrafitos (szürke) vasöntvény öntödei szolgáltatása | |

27.52 szakágazatAcélöntés

27.52.1 | | Acélöntödei szolgáltatás | |

27.52.10 | Acélöntödei szolgáltatás | |

27.53 szakágazatKönnyűfémöntés

27.53.1 | | Könnyűfémek öntödei szolgáltatása | |

27.53.10 | Könnyűfémek öntödei szolgáltatása | |

27.54 szakágazatEgyéb nem vas fém öntése

27.54.1 | | Egyéb színesfém öntödei szolgáltatása | |

27.54.10 | Egyéb színesfém öntödei szolgáltatása | |

28. ÁGAZATFÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK

28.1 alágazatFémszerkezet, épületelem

28.11 szakágazatFémszerkezet

28.11.1 | | Előregyártott épület fémből | |

28.11.10 | Előregyártott épület fémből | 9406.00[.3 + .9ex] |

28.11.2 | | Fémszerkezet és ezek része | |

28.11.21 | Híd és hídrész vasból vagy acélból | 7308.1 |

28.11.22 | Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból | 7308.2 |

28.11.23 | Egyéb szerkezet és szerkezetrész, lap, rúd, szögvas, idomvas és hasonló vasból, acélból vagy alumíniumból | 7308[.4 + .9] + 7610.9 |

28.11.9 | | Saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése, fémszerkezet javítása és karbantartása | |

28.11.91 | Saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése | |

28.11.92 | Fémszerkezet javítása és karbantartása | |

28.11.99 | Fémszerkezettel és szerkezetrésszel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.12 szakágazatFém épületelem

28.12.1 | | Ajtó, ablak, ezek kerete, ajtóküszöb fémből | |

28.12.10 | Ajtó, ablak, ezek kerete, ajtóküszöb fémből | 7308.3 + 7610.1 |

28.12.9 | | Saját gyártású fém nyílászáró szerkezet beépítése | |

28.12.90 | Saját gyártású fém nyílászáró szerkezet beépítése | |

28.12.99 | Fémből készült épületelemekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.2 alágazatFémtartály, fűtési kazánm radiátor

28.21 szakágazatFémtartály

28.21.1 | | Fémtartály, -medence, -edényzet | |

28.21.11 | Fémtartály, -medence, -edényzet, < 300 l | 7309 + 7611 |

28.21.12 | Fémtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 7311 + 7613 |

28.21.9 | | Fémtartály üzembe helyezése, javítása és karbantartása (nem épület fűtéséhez használt) | |

28.21.91 | Fémtartály helyszíni technológiai szerelése (nem épület fűtéséhez használt) | |

28.21.92 | Fémtartály javítása, karbantartása (nem épület fűtéséhez használt) | |

28.21.99 | Fémtartállyal, -medencével, -edényzettel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.22 szakágazatFűtési kazán, radiátor

28.22.1 | | Fűtőtest és kazán | |

28.22.11 | Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel, vasból vagy acélból | 7322.1 |

28.22.12 | Kazán központi fűtéshez | 8403.1 |

28.22.13 | Kazánalkatrész központi fűtéshez | 8403.9 |

28.22.9 | | Fűtési kazán üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

28.22.91 | Fűtési kazán üzembe helyezése | |

28.22.92 | Fűtési kazán javítása, karbantartása | |

28.22.99 | Fűtőtesttel és kazánnal (központi fűtéshez) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.3 alágazatGőzkazán

28.30 szakágazatGőzkazán

28.30.1 | | Gőzfejlesztő berendezés és alkatrésze | |

28.30.11 | Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán; túlhevített vízkazán | 8402[.1 + .2] |

28.30.12 | Segédberendezés kazánhoz; kondenzátor vízgőz- vagy más gőzerőgéphez | 8404[.1 + .2] |

28.30.13 | Gőzfejlesztő berendezés alkatrésze | 8402.9 + 8404.9 |

28.30.2 | | Atomreaktor és alkatrésze | |

28.30.21 | Atomreaktor | 8401.1 |

28.30.22 | Atomreaktor alkatrésze | 8401.4 |

28.30.9 | | Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) üzembe helyezése, javítása és karbantartása, beleértve az ipari üzem fém csőrendszerének üzembe helyezését is | |

28.30.91 | Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) üzembe helyezése, beleértve az ipari üzemek fém csővezetékrendszerének üzembe helyezését is | |

28.30.92 | Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzemek fém csővezetékrendszerének javítását, karbantartását is | |

28.30.99 | Gőzfejlesztő berendezéssel (központi fűtés forróvíztermelő kazánja nélkül) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.4 alágazatFémalakítás, porkohászat

28.40 szakágazatFémalakítás, porkohászat

28.40.1 | | Fémek kovácsolási, préselési, sajtolási és hengerlési szolgáltatása | |

28.40.11 | Fémkovácsolási szolgáltatás | |

28.40.12 | Fémsajtolási, -préselési szolgáltatás rajz szerint | |

28.40.13 | Egyéb fémalakítási szolgáltatás | |

28.40.2 | | Porkohászat | |

28.40.20 | Porkohászat | |

28.5 alágazatFém felületkezelése és megmunkálása

28.51 szakágazatFém felületkezelése

28.51.1 | | Fémek bevonási szolgáltatása | |

28.51.11 | Fémek fémes bevonási szolgáltatása | |

28.51.12 | Fémek nem fémes bevonási szolgáltatása | |

28.51.2 | | Egyéb fémkezelési, kikészítési szolgáltatás | |

28.51.21 | Fémek hőkezelési szolgáltatása (fémes borításon kívül) | |

28.51.22 | Fémek más felületkezelési, kikészítési szolgáltatása | |

28.52 szakágazatFémmegmunkálás

28.52.1 | | Fémalkatrészek esztergálása | |

28.52.10 | Fémalkatrészek esztergálása | |

28.52.2 | | Egyéb általános gépipari szolgáltatás | |

28.52.20 | Egyéb általános gépipari szolgáltatás | |

28.6 alágazatEvőeszköz, szerszám és általános fémáru

28.61 szakágazatEvőeszköz, késáru

28.61.1 | | Késáru | |

28.61.11 | Kés (gépkés nélkül), olló és ezek pengéi | 8211 + 8213 |

28.61.12 | Borotvakészülék, borotvakés és borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot, szalagban) | 8212 |

28.61.13 | Más késműves áru; manikűr- vagy pedikűrkészlet és -felszerelés | 8214 |

28.61.14 | Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz | 8215 |

28.61.9 | | Evőeszközzel, késáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.61.99 | Evőeszközzel, késáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.62 szakágazatSzerszám

28.62.1 | | Mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám | |

28.62.10 | Mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám | 8201 |

28.62.2 | | Kézifűrész; fűrészlap bármilyen fűrészhez | |

28.62.20 | Kézifűrész; fűrészlap bármilyen fűrészhez | 8202 |

28.62.3 | | Egyéb kéziszerszám | |

28.62.30 | Egyéb kéziszerszám | 8203 - 8206 |

28.62.4 | | Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez | |

28.62.40 | Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez | 8207[.4 - .9] |

28.62.5 | | Egyéb szerszám | |

28.62.50 | Egyéb szerszám | 8207[.1 - .3] + 8208 + 8209 |

28.62.9 | | Szerszám javítása, karbantartása | |

28.62.90 | Szerszám javítása, karbantartása | |

28.62.99 | Szerszámmal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.63 szakágazatLakat és zár

28.63.1 | | Lakat és zár, csat és csatkapocs kerettel, zárral együtt; mindezekhez kulcs és alkatrész, vasalat és veret, nem nemesfémből | |

28.63.11 | Zár, lakat gépjárműhöz és bútorzár, nem nemesfémből | 8301[.1 - .3] |

28.63.12 | Egyéb zár nem nemesfémből | 8301.4 |

28.63.13 | Csat és csatkapocs kerettel, zárral együtt; alkatrész; különálló kulcs | 8301[.5 - .7] |

28.63.14 | Sarokvas, vasalás, veret és hasonló áru, gépjármű, ajtó, ablak, bútor és hasonlók vasalásához, nem nemesfémből | 8302[.1 - .4 + .6] |

28.63.9 | | Zár, összetett zárszerkezet üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

28.63.90 | Zár, összetett zárszerkezet felszerelése, üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

28.63.99 | Zárral, lakattal és vasalattal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.7 alágazatEgyéb fémfeldolgozási termék

28.71 szakágazatVas, acél tárolóeszközök

28.71.1 | | Tartály, hordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy acélból | |

28.71.11 | Tartály, hordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy acélból, 50-300 l űrtartalommal | 7310.3 |

28.71.12 | Tartály, hordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy acélból, kisebb mint 50 l űrtartalommal | 7310.29 |

28.71.9 | | Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése, javítása, karbantartása (űrtartalma kisebb mint 300 liter) | |

28.71.90 | Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése, javítása, karbantartása (űrtartalma kisebb mint 300 liter) | |

28.71.99 | Acélhordóval és hasonló tárolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.72 szakágazatKönnyűfém csomagolóeszköz

28.72.1 | | Könnyűfém csomagolóeszköz | |

28.72.11 | Könnyűfém csomagolóeszköz (az alumínium nélkül) | 7310.21 |

28.72.12 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, bármilyen anyag tárolására, kisebb mint = 300 l űrtartalommal | 7612 |

28.72.13 | Dugó, kupak, fedő, nem nemesfémből | 8309 |

28.72.9 | | Könnyűfém csomagolóeszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.72.99 | Könnyűfém csomagolóeszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.73 szakágazatHuzaltermékek

28.73.1 | | Huzaltermékek | |

28.73.11 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, elektromos szigetelés nélkül | 7312 |

28.73.12 | Szögesdrót vasból vagy acélból; sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből vagy alumíniumból, elektromos szigetelés nélkül | 7313 + 7413 + 7614 |

28.73.13 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas-, acél- vagy rézhuzalból; rács nyújtott vagy hasított vas-, acél- vagy rézlemezből | 7314 + 7414 |

28.73.14 | Szeg, széles fejű rövid szeg, rajzszeg, ácskapocs és hasonló áru | 7317 + 7415.1 + 7616.1 |

28.73.15 | Huzal, rúd, cső, lemez, elektróda, folyékony forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve | 8311 |

28.73.16 | Varrótű, kötőtű és hasonló cikk kézi használatra | 7319 |

28.73.9 | | Huzalból készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.73.99 | Huzalból készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.74 szakágazatKötőelem, csavar

28.74.1 | | Kötőelemek, gépi gyártású csavar | |

28.74.11 | Máshová nem sorolt csavarmenetes gépelem vasból vagy acélból | 7318.1 |

28.74.12 | Máshová nem sorolt nem csavarmenetes gépelem vasból vagy acélból | 7318.2 |

28.74.13 | Nem csavarmenetes és csavarmenetes kötőelem, rézből | 7415[.2 + .3] |

28.74.14 | Rugó és rugólap vasból vagy acélból; rézrugó | 7320 + 7416 |

28.74.2 | | Lánc (csuklós láncot kivéve) és részei | |

28.74.20 | Lánc (csuklós láncot kivéve) és részei | 7315[.2 - .9] + 7419.1 |

28.74.9 | | Kötőelemekkel, csavarral, lánccal és rugóval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.74.99 | Kötőelemekkel, csavarral, lánccal és rugóval kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

28.75 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék

28.75.1 | | Fürdőszobai és konyhai fémáru | |

28.75.11 | Mosogató- és mosdótál, fürdőkád és más egészségügyi cikk és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból | 7324 + 7418.2 + 7615.2 |

28.75.12 | Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból | 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 |

28.75.2 | | Egyéb fémfeldolgozási termék (kard, vadászkés, bajonett és hasonló fegyverek kivételével) | |

28.75.21 | Páncél burkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó, nem nemesfémből | 8303 |

28.75.22 | Kisméretű irodai vagy íróasztali felszerelés, nem nemesfémből | 8304 |

28.75.23 | Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, irodai eszköz és fűzőkapocs szalagban, nem nemesfémből | 8305 |

28.75.24 | Kis szobor (plasztika) és más dísztárgy, fénykép-, kép- vagy hasonló keret és tükör, nem nemesfémből | 8306[.2 + .3] |

28.75.25 | Horogkapocs, karika, záró szerkezet és hasonlók, nem nemesfémből | 8308 |

28.75.26 | Hajó- és csónakpropeller és ezek lapátjai | 8485.1 |

28.75.27 | Máshová nem sorolt egyéb cikk, nem nemesfémből | 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 |

28.75.3 | | Kard, vadászkés, bajonett, lándzsa és hasonló fegyverek s ezek részei | |

28.75.30 | Kard, vadászkés, bajonett, lándzsa és hasonló fegyverek s ezek részei | 9307 |

28.75.9 | | Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék felszerelése, üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

28.75.90 | Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék felszerelése, üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

28.75.99 | Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DK. ALÁGGÉP, BERENDEZÉS

29. ÁGAZATGÉP, BERENDEZÉS

29.1 alágazatMechanikai erőgép, energiaközlő

29.11 szakágazatMotor, turbina (kivéve: légi-, közútijárműmotor)

29.11.1 | | Motorok | |

29.11.11 | Hajómotor, kívül felszerelhető | 8407.21 |

29.11.12 | Szikragyújtású hajómotor; egyéb hajómotor | 8407[.29 + .9] |

29.11.13 | Belső égésű kompressziós gyújtású egyéb szelepes motor | 8408[.1 + .9] |

29.11.2 | | Turbina | |

29.11.21 | Gőzturbina vízgőzre és egyéb gőzre | 8406[.1 + .8] |

29.11.22 | Vízturbina és vízikerék | 8410.1 |

29.11.23 | Gázturbina, turbóhajtómű és turbólégcsavar nélkül | 8411.8 |

29.11.3 | | Turbina alkatrésze | |

29.11.31 | Vízgőz- és egyéb gőzturbina alkatrésze | 8406.9 |

29.11.32 | Vízturbina és vízikerék alkatrésze, szabályozóval együtt | 8410.9 |

29.11.33 | Gázturbina alkatrésze (turbóhajtómű és turbólégcsavar alkatrésze nélkül) | 8411.99 |

29.11.9 | | Motor és turbina üzembe helyezése, javítása, karbantartása (légi- és közúti jármű és a kerékpár motorja nélkül) | |

29.11.91 | Motor és turbina üzembe helyezése (a légi- és közúti jármű és a kerékpár motorja nélkül) | |

29.11.92 | Motor és turbina javítása, karbantartása (a légi- és közúti jármű és a kerékpár motorja nélkül) | |

29.11.99 | Motorokkal és turbinákkal (a légi és közúti járművek és kerékpárok motorja nélkül) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.12 szakágazatSzivattyú és kompresszor

29.12.1 | | Hidraulikus és pneumatikus erőgép és motor | |

29.12.11 | Lineáris működésű hidraulikus, pneumatikus erőgép és motor | 8412[.21 + .32] |

29.12.12 | Egyéb hidraulikus és pneumatikus erőgép és motor | 8412[.29 + .39 + .8] |

29.12.2 | | Folyadékszivattyú, folyadékszállító berendezés | |

29.12.21 | Folyadékszivattyú, folyadékszállító berendezés | 8413[.1 - .4] |

29.12.22 | Dugattyús nyomásfokozó folyadékszivattyú (betonszivattyú nélkül) | 8413.6 |

29.12.23 | Forgó nyomásfokozó folyadékszivattyú | 8413.6 |

29.12.24 | Centrifugál folyadékszivattyú; egyéb szivattyú; folyadékszállító berendezés | 8413[.7 + .8] |

29.12.3 | | Lég- és vákuumszivattyú, egyéb gázkompresszor | |

29.12.31 | Vákuumszivattyú | 8414.1 |

29.12.32 | Kézi és lábműködtetésű légszivattyú | 8414.2 |

29.12.33 | Hűtőgép-kompresszor | 8414.3 |

29.12.34 | Kerekes alvázra szerelt (mobil) légkompresszor | 8414.4 |

29.12.35 | Turbókompresszor | 4814.80.2 |

29.12.36 | Dugattyús nyomásfokozó, kompresszor | 8414.80[.3 + .4] |

29.12.37 | Forgó légsűrítő (egy- és többtengelyes) | 8414.80[.6 + .7] |

29.12.38 | Egyéb kompresszor, a polgári repülés kompresszorai | 8414.80[.1 + .9] |

29.12.4 | | Szivattyú, kompresszor, hidraulikus és pneumatikus erőgép és motor alkatrésze | |

29.12.41 | Hidraulikus és pneumatikus erőgép és motor alkatrésze | 8412.9 |

29.12.42 | Szivattyú, folyadékszállító berendezés alkatrésze | 8413.9 |

29.12.43 | Lég- és vákuumszivattyú, lég- és gázkompresszor, ventillátor és szellőző berendezés alkatrésze | 8414.9 |

29.12.9 | | Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.12.91 | Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése | |

29.12.92 | Szivattyú, kompresszor javítása, karbantartása | |

29.12.99 | Szivattyúval és kompresszorral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.13 szakágazatSzelep, csap

29.13.1 | | Csap, szelep és hasonló készülék (szerelvény) csővezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez és hasonló berendezéshez | |

29.13.11 | Nyomáscsökkentő, szabályozó, ellenőrző és biztonsági szelep | 8481[.1 - .4] |

29.13.12 | Csap, szelep mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, vízmedencéhez, kádhoz és hasonlók elzáró szerkezetéhez; központi fűtés radiátorszelepe | 8481.80[.1 + .3] |

29.13.13 | Folyamatirányító szelep, gömbházas, golyós és egyéb szelep, tolózár | 8481.80[.5 - .9] |

29.13.2 | | Csap, szelep és hasonló elzáró szerkezet alkatrésze | |

29.13.20 | Csap, szelep és hasonló elzáró szerkezet alkatrésze | 8481.9 |

29.13.9 | | Csővezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez és hasonló fémberendezéshez használt csap, szelep és hasonló szerelvény üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.13.91 | Csap, szelep és hasonló szerelvény felszerelése | |

29.13.92 | Csap, szelep és hasonló szerelvény javítása, karbantartása | |

29.13.99 | Csappal, szeleppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.14 szakágazatCsapágy, erőátviteli elem

29.14.1 | | Golyós- és görgőscsapágy | |

29.14.10 | Golyós- és görgőscsapágy | 8482[.1 + .8] |

29.14.2 | | Csapágy, fogaskerék, hajtómű, erőátviteli elem | |

29.14.21 | Tagokból szerelt vas- és acéllánc | 7315[.11 + .12] |

29.14.22 | Erőátviteli elem, indítókar (bütykös és forgattyús tengellyel együtt) | 8483.1 |

29.14.23 | Csapágyház, csúszócsapágyak | 8483[.2 + .3] |

29.14.24 | Fogaskerék, fogaskerekes hajtómű, golyósorsó, golyóscsapágy, egyéb sebességváltó, nyomatékváltómű | 8483.4 |

29.14.25. | Lendkerék, szíjtárcsa, (ékszíjtárcsa is) | 8483.5 |

29.14.26 | Tengelykapcsoló, tengelykötés (univerzális kötéssel együtt) | 8483.6 |

29.14.3 | | Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem alkatrésze | |

29.14.31 | Csapágygolyó, -tű, -görgő; csapágy vagy gördülőcsapágy alkatrésze | 8482.9 |

29.14.32 | Tagokból szerelt vas- és acéllánc alkatrésze | 7315.19 |

29.14.33 | Egyéb, máshova nem sorolt csapágy, erőátviteli elem alkatrésze | 8483.9 |

29.14.9 | | Csapágy, erőátviteli elem beszerelése, javítása, karbantartása | |

29.14.90 | Csapágy, erőátviteli elem beszerelése, javítása, karbantartása | |

29.14.99 | Csapággyal, fogaskerékkel, hajtóművel, erőátviteli elemmel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

29.2 alágazatEgyéb, általános rendeltetésű gépek

29.21 szakágazatKemence

29.21.1 | | Kemence, kemenceégő és ezek alkatrésze | |

29.21.11 | Kemenceégő; mechanikus rostély és hamuürítő, és hasonló egység | 8416[.1 - .3] |

29.21.12 | Ipari vagy laboratóriumi kályha és kemence, beleértve a hamvasztó, szemétégető kemencét, nem villamos (a sütőipari kemence nélkül) | 8417[.1 + .8] |

29.21.13 | Ipari vagy laboratóriumi villamos kályha és kemence; indukciós vagy dielektromos fűtőberendezés | 8514[.1 - .4] |

29.21.14 | Kemenceégők, kemencék, kályhák alkatrésze | 8416.9 + 8417.9 + 8514.9 |

29.21.9 | | Kemenceégők, kemencék üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.21.91 | Kemence üzembe helyezése | |

29.21.92 | Kemence javítása, karbantartása | |

29.21.99 | Kemencével, kemenceégőfejjel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

29.22 szakágazatEmelő- és anyagmozgató gép

29.22.1 | | Emelő- és anyagmozgató gép és alkatrésze | |

29.22.11 | Csigasor, csörlő, máshová nem sorolt | 8425.1 |

29.22.12 | Aknatorony-emelőmű, speciális föld alatti bányacsörlő, egyéb csörlő; hajóorsó | 8425[.2 + .3] |

29.22.13 | Járműemelő, csigás emelő gépjárműhöz | 8425.4 |

29.22.14 | Futódaru; daru; mozgó emelőkeret; terpeszdaru, járműves daru | 8426 |

29.22.15 | Villás emelő és egyéb üzemi targonca, vasúti pályaudvari vontató | 8427 + 8709.1 |

29.22.16 | Felvonó, vedres felvonó, mozgólépcső és mozgójárda | 8428[.1 + .4] |

29.22.17 | Pneumatikus és egyéb folyamatos anyag- és árumozgató berendezés, konvejor | 8428[.2 + .32 - .39] |

29.22.18 | Egyéb emelő, anyagmozgató, töltő és ürítő berendezés | 8428[.5 - 9] |

29.22.19 | Emelő, anyagmozgató berendezés alkatrésze | 8431[.1 - .3] + 8709.9 |

29.22.2 | | Daru és anyagmozgató gép tartozéka: anyagfelvevő készülék, veder, ásó, markoló, kotró és hasonló géphez | |

29.22.20 | Daru és anyagmozgató gép tartozéka: anyagfelvevő készülék, veder, ásó, markoló, kotró és hasonló géphez | 8431.41 |

29.22.9 | | Emelő, anyagmozgató berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.22.91 | Emelő-, anyagmozgató berendezés üzembe helyezése | |

29.22.92 | Emelő-, anyagmozgató berendezés javítása, karbantartása | |

29.22.99 | Emelő és anyagmozgató géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.23 szakágazatNem háztartási hűtő, légállapot-szabályozóberendezés

29.23.1 | | Hőcserélő egység; légkondicionáló és hűtőberendezés; szűrőkészülék | |

29.23.11 | Levegő- és gázcseppfolyósítás hőcserélő-egysége és berendezése | 8419[.5 + .6] |

29.23.12 | Légkondicionáló berendezés | 8415[.1 - .8] |

29.23.13 | Nem háztartási hűtő- és fagyasztó berendezés, hőszivattyú | 8418[.5 + .6] |

29.23.14 | Gáztisztító, gázszűrő berendezés, máshová nem sorolt | 8421.39 |

29.23.2 | | Ventillátor asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető, típus nélkül | |

29.23.20 | Ventillátor asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető, típus nélkül | 8414.59 |

29.23.3 | | Hűtő- és szellőző berendezés, hőszivattyú alkatrésze | |

29.23.30 | Hűtő- és szellőző berendezés, hőszivattyú alkatrésze | 8415.9 + 8418.9 + 8419.9 |

29.23.9 | | Nem háztartási hűtő- és szellőző berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.23.91 | Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése | |

29.23.92 | Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása, karbantartása | |

29.33.99 | Nem háztartási légállapot-szabályzóval és hűtőberendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatások | |

29.24 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb általános gép

29.24.1 | | Gázfejlesztő, lepárló, szűrő, újralepárló (rektifikáló) berendezés | |

29.24.11 | Gáz-, vízgáz-, acetiléngáz-fejlesztő és hasonlók, lepárló és újralepárló (rektifikáló) üzem | 8405.1 + 8419.4 |

29.24.12 | Folyadékszűrő, -tisztító berendezés | 8421[.21 + .22 + .29] |

29.24.13 | Olaj- és üzemanyagszűrő és légszűrő készülék belső égésű motorhoz | 8421[.23 + .31] |

29.24.2 | | Palacktisztító, csomagoló, súlymérő gépek, szóróberendezés, fémalapú tömítés | |

29.24.21 | Palackok, egyéb tárolóeszközök tisztító-, töltő-, csomagoló- és bálázóberendezése | 8422[.2 - .4] |

29.24.22 | Személymérleg, háztartási súlymérő szerkezet, szállító berendezésben folyamatosan működő súlymérő berendezés; állandó súlyokat mérő készülék, előre meghatározott súlyok adagolókészüléke | 8423[.1 - .3] |

29.24.23 | Egyéb, máshova nem sorolt súlymérő készülék | 8423.8 |

29.24.24 | Tűzoltó készülék, szórópisztoly, gőzt, homokot szóró és hasonló mechanikai berendezés (mezőgazdasági szórógép nélkül) | 8424[.1 - .3 + .89] |

29.24.25 | Fémalapú tömítés | 8484 |

29.24.3 | | Centrifuga, kalander, elárusítógép | |

29.24.31 | Máshova nem sorolt centrifuga | 8421.19 |

29.24.32 | Kalander vagy más hengerlőgép (üvegipari és fémipari kivételével) | 8420.1 |

29.24.33 | Automata elárusítógép | 8476[.2 + .8] |

29.24.4 | | Hőmérséklet változtatásával működő, máshova nem sorolt anyagkezelő berendezés | |

29.24.40 | Hőmérséklet változtatásával működő, máshova nem sorolt anyagkezelő berendezés | 8419.89 |

29.24.5 | | Egyéb általános rendeltetésű berendezés alkatrésze | |

29.24.51 | Gáz-, vízgázfejlesztő alkatrésze | 8405.9 |

29.24.52 | Centrifuga, folyadék- és gázszűrő, -tisztító berendezés alkatrésze | 8421.9 |

29.24.53 | Kalander és egyéb hengerlőberendezés alkatrésze; szóró- és súlymérő berendezések alkatrésze | 8420.9 + 8423.9 + 8424.9 + 8476.9 |

29.24.54 | Villamos csatlakozás nélküli egyéb, máshova nem sorolt berendezés alkatrésze | 8485.9 |

29.24.6 | | Ipari edénymosogató gép | |

29.24.60 | Ipari edénymosogató gép | 8422.19 |

29.24.7 | | Edénymosogató gép, tisztító-, töltő-, csomagoló-, bálázógép alkatrésze | |

29.24.70 | Edénymosogató gép, tisztító-, töltő-, csomagoló-, bálázógép alkatrésze | 8422.9 |

29.24.9 | | Egyéb, általános rendeltetésű berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.24.91 | Máshova nem sorolt egyéb, általános gép üzembe helyezése | 8421[.21 + .22 + .29] |

29.24.92 | Máshova nem sorolt egyéb, általános gép javítása, karbantartása | |

29.24.99 | Máshová nem sorolt egyéb, általános rendeltetésű berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.3 alágazatMezőgazdasági gép

29.31 szakágazatMezőgazdasági traktor

29.31.1 | | Gyalogos irányítású (kerti) traktor | |

29.31.10 | Gyalogos irányítású (kerti) traktor | 8701.1 |

29.31.2 | | Egyéb mezőgazdasági traktor | |

29.31.21 | Traktor, kisebb mint = 37 kW-os | 8701.90[.1 +.21] |

29.31.22 | Traktor, máshova nem sorolt, kisebb mint = 59 kW | 8701.90.25 |

29.31.23 | Traktor, máshova nem sorolt, < 59 kW | 8701.80.3 |

29.31.24 | Traktor, használt és egyéb | 8701.90[.5 + .9] |

29.31.9 | | Mezőgazdasági traktor javítása és karbantartása | |

29.31.90 | Mezőgazdasági traktor javítása és karbantartása | |

29.31.99 | Mezőgazdasági traktorral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.32 szakágazatEgyéb mezőgazdasági gépek

29.32.1 | | Talajművelő, növényápoló mezőgazdasági és erdészeti gép | |

29.32.11 | Eke, tárcsás borona | 8432[.1 + .21] |

29.32.12 | Borona, kultivátor, gyephasogató és egyéb henger (tárcsás borona nélkül) | 8432.29 |

29.32.13 | Vető-, palántázó-, palántaátültető gép | 8432.3 |

29.32.14 | Trágyaelosztó, -szóró berendezés | 8432.4 |

29.32.15 | Máshova nem sorolt mezőgazdasági és erdészeti gép, pázsit- vagy sportpályahenger | 8432.8 |

29.32.2 | | Fűnyíró gép pázsit, park, sportpálya nyírására | |

29.32.20 | Fűnyíró gép pázsit, park, sportpálya nyírására | 8433.1 |

29.32.3 | | Betakarítógép | |

29.32.31 | Fűkaszáló gép, máshova nem sorolt, a traktorra szerelt vágószerkezettel együtt | 8433.2 |

29.32.32 | Takarmánybetakarító gép | 8433.3 |

29.32.33 | Bálakészítő gép, beleértve a felszedő bálázót | 8433.4 |

29.32.34 | Máshova nem sorolt betakarítógép, cséplőgép | 8433.5 |

29.32.4 | | Folyadék- és porszóró, -porlasztó, -permetező mezőgazdasági és kertészeti célra | |

29.32.40 | Folyadék- és porszóró, -porlasztó, -permetező mezőgazdasági és kertészeti célra | 8424.81 |

29.32.5 | | Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi | |

29.32.50 | Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi | 8716.3 |

29.32.6 | | Egyéb, máshova nem sorolt mezőgazdasági, erdészeti gép | |

29.32.61 | Tojás-, gyümölcs- vagy egyéb terménytisztító, -osztályozó, -válogató gép | 8433.6 |

29.32.62 | Fejőgép | 8434.1 |

29.32.63 | Takarmány-előkészítő gép, baromfikeltető és -tenyésztő gép, műanya | 8436[.1 + .2] |

29.32.64 | Gabona-, mag-, szárítotthüvelyes-tisztító, -osztályozó, -válogató gép | 8437.1 |

29.32.65 | Egyéb, máshova nem sorolt mezőgazdasági, erdészeti, baromfitenyésztési, méhészeti gép | 8436.8 |

29.32.7 | | Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrésze | |

29.32.70 | Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrésze | 8432.9 + 8433.9 + 8436.9 |

29.32.9 | | Mezőgazdasági és erdészeti gépek üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.32.91 | Egyéb mezőgazdasági gép üzembe helyezése | |

29.32.92 | Egyéb mezőgazdasági gép javítása, karbantartása | |

29.32.99 | Egyéb mezőgazdasági és erdészeti gépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.4 alágazatSzerszámgép

29.41 szakágazatGépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép

29.41.1 | | Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép | |

29.41.11 | Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép | 8467[.1 - .8] |

29.41.12 | Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép alkatrésze | 8467.9 |

29.41.9 | | Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.41.99 | Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.42 szakágazatEgyéb fémmegmunkáló szerszámgép

29.42.1 | | Lézer-, ultrahang és egyéb sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép; megmunkáló központ és hasonlók | |

29.42.11 | Lézer-, ultrahang és egyéb sugárral működő anyagleválasztó szerszámgép bármely anyaghoz | 8456 |

29.42.12 | Megmunkálóközpont, egy- és többállomásos fémmegmunkáló gyártósor | 8457 |

29.42.2 | | Esztergáló, fúró és maró szerszámgép | |

29.42.21 | Eszterga jellegű forgácsológép | 8458 |

29.42.22 | Fémfúró, -maró szerszámgép | 8459[.1 - .6] |

29.42.23 | Máshová nem sorolt egyéb menetvágó, menetkészítő fémmegmunkáló szerszámgép | 8459.7 |

29.42.3 | | Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép | |

29.42.31 | Köszörű, élező, gyalu, fűrész, vágó és egyéb felületfinomító szerszámgép | 8460 + 8461 |

29.42.32 | Számvezérlésű lemezmegmunkáló (hajlító, hajtogató, vágó, egyengető, lyukasztó, szélező) gép | 8462[.21 + .31 + .41] |

29.42.33 | Nem számvezérlésű lemezmegmunkáló (hajlító, hajtogató, vágó, egyengető, lyukasztó, szélező) gép | 8462[.29 + .39 + .49] |

29.42.34 | Kovácsológép, kalapáló berendezés, hidraulikus prés- és sajtológép fémmegmunkáláshoz | 8462[.1 + .9] |

29.42.35 | Máshová nem sorolt szerszámgép fém, zsugorított keményfém vagy cermet anyagleválasztás nélküli alakításához | 8463 |

29.42.4 | | Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka | |

29.42.40 | Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka | 8466[.93 + .94] |

29.42.9 | | Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

29.42.91 | Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése | |

29.42.92 | Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása és karbantartása | |

29.42.99 | Egyéb fémmegmunkáló szerszámgéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.43 szakágazatEgyéb, máshová nem sorolt szerszámgép

29.43.1 | | Kő, fa és hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép | |

29.43.11 | Kő, kerámia, beton és hasonló ásványi anyag, üveg hidegmegmunkáló szerszámgépe | 8464 |

29.43.12 | Fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag és hasonló kemény anyag megmunkáló szerszámgépe | 8465 + 8479.3 |

29.43.2 | | Forrasztó- és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék | |

29.43.20 | Forrasztó- és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék | 8468[.1 - .8] + 8515[.1 - .8] |

29.43.3 | | Szerszámgép alkatrésze és tartozéka | |

29.43.31 | Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej szerszámgéphez | 8466.1 |

29.43.32 | Munkadarab-befogó szerszámgéphez | 8466.2 |

29.43.33 | Osztófej és más speciális tartozék szerszámgéphez | 8466.3 |

29.43.34 | Fa, parafa, kő, keménygumi és hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka | 8466[.91 + .92] |

29.43.35 | Egyéb szerszámgép alkatrésze | 8468.9 + 515.9 |

29.43.9 | | Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

29.43.91 | Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép üzembe helyezése | |

29.43.92 | Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép javítása, karbantartása | |

29.43.99 | Egyéb, máshová nem sorolt szerszámgéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.5 alágazatEgyéb speciális rendeltetésű gép

29.51 szakágazatKohászati gép

29.51.1 | | Kohászati berendezés és alkatrésze | |

29.51.11 | Konverter, öntőüst, ingot-öntőforma, öntőgép, fémhengerlő berendezés | 8454[.1 - .3] + 8455[.1 + .2] |

29.51.12 | Kohászati berendezés alkatrésze, fémhengermű hengere és alkatrésze | 8454.9 + 8455[.3 + .9] |

29.51.9 | | Kohászati berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.51.91 | Kohászati berendezés üzembe helyezése | |

29.51.92 | Kohászati berendezés javítása, karbantartása | |

29.51.99 | Kohászati berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.52 szakágazatBányászati, építőipari gép

29.52.1 | | Bányászati berendezés | |

29.52.11 | Folyamatos működésű felvonó, szállítóberendezés föld alatti használatra | 8428.31 |

29.52.12 | Szén- és sziklajövesztő (vágó), alagútfúró berendezés, egyéb fúró és mélyépítő gép | 8430[.3 + .4] |

29.52.2 | | Önjáró (talajmozgató, -kiemelő) földmunkagép és alkatrésze | |

29.52.21 | Önjáró földkotró és homlokgyalu (buldózer) | 8429.1 |

29.52.22 | Önjáró földgyalu és talajegyengető | 8429.2 |

29.52.23 | Önjáró földnyeső (szkréper) | 8429.3 |

29.52.24 | Önjáró döngölőgép és úthenger | 8429.4 |

29.52.25. | Önjáró elöl-hátul kanalas rakodó | 8429.51 |

29.52.26 | Önjáró mechanikus ásó, földkiemelő (exkavátor) és ásórakodó gép 360 fokos munkatérrel, az elöl-hátul kanalas rakodó nélkül | 8429.52 |

29.52.27 | Egyéb önjáró mechanikus ásó, földkiemelő (exkavátor) és kanalas rakodógép, egyéb önjáró bányagép | 8429.59 + 8430.5 |

29.52.28 | Tolólemez, tolólapát-földkotró és -gyalu géphez | 8431.42 |

29.52.3 | | Egyéb kitermelő gép | |

29.52.30 | Egyéb kitermelő gép | 8430[.1 + .2 + .6] + 8479.1 |

29.52.4 | | Földet, követ, ércet és egyéb ásványi anyagot válogató, őrlő, keverő és hasonló módon kezelő gép; öntödei formázógép | |

29.52.40 | Földet, követ, ércet és egyéb ásványi anyagot válogató, őrlő, keverő és hasonló módon kezelő gép; öntödei formázógép | 8474[.1 - .8] |

29.52.5 | | Lánctalpas vontató | |

29.52.50 | Lánctalpas vontató | 8701.3 |

29.52.6 | | Bányászati, kőfejtő és építőipari berendezés alkatrésze | |

29.52.61 | Fúró, mélyítő vagy földmunkagép és földkitermelő gép, valamint daru alkatrésze | 8431[.43 + .49] |

29.52.62 | Földet, követ és hasonló anyagot válogató, őrlő, keverő és hasonló kezelőgép alkatrésze | 8474.9 |

29.52.9 | | Bányászati, kőfejtő és építőipari berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.52.91 | Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése | |

29.52.92 | Bányászati, építőipari gép javítása, karbantartása | |

29.52.99 | Bányászati, kőfejtési és építőipari berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.53 szakágazatÉlelmiszer- és dohányipari gép

29.53.1 | | Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányfeldolgozó gép | |

29.53.11 | Tejszeparátor | 8421.11 |

29.53.12 | Tejfeldolgozó gép | 8434.2 |

29.53.13 | Egyéb, máshova nem sorolt gabona-, szárítotthüvelyesőrlő, ill. -feldolgozó berendezés | 8437.8 |

29.53.14 | Szőlő- és almabor, gyümölcslé és hasonló ital gyártásának berendezése | 8435.1 |

29.53.15 | Nem villamos sütőkemence, mezőgazdasági termékek szárítóberendezése; nem háztartási főző- és hevítőberendezés | 8417.2 + 8419[.31 + .81] |

29.53.16 | Máshova nem sorolt ipari előkészítő és feldolgozó berendezés étel és ital gyártásához (a zsír és az olaj gyártásával együtt) | 8438[.1 - .8] + 8479.2 |

29.53.17 | Máshova nem sorolt dohány-előkészítő és -feldolgozó berendezés | 8478.1 |

29.53.2 | | Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányfeldolgozó gép alkatrésze | |

29.53.21 | Fejőgép, tejfeldolgozó gép, italgyártó berendezés alkatrésze | 8434.9 + 8435.9 |

29.53.22 | Élelmiszer-feldolgozó gép alkatrésze | 8437.9 + 8438.9 |

29.53.23 | Dohányfeldolgozó berendezés alkatrésze | 8478.9 |

29.53.9 | | Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányfeldolgozó gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.53.91 | Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése | |

29.53.92 | Élelmiszer-, dohányipari gép javítása, karbantartása | |

29.53.99 | Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányfeldolgozó géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.54 szakágazatTextil-, ruházati és bőripari gép

29.54.1 | | Textil-előkészítő, fonodai, szövödei, kötő-hurkoló gép | |

29.54.11 | Szintetikus, mesterséges szálat sajtoló, nyújtó, a szál szerkezetét alakító, vágó gép, textilrost-előkészítő gép | 8444 + 8445.1 |

29.54.12 | Textilfonó gép, cérnázó- és sodró-, csévélő-, orsózógép | 8445[.2 - .9] |

29.54.13 | Szövödei gép | 8446 |

29.54.14 | Síkkötő-, hurkoló- és hasonló gép, tüllkészítő gép | 8447 |

29.54.15 | Textilgyártás segédgépei | 8448.1 |

29.54.2 | | Textil- és ruhagyártás egyéb gépe, varrógéppel együtt | |

29.54.21 | Textilfonal- és -szövetmosó, -tisztító, -vasaló, -nyomó, -festő, -csévélő és hasonló gép, nemezkikészítő gép | 8449 + 8451[.3 - .8] |

29.54.22 | Mosodai típusú mosógép, vegytisztító gép, szárítógép < 10 kg kapacitással | 8450.2 + 8451[.1 + .29] |

29.54.23 | Varrógép, a háztartási és a könyvvarrógép nélkül | 8452.2 |

29.54.3 | | Irha-, báránybőr- és egyéb bőrmegmunkáló gép, lábbeli és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe | |

29.54.30 | Irha-, báránybőr- és egyéb bőrmegmunkáló gép, lábbeli és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe | 8453[.1 - .8] |

29.54.4 | | Textil-, ruházati és bőrmegmunkáló gép alkatrésze | |

29.54.41 | Szövödei és fonodai gép alkatrésze | 8448[.2 - .5] |

29.54.42 | Egyéb textil-, ruházati és bőrmegmunkáló gép alkatrésze | 8450.9 + 8451.9 + 8452[.3 - .9] + 8453.9 |

29.54.5 | | Háztartási varrógép | |

29.54.50 | Háztartási varrógép | 8452.1 |

29.54.9 | | Textil-, ruházati-, bőripari gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.54.91 | Textil-, ruházati-, bőripari gép üzembe helyezése | |

29.54.92 | Textil-, ruházati-, bőripari gép javítása, karbantartása | |

29.54.99 | Textil-, ruházati és bőripari géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.55 szakágazatPapíripari gép

29.55.1 | | Papír-, kartongyártó gép és alkatrésze | |

29.55.11 | Papír-, kartongyártó gép | 8439[.1 - .3] + 8441[.1 - .8] |

29.55.12 | Papír-, kartongyártó gép alkatrésze | 8439.9 + 8441.9 |

29.55.9 | | Papír-, kartongyártó gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.55.91 | Papíripari gép üzembe helyezése | |

29.55.92 | Papíripari gép javítása, karbantartása | |

29.55.99 | Papír- és kartongyártó géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.56 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb speciális gép

29.56.1 | | Nyomdaipari, könyvkötészeti gép és alkatrésze | |

29.56.11 | Könyvkötészeti gép a könyvvarrógéppel együtt | 8440.1 |

29.56.12 | Betűszedés, nyomódúc- és nyomólemez-készítés gépe, készüléke, berendezése | 8442[.1 - .3] |

29.56.13 | Ofszetnyomó gép | 8443[.11 + .19] |

29.56.14 | Egyéb, máshova nem sorolt nyomdagép | 8443[.2 - .6] |

29.56.15 | Nyomdai és könyvkötészeti gép alkatrésze | 8440.9 + 8442.4 + 8443.9 |

29.56.2 | | Különféle speciális rendeltetésű gép és alkatrésze | |

29.56.21 | Ruhaszárító centrifuga | 8421.12 |

29.56.22 | Fa-, papírpép-, papír-, kartonszárító berendezés; máshova nem sorolt nem háztartási szárítóberendezés | 8419[.32 + .39] |

29.56.23 | Máshova nem sorolt, gumi- és műanyaggyártó, gumi- és műanyag terméket gyártó gép | 8477[.1 - .8] |

29.56.24 | Fémöntés formája, öntőszekrénye, egyéb öntőszerszámok, -formák és -sablonok | 8480 |

29.56.25 | Máshova nem sorolt speciális rendeltetésű gép | 8401.2 + 8475[.1 + .2] + 8479[.4 - .8] |

29.56.26 | Egyéb speciális rendeltetésű gép alkatrésze | 8475.9 + 8477.9 + 8479.9 |

29.56.9 | | Egyéb, máshova nem sorolt speciális rendeltetésű gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.56.91 | Máshova nem sorolt egyéb speciális gép üzembe helyezése | |

29.56.92 | Máshova nem sorolt egyéb speciális gép javítása, karbantartása | |

29.56.99 | Máshová nem sorolt egyéb speciális rendeltetésű géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.6 alágazatFegyver, lőszer

29.60 szakágazatFegyver, lőszer

29.60.1 | | Fegyver, lőszer és alkatrésze | |

29.60.11 | Harckocsi és egyéb fegyveres harci jármű és alkatrésze | 8710 |

29.60.12 | Hadifegyver (revolver, pisztoly, kard és hasonlók nélkül) | 9301 |

29.60.13 | Revolver, pisztoly, egyéb tűzfegyver és hasonló készülék, egyéb fegyver | 9302 - 9304 |

29.60.14 | Bomba, rakéta és hasonló hadi lövészeti termék, töltény és hasonló lőszer, lövedék, ezek alkatrésze | 9306 |

29.60.15 | Hadi és hasonló fegyver alkatrésze | 9305 |

29.60.9 | | Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

29.60.91 | Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése | |

29.60.92 | Fegyver, fegyverrendszer javítása, karbantartása | |

29.60.99 | Fegyverrel és lőszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.7 alágazatMáshová nem sorolt háztartási készülékek

29.71 szakágazatHáztartási villamos készülék

29.71.1 | | Hűtő-, fagyasztó-, mosógép, villamos takaró, ventilátor | |

29.71.11 | Háztartási hűtő-, fagyasztógép | 8418[.1 - .4] |

29.71.12 | Háztartási mosogatógép | 8422.11 |

29.71.13 | Háztartási mosó- és szárítógép | 8450.1 + 8451.21 |

29.71.14 | Villamos takaró | 6301.1 |

29.71.15 | Háztartási ventilátor, szellőző, szagelszívó, levegővisszaforgató | 8414[.51 + .6] |

29.71.2 | | Egyéb, máshova nem sorolt háztartási villamos készülék | |

29.71.21 | Elektromechanikai háztartási készülék beépített villamos motorral | 8509[.1 - .8] |

29.71.22 | Villanyborotva, hajnyírógép, beépített villamos motorral | 8510[.1 - .3] |

29.71.23 | Elektrotermikus haj- és kézszárító készülék, villamos gőzölős vasaló | 8516[.3 + .4] |

29.71.24 | Egyéb elektrotermikus készülék | 8516.7 |

29.71.25 | Villamos melegvízkészítő és melegvíztároló készülék, merülőforraló | 8516.1 |

29.71.26 | Villamos tér- és padlófűtő készülék | 8516.2 |

29.71.27 | Mikrohullámú sütő | 8516.5 |

29.71.28 | Egyéb sütő, tűzhely, főzőlap, forralógyűrű, grillsütő, sütőrostély | 8516.6 |

29.71.29 | Villamos fűtőellenállás | 8516.8 |

29.71.3 | | Háztartási villamos készülék alkatrésze | |

29.71.30 | Háztartási villamos készülék alkatrésze | 8509.9 + 8510.9 + 8516.9 |

29.71.9 | | Professzionális villamos készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

29.71.90 | Professzionális villamos készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

29.71.99 | Villamos háztartási készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.72 szakágazatNem villamos háztartási készülék

29.72.1 | | Háztartási nem villamos főző-, fűtőkészülék | |

29.72.11 | Háztartási vas, acél, réz főzőkészülék, tányérmelegítő, nem villamos | 7321.1 + 7417 |

29.72.12 | Egyéb, háztartási készülék gáz-, vagy gáz- és egyéb fűtőanyagra, illetve folyékony vagy szilárd tüzelőanyagra | 7321.8 |

29.72.13 | Egyéb, máshova nem sorolt légfűtő, meleglevegő-elosztó nem villamos készülék vasból vagy acélból | 7322.9 |

29.72.14 | Nem villamos átfolyós melegvízkészítő és -tároló készülék | 8419.1 |

29.72.2 | | Kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló nem villamos készülék alkatrésze | |

29.72.20 | Kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló nem villamos készülék alkatrésze | 7321.9 |

29.72.9 | | Nem villamos háztartási készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

29.72.99 | Nem villamos háztartási készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DL. ALÁGVILLAMOS GÉP, MŰSZER

30. ÁGAZATIRODAGÉP ÉS SZÁMÍTÓGÉP

30.0 alágazatIrodagép és számítógép

30.01 szakágazatIrodagép

30.01.1 | | Irodagép, szövegszerkesztő gép, számológép és alkatrésze | |

30.01.11 | Automatikus írógép, szövegszerkesztő gép | 8469.1 |

30.01.12 | Egyéb írógép | 8469[.2 + .3] |

30.01.13 | Számoló- és könyvelőgép, pénztárgép, egyéb hasonló gép, beleértve a számolóeszközt | 8470 |

30.01.14 | Író- és számológép alkatrésze és tartozéka | 8473[.1 + .2] |

30.01.2 | | Fotómásoló készülék, ofszetnyomó és egyéb ügyviteli gép és alkatrésze | |

30.01.21 | Fotómásoló készülék, beleértve az optikai rendszerrel vagy kontakteljárással hőmásoló készülékeket | 9009[.1 - .3] |

30.01.22 | Ofszetnyomó, lapadagolós irodai készülék | 8443.12 |

30.01.23 | Egyéb irodai gép | 8472 |

30.01.24 | Egyéb irodai gép alkatrésze és tartozéka | 8473.4 |

30.01.25 | Fotómásoló készülék alkatrésze és tartozéka | 9009.9 |

30.01.9 | | Irodagép üzembe helyezése | |

30.01.90 | Irodagép üzembe helyezése | |

30.01.99 | Irodagéppel és alkatrészével kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

30.02 szakágazatSzámítógép, készülék

30.02.1 | | Számítógépek, ezek alkatrésze és tartozéka | |

30.02.11 | Analóg vagy hibrid automatikus adatfeldolgozó berendezés | 8471.1 |

30.02.12 | Hordozható digitális adatfeldolgozó berendezés, legfeljebb 10 kg tömegű, pl. laptop, notebook és a notebooknál kisebb gép | 8471.3 |

30.02.13 | Digitális feldolgozóberendezés, azonos házban legalább egy központi feldolgozóegységet és egy bemeneti és egy kimeneti egységet (kombinálva vagy nem kombinálva) tartalmazó | 8471.41 |

30.02.14 | Digitális automatikus adatfeldolgozó gép, rendszer formájában | 8471.49 |

30.02.15 | Egyéb automatikus digitális feldolgozóberendezés, azonos vagy nem azonos házban tartalmaz legalább egyet vagy kettőt a következő típusú egységekből: tárolóegység, bemeneti egység, kimeneti egység | 8471.5 |

30.02.16 | Bemeneti vagy kimeneti egység, azonos házban tartalmaz vagy nem tartalmaz tárolóegységet | 8471.6 |

30.02.17 | Tárolóegység | 8471.7 |

30.02.18 | Automatikus adatfeldolgozó berendezés máshová nem sorolt egyéb egysége | 8471[.8 + .9] |

30.02.19 | Számítógép alkatrésze és tartozéka | 8473[.3 + .5] |

30.02.2 | | Számítógépmodulok összeszerelése | |

30.02.20 | Számítógépmodulok összeszerelése | |

30.02.9 | | Számítógép üzembe helyezése | |

30.02.90 | Számítógép üzembe helyezése | |

31. ÁGAZATMÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP

31.1 alágazatVillamos motor, áramfejlesztő

31.10 szakágazatVillamos motor, áramfejlesztő

31.10.1 | | Motorok, kisebb mint = 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők | |

31.10.10 | Motorok, kisebb mint = 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők | 8501[.1 + .3] |

31.10.2 | | Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok < 37,5 W kimenő teljesítménnyel, egyéb váltóáramú motorok és váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok) | |

31.10.21 | Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok < 37,5 W kimenő teljesítménnyel | 8501.2 |

31.10.22 | Egyfázisú váltóáramú (AC) motorok | 8501.4 |

31.10.23 | Többfázisú váltóáramú motorok kisebb mint = 750 W kimenő teljesítménnyel | 8501.51 |

31.10.24 | Többfázisú váltóáramú motorok < 750 W, de kisebb mint 75 kW kimenő teljesítménnyel | 8501.52 |

31.10.25 | Többfázisú váltóáramú motorok < 75 kW kimenő teljesítménnyel | 8501.53 |

31.10.26 | Váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok) | 8501.6 |

31.10.3 | | Áramfejlesztő gépcsoport, forgógépes áramátalakító | |

31.10.31 | Áramfejlesztő gépcsoportok kompressziós gyújtású szelepes belső égésű motorral | 8502.1 |

31.10.32 | Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású motorral, egyéb áramfejlesztő gépcsoportok, forgógépes áramátalakítók | 8502[.2-.4] |

31.10.4 | | Villamos áramátalakítók | |

31.10.41 | Áramátalakítók folyékony dielektrikummal | 8504.2 |

31.10.42 | Egyéb áramátalakítók kisebb mint = 16 kVA teljesítménykapacitással | 8504[.31 + .32] |

31.10.43 | Egyéb áramátalakítók < 16 kVA teljesítménykapacitással | 8504[.33 + .34] |

31.10.5 | | Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; statikus áramátalakítók; egyéb induktorok | |

31.10.50 | Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; statikus áramátalakítók; egyéb induktorok | 8504[.1 + .4 + .5] |

31.10.6 | | Villamos motorok, áramfejlesztők, áramátalakítók alkatrésze | |

31.10.61 | Villamos motorok, áramfejlesztők alkatrésze | 8503 |

31.10.62 | Villamos áramátalakítók, induktorok és statikus áramátalakítók alkatrésze | 8504.9 |

31.10.9 | | Villamos motorok, áramfejlesztők, áramátalakítók üzembe helyezése, javítása, karbantartása, újratekercselése | |

31.10.91 | Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése | |

31.10.92 | Villamos motor, áramfejlesztő javítása, karbantartása | |

31.10.99 | Villamos motorokkal, áramfejlesztőkkel, transzformátorokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.2 alágazatÁramelosztó és -szabályozó készülékek

31.20 szakágazatÁramelosztó és -szabályozó készülékek

31.20.1 | | Áramkör villamos kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1000V feszültségre | |

31.20.10 | Áramkör villamos kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1000V feszültségre | 8535 |

31.20.2 | | Áramkör villamos kapcsoló- és védőkészülékei, kisebb mint = 1000V feszültségre | |

31.20.21 | Biztosítók, kisebb mint = 1000V feszültségre | 8536.1 |

31.20.22 | Automatikus áramkör-megszakítók, kisebb mint = 1000V feszültségre | 8536.1 |

31.20.23 | Áramkörök máshova nem sorolt védőkészüléke, kisebb mint = 1000V feszültségre | 8536.3 |

31.20.24 | Relék | 8536.4 |

31.20.25 | Máshova nem sorolt kapcsolók | 8536.5 |

31.20.26 | Lámpafoglalatok kisebb mint = 1000V feszültségre | 8536.61 |

31.20.27 | Csatlakozók, aljzatok és egyéb máshova nem sorolt áramkörkapcsoló és -védő készülékek | 8536[.69 + .9] |

31.20.3 | | Villamos kapcsolótáblák | |

31.20.31 | Villamos kapcsolótáblák és egyéb alapegységek villamos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, kisebb mint = 1000V feszültségre | 8537.1 |

31.20.32 | Villamos kapcsolótáblák és egyéb alapegységek villamos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, < 1000V feszültségre | 8537.2 |

31.20.4 | | Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei | |

31.20.40 | Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei | 8538 |

31.20.9 | | Áramelosztó, -szabályozó készülékek üzembe helyezése, karbantartása és javítása | |

31.20.91 | Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése | |

31.20.92 | Áramelosztó, -szabályozó készülék karbantartása és javítása | |

31.20.99 | Áramelosztó és -szabályozó készülékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.3 alágazatSzigetelt vezeték és kábel

31.30 szakágazatSzigetelt vezeték és kábel

31.30.1 | | Szigetelt vezeték és kábel, optikai kábelek | |

31.30.11 | Szigetelt tekercselőhuzal | 8544.1 |

31.30.12 | Koaxiális kábel és egyéb koaxiális vezetők | 8544.2 |

31.30.13 | Egyéb villamos vezetők, kisebb mint = 1000V feszültségre | 8544[.4 + .5] |

31.30.14 | Villamos vezeték, több mint 1000V feszültségre | 8544.6 |

31.30.15 | Optikai kábelek, elemi bevonatú üvegszálakkal | 8544.7 |

31.30.9 | | Szigetelt vezetékkel és kábellel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.30.99 | Szigetelt vezetékkel és kábellel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.4 alágazatAkkumulátorok és szárazelemek

31.40 szakágazatAkkumulátorok és szárazelemek

31.40.1 | | Primer elemek, telepek és alkatrészeik | |

31.40.11 | Primer elemek, telepek ≤ 300 cm3 külső térfogatú | 8506[.1 - .8] |

31.40.12 | Primer elemek, telepek < 300 cm3 külső térfogatú | 8506.9 |

31.40.2 | | Villamos akkumulátor és alkatrésze | |

31.40.21 | Savas ólomakkumulátorok dugattyús motorok indításához | 8507.1 |

31.40.22 | Savas ólomakkumulátor (dugattyús motorok indítóakkumulátora nélkül) | 8507.2 |

31.40.23 | Nikkel-kadmium, nikkel-vas és egyéb akkumulátor | 8507[.3 - .8] |

31.40.24 | Villamos akkumulátor alkatrésze (szeparátorral együtt) | 8507.9 |

31.40.3 | | Primer elem, telep, villamos akkumulátor gyártási hulladéka, selejtje; használt primer elem, telep és villamos akkumulátor | |

31.40.30 | Primer elem, telep, villamos akkumulátor gyártási hulladéka, selejtje; használt primer elem, telep és villamos akkumulátor | 8548.1 |

31.40.9 | | Akkumulátorokkal, primer elemekkel (cellák, telepek) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.40.99 | Akkumulátorokkal, primer elemekkel (cellák, telepek) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.5 alágazatVilágítóeszközök

31.50 szakágazatVilágítóeszközök

31.50.1 | | Villamos izzólámpa, gáztöltéses kisülési lámpa, ívlámpa | |

31.50.11 | Zártbetétes fényszóró egység | 8539.1 |

31.50.12 | Wolfram-halogén izzólámpa (ultraibolya és infravörös lámpa nélkül) | 8539.21 |

31.50.13 | Egyéb, máshova nem sorolt izzólámpa, kisebb mint = 200 W teljesítményű és < 100 V feszültségre | 8539.22 |

31.50.14 | Egyéb, máshová nem sorolt izzólámpa | 8539.29 |

31.50.15 | Kisülési lámpa, ultraibolya lámpa, infravörös lámpa, ívlámpa | 8539[.3 + .4 ] |

31.50.2 | | Lámpák, világítástechnikai szerelvény | |

31.50.21 | Szárazelemmel, akkumulátorral, dinamóval működtetett hordozható villamos lámpa | 8513.1 |

31.50.22 | Villamos asztali, íróasztali, ágy melletti és padlón álló lámpa | 9405.2 |

31.50.23 | Nem villamos lámpa és világító szerelvény | 9405.5 |

31.50.24 | Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók | 9405.6 |

31.50.25 | Kandeláber és egyéb mennyezeti vagy falvilágítási szerelvények | 9405.1 |

31.50.3 | | Egyéb, máshová nem sorolt lámpa, világítástechnikai szerelvények | |

31.50.31 | Fényképészeti villanókörte, villanókocka és hasonlók | 9006.62 |

31.50.32 | Karácsonyfa-világítókészlet | 9405.3 |

31.50.33 | Keresőlámpa, spotlámpa (irányfény) | 9405.40.1 |

31.50.34 | Egyéb, máshova nem sorolt villanylámpa, világítószerelvény | 9405.40[.3 + .9] |

31.50.4 | | Lámpa, világítóeszköz alkatrésze | |

31.50.41 | Izzólámpa, kisülési lámpa alkatrésze | 8539.9 |

31.50.42 | Lámpa, világítószerelvény alkatrésze | 8513.9 + 9405.99 |

31.50.9 | | Világítóberendezésekkel, villamos fényforrásokkal, lámpákkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.50.99 | Világítóberendezésekkel, villamos fényforrásokkal, lámpákkal kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.6 alágazatEgyéb villamos termék

31.61 szakágazatMáshova nem sorolt motor, járművillamossági cikk

31.61.1 | | Gépjárműhöz, repülőgéphez vagy hajóhoz használt gyújtási vezeték és egyéb vezetékszett | |

31.61.10 | Gépjárműhöz, repülőgéphez vagy hajóhoz használt gyújtási vezeték és egyéb vezetékszett | 8544.3 |

31.61.2 | | Egyéb, máshova nem sorolt villamos készülék motorokhoz és járműhöz és ezek alkatrészei | |

31.61.21 | Gyújtógyertya; gyújtómágnes; mágnesdinamó; mágneses lendkerék; elosztó; gyújtótekercs | 8511[.1 - .3] |

31.61.22 | Indítómotorok, kettős funkciójú indítógenerátor; egyéb generátor és berendezés | 8511[.4 - .8] |

31.61.23 | Villamos járművilágító és -jelzőkészülékek, ablaktörlő, jégmentesítő és riasztókészülék | 8512[.1 - .4] |

31.61.24 | Máshová nem sorolt egyéb elektromos berendezés alkatrésze motorhoz, gépjárműhöz, motorkerékpárhoz | 8511.9 + 8512.9 |

31.61.9 | | Motor, gépjármű, motorkerékpár villamos berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése | |

31.61.90 | Motor, gépjármű, motorkerékpár villamos berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése | |

31.61.99 | Motor és gépjármű máshová nem sorolt egyéb villamos készülékével kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

31.62 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb villamos termék

31.62.1 | | Egyéb, máshova nem sorolt villamos készülék és alkatrésze | |

31.62.11 | Villamos hang- és fényjelző készülék a kerékpár és gépjármű készülékei nélkül | 8530[.1 + .8] + 8531[.1 - .8] |

31.62.12 | Állandó mágnes; elektromágnes-kapcsoló; tengelykapcsoló és -fék; mágneses emelőfej; ezek alkatrészei | 8505 |

31.62.13 | Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés, készülék | 8543[.1 - .8] |

31.62.14 | Villamos szigetelő, villamos gép vagy készülék szigetelőszerelvénye, villamos vezető védőcsöve | 8546.9 + 8547.9 |

31.62.15 | Szénelektróda, egyéb villamossági célú szén- vagy grafittermék | 8545 |

31.62.16 | Egyéb villamos készülékek alkatrésze, egyéb máshova nem sorolt gép, készülék villamos alkatrésze | 8530.9 + 8531.9 + 8543.9 + 8548.9 |

31.62.9 | | Egyéb, máshova nem sorolt villamos készülék üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

31.62.91 | Máshova nem sorolt egyéb villamos készülék üzembe helyezése | |

31.62.92 | Máshova nem sorolt egyéb villamos készülék javítása, karbantartása | |

31.62.99 | Máshová nem sorolt egyéb villamos készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

32. ÁGAZATHÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK

32.1 alágazatElektronikai alkatrész

32.10 szakágazatElektronikai alkatrész

32.10.1 | | Villamos kondenzátor | |

32.10.11 | Fix értékű kondenzátor 50/60 Hz frekvenciára, < 0,5 kVAr teljesítményű (teljesítménykondenzátor) | 8532.1 |

32.10.12 | Fix villamos kondenzátor | 8532.2 |

32.10.13 | Változtatható vagy előre beállítható kondenzátor | 8532.3 |

32.10.2 | | Elektromos ellenállás (kivéve a villamos fűtőellenállást) | |

32.10.20 | Elektromos ellenállás (kivéve a villamos fűtőellenállást) | 8533[.1 - .4] |

31.20.3 | | Nyomtatott áramkör | |

31.20.30 | Nyomtatott áramkör | 8534 |

32.10.4 | | Hőionizálásos, hidegkatódú, fotokatódú elektroncső (katódsugárcsővel együtt) | |

32.10.41 | Katódsugaras televízió-képcső; televíziós kameracső; egyéb katódsugárcső | 8540[.1 - .6] |

32.10.42 | Magnetron, klisztron, mikrohullámú cső és egyéb elektroncső | 8540[.7 + .8] |

32.10.5 | | Dióda, tranzisztor | |

32.10.51 | Dióda, tranzisztor, tirisztorok, diak, triak | 8541[.1 - .3] |

32.10.52 | Félvezető eszköz; fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; ezek alkatrésze | 8541[.4 - .6] |

32.10.6 | | Elektronikus integrált áramkör, mikroelektronikai egység | |

32.10.61 | Elektronikus integrált áramkört magában foglaló kártya (intelligens kártya) | 8542.1 |

32.10.62 | Egyéb elektronikus integrált áramkör | 8542[.2 - .7] |

32.10.7 | | Elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze | |

32.10.71 | Villamos kondenzátor alkatrésze | 8532.9 |

32.10.72 | Villamos ellenállás, reosztát, potenciométer alkatrésze | 8533.9 |

32.10.73 | Elektroncső és egyéb, máshova nem sorolt elektronikus egység alkatrésze | 8540.9 + 8541.9 + 8542.9 |

32.10.9 | | Nyomtatott áramkörök és elektronikus integrált áramkörök előállítása | |

32.10.91 | Nyomtatott áramkörök előállításával kapcsolatos szolgáltatás | |

32.10.92 | Elektronikus integrált áramkörök előállításával kapcsolatos szolgáltatás | |

32.2 alágazatIpari híradás-technikai termék

32.20 szakágazatIpari híradás-technikai termék

32.20.1 | | Televízió- és rádió-adóberendezés; televíziókamera | |

32.20.11 | Televíziós műsorszórás, rádiótelefon, rádiótávíró vagy rádió adóberendezése | 8525[.1 + .2] |

32.20.12 | Televíziókamera | 8525.3 |

32.20.2 | | Villamos vezetékes telefon, távírókészülék | |

32.20.20 | Villamos vezetékes telefon, távírókészülék | 8517[.1 - .8] |

32.20.3 | | Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze | |

32.20.30 | Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze | 8517.9 |

32.20.9 | | Televízió- és rádió-adóberendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

32.20.91 | Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése | |

32.20.92 | Ipari híradás-technikai termék javítása, karbantartása | |

32.20.99 | Televízióval és rádióberendezéssel, vezetékes telefon- és távírókészülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

32.3 alágazatHíradás-technikai fogyasztási cikk

32.30 szakágazatHíradás-technikai fogyasztási cikk

32.30.1 | | Rádióműsor-vevő készülék | |

32.30.11 | Rádióműsor-vevő készülék (autórádió nélkül), külső áramforrás nélkül működőképes | 8527[.1 + .3] |

32.30.12 | Rádióműsor-vevő készülék, külső áramforrással működő | 8527.2 |

32.30.2 | | Televízió-vevőkészülék | |

32.30.20 | Televízió-vevőkészülék | 8528 |

32.30.3 | | Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék | |

32.30.31 | Lemezjátszó, kazettás magnetofon és egyéb hangvisszaadó készülék | 8519 |

32.30.32 | Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék | 8520 |

32.30.33 | Videófelvevő és -visszajátszó készülék; videókamera; digitális fényképezőgép | 8521 + 8525.4 |

32.30.4 | | Mikrofon, hangszóró, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészüléke | |

32.30.41 | Mikrofon, mikrofonállvány | 8518.1 |

32.30.42 | Hangszóró, fej- és fülhallgató, kombinált mikrofon- és hangszórókészlet | 8518[.2 + .3] |

32.30.43 | Hangfrekvenciás villamos erősítő, villamos hangerősítő berendezés | 8518[.4 + .5] |

32.30.44 | Egyéb, máshova nem sorolt rádiótelefon- és rádiótávíró-vevőkészülék | 8527.9 |

32.30.5 | | Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze; antenna | |

32.30.51 | Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze és tartozéka | 8518.9 + 8522 |

32.30.52 | Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádióvevő és -átviteli berendezés alkatrésze, radarkészülék alkatrésze | 8529 |

32.30.9 | | Professzionális rádió, televízió, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

32.30.91 | Professzionális rádió, televízió, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése | |

32.30.92 | Professzionális rádió, televízió, hang- és videotechnikai berendezés javítása, karbantartása | |

32.30.99 | Televízió- és rádióműsor-vevő készülékkel, hang- és videotechnikai (felvevő- vagy lejátszó-) készülékkel és kapcsolódó termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

33. ÁGAZATMŰSZER

33.1 alágazatOrvosi műszer

33.10 szakágazatOrvosi műszer

33.10.1 | | Orvosi, sebészeti berendezés és ortopédiai eszköz, ezek alkatrészei | |

33.10.11 | Röntgenberendezés, alfa-, béta- vagy gammasugárzásos készülék | 9022 |

33.10.12 | Villamos diagnosztikai berendezés, ultraibolya vagy infravörös sugárzásos készülék orvosi célra | 9018[.1 + .2] |

33.10.13 | Fogorvosi célra használt egyéb orvosi műszer, készülék | 9018.4 |

33.10.14 | Csírátlanító orvosi, sebészeti, laboratóriumi célra | 8419.2 |

33.10.15 | Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonlók; szemészeti készülék, egyéb, máshova nem sorolt műszer, készülék, orvosi eszköz | 9018[.3+.5+.9] |

33.10.16 | Kezelőkészülék és -berendezés; lélegeztetőgép | 9019 + 9020 |

33.10.17 | Mesterséges ízület; ortopédiai eszköz; műfog; fogászati szerelvények; egyéb, máshova nem sorolt mesterséges testrész | 9021[.1 - .3] |

33.10.18 | Hallásjavító készülék; szívritmus-szabályozó; ezek alkatrésze; mesterséges testrészek és ortopédiai eszközök alkatrésze, tartozéka | 9021[.4 - .9] |

33.10.2 | | Bútor orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatorvosi célra; fodrász- és hasonló szék, ezek alkatrésze | |

33.10.20 | Bútor orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatorvosi célra; fodrász- és hasonló szék, ezek alkatrésze | 9402 |

33.10.9 | | Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése, karbantartása és javítása | |

33.10.91 | Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése | |

33.10.92 | Orvosi, sebészeti berendezés, készülék karbantartása és javítása | |

33.10.99 | Orvosi, sebészeti berendezéssel és optikai eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

33.2 alágazatMérőműszer

33.20 szakágazatMérőműszer

33.20.1 | | Navigációs, meteorológiai, geofizikai és hasonló műszer, készülék | |

33.20.11 | Iránytű, egyéb navigációs műszer, készülék | 9014[.1 - .8] |

33.20.12 | Egyéb megfigyelő, hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai műszer és készülék | 9015[.1 - .8] |

33.20.2 | | Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék | |

33.20.20 | Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék | 8526 |

33.20.3 | | Precíziós mérleg, rajzolóeszköz, számoló-, hosszmérőeszköz és hasonló műszerek | |

33.20.31 | Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel | 9016 |

33.20.32 | Rajztábla és -gép, egyéb rajzoló-, jelölő-, matematikai számolást végző műszerek | 9017[.1 + .2] |

33.20.33 | Kézi hosszmérő eszköz | 9017[.3 + .8] |

33.20.4 | | Villamos jellemzőket és ionizáló sugárzást mérő műszer | |

33.20.41 | Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz | 9030.1 |

33.20.42 | Katódsugárcsöves oszcilloszkóp, katódsugárcsöves oszcillográf | 9030.2 |

33.20.43 | Villamos jellemzők mérőeszköze regisztráló nélkül | 9030.3 |

33.20.44 | Távközlési műszer és készülék | 9030.4 |

33.20.45 | Villamos jellemzők egyéb máshova nem sorolt mérő, vizsgáló műszere, készüléke | 9030.8 |

33.20.5 | | Fizikai jellemzőket mérő, vizsgáló műszer | |

33.20.51 | Hidrométer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer | 9025[.1 + .8] |

33.20.52 | Folyadékok és gázok áramlását, szintjét, nyomását és egyéb változóit mérő, vizsgáló műszer | 9026[.1 - .8] |

33.20.53 | Máshova nem sorolt műszerek és készülékek fizikai vagy kémiai jellemzők vizsgálatához | 9027[.1 - .8] |

33.20.6 | | Egyéb mérő-, vizsgáló-, ellenőrző műszer és készülék | |

33.20.61 | Mikroszkóp (optikai mikroszkóp nélkül), fénytörő (diffrakciós) készülék | 9012.1 |

33.20.62 | Mechanikai anyagjellemzők vizsgálógépe, -eszköze | 9024[.1 + .8] |

33.20.63 | Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy termelését mérő készülék | 9028[.1 - .3] |

33.20.64 | Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék; taxióra; sebességmérő és tachométer; stroboszkóp | 9029[.1 +.2] |

33.20.65 | Egyéb, máshova nem sorolt vizsgáló műszer, készülék és gép | 9031[.1 - .8] |

33.20.7 | | Automatikus szabályozó vagy irányító műszer és készülék | |

33.20.70 | Automatikus szabályozó vagy irányító műszer és készülék | 9032[.1 - .8] |

33.20.8 | | Mérő, vizsgáló vagy ellenőrző, navigációs és egyéb hasonló célú műszer és készülék alkatrésze | |

33.20.81 | A 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62, 33.20.65 termékcsoportok egyéb, máshova nem sorolt alkatrésze, tartozéka | 9014.9 + 9015.9 + 9017.9 + 9024.9 + 9025.9 + 9026.9 + 9027.9 + 9030.9 + 9031.9 + 9033 |

33.20.82 | Mikroszkóp és fénytöréses (diffrakciós) készülék egyéb, máshova nem sorolt alkatrésze, tartozéka | 9012.9 |

33.20.83 | A 33.20.63, 33.20.64 termékcsoportok alkatrésze, tartozéka | 9028.9 + 9029.9 |

33.20.84 | A 33.20.7 termékcsoport alkatrésze, tartozéka | 9032.9 |

33.20.9 | | Mérő, vizsgáló vagy ellenőrző, navigációs műszer és készülék üzembe helyezése, javítása, karbantartása | |

33.20.91 | Mérőműszer üzembe helyezése | |

33.20.92 | Mérőműszerkarbantartása és javítása | |

33.20.99 | Mérő, ellenőrző, vizsgáló, navigációs és egyéb célokra használt műszerrel és készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

33.3 alágazatIpari folyamatirányító rendszer

33.30 szakágazatIpari folyamatirányító rendszer

33.30.1 | | Ipari folyamatirányító berendezés, automatizált termelő üzem tervezése, összeszerelése | |

33.30.10 | Ipari folyamatirányító berendezés, automatizált termelő üzem tervezése, összeszerelése | |

33.30.9 | | Ipari folyamatirányító berendezés javítása és karbantartása | |

33.30.90 | Ipari folyamatirányító berendezés javítása és karbantartása | |

33.4 alágazatOptikai és fényképészeti eszközök

33.40 szakágazatOptikai és fényképészeti eszközök

33.40.1 | | Szemüveg, szemüveglencse és ezek alkatrészei | |

33.40.11 | Kontaktlencse, üveg és egyéb anyagú szemüveglencse | 9001[.3 - .5] |

33.40.12 | Látásjavító, védő- és hasonló szemüveg, egyéb szemüveg | 9004 |

33.40.13 | Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez és hasonlóhoz | 9003.1 |

33.40.14 | Szemüveg, védőszemüveg és hasonló keretének és szerelékének alkatrésze | 9003.9 |

33.40.2 | | Egyéb optikai műszer és alkatrésze | |

33.40.21 | Polarizáló anyagból lap, lemez; lencse, szűrő és hasonlók | 9001[.1 + .2 + .9] + 9002[.19 + .2 + .9] |

33.40.22 | Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai mikroszkóp | 9005[.1 + .8] + 9011[.1 - .8] |

33.40.23 | Folyadékkristályos eszköz; lézer (lézerdióda nélkül), egyéb, máshova nem sorolt optikai eszköz és műszer | 9013[.3 - .8] |

33.40.24 | Egyéb optikai műszer alkatrésze és tartozéka | 9005.9 + 9011.9 + 9013.9 |

33.40.3 | | Fényképészeti felszerelés és alkatrésze | |

33.40.31 | Fényképezőgép, vetítő-, fényképészeti nagyító-, kicsinyítőkészülék objektívlencséje | 9002.11 |

33.40.32 | Nyomólemez vagy nyomóhenger előkészítéshez, dokumentum mikrofilmes, mikrolapos (microfiche) és hasonló felvételéhez alkalmazott felvevőberendezés | 9006[.1-.3] |

33.40.33 | Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb fényképezőgép | 9006[.4 + .5] |

33.40.34 | Filmfelvevő gép | 9007.1 |

33.40.35 | Filmvetítő, állóképvetítő, egyéb képvetítő berendezés | 9007.2 + 9008[.1 + .3] |

33.40.36 | Villanófény-berendezés; fényképészeti nagyítógép; fényképészeti laboratóriumi készülék; fotónegatív vizsgálóberendezése, vetítőernyő | 9006[.61 + .69] + 9008.4 + 9010[.1-.6] |

33.40.37 | Olvasóberendezés mikrofilmhez, mikrolaphoz (microfiche) vagy egyéb mikrofelvételhez | 9008.2 |

33.40.38 | Fényképészeti felszerelés alkatrésze és tartozékai | 9006.9 + 9007.9 + 9008.9 + 9010.9 |

33.40.9 | | Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése, karbantartása és javítása | |

33.40.91 | Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése | |

33.40.92 | Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer karbantartása és javítása | |

33.40.99 | Optikai műszerrel és fényképészeti berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

33.5 alágazatÓra

33.50 szakágazatÓra

33.50.1 | | Óra | |

33.50.11 | Karóra, zsebóra nemesfém, ill. nemesfém bevonatú tokban | 9101 |

33.50.12 | Egyéb karóra, zsebóra, egyéb óra, stopperóra | 9102 |

33.50.13 | Műszerfalba építhető és hasonló járműóra | 9104 |

33.50.14 | Falióra "kisóraszerkezettel", ébresztőóra, falióra, egyéb óra | 9103 + 9105 |

33.50.2 | | Óraszerkezet és alkatrésze | |

33.50.21 | Karóra összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége | 9108 |

33.50.22 | Falióra összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége | 9109 |

33.50.23 | Karóraszerkezet teljes szettben, szereletlen egységben, részben összeszerelt mozgatószerkezete, nem teljes garnitúrában | 9110[.11 + .12] |

33.50.24 | Nyers karóraszerkezet | 9110.19 |

33.50.25 | Falióra mozgatószerkezete teljes szettben, szereletlen egységben, nyers falióra-szerkezet | 9110.9 |

33.50.26 | Óratok, óraház és alkatrészeik | 9111 + 9112 |

33.50.27 | Karóracsat, -szíj, -karkötő fémből és alkatrésze | 9113[.1 + .2] |

33.50.28 | Egyéb karóra-, falióra-alkatrész | 9114 |

33.50.29 | Időszámláló, időregisztráló, parkolóóra; időkapcsoló (órával vagy óraszerkezettel) | 9106 + 9107 |

33.50.9 | | Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

33.50.91 | Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése | |

33.50.92 | Ipari időmérő műszer, készülék karbantartása és javítása | |

33.50.99 | Órával kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DM. ALÁGJÁRMŰ

34. ÁGAZATKÖZÚTI JÁRMŰ

34.1 alágazatKözúti gépjármű

34.10 szakágaztKözúti gépjármű

34.10.1 | | Gépjármű és motorkerékpár belső égésű motorja | |

34.10.11 | Gépjármű kisebb mint 1000 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású, szelepes belső égésű motorja | 8407[.31 - .33] |

34.10.12 | Gépjármű < 1000 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású, szelepes, belső égésű motorja | 8407.34 |

34.10.13 | Kompressziós gyújtású, belső égésű, szelepes gépjárműmotor | 8408.2 |

34.10.2 | | Személygépkocsi | |

34.10.21 | Személyszállító jármű, új, kisebb mint 1500 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású motorral | 8703[.21.1 + .22.1] |

34.10.22 | Személyszállító jármű, új, < 1500 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású motorral | 8703[.23.1 + .24.1] |

34.10.23 | Személyszállító jármű, új, dízel, féldízel (kompressziós gyújtású, szelepes, belső égésű) motorral | 8703[.31.1 + .32.1 + .33.1] |

34.10.24 | Egyéb, máshova nem sorolt személyszállító jármű | 8703.9 |

34.10.25 | Használt személyszállító jármű | 8703[.21.9 + .22.9 + 23.9 + .24.9 + .31.9 + .32.9 + 33.9] |

34.10.3 | | Személyszállító gépjármű 10 vagy több fő szállítására | |

34.10.30 | Személyszállító gépjármű 10 vagy több fő szállítására | 8702 |

34.10.4 | | Áruszállító közúti gépjármű | |

34.10.41 | Új tehergépjármű, dízel, féldízel (kompressziós gyújtású, szelepes belsőégésű) motorral | 8704[.21(.1 + .31 + .91) + .22(.1 + .91) + .23(.1 + .91) |

34.10.42 | Új tehergépjármű, szikragyújtású, belső égésű motorral, egyéb tehergépkocsi | 8704[.31(.1 + .31 + .91) + .32(.1 + .91) + .9] |

34.10.43 | Használt áruszállító közúti gépjármű | 8704[.21(.39+ .99 + .22.99) + .23.99 + .31(.39 + .99) + .32.99] |

34.10.44 | Közúti nyerges vontató | 8701.2 |

34.10.45 | Közútigépjármű-alváz, motorral szerelt | 8706 |

34.10.5 | | Különleges rendeltetésű közúti gépjármű | |

34.10.51 | Közúton kívül alkalmazott dömper | 8704.1 |

34.10.52 | Darus tehergépkocsi | 8705.1 |

34.10.53 | Havon közlekedő gépjármű; golfkocsi és hasonló motoros jármű | 8703.1 |

34.10.54 | Egyéb, máshova nem sorolt különleges rendeltetésű közúti gépjármű | 8705[.2 - .9] |

34.10.9 | | Részegységek és komplett funkcionális egységek beszerelése gépjárművekbe a gyártási folyamaton belül | |

34.10.91 | Részegységek beszerelése gépjárművekbe a gyártási folyamaton belül | |

34.10.92 | Komplett funkcionális egységek beszerelése gépjárművekbe a gyártási folyamaton belül | |

34.2 alágazatGépjármű-karosszéria; pótkocsi

34.20 szakágazatGépjármű-karosszéria, pótkocsi

34.20.1 | | Gépjármű-karosszéria | |

34.20.10 | Gépjármű-karosszéria | 8707 |

34.20.2 | | Pótkocsi és nyerges pótkocsi, szállítótartály (konténer) | |

34.20.21 | Egy vagy több szállítási módra tervezett speciális konténer | 8609 |

34.20.22 | Lakókocsi (pótkocsiként, félpótkocsiként), lakásként vagy kempingezési célra | 8716.1 |

34.20.23 | Egyéb pótkocsi, nyerges pótkocsi | 8716[.3 + .4] |

34.20.3 | | Hajtás nélküli jármű, pótkocsi, nyerges pótkocsi, egyéb jármű alkatrésze | |

34.20.30 | Hajtás nélküli jármű, pótkocsi, nyerges pótkocsi, egyéb jármű alkatrésze | 8716.9 |

34.20.7 | | Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszéria-munkák | |

34.20.70 | Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszéria-munkák | |

34.20.8 | | Lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése | |

34.20.80 | Lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése | |

34.20.9 | | Konténer javítása és karbantartása | |

34.20.90 | Konténer javítása és karbantartása | |

34.3 alágazatKözúti gépjármű és gépjárműmotor alkatrészei

34.30 szakágazatKözúti gépjármű és gépjárműmotor alkatrészei

34.30.1 | | Motoralkatrész | |

34.30.11 | Alkatrész szikragyújtású, belső égésű motorhoz (légi jármű kivételével) | 8409.91 |

34.30.12 | Alkatrész egyéb, máshova nem sorolt motorhoz | 8409.99 |

34.30.2 | | Gépjármű egyéb, máshova nem sorolt alkatrésze és tartozéka | |

34.30.20 | Gépjármű egyéb, máshova nem sorolt alkatrésze és tartozéka | 8708[.1 + .3 - .9] |

34.30.3 | | Biztonsági öv, járműkarosszéria alkatrésze és tartozéka | |

34.30.30 | Biztonsági öv, járműkarosszéria alkatrésze és tartozéka | 8708.2 |

34.30.9 | | Közúti gépjármű alkatrészének, tartozékának (máshova nem sorolt) összeszerelése | |

34.30.90 | Közúti gépjármű alkatrészének, tartozékának (máshova nem sorolt) összeszerelése | |

35. ÁGAZATEGYÉB JÁRMŰ

35.1 alágazatHajó

35.11 szakágazatHajó

35.11.1 | | Hadihajó | |

35.11.10 | Hadihajó | 8906.10 |

35.11.2 | | Hajó és hasonló vízi jármű személy- és áruszállításra | |

35.11.21 | Tengerjáró személyszállító hajó, komphajó és hasonló, speciálisan személyszállításra tervezett hajó | 8901.1 |

35.11.22 | Tartályhajó | 8901.2 |

35.11.23 | Vízi hűtőjármű | 8901.3 |

35.11.24 | Teherszállító, személyt és terhet szállító kombinált hajó | 8901.9 |

35.11.3 | | Halászhajó, egyéb különleges rendeltetésű vízi jármű | |

35.11.31 | Halászhajó; üzemi hajók és egyéb vízi járművek halászati termék feldolgozására és tartósítására | 8902 |

35.11.32 | Vontató- és tolóhajó | 8904 |

35.11.33 | Kotró-, világító-, tűzoltóhajó; úszódaru, egyéb vízi jármű | 8905[.1 + .9] + 8906.90 |

35.11.4 | | Úszó vagy tengeren telepített fúró- vagy kitermelőberendezés | |

35.11.40 | Úszó vagy tengeren telepített fúró- vagy kitermelőberendezés | 8905.2 |

35.11.5 | | Egyéb úszómű | |

35.11.50 | Egyéb úszómű | 8907 |

35.11.6 | | Bontásra (szétszerelésre) szánt hajó, más úszómű | |

35.11.60 | Bontásra (szétszerelésre) szánt hajó, más úszómű | 8908 |

35.11.9 | | Hajó, úszómű javítása, karbantartása, átalakítása, felszerelése | |

35.11.91 | Hajó, úszómű és -szerkezet javítása, karbantartása | |

35.11.92 | Hajó átépítése, átalakítása | |

35.11.93 | Hajó, úszómű és -szerkezet felszerelése | |

35.12 szakágazatSzabadidő- és sporthajó

35.12.1 | | Szabadidő- és sporthajó | |

35.12.11 | Vitorlás szabadidő- és sporthajó | 8903.91 |

35.12.12 | Felfújható szabadidő- és sporthajó | 8903.1 |

35.12.13 | Egyéb szabadidő- és sporthajó; evezős csónak és kenu | 8903[.92 + .99] |

35.12.9 | | Szabadidő-, sporthajó javítása, karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése | |

35.12.90 | Szabadidő-, sporthajó javítása, karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése | |

35.2 alágazatVasúti kötöttpályás jármű

35.20 szakágazatVasúti kötöttpályás jármű

35.20.1 | | Vasúti mozdony, szerkocsi | |

35.20.11 | Külső hálózatról hajtott villamos vasúti mozdony | 8601.1 |

35.20.12 | Dízel-villamos mozdony | 8602.1 |

35.20.13 | Egyéb vasúti mozdony, szerkocsi | 8601.2 + 8602.9 |

35.20.2 | | Önjáró személy- és teherszállító vasúti és kötöttpályás személy- és teherszállító motoros kocsi (javító és karbantartó motoros kocsi nélkül) | |

35.20.20 | Önjáró személy- és teherszállító vasúti és kötöttpályás személy- és teherszállító motoros kocsi (javító és karbantartó motoros kocsi nélkül) | 8603 |

35.20.3 | | Egyéb vasúti vontatott jármű | |

35.20.31 | Javító és karbantartó vasúti és közúti kötöttpályás kocsi | 8604 |

35.20.32 | Vontatott személy- és poggyászszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi, egyéb különleges kocsi | 8605 |

35.20.33 | Vontatott teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi | 8606 |

35.20.4 | | Alkatrész, szerelvény vasúti és közúti kötöttpályás mozdonyhoz; vontatott kocsi alkatrésze; mechanikus forgalomirányító berendezés | |

35.20.40 | Alkatrész, szerelvény vasúti és közúti kötöttpályás mozdonyhoz; vontatott kocsi alkatrésze; mechanikus forgalomirányító berendezés | 8607 + 8608 |

35.20.9 | | Vasúti, kötöttpályás jármű karbantartása, javítása, felújítása | |

35.20.91 | Vasúti, kötöttpályás jármű karbantartása, javítása | |

35.20.92 | Vasúti, kötöttpályás jármű felújítása és felszerelése | |

35.3 alágazatLégi- és űrjármű

35.30 szakágazatLégi- és űrjármű

35.30.1 | | Légi- és űrjármű motorja, hajtóműve, felbocsátómű, fedélzeti fékezőberendezés, földi kiképző, gyakorló rendszer és alkatrésze | |

35.30.11 | Szikragyújtású repülőgépmotor | 8407.1 |

35.30.12 | Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű | 8411[.1-.2] |

35.30.13 | Sugárhajtómű (turbóhajtómű nélkül) | 8412.1 |

35.30.14 | Légi jármű felbocsátóművel; fedélzeti fékezőberendezés és hasonló hajtómű; földi kiképző-, gyakorlórendszer és alkatrészei | 8805 |

35.30.15 | Szikragyújtású repülőgépmotor alkatrésze | 8409.1 |

35.30.16 | Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű alkatrésze | 8411.91 |

35.30.2 | | Légballon, kormányozható léghajó, vitorlázó repülőgép, sárkányrepülő, egyéb, hajtás nélküli légi jármű | |

35.30.21 | Vitorlázó- és sárkányrepülő | 8801.1 |

35.30.22 | Légballon, kormányozható léghajó, egyéb hajtás nélküli légi jármű | 8801.9 |

35.30.3 | | Helikopter, repülőgép | |

35.30.31 | Helikopter | 8802.1 |

35.30.32 | Repülőgép és egyéb, máshova nem sorolt légi jármű, kisebb mint 2000 kg önsúlyú | 8802.2 |

35.30.33 | Repülőgép és egyéb, máshova nem sorolt légi jármű, 2000-15000 kg önsúllyal | 8802.3 |

35.30.34 | Repülőgép és egyéb, máshova nem sorolt légi jármű, <15000 kg önsúlyú | 8802.4 |

35.30.4 | | Űrjármű (műholddal együtt) és felbocsátó berendezése | |

35.30.40 | Űrjármű (műholddal együtt) és felbocsátó berendezése | 8802.6 |

35.30.5 | | Légi- és űrjármű egyéb alkatrésze | |

35.30.50 | Légi- és űrjármű egyéb alkatrésze | 8803 |

35.30.9 | | Légi jármű, légijármű-motor javítása, karbantartása, felújítása | |

35.30.91 | Légi jármű, légijármű-motor javítása, karbantartása | |

35.30.92 | | |

35.30.99 | Légi- és űrjárművel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

35.4 alágazatMotorkerékpár és kerékpár

35.41 szakágazatMotorkerékpár

35.41.1 | | Motorkerékpárés oldalkocsi | |

35.41.11 | Motorkerékpár és kerékpár segédmotorral, kisebb mint 50 cm3 hengerűrtartalmú dugattyús belső égésű, szelepes motorral | 8711.1 |

35.41.12 | Motorkerékpár, < 50 cm3 hengerűrtartalmú dugattyús belső égésű, szelepes motorral | 8711[.2 - .5] |

35.41.13 | Egyéb, máshova nem sorolt motorkerékpár, oldalkocsi | 8711.9 |

35.41.2 | | Motorkerékpár, oldalkocsi alkatrésze, tartozéka | |

35.41.20 | Motorkerékpár, oldalkocsi alkatrésze, tartozéka | 8714.1 |

35.41.9 | | Motorkerékpárral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

35.41.99 | Motorkerékpárral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

35.42 szakágazatKerékpár

35.42.1 | | Kerékpár, egyéb nem motoros kerekes jármű | |

35.42.10 | Kerékpár, egyéb nem motoros kerekes jármű | 8712 |

35.42.2 | | Kerékpár, egyéb nem motoros kerekes jármű alkatrésze, tartozéka | |

35.42.20 | Kerékpár, egyéb nem motoros kerekes jármű alkatrésze, tartozéka | 8714.9 |

35.42.9 | | Kerékpárral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

35.42.99 | Kerékpárral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

35.43 szakágazatKözlekedési kocsi mozgássérültek részére

35.43.1 | | Közlekedési kocsi mozgássérültek részére és annak alkatrésze | |

35.43.11 | Közlekedési kocsi mozgássérültek részére | 8713 |

35.43.12 | Alkatrész és tartozék mozgássérültek közlekedési kocsijához | 8714.2 |

35.43.9 | | Mozgássérültek kocsijának javítása és karbantartása | |

35.43.90 | Mozgássérültek kocsijának javítása és karbantartása | |

35.43.99 | Mozgássérültek kocsijával kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

35.5 alágazatMáshova nem sorolt egyéb jármű

35.50 szakágazatMáshova nem sorolt egyéb jármű

35.50.1 | | Egyéb, máshova nem sorolt közlekedési eszköz | |

35.50.10 | Egyéb, máshova nem sorolt közlekedési eszköz | 8716.8 |

35.50.9 | | Máshová nem sorolt egyéb jármű javítása és karbantartása | |

35.50.90 | Máshová nem sorolt egyéb jármű javítása és karbantartása | |

35.50.99 | Máshová nem sorolt egyéb közlekedési eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

DN. ALÁGMÁSHOVÁ NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR

36. ÁGAZATBÚTOR; MÁSHOVÁ NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPARI TERMÉKEK

36.1 alágazatBútor

36.11 szakágazatÜlőbútor

36.11.1 | | Ülőbútor és alkatrésze | |

36.11.11 | Alapvetően fémvázas ülőbútor | 9401[.1 - .3 + .7] |

36.11.12 | Alapvetően favázas ülőbútor | 9401[.4 - .6] |

36.11.13 | Máshova nem sorolt egyéb ülőbútor | 9401.8 |

36.11.14 | Ülőbútor-alkatrész | 9401.9 |

36.11.2 | | Szék, ülőbútor kárpitozása | |

36.11.20 | Szék, ülőbútor kárpitozása | |

36.11.9 | | Ülőbútor javítása és karbantartása | |

36.11.90 | Ülőbútor javítása és karbantartása | |

36.11.99 | Székkel és más ülőbútorral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.12 szakágazatIrodabútor

36.12.1 | | Egyéb irodabútor és üzleti berendezés | |

36.12.11 | Irodai fémbútor | 9403.1 |

36.12.12 | Irodai fabútor | 9403.3 |

36.12.13 | Fabútor üzletek részére | 9403.60.3 |

36.12.9 | | Egyéb irodabútorral és üzleti berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.12.99 | Egyéb irodabútorral és üzleti berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.13 szakágazatKonyhabútor

36.13.1 | | Konyhabútor | |

36.13.10 | Konyhabútor | 9403.4 |

36.13.9 | | Konyhabútorral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.13.99 | Konyhabútorral kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.14 szakágazatEgyéb bútor

36.14.1 | | Egyéb bútor | |

36.14.11 | Máshova nem sorolt fémbútor | 9403.2 |

36.14.12 | Fabútor, hálószoba, ebédlő és nappali szoba számára | 9403[.5 + .60.1] |

36.14.13 | Máshova nem sorolt fabútor | 9403.60.9 |

36.14.14 | Műanyag bútor és bútor más anyagból, beleértve a nádat, fűzfavesszőt, bambusznádat és hasonló anyagokat | 9403[.7 + .8] |

36.14.15 | Alkatrész egyéb bútorhoz | 9403.9 |

36.14.2 | | Bútoripari befejező szolgáltatás (szék, ülőbútor kárpitozása nélkül) | |

36.14.20 | Bútoripari befejező szolgáltatás (szék, ülőbútor kárpitozása nélkül) | |

36.14.9 | | Egyéb bútor javítása, karbantartása és restaurálása | |

36.14.90 | Egyéb bútor javítása, karbantartása és restaurálása | |

36.15 szakágazatÁgybetét

36.15.1 | | Matractartó; ágybetét (matrac) | |

36.15.11 | Matractartó | 9404.1 |

36.15.12 | Ágybetét (matrac) | 9404.2 |

36.15.9 | | Ágybetéttel (matrac) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.15.99 | Ágybetéttel (matrac) kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.2 alágazatÉkszer

36.21 szakágazatPénzérme, érem

36.21.1 | | Pénzérme, érem | |

36.21.10 | Pénzérme, érem | 7118 |

36.21.9 | | Pénzérmével és éremmel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.21.99 | Pénzérmével és éremmel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.22 szakágazatÉkszer

36.22.1 | | Ékszer és máshová nem sorolt hasonló termékek | |

36.22.11 | Tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, beleértve a műkövet és megjavított (rekonstruált) követ is, megmunkálva, de foglalat nélkül | 7101.22 + 7102.39 + 7103.9 + 7104.90 |

36.22.12 | Ipari gyémánt megmunkálva; természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor | 7102.29 + 7105 |

36.22.13 | Ékszer és részei, arany- és ezüstművesáru és részei | 7113 + 7114 |

36.22.14 | Más cikk nemesfémből; természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből készült cikkek | 7115 + 7116 |

36.22.2 | | Drágakövek, ékszerek átalakítása | |

36.22.20 | Drágakövek, ékszerek átalakítása | |

36.3 alágazatHangszer

36.30 szakágazatHangszer

36.30.1 | | Hangszer és alkatrésze | |

36.30.11 | Zongora és más billentyűs, húros hangszer | 9201 |

36.30.12 | Más húros hangszer | 9202 |

36.30.13 | Billentyűs orgona, harmónium és hasonló hangszer; tangóharmonika és hasonló hangszer; szájharmonika | 9203 + 9204 |

36.30.14 | Fúvós hangszer | 9205 |

36.30.15 | Hangszer vagy billentyűs szerkezet, amellyel a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik fel | 9207 |

36.30.16 | Más hangszer | 9206 + 9208 |

36.30.17 | Metronóm, hangvilla és hangoló síp; zenélődoboz-szerkezet; hangszerhúr | 9209[.1-.3] |

36.30.18 | Hangszer alkatrésze és tartozéka | 9209.9 |

36.30.9 | | Hangszer üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

36.30.91 | Hangszer üzembe helyezése | |

36.30.92 | Hangszerek javítása és karbantartása | |

36.30.99 | Hangszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.4 alágazatSportszer

36.40 szakágazatSportszer

36.40.1 | | Sportszer | |

36.40.11 | Sítalp és más sífelszerelés, jégkorcsolya és görkorcsolya, ezek alkatrésze | 9506[.1 + .7] |

36.40.12 | Vízisítalp, hullámlovasdeszka, széllovasdeszka és más vízisport-felszerelés | 9506.2 |

36.40.13 | Tornateremben, fitneszstúdióban használt sportszerek, berendezések, atlétikai sportszerek és berendezések | 9506.91 |

36.40.14 | Más sportokhoz és szabadtéri játékokhoz való egyéb cikk és felszerelés, úszómedenceés pancsolómedence | 4203.21 + 9506[.3 - .6,.99] |

36.40.15 | Horgászbot, más horgászfelszerelés; máshol nem említett vadászati vagy horgászati cikkek | 9507 |

36.40.9 | | Sportfelszerelés, -berendezés üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

36.40.90 | Sportfelszerelés, -berendezés üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

36.40.99 | Sportszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.5 alágazatJáték

36.50 szakágazat:Játék

36.50.1 | | Embert ábrázoló játékbaba, állatot és nem emberi lényt ábrázoló játékszer, ezek alkatrésze | |

36.50.11 | Embert ábrázoló játékbaba | 9502.1 |

36.50.12 | Állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játékszer | 9503.4 |

36.50.13 | Embert ábrázoló játékbaba alkatrésze és tartozéka | 9502.9 |

36.50.2 | | Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték | |

36.50.20 | Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték | 9503[.1 - .3] |

36.50.3 | | Más játék (játékhangszerrel együtt) | |

36.50.31 | Kerekes jármű gyermekek számára; játék babakocsi | 9501 |

36.50.32 | Összerakó fejtörős játék (puzzle) | 9503.6 |

36.50.33 | Máshová nem sorolt egyéb játék | 9503[.5 + .7 - .9] |

36.50.4 | | Szórakozóhelyi, asztali vagy társasjáték | |

36.50.41 | Kártya | 9504.4 |

36.50.42 | Videojáték (televízió vevőkészülékhez kapcsolható vagy beépített képernyővel rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék; egyéb játékok elektronikus kivetítővel | 9504.1 |

36.50.43 | Biliárdfelszerelés, szórakozóhelyi asztali vagy társasjáték, pénzérmével vagy koronggal működő más játék | 9504[.2 + .3 + .9] |

36.50.9 | | Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

36.50.90 | Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése, javítása és karbantartása | |

36.50.99 | Játékkal és játékszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.6 alágazatEgyéb feldolgozóipari termékek

36.61 szakágazatDivatékszer

36.61.1 | | Divatékszer | |

36.61.10 | Divatékszer | 7117 |

36.61.9 | | Divatékszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.61.99 | Divatékszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.62 szakágazatSeprű és kefe

36.62.1 | | Seprű, kefe | |

36.62.11 | Seprű és kefe háztartási takarításhoz | 9603[.1 + .9] |

36.62.12 | Test- és szépségápolásra szolgáló kefe; művészecset, íróecset és kozmetikai szer felvitelére szolgáló ecset; fogkefe | 9603[.2 + .3] |

36.62.13 | Máshova nem sorolt egyéb kefe | 9603[.4 + .5] |

36.62.9 | | Seprűvel és kefével kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.62.99 | Seprűvel és kefével kapcsolatos ipari szolgáltatás | |

36.63 szakágazatEgyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipari termékek

36.63.1 | | Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári (vidámparki) szórakoztatóeszköz | |

36.63.10 | Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári (vidámparki) szórakoztatóeszköz | 9508 |

36.63.2 | | Írószer | |

36.63.21 | Golyóstoll; filctoll és más szivacsvégű toll és jelző (kiemelő); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza | 9608[.1 + .2 + .4] |

36.63.22 | Tuskihúzó toll; töltőtoll (fountain pen, stylograph pen) és egyéb toll | 9608.3 |

36.63.23 | Írószerkészlet, toll- és ceruzatartó és hasonló tokok, ezek alkatrésze | 9608[.5 - .9] |

36.63.24 | Ceruza, színes ceruza, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta, szabókréta | 9609 |

36.63.25. | Palatábla és rajztábla; keltező, pecsételő vagy számozó bélyegző és hasonlók; írógép- vagy hasonló szalag; bélyegzőpárna | 9610-9612 |

36.63.3 | | Esernyő, sétapálca, gomb, gombforma és villámzár, ezek alkatrésze | |

36.63.31 | Esernyő és napernyő; sétapálca, botszék, ostor, lovaglóostornyél és hasonló cikkek | 6601 + 6602 |

36.63.32 | Esernyő, napernyő, sétapálca, botszék, ostor, lovaglóostornyél és hasonló cikkek alkatrésze, díszítése és tartozéka | 6603 |

36.63.33 | Párizsi kapocs, patentkapocs, nyomógomb és ezek alkatrésze; gomb; villámzár (cipzár) | 9606[.1 + .2] + 9607.1 |

36.63.34 | Gombtest és a gomb más része; nyers gombforma; villámzár részei | 9606.3 + 9607.2 |

36.63.4 | | Linóleum | |

36.63.40 | Linóleum | 5904 |

36.63.5 | | Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból | |

36.63.50 | Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból | 6703 + 6704 |

36.63.6 | | Öngyújtó, pipa és ezek része; éghető anyagból készült cikkek; gyufa; folyékony vagy cseppfolyósított gázzal töltött zseböngyújtó | |

36.63.61 | Cigaretta öngyújtó és más öngyújtó; pipa, szivar- és cigarettaszipka és ezek része | 9613[.1 - .8] + 9614 |

36.63.62 | Öngyújtó alkatrésze; tűzkő; éghető anyagból készült cikkek; tömb pipakészítéshez | 3606.9 + 9613.9 |

36.63.63 | Gyufa | 3605 |

36.63.64 | Folyékony anyaggal vagy cseppfolyósított gázzal töltött tartály öngyújtóhoz, kisebb mint 300 cm3 | 3606.1 |

36.63.7 | | Máshova nem sorolt egyéb cikkek | |

36.63.71 | Ünnepi, farsangi és más szórakoztató eszközök, beleértve a bűvészmutatványok és a beugratós tréfák kellékeit is | 9505 |

36.63.72 | Gyermekkocsi és alkatrésze | 8715 |

36.63.73 | Fésű, hajpánt és hasonló cikkek; hajtű; hullámcsat; illatszerszóró és -tartó; púderpamacs és -párna | 9615 + 9516 |

36.63.74 | Bemutatási (kiállítási, oktatási stb.) szemléltető célra szolgáló műszer, készülék és modell | 9023 |

36.63.75 | Gyertya, mécses és hasonló áru | 3406 |

36.63.76 | Művirág, levél (lombdísz) és gyümölcsutánzat és ezek része | 6702 |

36.63.77 | Máshova nem sorolt egyéb különféle cikkek | 4206 + 6701 + 9601 + 9602 + 9604 + 9617 + 9618 |

36.63.9 | | Állatkitömés | |

36.63.99 | Állatkitömés | |

37. ÁGAZATVISSZANYERT MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK

37.1 alágazatVisszanyert fém másodlagos nyersanyag

37.10 szakágazatVisszanyert fém másodlagos nyersanyag

37.10.1 | | Visszanyert fém másodlagos nyersanyag | |

37.10.10 | Visszanyert fém másodlagos nyersanyag | |

37.10.2 | | Hajóbontás | |

37.10.20 | Hajóbontás | |

37.2 alágazatVisszanyert nemfém másodlagos nyersanyag

37.20 szakágazatVisszanyert nemfém másodlagos nyersanyag

37.20.1 | | Visszanyert nemfém másodlagos nyersanyag | |

37.20.10 | Visszanyert nemfém másodlagos nyersanyag | |

E NEMZETGAZDASÁGI ÁGVILLAMOS ENERGIA, GÁZ, GŐZ ÉS VÍZ

40. ÁGAZATVILLAMOS ENERGIA, GÁZ, GŐZ ÉS MELEG VÍZ

40.1 alágazat:Villamosenergia-termelés és -elosztási szolgáltatások

40.11 szakágazatVillamosenergia

40.11.1 | | Villamosenergia | |

40.11.10 | Villamosenergia | 2716 |

40.11.2 | | Atomerőművek kimerült fűtőelemei | |

40.11.20 | Atomerőművek kimerült fűtőelemei | 2844.5 |

40.12 szakágazatVillamosenergia-szállítás

40.12.1 | | Villamosenergia-szállítás | |

40.12.10 | Villamosenergia-szállítás | |

40.13 szakágazatVillamosenergia-elosztás, -kereskedelem

40.13.1 | | Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem | |

40.13.11 | Villamosenergia-elosztás | |

40.13.12 | Villamosenergia-kereskedelem | |

40.2 alágazatGázgyártás, -elosztás

40.21 szakágazatGázgyártás

40.21.1 | | Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kőolajgázok kivételével) | |

40.21.10 | Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kőolajgázok kivételével) | 2705 |

40.22 szakágazatGázelosztás, -kereskedelem

40.22.1 | | Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása | |

40.22.11 | Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása | |

40.22.12 | Gáz vezetékes kereskedelme | |

40.3 alágazatGőz- és melegvízellátás

40.30 szakágazatGőz- és melegvízellátás

40.30.1 | | Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás | |

40.30.10 | Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás | |

ÁGAZAT 41.VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELOSZTÁS

41.0 alágazatVíztermelés, kezelés, elosztás

41.00 szakágazatVíztermelés, kezelés, elosztás

41.00.1 | | Természetes víz | |

41.00.11 | Ivóvíz | |

41.00.12. | Nem ivóvíz | |

41.00.2 | | Vízelosztás | |

41.00.20 | Vízelosztás | |

F. NEMZETGAZDASÁGI ÁGÉPÍTŐIPAR

45. ÁGAZATÉPÍTŐIPAR

45.1 alágazatÉpítési terület előkészítése

45.11 szakágazatÉpületbontás, földmunka

45.11.1 | | Bontás, építési terület kialakítása, megtisztítása | |

45.11.11 | Bontás | |

45.11.12 | Építési terület kialakítása, megtisztítása | |

45.11.2 | | Talajkitermelés, talajmozgatás | |

45.11.21 | Csatornaásás | |

45.11.22 | Szennyezett talaj takarórétegének eltávolítása | |

45.11.23 | Talajrekultiváció | |

45.11.24 | Egyéb talajkitermelés, talajmozgatás | |

45.11.3 | | Bányászati terület előkészítése | |

45.11.30 | Bányászati terület előkészítése | |

45.12 szakágazatTalajmintavétel, próbafúrás

45.12.1 | | Talajmintavétel, próbafúrás | |

45.12.10 | Talajmintavétel, próbafúrás | |

45.2 alágazatSzerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése

45.21 szakágazatÉpület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

45.21.1 | | Épület építési munkái (új építés, bővítés, átalakítás és felújítás) | |

45.21.11 | Egy-, kétlakásos épület építése | |

45.21.12 | Többlakásos épület építése | |

45.21.13 | Ipari épület, raktár építése | |

45.21.14 | Kereskedelmi épület építése | |

45.21.15 | Egyéb épület építése | |

45.21.2 | | Híd, magasvezetésű (többszintes) autópálya, alagút, aluljáró építése | |

45.21.21 | Híd, magasvezetésű (többszintes) autópálya építése | |

45.21.22 | Alagút, aluljáró építése | |

45.21.3 | | Távolsági csővezeték, távközlési, elektromos távvezeték (kábel) építése | |

45.21.31 | Távolsági kőolaj-, földgázszállító csővezeték építése | |

45.21.32 | Vízszállító és egyéb távolsági csővezeték építése | |

45.21.33 | Vasúti elektromos távvezeték építése | |

45.21.34 | Egyéb elektromos távvezeték építése, föld felett | |

45.21.35 | Egyéb elektromos távvezeték építése, föld alatt | |

45.21.36 | Távközlési távvezeték építése, föld felett | |

45.21.37 | Távközlési távvezeték építése, föld alatt | |

45.21.4 | | Helyi csővezeték, kábel építése; járulékos tevékenységek | |

45.21.41 | Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték építése, beleértve a járulékos tevékenységeket | |

45.21.42 | Helyi energiaszállító csővezeték építése, beleértve a járulékos tevékenységeket | |

45.21.43 | Helyi elektromos vezeték építése (beleértve a járulékos tevékenységeket), föld felett | |

45.21.44 | Helyi elektromos vezeték építése (beleértve a járulékos tevékenységeket), föld alatt | |

45.21.45 | Helyi telefon-, egyéb távközlési vezeték építése (beleértve a járulékos tevékenységeket), föld felett | |

45.21.46 | Helyi telefon-, egyéb távközlési vezeték építése (beleértve a járulékos tevékenységeket), föld alatt | |

45.21.5 | | Villamos erőművi, bányászati, feldolgozóipari létesítmény építése | |

45.21.51 | Villamos erőmű építése | |

45.21.52 | Bányászati, feldolgozóipari létesítmény építése | |

45.21.6 | | Máshová nem sorolt egyéb általános építés | |

45.21.61 | Stadion, sportpálya építményeinek építése | |

45.21.62 | Uszodák építményeinek építése | |

45.21.63 | Egyéb sport-, szabadidős célú építmény építése | |

45.21.64 | Máshová nem sorolt építmény építése | |

45.21.7 | | Előre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, felállítása | |

45.21.71 | Előre gyártott lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása | |

45.21.72 | Előre gyártott nem lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása | |

45.21.73 | Egyéb előre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, felállítása | |

45.22 szakágazatTetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

45.22.1 | | Tetőszerkezet-építés, tetőfedés | |

45.22.11 | Tetőszerkezet-építés | |

45.22.12 | Tetőfedés | |

45.22.13 | Eső-, ereszcsatornázás | |

45.22.2 | | Vízszigetelés | |

45.22.20 | Vízszigetelés | |

45.23 szakágazatAutópálya, út, repülőtér, sport-játéktér építése

45.23.1 | | Autópálya, út, vasút, repülőtéri kifutópálya építése | |

45.23.11 | Autópálya, út általános alapozása | |

45.23.12 | Autópálya, út általános felszíni munkái | |

45.23.13 | Vasútépítés | |

45.23.14 | Repülőtéri kifutópálya építése | |

45.23.15 | Jelzések festése | |

45.23.2 | | Játéktérépítés sport-, szabadidős célú létesítménynél | |

45.23.21 | Játéktérépítés stadionnál, sportpályánál | |

45.23.22 | Játéktérépítés egyéb sport-, szabadidős célú létesítménynél | |

45.24 szakágazatVízi létesítmény építése

45.24.1 | | Vízi út, kikötő, gát, egyéb vízi létesítmény építése | |

45.24.11 | Parti, kikötői létesítmény építése | |

45.24.12 | Gát, csatorna, öntözőcsatorna, vízelvezető építése | |

45.24.13 | Zsilip, töltés, egyéb hidromechanikai létesítmény építése | |

45.24.14 | Iszapkotrás; egyéb vízügyi munka | |

45.25 szakágazatEgyéb speciális szaképítés

45.25.1 | | Állványozás | |

45.25.10 | Állványozás | |

45.25.2 | | Alapozás, víztermelő kút fúrása | |

45.25.21 | Alapozás, cölöpverés | |

45.25.22 | Víztermelő kút fúrása | |

45.25.3 | | Betonozás | |

45.25.31 | Vasbetonozás | |

45.25.32 | Egyéb betonozás | |

45.25.4 | | Acélszerkezet építése | |

45.25.41 | Épület acélszerkezetének építése | |

45.25.42 | Egyéb építmény acélszerkezetének építése | |

45.25.5 | | Kőműves-, falazómunka | |

45.25.50 | Kőműves-, falazómunka | |

45.25.6 | | Egyéb építési tevékenység | |

45.25.61 | Ipari kémény építése | |

45.25.62 | Máshová nem sorolt egyéb építési tevékenység | |

45.3 alágazatÉpületgépészeti szerelés

45.31 szakágazatVillanyszerelés

45.31.1 | | Elektromos vezeték szerelése | |

45.31.11 | Elektromos vezeték szerelése lakóépületben | |

45.31.12 | Elektromos vezeték szerelése nem lakóépületben | |

45.31.13 | Elektromos vezeték szerelése egyéb építményen | |

45.31.2 | | Tűzjelző, és betörés elleni rendszer, házi antenna felszerelése | |

45.31.21 | Tűzjelző rendszer felszerelése | |

45.31.22 | Betörés elleni riasztórendszer felszerelése | |

45.31.23 | Házi antenna felszerelése | |

45.31.3 | | Felvonó, mozgólépcső szerelése | |

45.31.30 | Felvonó, mozgólépcső szerelése | |

45.31.4 | | Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés | |

45.31.41 | Távközlési, elektromos kábel szerelése | |

45.31.42 | Elektromos fűtőkészülék, egyéb elektromos berendezés szerelése (napkollektorokat is beleértve) | |

45.32 szakágazatSzigetelés

45.32.1 | | Szigetelés | |

45.32.11 | Hőszigetelés | |

45.32.12 | Egyéb szigetelés | |

45.33 szakágazatVíz-, gáz-, fűtésszerelés

45.33.1 | | Légállapot-szabályozó berendezés szerelése | |

45.33.11 | Fűtésszerelés | |

45.33.12 | Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése | |

45.33.2 | | Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés | |

45.33.20 | Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés | |

45.33.3 | | Gázszerelés | |

45.33.30 | Gázszerelés | |

45.34 szakágazatEgyéb épületgépészeti szerelés

45.34.1 | | Kerítés, rács felszerelése | |

45.34.10 | Kerítés, rács korlát felszerelése | |

45.34.2 | | Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés | |

45.34.21 | Út, repülőtér, kikötők világítási, jelzőrendszereinek szerelése | |

45.34.22 | Máshová nem sorolt egyéb elektromos épületgépészeti szerelés | |

45.34.3 | | Máshová nem sorolt épületgépészeti szerelés | |

45.34.31 | Árnyékoló, roló, napellenző felszerelése | |

45.34.32 | Máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti szerelés | |

45.4 alágazatBefejező építés

45.41 szakágazatVakolás

45.41.1 | | Vakolás | |

45.41.10 | Vakolás | |

45.42 szakágazatÉpületasztalos-szerkezet szerelése

45.42.1 | | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |

45.42.11 | Ajtó, ablak beszerelése | |

45.42.12 | Egyéb fémszerelvénnyel végzett épületasztalos-szolgáltatás | |

45.42.13 | Egyéb nem fémszerelvénnyel végzett épületasztalos szolgáltatás | |

45.43 szakágazatPadló-, falburkolás

45.43.1 | | Padló-, falburkolás csempével | |

45.43.11 | Külső padló-, falburkolás csempével | |

45.43.12 | Belső padló-, falburkolás csempével | |

45.43.2 | | Egyéb padlózás, tapétázás | |

45.43.21 | Egyéb aljzatfedés, -burkolás | |

45.43.22 | Egyéb aljzatfedés, -burkolás | |

45.43.23 | Falburkolás, -tapétázás | |

45.43.3 | | Belső díszítő elemek felszerelése | |

45.43.30 | Belső díszítő elemek felszerelése | |

45.44 szakágazatFestés, üvegezés

45.44.1 | | Üvegezés | |

45.44.10 | Üvegezés | |

45.44.2 | | Festés | |

45.44.21 | Épület belső festése | |

45.44.22 | Épület külső festése | |

45.44.23 | Egyéb építmény festése | |

45.45 szakágazatEgyéb befejező építés

45.45.1 | | Egyéb befejező építés | |

45.45.11 | Épület külső díszítése | |

45.45.12 | Épület külső tisztítása | |

45.45.13 | Máshová nem sorolt egyéb befejező építés | |

45.5 alágazatÉpítési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

45.50 szakágazatÉpítési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

45.50.1 | | Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel | |

45.50.10 | Építési, bontásieszköz kölcsönzése személyzettel | |

G. NEMZETGAZDASÁGI ÁGKERESKEDELEM, JAVÍTÁS

50. ÁGAZATJÁRMŰ-, KERESKEDELEM, JAVÍTÁS, ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM

50.1 alágazatGépjármű-kereskedelem

50.10 szakágazatGépjármű-kereskedelem

50.10.1 | | Gépjármű-nagykereskedelem | |

50.10.11 | Tehergépjármű-, autóbusz-nagykereskedelem | |

50.10.12 | Személygépjármű-nagykereskedelem | |

50.10.13 | Lakó-, egyéb kempingjármű nagykereskedelme | |

50.10.14 | Különlegesgépjármű-nagykereskedelem | |

50.10.2 | | Gépjármű-kiskereskedelem | |

50.10.21 | Újszemélyszállítógépjármű-kiskereskedelem | |

50.10.22 | Használtszemélyszállítógépjármű-kiskereskedelem | |

50.10.23 | Lakó-, kempingjármű kiskereskedelme | |

50.10.3 | | Gépjármű ügynöki kereskedelem | |

50.10.30 | Gépjármű ügynöki kereskedelem | |

50.2 alágazatGépjárműjavítás

50.20 szakágazatGépjárműjavítás

50.20.1 | | Személygépkocsi-javítás | |

50.20.11 | Személygépkocsi javítás (az elektromos rendszer, karosszéria, gumiabroncs javítása nélkül) | |

50.20.12 | Személygépkocsi elektromos rendszerének javítása | |

50.20.13 | Személygépkocsi-gumiabroncs javítása (kerékbeállítás, centrírozás is) | |

50.20.14 | Személygépkocsi-karosszéria javítása (ajtó, zár, ablak, újrafényezés, ütközés utáni javítás) | |

50.20.2 | | Egyébgépjármű-javítás | |

50.20.21 | Egyéb gépjármű javítása (az elektromos rendszer és a karosszéria javítása nélkül) | |

50.20.22 | Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása | |

50.20.23 | Egyéb gépjármű karosszéria, javítása (ajtó, zár, ablak, újrafényezés, ütközés utáni javítás) | |

50.20.3 | | Gépjárművel kapcsolatos egyéb szolgáltatás | |

50.20.31 | Gépjárműmosás | |

50.20.32 | Út menti gyorssegély | |

50.3 alágazatGépjárműalkatrész-kereskedelem

50.30 szakágazatGépjárműalkatrész-kereskedelem

50.30.1 | | Gépjárműalkatrész-, nagykereskedelem | |

50.30.11 | Gumiabroncs-nagykereskedelem | |

50.30.12 | Gépjármű egyéb alkatrészének nagykereskedelme | |

50.30.2 | | Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem | |

50.30.21 | Gumiabroncs-kiskereskedelem | |

50.30.22 | Gépjármű egyéb alkatrész, tartozék kiskereskedelme | |

50.30.3 | | Gépjárműalkatrész ügynöki kereskedelem | |

50.30.30 | Gépjárműalkatrész ügynöki kereskedelem | |

50.4 alágazatMotorkerékpár-kereskedelem, -javítás

50.40 szakágazatMotorkerékpár-kereskedelem, javítás

50.40.1 | | Motorkerékpár-nagykereskedelem | |

50.40.10 | Motorkerékpár-nagykereskedelem | |

50.40.2 | | Motorkerékpár-kiskereskedelem | |

50.40.20 | Motorkerékpár-kiskereskedelem | |

50.40.3 | | Motorkerékpár ügynöki kereskedelem | |

50.40.30 | Motorkerékpár ügynöki kereskedelem | |

50.40.4 | | Motorkerékpár-javítás | |

50.40.40 | Motorkerékpár-javítás | |

50.5 alágazatÜzemanyag-kiskereskedelem

50.50 szakágazatÜzemanyag-kiskereskedelem

50.50.1 | | Üzemanyag-kiskereskedelem | |

50.50.10 | Üzemanyag-kiskereskedelem | |

51. ÁGAZATNAGYKERESKEDELEM (GÉPJÁRMŰ-NAGYKERESKEDELEM KIVÉTELÉVEL)

51.1 alágazatÜgynöki nagykereskedelem

51.11 szakágazatMezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

51.11.1 | | Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme | |

51.11.11 | Élő állat ügynöki nagykereskedelme | |

51.11.12 | Mezőgazdasági nyers termék, textilnyersanyag, félkész termék ügynöki nagykereskedelme | |

51.12 szakágazatAlapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem

51.12.1 | | Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem | |

51.12.11 | Üzemanyag ügynöki nagykereskedelem | |

51.12.12 | Érc, fém ügynöki nagykereskedelem | |

51.12.13 | Vegyiáru-ügynöki nagykereskedelem | |

51.13 szakágazatFa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem

51.13.1 | | Fatermék ügynöki nagykereskedelem | |

51.13.11 | Fa-, faalapú termék ügynöki nagykereskedelem | |

51.13.12 | Egyéb építőanyag ügynöki nagykereskedelem | |

51.14 szakágazatGép, , hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem

51.14.1 | | Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem | |

51.14.11 | Irodagép, számítástechnikai berendezés ügynöki nagykereskedelem | |

51.14.12 | Egyéb gép, ipari berendezés ügynöki nagykereskedelem | |

51.14.13 | Hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem | |

51.15 szakágazatBútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem

51.15.1 | | Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem | |

51.15.10 | Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem | |

51.16 szakágazatRuházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelem

51.16.1 | | Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelem | |

51.16.11 | Textil ügynöki nagykereskedelem | |

51.16.12 | Ruházat, lábbeli ügynöki nagykereskedelem | |

51.16.13 | Bőráru ügynöki nagykereskedelem | |

51.17 szakágazatÉlelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem

51.17.1 | | Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem | |

51.17.11 | Élelmiszer, italáru ügynöki nagykereskedelem | |

51.17.12 | Dohányáru ügynöki nagykereskedelem | |

51.18 szakágazatMáshová nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem

51.18.1 | | Máshová nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem | |

51.18.11 | Gyógyszer, gyógyászati eszköz, kozmetikum ügynöki nagykereskedelem | |

51.18.12 | Egyéb máshová nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem | |

51.19 szakágazatVegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

51.19.1 | | Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem | |

51.19.10 | Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem | |

51.2 alágazatMezőgazdasági termék nagykereskedelem

51.21 szakágazatGabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem

51.21.1 | | Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem | |

51.21.11 | Gabona-nagykereskedelem | |

51.21.12 | Vetőmag-nagykereskedelem | |

51.21.13 | Olajostermény-nagykereskedelem | |

51.21.14 | Takarmány-nagykereskedelem | |

51.21.15 | Máshová nem sorolt egyébmezőgazdaságinyersanyag-nagykereskedelem | |

51.22 szakágazatDísznövény-nagykereskedelem

51.22.1 | | Dísznövény-nagykereskedelem | |

51.22.10 | Dísznövény-nagykereskedelem | |

51.23 szakágazatÉlőállat-nagykereskedelem

51.23.1 | | Élőállat-nagykereskedelem | |

51.23.10 | Élőállat-nagykereskedelem | |

51.24 szakágazatBőr-nagykereskedelem

51.24.1 | | Bőr-nagykereskedelem | |

51.24.10 | Bőr-nagykereskedelem | |

51.25 szakágazatFeldolgozatlan dohány nagykereskedelem

51.25.1 | | Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem | |

51.25.10 | Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem | |

51.3 alágazatÉlelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem

51.31 szakágazatZöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

51.31.1 | | Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem | |

51.31.11 | Burgonya-nagykereskedelem | |

51.31.12 | Egyébzöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem | |

51.32 szakágazatHúsáru-nagykereskedelem

51.32.1 | | Húsáru-nagykereskedelem | |

51.32.11 | Húsnagykereskedelem | |

51.32.12 | Húskészítmény-nagykereskedelem | |

51.33 szakágazatTejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem

51.33.1 | | Tejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem | |

51.33.11 | Tej-, tejtermék-nagykereskedelem | |

51.33.12 | Tojás-, tojáskészítmény-nagykereskedelem | |

51.33.13 | Étkezésiolaj-, zsiradék-nagykereskedelem | |

51.34 szakágazatItal-nagykereskedelem

51.34.1 | | Ital-nagykereskedelem | |

51.34.11 | Alkoholmentesital-nagykereskedelem | |

51.34.12 | Alkoholtartalmúital-nagykereskedelem | |

51.35 szakágazatDohányáru-nagykereskedelem

51.35.1 | | Dohányáru-nagykereskedelem | |

51.35.10 | Dohányáru-nagykereskedelem | |

51.36 szakágazatCukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem

51.36.1 | | Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem | |

51.36.11 | Cukor-nagykereskedelem | |

51.36.12 | Édesség-, pékáru-nagykereskedelem | |

51.37 szakágazatKávé-, fűszer-nagykereskedelem

51.37.1 | | Kávé-, fűszer-nagykereskedelem | |

51.37.10 | Kávé-, fűszer-nagykereskedelem | |

51.38 szakágazatEgyéb élelmiszer-nagykereskedelem

51.38.1 | | Hal-, rák-nagykereskedelem | |

51.38.10 | Hal-, rák-nagykereskedelem | |

51.38.2 | | Máshová nem sorolt élelmiszer nagykereskedelme | |

51.38.21 | Feldolgozott zöldség, gyümölcs nagykereskedelem | |

51.38.22 | Diétás és bébiétel-nagykereskedelem | |

51.38.23 | Hobbiállateledel-nagykereskedelem | |

51.38.24 | Máshová nem sorolt egyéb élelmiszer nagykereskedelme | |

51.39 szakágazatÉlelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelem

51.39.1 | | Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelem | |

51.39.11 | Mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem | |

51.39.12 | Nem mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem | |

51.4 alágazatFogyasztási cikk nagykereskedelem

51.41 szakágazatTextil-nagykereskedelem

51.41.1 | | Textil-nagykereskedelem | |

51.41.11 | Ruházatiméteráru-nagykereskedelem | |

51.41.12 | Egyéb textília nagykereskedelme | |

51.41.13 | Rövidáru-nagykereskedelem | |

51.41.14 | Lakástextil-nagykereskedelem | |

51.42 szakágazatRuha-, lábbeli-nagykereskedelem

51.42.1 | | Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem | |

51.42.11 | Felsőruházat-nagykereskedelem | |

51.42.12 | Alsóruházat-nagykereskedelem | |

51.42.13 | Szőrmeáru-nagykereskedelem | |

51.42.14 | Lábbeli-nagykereskedelem | |

51.42.15 | Ruházatikiegészítő-nagykereskedelem | |

51.43 szakágazatElektromosháztartásicikk- nagykereskedelem

51.43.1 | | Elektromosháztartásicikk-nagykereskedelem | |

51.43.11 | Elektromosháztartásigép-nagykereskedelem | |

51.43.12 | Világítástechnikaitermék-nagykereskedelem | |

51.43.13 | Háztartásivillanyvezeték-, szerelvényáru- nagykereskedelem | |

51.43.2 | | Híradástechnikaitermék-nagykereskedelem | |

51.43.21 | Híradástechnikaikészülék-nagykereskedelem | |

51.43.22 | Hang- és képfelvételek nagykereskedeleme | |

51.44 szakágazatPorcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem

51.44.1 | | Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem | |

51.44.11 | Evőeszköz-, késárucikk-nagykereskedelem | |

51.44.12 | Üveg-, porcelán-nagykereskedelem | |

51.44.13 | Tapéta-nagykereskedelem | |

51.44.14 | Tisztítószer-nagykereskedelem | |

51.45 szakágazatIllatszer-nagykereskedelem

51.45.1 | | Illatszer-nagykereskedelem | |

51.45.10 | Illatszer-nagykereskedelem | |

51.46 szakágazatGyógyszer-, gyógyászatitermék-nagykereskedelem

51.46.1 | | Gyógyszer-, gyógyászatitermék- nagykereskedelem | |

51.46.11 | Gyógyszer-nagykereskedelem | |

51.46.12 | Orvosiműszer- nagykereskedelem | |

51.47 szakágazatEgyéb fogyasztási cikkek nagykereskedelme

51.47.1 | | Bútor, padlóburkoló, egyéb nem elektromos háztartási készülékek nagykereskedelme | |

51.47.11 | Bútor-nagykereskedelem | |

51.47.12 | Nem elektromos háztartási készülékek nagykereskedelme | |

51.47.13 | Háztartásifaáru-nagykereskedelem | |

51.47.14 | Szőnyeg-, padlóburkoló-nagykereskedelem | |

51.47.15 | Máshová nem sorolt egyéb háztartási cikkek nagykereskedelme | |

51.47.2 | | Könyv-, újság-, írószer-, papíráru-nagykereskedelem | |

51.47.21 | Könyv-, újság-nagykereskedelem | |

51.47.22 | Írószer-, papíráru-nagykereskedelem | |

51.47.3 | | Egyéb fogyasztási cikkek nagykereskedelme | |

51.47.31 | Hangszer-, kotta-nagykereskedelem | |

51.47.32 | Fotó-, optikaicikk-nagykereskedelem | |

51.47.33 | Játék-nagykereskedelem | |

51.47.34 | Óra-, ékszer-nagykereskedelem | |

51.47.35 | Sportszer-nagykereskedelem | |

51.47.36 | Bőráru-nagykereskedelem | |

51.47.37 | Máshová nem sorolt egyéb fogyasztási cikkek nagykereskedelme | |

51.5 alágazatNem mezőgazdasági anyagok és hulladékok nagykereskedelme

51.51 szakágazatEnergiahordozó-nagykereskedelem

51.51.1 | | Energiahordozó-nagykereskedelem | |

51.51.11 | Tüzelőanyag-nagykereskedelem | |

51.51.12 | Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem | |

51.51.13 | Egyéb energiahordozók nagykereskedelme | |

51.52 szakágazatFém-, érc-nagykereskedelem

51.52.1 | | Érc-nagykereskedelem | |

51.52.11 | Vastartalmúérc-nagykereskedelem | |

51.52.12 | Nemvastartalmúérc-nagykereskedelem | |

51.52.2 | | Nyersfém-nagykereskedelem | |

51.52.21 | Nyersvas-, nyersacél-nagykereskedelem | |

51.52.22 | Nemvasnyersfém-nagykereskedelem | |

51.53 szakágazatFa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

51.53.1 | | Faanyag-nagykereskedelem | |

51.53.11 | Nyersfa-nagykereskedelem | |

51.53.12 | Fa félkész termék nagykereskedelem | |

51.53.2 | | Építőanyag-, szaniteráru-, festék-nagykereskedelem | |

51.53.21 | Szaniteráru-nagykereskedelem | |

51.53.22 | Festék-nagykereskedelem | |

51.53.23 | Síküveg-nagykereskedelem | |

51.53.24 | Máshová nem sorolt egyéb építőanyagok nagykereskedelme | |

51.54 szakágazatVasáru-nagykereskedelem

51.54.1 | | Vasáru-nagykereskedelem | |

51.54.11 | Vasáru-nagykereskedelem | |

51.54.12 | Vízvezeték-, fűtésirendszer-nagykereskedelem | |

51.54.13 | Kéziszerszám-nagykereskedelem | |

51.55 szakágazat:Vegyiáru-nagykereskedelem

51.55.1 | | Vegyiáru-nagykereskedelem | |

51.55.11 | Mezőgazdaságivegyi termék-nagykereskedelem | |

51.55.12 | Műanyagalapanyag-nagykereskedelem | |

51.55.13 | Egyéb ipari vegyi anyag nagykereskedelme | |

51.56 szakágazatEgyéb termelési célú termékek nagykereskedelme

51.56.1 | | Egyéb termelési célú termékek nagykereskedelme | |

51.56.11 | Papír-nagykereskedelem | |

51.56.12 | Iparifelhasználásútextilszál-nagykereskedelem | |

51.56.13 | Egyéb fel nem sorolt, nem mezőgazdasági eredetű termékek nagykereskedelme | |

51.57 szakágazatHulladék-nagykereskedelem

51.57.1 | | Hulladék-nagykereskedelem | |

51.57.10 | Hulladék-nagykereskedelem | |

51.8 alágazatGép-nagykereskedelem

51.81 szakágazatSzerszámgép-nagykereskedelem

51.81.1 | | Szerszámgép-nagykereskedelem | |

51.81.11 | Famegmunkálószerszámgép-nagykereskedelem | |

51.81.12 | Fémmegmunkálószerszámgép-nagykereskedelem | |

51.81.13 | Egyéb anyagot megmunkáló szerszámgépek nagykereskedelme | |

51.82 szakágazatÉpítőipari, bányászati gépek nagykereskedelme

51.82.1 | | Építőiparigép-nagykereskedelem | |

51.82.10 | Építőiparigép-nagykereskedelem | |

51.83 szakágazatTextiliparigép-nagykereskedelem

51.83.1 | | Textiliparigép-nagykereskedelem | |

51.83.10 | Textiliparigép-nagykereskedelem | |

51.84 szakágazatSzámítógép-, szoftver-nagykereskedelem

51.84.1 | | Számítógép-, szoftver-nagykereskedelem | |

51.84.10 | Számítógép-, szoftver-nagykereskedelem | |

51.85 szakágazatEgyéb irodagépek és irodabútorok nagykereskedelme

51.85.1 | | Egyéb irodagépek és irodabútorok nagykereskedelme | |

51.85.11 | Egyéb irodagépek nagykereskedelme | |

51.85.12 | Irodabútor-nagykereskedelem | |

51.86 szakágazatEgyéb elektronikus alkatrészek nagykereskedelme

51.86.1 | | Egyéb elektronikus alkatrészek nagykereskedelme | |

51.86.10 | Egyéb elektronikus alkatrészek nagykereskedelme | |

51.87 szakágazatEgyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gépek nagykereskedelme

51.87.1 | | Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gépek nagykereskedelme | |

51.87.11 | Szállítóeszköz-, közlekedésieszköz-nagykereskedelem | |

51.87.12 | Gép-, berendezésalkatrész-nagykereskedelem | |

51.87.13 | Emelő-, rakodógép-nagykereskedelem | |

51.87.14 | Élelmiszer-, dohányiparigép-nagykereskedelem | |

51.87.15 | Professzionális villamosipari gépek, berendezések, anyagok nagykereskedelme | |

51.87.16 | Egyéb gépek, berendezések nagykereskedelme | |

51.88 szakágazatMezőgazdaságigép- nagykereskedelem

51.88.1 | | Mezőgazdaságigép-nagykereskedelem | |

51.88.11 | Mezőgazdaságitraktor-nagykereskedelem | |

51.88.12 | Egyéb mezőgazdasági, erdőgazdálkodási gépek nagykereskedelme | |

51.9 alágazatEgyéb nagykereskedelem

51.90 szakágazatEgyéb nagykereskedelem

51.90.1 | | Egyéb nagykereskedelem | |

51.90.10 | Egyéb nagykereskedelem | |

52. ÁGAZATKISKERESKEDELEM

52.1 alágazatVegyes kiskereskedelem

52.11 szakágazatÉlelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem

52.11.1 | | Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem | |

52.11.11 | Fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem | |

52.11.12 | Nem fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem | |

52.12 szakágazatIparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem

52.12.1 | | Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem | |

52.12.10 | Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem | |

52.2 alágazatÉlelmiszer-, ital- és dohányáru-kiskereskedelem

52.21 szakágazatZöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem

52.21.1 | | Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem | |

52.21.10 | Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem | |

52.22 szakágazatHúsáru-kiskereskedelem

52.22.1 | | Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem | |

52.22.10 | Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem | |

52.23 szakágazatHal-kiskereskedelem

52.23.1 | | Hal-kiskereskedelem | |

52.23.10 | Hal-kiskereskedelem | |

52.24 szakágazatPékáru-, édesség- kiskereskedelem

52.24.1 | | Pékáru-, édesség-kiskereskedelem | |

52.24.11 | Pékáru-kiskereskedelem | |

52.24.12 | Édesség-kiskereskedelem | |

52.25 szakágazatItal-kiskereskedelem

52.25.1 | | Ital-kiskereskedelem | |

52.25.10 | Ital-kiskereskedelem | |

52.26 szakágazatDohányáru-kiskereskedelem

52.26.1 | | Dohányáru-kiskereskedelem | |

52.26.10 | Dohányáru-kiskereskedelem | |

52.27 szakágazatEgyéb élelmiszerek kiskereskedelme

52.27.1 | | Egyéb élelmiszerek kiskereskedelme | |

52.27.11 | Tejtermék-, tojás-kiskereskedelem | |

52.27.12 | Kávé-, fűszer, egyéb élelmiszer-kiskereskedelem | |

52.3 alágazatGyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-kiskereskedelem

52.31 szakágazatGyógyszer-kiskereskedelem

52.31.1 | | Gyógyszer-kiskereskedelem | |

52.31.10 | Gyógyszer-kiskereskedelem | |

52.32 szakágazatGyógyászatitermék- kiskereskedelem

52.32.1 | | Gyógyászatitermék-kiskereskedelem | |

52.32.10 | Gyógyászatitermék-kiskereskedelem | |

52.33 szakágazatIllatszer-kiskereskedelem

52.33.1 | | Illatszer-kiskereskedelem | |

52.33.10 | Illatszer-kiskereskedelem | |

52.4 alágazatFogyasztásicikk- kiskereskedelem

52.41 szakágazatTextil-kiskereskedelem

52.41.1 | | Textil-kiskereskedelem | |

52.41.11 | Ruházatiméteráru-kiskereskedelem | |

52.41.12 | Rövidáru-kiskereskedelem | |

52.42 szakágazatRuházati kiskereskedelem

52.42.1 | | Ruházati kiskereskedelem | |

52.42.10 | Ruházati kiskereskedelem | |

52.43 szakágazatLábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

52.43.1 | | Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem | |

52.43.11 | Lábbeli-kiskereskedelem | |

52.43.12 | Bőráru-kiskereskedelem | |

52.44 szakágazatBútor-, háztartásicikk- kiskereskedelem

52.44.1 | | Bútor-, háztartásicikk-kiskereskedelem | |

52.44.11 | Bútor-kiskereskedelem | |

52.44.12 | Háztartásifelszerelés-kiskereskedelem | |

52.44.13 | Világítástechnikaitermék-kiskereskedelem | |

52.44.14 | Lakástextil-kiskereskedelem | |

52.44.15 | Háztartásifaáru-kiskereskedelem | |

52.44.16 | Máshová nem sorolt nem elektromos háztartási cikkek, felszerelések kiskereskedelme | |

52.45 szakágazatElektromosháztartásicikk- kiskereskedelem

52.45.1 | | Elektromosháztartásigép-kiskereskedelem | |

52.45.10 | Elektromosháztartásigép-kiskereskedelem | |

52.45.2 | | Szórakoztatóelektronikai termék, hangszer, hang-, képfelvétel és -hordozó eszköz kiskereskedelme | |

52.45.21 | Szórakoztatóelektronikai termék kiskereskedelme | |

52.45.22 | Hang-, képfelvétel-kiskereskedelem | |

52.45.23 | Hangszer-, kotta-kiskereskedelem | |

52.46 szakágazatVasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

52.46.1 | | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | |

52.46.11 | Vasáru-kiskereskedelem | |

52.46.12 | Festék-kiskereskedelem | |

52.46.13 | Építésiüveg-kiskereskedelem | |

52.46.14 | Barkácsanyag-, barkácsfelszerelés-kiskereskedelem | |

52.46.15 | Szaniteráru-kiskereskedelem | |

52.46.16 | Egyéb építőanyagok kiskereskedelme | |

52.47 szakágazatKönyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

52.47.1 | | Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem | |

52.47.11 | Könyv-kiskereskedelem | |

52.47.12 | Újság-kiskereskedelem | |

52.47.13 | Írószer-, papíráru-kiskereskedelem | |

52.48 szakágazatEgyéb, máshová nem sorolt iparcikkek kiskereskedelme

52.48.1 | | Irodai berendezés, számítógép, fotó-, optikai cikkek kiskereskedelme | |

52.48.11 | Irodabútor-kiskereskedelem | |

52.48.12 | Irodagép-, irodaifelszerelés-kiskereskedelem | |

52.48.13 | Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem | |

52.48.14 | Fotó-, optikaicikk-kiskereskedelem | |

52.48.15 | Telekommunikációscikk-kiskereskedelem | |

52.48.2 | | Óra-, ékszer-, sportáru-, játék-kiskereskedelem | |

52.48.21 | Óra-, ékszer-kiskereskedelem | |

52.48.22 | Sportáru-, kerékpár-kiskereskedelem | |

52.48.23 | Játék-kiskereskedelem | |

52.48.3 | | Máshová nem sorolt nem élelmiszeripari termékek kiskereskedelme | |

52.48.31 | Tisztítószer-, burkolóanyag-kiskereskedelem | |

52.48.32 | Dísznövény-kiskereskedelem | |

52.48.33 | Hobbiállat-, takarmány-kiskereskedelem | |

52.48.34 | Ajándéktárgy-kiskereskedelem | |

52.48.35 | Háztartásitüzelőanyag-, palackosgáz- kiskereskedelem | |

52.48.36 | Bélyeg-, érme-kiskereskedelem | |

52.48.37 | Műalkotás-kiskereskedelem | |

52.48.38 | Egyéb máshová nem sorolt nem élelmiszeripari termékek kiskereskedelme | |

52.5 alágazatHasználtcikk-kiskereskedelem

52.50 szakágazatHasználtcikk-kiskereskedelem

52.50.1 | | Használtcikk-kiskereskedelem | |

52.50.11 | Régiség-kiskereskedelem | |

52.50.12 | Használtkönyv-kiskereskedelem | |

52.50.13 | Egyéb használtcikkek kiskereskedelme | |

52.6 alágazatNem bolti kiskereskedelem

52.61 szakágazatCsomagküldő kiskereskedelem

52.61.1 | | Csomagküldő kiskereskedelem | |

52.61.11 | Textil, ruházat csomagküldő kiskereskedelem | |

52.61.12 | Egyéb, szakosodott csomagküldő kiskereskedelem | |

52.61.13 | Nem szakosodott csomagküldő kiskereskedelem | |

52.61.2 | | Interneten keresztüli kiskereskedelem | |

52.61.20 | Interneten keresztüli kiskereskedelem | |

52.62 szakágazatPiaci kiskereskedelem

52.62.1 | | Piaci kiskereskedelem | |

52.62.11 | Élelmiszer-piaci kiskereskedelem | |

52.62.12 | Egyéb terméket forgalmazó piaci kiskereskedelem | |

52.63 szakágazatEgyéb nem bolti kiskereskedelem

52.63.1 | | Egyéb nem bolti kiskereskedelem | |

52.63.10 | Egyéb nem bolti kiskereskedelem | |

52.7 alágazat:Fogyasztási cikk javítása

52.71 szakágazatLábbeli, bőráru javítása

52.71.1 | | Lábbeli, bőráru javítása | |

52.71.10 | Lábbeli, bőráru javítása | |

52.72 szakágazatElektromos háztartási cikk javítása

52.72.1 | | Elektromos háztartási cikk javítása | |

52.72.11 | Rádió-, tévé-, videójavítás | |

52.72.12 | Egyéb elektromos háztartási cikk javítása | |

52.73 szakágazatÓra-, ékszerjavítás

52.73.1 | | Óra-, ékszerjavítás | |

52.73.10 | Óra-, ékszerjavítás | |

52.74 szakágazatEgyéb fogyasztási cikk javítása

52.74.1 | | Egyéb fogyasztási cikk javítása | |

52.74.11 | Ruházati cikk, lakástextil javítása | |

52.74.12 | Kerékpárjavítás | |

52.74.13 | Máshová nem sorolt egyéb fogyasztási cikk javítása | |

H. NEMZETGAZDASÁGI ÁGSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55. ÁGAZATSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55.1 alágazatSzállodai szolgáltatás

55.10 szakágazatSzállodai szolgáltatás

55.10.1 | | Szállodai szolgáltatás | |

55.10.10 | Szállodai szolgáltatás | |

55.2 alágazatEgyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás

55.21 szakágazatIfjúsági, turistaszállás szolgáltatásai

55.21.1 | | Ifjúsági, turistaszállás szolgáltatás | |

55.21.10 | Ifjúsági, turistaszállás szolgáltatás | |

55.22 szakágazatKempingszolgáltatás

55.22.1 | | Kempingszolgáltatás | |

55.22.10 | Kempingszolgáltatás | |

55.23 szakágazatEgyéb szálláshely-szolgáltatás

55.23.1 | | Egyéb szálláshely-szolgáltatás | |

55.23.11 | Szünidei gyermektáboroztatás | |

55.23.12 | Üdülői, üdülőházi szálláshely-szolgáltatás | |

55.23.13 | Bútorozottszálláshely-szolgáltatás | |

55.23.14 | Szállítóeszközön nyújtott szálláshely-szolgáltatás | |

55.23.15 | Máshová nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás | |

55.3 alágazatÉtkezőhelyi vendéglátás

55.30 szakágazatÉtkezőhelyi vendéglátás

55.30.1 | | Étkezőhelyi szolgáltatás | |

55.30.11 | Éttermi, cukrászdai szolgáltatás | |

55.30.12 | Étkeztetés járművön | |

55.30.13 | Önkiszolgáló étkeztetés | |

55.30.14 | Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás | |

55.4 alágazatBárok, hasonló vendéglátás

55.40 szakágazatBárok, hasonló vendéglátás

55.40.1 | | Bárok, hasonló vendéglátás | |

55.40.10 | Bárok, hasonló vendéglátás | |

55.5 alágazatMunkahelyi és közétkeztetés

55.51 szakágazatMunkahelyi étkeztetés

55.51.1 | | Munkahelyi étkeztetés | |

55.51.10 | Munkahelyi étkeztetés | |

55.52 szakágazatKözétkeztetés

55.52.1 | | Közétkeztetés | |

55.52.11 | Ételkészítés lakosságnak | |

55.52.12 | Ételkészítés közlekedési szervezetnek | |

55.52.13 | Ételkészítés más szervezeteknek | |

I. NEMZETGAZDASÁGI ÁGSZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS

60. ÁGAZATSZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

60.1 alágazatVasúti szállítás

60.10 szakágazatVasúti szállítás

60.10.1 | | Helyközi vasúti személyszállítás | |

60.10.11 | Helyközi vasúti személyszállítás | |

60.10.12 | Helyközi vasúti személy-, járműszállítás | |

60.10.2 | | Vasúti teherszállítás | |

60.10.21 | Vasúti hűtőszállítás | |

60.10.22 | Vasúti kőolajszállítás | |

60.10.23 | Egyéb folyékony, gáznemű áru vasúti szállítása | |

60.10.24 | Konténeres vasúti áruszállítás | |

60.10.25 | Postai küldemény vasúti szállítása | |

60.10.26 | Ömlesztett áru vasúti szállítása | |

60.10.27 | Egyéb áru vasúti szállítása | |

60.10.3 | | Vasúti tolatás, vontatás | |

60.10.30 | Vasúti tolatás, vontatás | |

60.2 alágazatEgyéb szárazföldi szállítás

60.21 szakágazatEgyéb menetrendszerű szárazföldi személyszállítás

60.21.1 | | Városi, elővárosi vasúti személyszállítás | |

60.21.10 | Városi, elővárosi vasúti személyszállítás | |

60.21.2 | | Vegyes szárazföldi személyszállítás | |

60.21.20 | Vegyes szárazföldi személyszállítás | |

60.21.3 | | Városi, elővárosi, nem vasúti személyszállítás | |

60.21.31 | Városi, elővárosi, menetrend szerinti, nem vasúti személyszállítás | |

60.21.32 | Városi, elővárosi, nem vasúti speciális személyszállítás | |

60.21.4 | | Távolsági, nem vasúti személyszállítás | |

60.21.41 | Távolsági, nem vasúti, menetrend szerinti személyszállítás | |

60.21.42 | Távolsági, egyéb közúti személyszállítás | |

60.21.5 | | Kötélpályás, egyéb személyszállítás | |

60.21.51 | Kötélpályás személyszállítás | |

60.21.52 | Egyéb menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás | |

60.22 szakágazat:Taxi személyszállítás

60.22.1 | | Taxiszolgálat, személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel | |

60.22.11 | Taxiszolgáltatás | |

60.22.12 | Személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel | |

60.23 szakágazatEgyéb szárazföldi személyszállítás

60.23.1 | | Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás | |

60.23.11 | Autóbusz-kölcsönzés vezetővel | |

60.23.12 | Turista-, városnézőbusz-szolgáltatás | |

60.23.13 | Személyszállítás állati vontatású járművel | |

60.23.14 | Egyéb nem menetrend szerinti, szárazföldi személyszállítás | |

60.24 szakágazatKözúti teherszállítás

60.24.1 | | Közúti teherszállítás speciális járművel | |

60.24.11 | Közúti hűtőszállítás | |

60.24.12 | Kőolajtermékek közúti szállítása | |

60.24.13 | Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti szállítása | |

60.24.14 | Konténeres áru közúti szállítása | |

60.24.15 | Közúti bútorszállítás | |

60.24.16 | Ömlesztett áru közúti szállítása | |

60.24.17 | Egyéb áru közúti szállítása speciális járművel | |

60.24.2 | | Közúti teherszállítás nem speciális járművel | |

60.24.21 | Postai küldemények közúti szállítása | |

60.24.22 | Egyéb áru közúti szállítása | |

60.24.3 | | Közúti áruszállító jármű bérbeadása vezetővel | |

60.24.30 | Közúti áruszállító jármű bérbeadása vezetővel | |

60.3 alágazatCsővezetékes szállítás

60.30 szakágazatCsővezetékes szállítás

60.30.1 | | Csővezetékes szállítás | |

60.30.11 | Kőolaj csővezetékes szállítása | |

60.30.12 | Gáz csővezetékes szállítása | |

60.30.13 | Egyéb áru csővezetékes szállítása | |

61. ÁGAZAT:VÍZI SZÁLLÍTÁS

61.1 alágazatTengeri szállítás

61.10 szakágazatTengeri szállítás

61.10.1 | | Tengeri szállítás | |

61.10.11 | Tengeri személyszállítás komphajóval | |

61.10.12 | Egyéb tengeri személyszállítás | |

61.10.2 | | Tengeri teherszállítás | |

61.10.21 | Tengeri hűtőszállítás | |

61.10.22 | Kőolaj tengeri szállítása | |

61.10.23 | Egyéb folyékony, légnemű áru tengeri szállítása | |

61.10.24 | Konténeres áru tengeri szállítása | |

61.10.25 | Postai küldemény tengeri szállítása | |

61.10.26 | Ömlesztett áru tengeri szállítása | |

61.10.27 | Egyéb áru tengeri szállítása | |

61.10.3 | | Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, tolatás | |

61.10.31 | Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel | |

61.10.32 | Tengeri vontatás, tolatás | |

61.2 alágazatBelvízi szállítás

61.20 alágazatBelvízi szállítás

61.20.1 | | Belvízi személyszállítás | |

61.20.11 | Belvízi átkelő személyszállítás | |

61.20.12 | Egyéb belvízi személyszállítás | |

61.20.2 | | Belvízi teherszállítás | |

61.20.21 | Belvízi hűtőszállítás | |

61.20.22 | Kőolaj belvízi szállítása | |

61.20.23 | Egyéb folyékony vagy gáznemű áru belvízi szállítása | |

61.20.24 | Konténeres áru belvízi szállítása | |

61.20.25 | Egyéb áru belvízi szállítása | |

61.20.3 | | Hajók kölcsönzése legénységgel, belvízi vontatás, tolatás | |

61.20.31 | Belvízi járművek kölcsönzése legénységgel | |

61.20.32 | Belvízi vontatás, tolatás | |

62. ÁGAZATLÉGI SZÁLLÍTÁS

62.1 alágazatMenetrendszerű légi szállítás

62.10 szakágazatMenetrendszerű légi szállítás

62.10.1 | | Menetrend szerinti légi személyszállítás | |

62.10.10 | Menetrend szerinti légi személyszállítás | |

62.10.2 | | Menetrend szerinti légi teherszállítás | |

62.10.21 | Postai küldemények légi szállítása | |

62.10.22 | Konténeres áru légi szállítása | |

62.10.23 | Egyéb áru légi szállítása | |

62.2 alágazatNem menetrend szerinti légi szállítás

62.20 szakágazatNem menetrend szerinti légi szállítás

62.20.1 | | Nem menetrend szerinti légi személyszállítás | |

62.20.10 | Nem menetrend szerinti légi személyszállítás | |

62.20.2 | | Nem menetrend szerinti légi teherszállítás | |

62.20.20 | Nem menetrend szerinti légi teherszállítás | |

62.20.3 | | Légi jármű kölcsönzése személyzettel | |

62.20.30 | Légi jármű kölcsönzése személyzettel | |

62.3 alágazatŰrszállítás

62.30 szakágazatŰrszállítás

62.30.1 | | Űrszállítás | |

62.30.10 | Űrszállítás | |

63. ÁGAZATSZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS

63.1 alágazatRakománykezelés, tárolás, raktározás

63.11 szakágazatRakománykezelés

63.11.1 | | Rakománykezelés | |

63.11.11 | Konténeres rakomány kezelése | |

63.11.12 | Egyéb rakomány kezelése | |

63.12 szakágazatTárolás, raktározás

63.12.1 | | Tárolás, raktározás | |

63.12.11 | Hűtött áru tárolása | |

63.12.12 | Folyékony, gáznemű áru tárolása | |

63.12.13 | Gabonafélék tárolása | |

63.12.14 | Egyéb tárolás | |

63.2 alágazatEgyéb, szállítást segítő tevékenység

63.21 szakágazatEgyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység

63.21.1 | | Vasúti szállítást segítő szolgáltatás | |

63.21.10 | Vasúti szállítást segítő szolgáltatás | |

63.21.2 | | Egyéb szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás | |

63.21.21 | Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás | |

63.21.22 | Közút üzemeltetése | |

63.21.23 | Híd, alagút üzemeltetése | |

63.21.24 | Parkolási szolgáltatás | |

63.21.25 | Egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás | |

63.22 szakágazatEgyéb vízi szállítást segítő tevékenység

63.22.1 | | Vízi közlekedést segítő szolgáltatás | |

63.22.11 | Kikötő, vízi út üzemeltetése | |

63.22.12 | Révkalauzi szolgáltatás | |

63.22.13 | Hajókikötési szolgáltatás | |

63.22.14 | Navigáció támogatása | |

63.22.15 | Hajómentés | |

63.22.16 | Máshová nem sorolt, vízi szállítást segítő szolgáltatás | |

63.23 szakágazatEgyéb légi szállítást segítő tevékenység

63.23.1 | | Légi szállítást segítő szolgáltatás | |

63.23.11 | Repülőtér üzemeltetése | |

63.23.12 | Légiforgalmi szolgáltatás | |

63.23.13 | Egyéb légi szállítást segítő szolgáltatás | |

63.3 alágazatUtazásszervezés

63.30 szakágazatUtazásszervezés

63.30.1 | | Csomagtúra-, utazási ügynöki, turistatájékoztató szolgáltatás | |

63.30.11 | Csomagtúra-szolgáltatás | |

63.30.12 | Utazási ügynöki szolgáltatás | |

63.30.13 | Turistatájékoztatás | |

63.30.14 | Idegenvezetés | |

63.4 alágazatSzállítmányozás

63.40 szakágazatSzállítmányozás

63.40.1 | | Szállítmányozás | |

63.40.11 | Hajózási ügynöki szolgáltatás | |

63.40.12 | Egyéb szállítmányozás | |

63.40.2 | | Szállítmányozást kiegészítő szolgáltatás | |

63.40.20 | Szállítmányozást kiegészítő szolgáltatás | |

64. ÁGAZATPOSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

64.1 alágazatPostai, futárpostai tevékenység

64.11 szakágazatNemzeti postai tevékenység

64.11.1 | | Postai szolgáltatás | |

64.11.11 | Napilap, folyóirat postai továbbítása | |

64.11.12 | Levélküldemény postai továbbítása | |

64.11.13 | Csomagküldemény postai továbbítása | |

64.11.14 | Postahivatali szolgáltatás | |

64.11.15 | Egyéb postai szolgáltatás | |

64.12 szakágazatFutárpostai tevékenység

64.12.1 | | Nemzeti postaszolgálaton kívüli futárpostai szolgáltatás | |

64.12.11 | Kombinált futárszolgálat | |

64.12.12 | Egyéb futárszolgálat | |

64.2 alágazatTávközlés

64.20 szakágazatTávközlés

64.20.1 | | Adat-, jeltovábbítás | |

64.20.11 | Nyilvánoshelyitávbeszélő-szolgáltatás | |

64.20.12 | Nyilvánostávolságitávbeszélő-szolgáltatás | |

64.20.13 | Mobiltelefon-szolgáltatás | |

64.20.14 | Osztott üzleti hálózati szolgáltatás | |

64.20.15 | Dedikált üzleti hálózati szolgáltatás | |

64.20.16 | Adathálózati szolgáltatás | |

64.20.18 | Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatása | |

64.20.2 | | Egyéb távközlési szolgáltatás | |

64.20.21 | Televízióműsorjel-átvitel | |

64.20.22 | Rádióműsorjel-átvitel | |

64.20.23 | Összekapcsolási szolgáltatás | |

64.20.28 | Egyéb távközlési szolgáltatás | |

64.20.3 | | Vezetékes műsorjelelosztás (kábeltévé, rádió) | |

64.20.30 | Vezetékes műsorjelelosztás (kábeltévé, rádió) | |

J. NEMZETGAZDASÁGI ÁGPÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

65. ÁGAZATPÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (BIZTOSÍTÁS NÉLKÜL)

65.1 alágazatMonetáris tevékenység

65.11 szakágazatJegybanki tevékenység

65.11.1 | | Jegybanki szolgáltatás | |

65.11.10 | Jegybanki szolgáltatás | |

65.12 szakágazatEgyéb monetáris közvetítés

65.12.1 | | Egyéb monetáris közvetítés | |

65.12.10 | Egyéb monetáris közvetítés | |

65.2 alágazatEgyéb pénzügyi tevékenység

65.21 szakágazatPénzügyi lízing

65.21.1 | | Pénzügyi lízing | |

65.21.10 | Pénzügyi lízing | |

65.22 szakágazatEgyéb hitelnyújtás

65.22.1 | | Egyéb hitelnyújtás | |

65.22.10 | Egyéb hitelnyújtás | |

65.23 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

65.23.1 | | Máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatás | |

65.23.10 | Máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatás | |

66. ÁGAZATBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAP (KIVÉVE: KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS)

66.0 alágazatBiztosítás, nyugdíjalap (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

66.01 szakágazatÉletbiztosítás

66.01.1 | | Életbiztosítás | |

66.01.11 | Életbiztosítás | |

66.01.12 | Életbiztosítás-viszontbiztosítási szolgáltatás | |

66.02 szakágazatCsoportos nyugdíjbiztosítás

66.02.1 | | Csoportos nyugdíjbiztosítás | |

66.02.11 | Csoportos nyugdíjbiztosítás | |

66.02.12 | Nyugdíjalap-kezeléssel kapcsolatos viszontbiztosítás | |

66.03 szakágazatNem életbiztosítás

66.03.1 | | Baleset- és egészségbiztosítás | |

66.03.11 | Balesetbiztosítás | |

66.03.12 | Egészségbiztosítás | |

66.03.13 | Folyamatos egészségbiztosítás | |

66.03.2 | | Járműbiztosítás | |

66.03.21 | Közútijármű-biztosítás | |

66.03.22 | Egyéb járműbiztosítás | |

66.03.3 | | Szállítmány-, fuvarbiztosítás | |

66.03.31 | Tengeri, légi, vasútijármű-biztosítás | |

66.03.32 | Rakománybiztosítás | |

66.03.4 | | Tűz-, elemikár-, egyéb vagyonikár-biztosítás | |

66.03.40 | Tűz-, elemikár-, egyéb vagyonikár-biztosítás | |

66.03.5 | | Általános felelősségbiztosítás | |

66.03.50 | Általános felelősségbiztosítás | |

66.03.6 | | Hitel-, kezességbiztosítás | |

66.03.60 | Hitel-, kezességbiztosítás | |

66.03.7 | | Segítségnyújtás, jogvédelem, pénzügyi veszteség biztosítása | |

66.03.71 | Segítségnyújtás biztosítása | |

66.03.72 | Jogvédelem biztosítása | |

66.03.73 | Pénzügyi veszteség biztosítása | |

66.03.8 | | Egyéb életbiztosításon kívüli biztosítás | |

66.03.80 | Egyéb életbiztosításon kívüli biztosítás | |

66.03.9 | | Egyéb életbiztosítás viszontbiztosítása | |

66.03.90 | Egyéb életbiztosítás viszontbiztosítása | |

67. ÁGAZATPÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

67.1 alágazatPénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás)

67.11 szakágazatPénz-, tőkepiaci tevékenység

67.11.1 | | Pénz-, tőkepiaci szabályozás | |

67.11.10 | Pénz-, tőkepiaci szabályozás | |

67.12 szakágazatÉrtékpapír-ügynöki tevékenység

67.12.1 | | Értékpapír-ügynöki alapkezelői szolgáltatás | |

67.12.10 | Értékpapír-ügynöki és alapkezelői szolgáltatás | |

67.13. szakágazatMáshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

67.13.1 | | Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás | |

67.13.10 | Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás | |

67.2 alágazatBiztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

67.20 szakágazatBiztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

67.20.1 | | Biztosítási, nyugdíjbiztosítási kiegészítő szolgáltatás | |

67.20.10 | Biztosítási, nyugdíjbiztosítási kiegészítő szolgáltatás | |

67.20.2 | | Biztosítási ügynöki szolgáltatás | |

67.20.20 | Biztosítási ügynöki szolgáltatás | |

K. NEMZETGAZDASÁGI ÁGINGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

70. ÁGAZATINGATLANÜGYLETEK

70.1 alágazatSaját tulajdosú ingatlannal kapcsolatos ügylet

70.11 szakágazatIngatlanberuházás, -eladás

70.11.1 | | Ingatlanberuházás, -eladás | |

70.11.11 | Lakóingatlan-beruházás, -eladás | |

70.11.12 | Nemlakóingatlan-beruházás, -eladás | |

70.12 szakágazatIngatlanforgalmazás

70.12.1 | | Ingatlanforgalmazás | |

70.12.11 | Lakóingatlan-forgalmazás | |

70.12.12 | Telekforgalmazás | |

70.12.13 | Nemlakóingatlan-forgalmazás | |

70.12.14 | Földterület-forgalmazás | |

70.2 alágazatIngatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.20 szakágazatIngatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.20.1 | | Ingatlan-bérbeadás, -üzemeltetés | |

70.20.11 | Lakóingatlan-bérbeadás | |

70.20.12 | Gazdasági építmény, földterület bérbeadása | |

70.3 alágazatIngatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

70.31 szakágazatIngatlanügynöki tevékenység

70.31.1 | | Ingatlanügynöki szolgáltatás | |

70.31.11 | Lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás | |

70.31.12 | Telekügynöki szolgáltatás | |

70.31.13 | Nem lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás | |

70.31.14 | Földterület-ügynöki szolgáltatás | |

70.31.15 | Ingatlan értékbecslés | |

70.32 szakágazatIngatlankezelés

70.32.1 | | Ingatlankezelés | |

70.32.11 | Lakóingatlan-kezelés | |

70.32.12 | Nemlakóingatlan-kezelés | |

70.32.13 | Házfelügyelői szolgáltatás | |

71. ÁGAZATKÖLCSÖNZÉS

71.1 alágazatGépkocsikölcsönzés

71.10 szakágazatGépkocsikölcsönzés

71.10.1 | | Személygépkocsi, gépkocsikölcsönzése, legfeljebb 3500kg-ig | |

71.10.10 | Személygépkocsi, gépkocsi kölcsönzése, legfeljebb 3500kg-ig | |

71.2 alágazatEgyéb jármű kölcsönzése

71.21 szakágazatEgyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

71.21.1 | | Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése | |

71.21.11 | Áruszállító jármű kölcsönzése | |

71.21.12 | Vasúti jármű kölcsönzése | |

71.21.13 | Szállítótartály, konténer kölcsönzése | |

71.21.14 | Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése | |

71.21.15 | Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése | |

71.22 szakágazatVízi jármű kölcsönzése

71.22.1 | | Vízi jármű kölcsönzése | |

71.22.10 | Vízi jármű kölcsönzése | |

71.23 szakágazatLégi jármű kölcsönzése

71.23.1 | | Légi jármű kölcsönzése | |

71.23.10 | Légi jármű kölcsönzése | |

71.3 alágazatEgyéb gép kölcsönzése

71.31 szakágazatMezőgazdasági gép kölcsönzése

71.31.1 | | Mezőgazdasági gép kölcsönzése | |

71.31.10 | Mezőgazdasági gép kölcsönzése | |

71.32 szakágazatÉpítőipari gép kölcsönzése

71.32.1 | | Építőipari gép kölcsönzése | |

71.32.10 | Építőipari gép kölcsönzése | |

71.33 szakágazatIrodagép, számítógép kölcsönzése

71.33.1 | | Irodagép, számítógép kölcsönzése | |

71.33.11 | Irodagép kölcsönzése | |

71.33.12 | Számítógép kölcsönzése | |

71.34 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

71.34.1 | | Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése | |

71.34.10 | Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése | |

71.4 alágazatFogyasztási cikk kölcsönzése

71.40 szakágazatFogyasztási cikk kölcsönzése

71.40.1 | | Fogyasztási cikk kölcsönzése | |

71.40.11 | Televízió-, rádió-, videókészülék kölcsönzése | |

71.40.12 | Videokazetta-, DVD-kölcsönzés | |

71.40.13 | Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése | |

71.40.14 | Szórakozási, szabadidős cikk kölcsönzése | |

71.40.15 | Hangszerkölcsönzés | |

71.40.16 | Egyéb személyi, háztartási cikk kölcsönzése | |

72. ÁGAZATSZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG

72.1 alágazatHardver-szaktanácsadás

72.10 szakágazatHardver-szaktanácsadás

72.10.1 | | Hardver-szaktanácsadás | |

72.10.10 | Hardver-szaktanácsadás | |

72.2 alágazatSzoftverszaktanácsadás, -ellátás

72.21 szakágazatSzoftverkiadás

72.21.1 | | Csomagolt Szoftvertermék értékesítése | |

72.21.11 | Rendszerszoftver, felhasználói szoftver kiadása | |

72.21.12 | Alkalmazói szoftverek kiadása | |

72.21.2 | | Adathordozó automatikus adatfeldolgozó géphez való használatra, rögzítettadattartalommal | |

72.21.20 | Adathordozó automatikus adatfeldolgozó géphez való használatra, rögzítettadattartalommal | 8524[.31 + .4 + .6 + .91] |

72.22 szakágazatEgyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.22.1 | | Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás, szoftverszolgáltatás | |

72.22.11 | Rendszerszervezés, műszaki szaktanácsadás | |

72.22.12 | Egyedi szoftverfejlesztés | |

72.22.13 | Rendszerelemzés, programozás | |

72.22.14 | Rendszerkarbantartás | |

72.22.15 | Egyéb számítástechnikai szakértés | |

72.3 alágazatAdatfeldolgozás

72.30 szakágazatAdatfeldolgozás

72.30.1 | | Számítógép-üzemeltetés | |

72.30.10 | Számítógép-üzemeltetés | |

72.30.2 | | Számítógépes feldolgozás | |

72.30.21 | Adatfeldolgozás, táblázatkezelés | |

72.30.22 | Adatrögzítés | |

72.30.23 | Weboldal-szolgáltatás | |

72.30.24 | Egyéb számítógépes feldolgozás | |

72.30.3 | | Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése | |

72.30.30 | Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése | |

72.4 alágazatAdatbanki tevékenység, on-line kiadás

72.40 szakágazatAdatbanki tevékenység; on-line kiadás

72.40.1 | | Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás | |

72.40.11 | On-line kiadás | |

72.40.12 | Webkeresőportál-szolgáltatás | |

72.40.13 | Egyéb adatbázis szolgáltatás | |

72.40.2 | | Internet hirdetési felület egyéb máshová nem sorolt értékesítése | |

72.40.20 | Internet hirdetési felület egyéb máshová nem sorolt értékesítése | |

72.5 alágazatIrodagép-, számológép-javítás

72.50 szakágazatIrodagép-, számítógép-javítás

72.50.1 | | Irodagép-, számítógép-javítás | |

72.50.11 | Irodagép-javítás | |

72.50.12 | Számítógép-javítás | |

72.6 alágazatEgyéb számítástechnikai tevékenység

72.60 szakágazatEgyéb számítástechnikai tevékenység

72.60.1 | | Egyéb számítástechnikai szolgáltatás | |

72.60.10 | Egyéb számítástechnikai szolgáltatás | |

73. ÁGAZATKUTATÁS, FEJLESZTÉS

73.1 alágazatMűszaki kutatás, fejlesztés

73.10 szakágazatMűszaki kutatás, fejlesztés

73.10.1 | | Műszaki kutatás, fejlesztés | |

73.10.11 | Természettani kutatás, fejlesztés | |

73.10.12 | Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés | |

73.10.13 | Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés | |

73.10.14 | Agrártudományi kutatás, fejlesztés | |

73.10.15 | Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, fejlesztés | |

73.10.16 | Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés | |

73.2 alágazatHumán kutatás, fejlesztés

73.20 szakágazat:Humán kutatás, fejlesztés

73.20.1 | | Humán kutatás, fejlesztés | |

73.20.11 | Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás | |

73.20.12 | Közgazdaság-tudományi kutatás | |

73.20.13 | Jogtudományi kutatás | |

73.20.14 | Nyelvészeti, nyelvi kutatás | |

73.20.15 | Egyéb társadalomtudományi, humán kutatás | |

74. ÁGAZATEGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

74.1 alágazatJogi, gazdasági tevékenység

74.11 szakágazatJogi tevékenység

74.11.1 | | Jogi szolgáltatás | |

74.11.11 | Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban | |

74.11.12 | Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi eljárásban | |

74.11.13 | Jogi tanácsadás, képviselet kvázi bírósági testületek eljárásaiban | |

74.11.14 | Jogi tanácsadás, képviselet szerzői jogi, iparjogvédelmi eljárásban | |

74.11.15 | Jogi dokumentálás | |

74.11.16 | Aukcióval kapcsolatos jogi eljárás | |

74.11.17 | Egyéb jogi szolgáltatás | |

74.12 szakágazatSzámviteli, adószakértői tevékenység

74.12.1 | | Számviteli, auditálási szolgáltatás | |

74.12.11 | Könyvvizsgálat (audit) | |

74.12.12 | Beszámoló felülvizsgálata | |

74.12.13 | Számviteli jelentés összeállítása | |

74.12.14 | Egyéb számviteli szolgáltatás | |

74.12.2 | | Könyvelés | |

74.12.20 | Könyvelés | |

74.12.3 | | Adótanácsadás | |

74.12.30 | Adótanácsadás | |

74.13 szakágazatPiac-, közvélemény-kutatás

74.13.1 | | Piac-, közvélemény-kutatás | |

74.13.11 | Piackutatás | |

74.13.12 | Közvélemény-kutatás | |

74.14 szakágazatÜzletviteli tanácsadás

74.14.1 | | Üzletviteli tanácsadás | |

74.14.11 | Általános üzletviteli tanácsadás | |

74.14.12 | Pénzügyi üzletviteli tanácsadás | |

74.14.13 | Marketing célú üzletviteli tanácsadás | |

74.14.14 | Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás | |

74.14.15 | Termelésszervezési tanácsadás | |

74.14.16 | PR üzletviteli tanácsadás | |

74.14.17 | Egyéb üzletviteli tanácsadás | |

74.14.2 | | Egyéb üzleti tanácsadás | |

74.14.21 | Témamenedzselés, programkoordinálás | |

74.14.22 | Máshová nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás | |

74.15 szakágazatVagyonkezelés

74.15.1 | | Vagyonkezelés | |

74.15.10 | Vagyonkezelés | |

74.2 alágazatMérnöki tevékenység, tanácsadás

74.20 szakágazatMérnöki tevékenység, tanácsadás

74.20.2 | | Építészeti szolgáltatás | |

74.20.21 | Építészeti szakértés, tanácsadás | |

| 74.20.22 | Építészeti tervezés | |

| 74.20.23 | Egyéb építészeti szolgáltatás | |

74.20.3 | | Műszaki mérnöki szolgáltatás | |

74.20.31 | Műszaki szakértés, tanácsadás | |

74.20.32 | Épület tartószerkezet, alapozás tervezése | |

74.20.33 | Építménygépészeti, -villamossági tervezés | |

74.20.34 | Mélyépítmény műszaki tervezése | |

74.20.35 | Technológia-, terméktervezés | |

74.20.36 | Egyéb műszaki tervezés | |

74.20.37 | Egyéb mérnöki szolgáltatás | |

74.20.4 | | Integrált mérnöki szolgáltatás | |

74.20.40 | Integrált mérnöki szolgáltatás | |

74.20.5 | | Település-, tájrendezési tervezés | |

74.20.51 | Településtervezés | |

74.20.52 | Tájrendezés-tervezés | |

74.20.6 | | Építésiprojekt-vezetés | |

74.20.60 | Építésiprojekt-vezetés | |

74.20.7 | | Mérnöki jellegű műszaki szolgáltatás | |

74.20.71 | Földtani szakértés | |

74.20.72 | Földtani vizsgálat | |

74.20.73 | Földmérés, térképészet | |

74.20.74 | Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés | |

74.20.75 | Nem mérnöki műszaki szaktanácsadás | |

74.3 alágazatMűszaki vizsgálat, elemzés

74.30 szakágazatMűszaki vizsgálat, elemzés

74.30.1 | | Műszaki vizsgálat, elemzés | |

74.30.11 | Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés | |

74.30.12 | Fizikai tulajdonság elemzése | |

74.30.13 | Integrált műszaki, elektronikai rendszer tesztelése | |

74.30.14 | Jármű műszaki vizsgáztatása | |

74.30.15 | Egyéb vizsgálat, ellenőrzés | |

74.30.16 | Egyéb vizsgálat, elemzés | |

74.4 alágazatHirdetés

74.40 szakágazatHirdetés

74.40.1 | | Hirdetés | |

74.40.11 | Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása jutalékért | |

74.40.12 | Reklámtervezés, -készítés és -elhelyezés | |

74.40.13 | Egyéb hirdetési szolgáltatás | |

74.40.2 | | Reklámfelület, -idő értékesítése | |

74.40.20 | Reklámfelület, -idő értékesítése | |

74.5 alágazatMunkaerő-közvetítés

74.50 szakágazatMunkaerő-közvetítés

74.50.1 | | Munkaerő-közvetítés | |

74.50.11 | Vezetőközvetítés | |

74.50.12 | Egyéb munkaerő közvetítése | |

74.50.2 | | Munkaerő-kölcsönzés | |

74.50.21 | Irodai munkaerő kölcsönzése | |

74.50.22 | Háztartási munkaerő kölcsönzése | |

74.50.23 | Ipari, egyéb szakmunkaerő kölcsönzése | |

74.50.24 | Ápolószemélyzet kölcsönzése | |

74.50.25 | Egyéb munkaerő kölcsönzése | |

74.6 alágazatNyomozási, biztonsági tevékenység

74.60 szakágazatNyomozási, biztonsági tevékenység

74.60.1 | | Nyomozási, biztonsági szolgáltatás | |

74.60.11 | Nyomozás | |

74.60.12 | Biztonságtechnikai tanácsadás | |

74.60.13 | Riasztórendszer-figyelő szolgálat | |

74.60.14 | Páncélkocsis értékszállítás | |

74.60.15 | Őrző-védő szolgálat | |

74.60.16 | Egyéb biztonsági szolgáltatás | |

74.7 alágazatTakarítás, tisztítás

74.70 szakágazatTakarítás, tisztítás

74.70.1 | | Takarítás, tisztítás | |

74.70.11 | Fertőtlenítés, kártevők elleni védekezés | |

74.70.12 | Ablaktisztítás | |

74.70.13 | Épülettakarítás | |

74.70.14 | Speciális tisztítás, takarítás | |

74.70.15 | Kéménytisztítás, tüzeléstechnikai szolgáltatás | |

74.70.16 | Egyéb tisztítás | |

74.8 alágazatEgyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

74.81 szakágazatFényképészet

74.81.1 | | Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével | |

74.81.11 | Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével | 3704 |

74.81.12 | Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével | 3705.1 |

74.81.13 | Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével | 3705.2 |

3705.2 | Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével | 3705.9 |

74.81.2 | | Portréfényképezés és hasonló szolgáltatások | |

74.81.22 | Portréfényképezés | |

74.81.23 | Reklámfotózás | |

74.81.24 | Esemény-fényképezés | |

74.81.25 | Légi fényképezés | |

74.81.26 | Egyéb speciális fényképezés | |

74.81.3 | | Fénykép-előállítás, egyéb szolgáltatás | |

74.81.31 | Fényképelőhívás, -kidolgozás | |

74.81.32 | Mozgókép-előhívás | |

74.81.33 | Fényképretusálás | |

74.81.34 | Egyéb fényképészeti szolgáltatás | |

74.82 szakágazatCsomagolás

74.82.1 | | Csomagolás | |

74.82.10 | Csomagolás | |

74.85 szakágazatTitkári és fordítói tevékenység

74.85.1 | | Irodai, titkári szolgáltatás | |

74.85.11 | Telefonos válaszadás | |

74.85.12 | Másolás | |

74.85.13 | Fordítás | |

74.85.14 | Tolmácsolás | |

74.85.15 | Egyéb irodai szolgáltatás | |

74.85.2 | | Postázás | |

74.85.20 | Postázás | |

74.86 szakágazatTelefoninformáció

74.86.1 | | Telefoninformáció | |

74.86.1 | Telefoninformáció | |

74.87 szakágazatMáshová nem sorolt, egyéb segítő szolgáltatás

74.87.1 | | Máshová nem sorolt egyéb, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás | |

74.87.11 | Hitelminősítés | |

74.87.12 | Díjbeszedés, pénzbehajtás | |

74.87.13 | Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás | |

74.87.14 | Üzleti, ügynöki szolgáltatás, értékbecslés | |

74.87.15 | Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés | |

74.87.16 | Egyéb nem műszaki szaktanácsadás, szakértés | |

74.87.17 | Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás | |

L NEMZETGAZDASÁGI ÁGKÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75. ÁGAZATKÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75.1 alágazatÁltalános közigazgatás

75.11 szakágazatÁltalános közigazgatás

75.11.1 | | Általános közigazgatás | |

75.11.11 | Közigazgatás, törvényhozás | |

75.11.12 | Pénzügyi közigazgatás | |

75.11.13 | Átfogó tervezés, statisztikai szolgálat | |

75.11.14 | Alapkutatás közigazgatása | |

75.11.15 | Egyéb kormányzati közigazgatás | |

75.12 szakágazatTársadalmi szolgáltatások igazgatása

75.12.1 | | Társadalmi szolgáltatások igazgatása | |

75.12.11 | Oktatási közigazgatása | |

75.12.12 | Egészségügy közigazgatása | |

75.12.13 | Lakás és közjóléti ügyek közigazgatása | |

75.12.14 | Szabadidő, kultúra és vallás közigazgatása | |

75.13 szakágazatÜzleti élet szabályozása

75.13.1 | | Üzleti élet szabályozása | |

75.13.11 | Mezőgazdaság, erdőgazdaság közigazgatása | |

75.13.12 | Energiaellátás közigazgatása | |

75.13.13 | Ipar, építőipar közigazgatása | |

75.13.14 | Szállítás, hírközlés közigazgatása | |

75.13.15 | Kereskedelem, vendéglátás közigazgatása | |

75.13.16 | Idegenforgalom közigazgatása | |

75.13.17 | Többcélú fejlesztési programok közigazgatása | |

75.13.18 | Gazdaság-, kereskedelem-, munkaügy-politika közigazgatása | |

75.14 szakágazatKözigazgatást kiegészítő szolgáltatás

75.14.1 | | Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás | |

75.14.11 | Kormányzati humánerő-gazdálkodás | |

75.14.12 | Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás | |

75.2 alágazatTársadalmi közszolgáltatás

75.21 szakágazatKülügyek

75.21.1 | | Külügyek | |

75.21.11 | Diplomáciai, konzuli képviselet | |

75.21.12 | Gazdasági segélyezés | |

75.21.13 | Nemzetközi katonai segélyezés | |

75.22 szakágazatHonvédelem

75.22.1 | | Honvédelem | |

75.22.11 | Katonai védelem | |

75.22.12 | Polgári védelem | |

75.23 szakágazatIgazságügy

75.23.1 | | Igazságügy | |

75.23.11 | Bíróság közigazgatása | |

75.23.12 | Büntetés-végrehajtás, rehabilitáció | |

75.24 szakágazatKözbiztonság, közrend

75.24.1 | | Közbiztonság, közrend | |

75.24.11 | Rendőrség közigazgatása | |

75.24.12 | Egyéb közrendi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági igazgatás | |

75.25 szakágazatTűzvédelem

75.25.1 | | Tűzvédelem | |

75.25.11 | Tűzoltás, tűzmegelőzés | |

75.25.12 | Egyéb védelem | |

75.3 alágazatKötelező társadalombiztosítás

75.30 szakágazatKötelező társadalombiztosítás

75.30.1 | | Kötelező társadalombiztosítás | |

75.30.11 | Betegségi, baleseti, rokkantsági ellátás | |

75.30.12 | Társadalombiztosítási nyugellátás | |

75.30.13 | Munkanélküli-ellátás | |

75.30.14 | Család-, gyermekellátás | |

M. NEMZETGAZDASÁGI ÁGOKTATÁS

80. ÁGAZATOKTATÁS

80.1 alágazatAlapfokú oktatás

80.10 szakágazatElemi oktatási

80.10.1 | | Alapfokú oktatás | |

80.10.11 | Iskoláskor előtti oktatás | |

80.10.12 | Egyéb alapfokú oktatás | |

80.2 alágazatKözépfokú oktatás

80.21 szakágazatÁltalános középfokú oktatás

80.21.1 | | Általános középfokú oktatás | |

80.21.11 | Középfokú általános alapoktatás | |

80.21.12 | Középiskolai általános oktatás | |

80.22 szakágazatSzakmai középfokú oktatás

80.22.1 | | Szakmai középfokú oktatás | |

80.22.10 | Szakmai középfokú oktatás | |

80.3 alágazat

80.30 szakágazatFelsőoktatás

80.30.1 | | Felsőoktatás | |

80.30.11 | szakágazat FelsőoktatásFelsőszintű szakmai képzés | |

80.30.12 | Felsőfokú oktatás, képzés | |

80.4 alágazatFelnőtt-, egyéb oktatás

80.41 szakágazatJárművezető-oktatás

80.41.1 | | Járművezető-oktatás | |

80.41.11 | Gépjárművezető-oktatás | |

80.41.12 | Repülő-, hajóvezető-oktatás | |

80.42 szakágazatMáshova nem sorolt felnőtt-, egyéb oktatás

80.42.1 | | Felnőttoktatás | |

80.42.10 | Felnőttoktatás | |

80.42.2 | | Egyéb oktatás | |

80.42.20 | Egyéb oktatás | |

N. NEMZETGAZDASÁGI ÁGEGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

ÁGAZAT 85.EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85.1 alágazatHumán-egészségügyi ellátás

85.11 szakágazatFekvőbeteg-ellátás

85.11.1 | | Fekvőbeteg-ellátás | |

85.11.11 | Fekvőbeteg műtétes ellátása | |

85.11.12 | Fekvőbeteg klinikai (nem műtétes) ellátása | |

85.11.13 | Fekvőbeteg nőgyógyászati, szülészeti ellátása | |

85.11.14 | Fekvőbeteg-rehabilitáció | |

85.11.15 | Fekvőbeteg pszichiátriai ellátása | |

85.11.16 | Fekvőbeteg egyéb ellátása | |

85.12 szakágazatJáróbeteg-ellátás

85.12.1 | | Járóbeteg-ellátás | |

85.12.11 | Egészségügyi alapellátás | |

85.12.12 | Járóbeteg-szakellátás | |

85.13 szakágazatFogorvosi szakellátás

85.13.1 | | Fogorvosi ellátás, tanácsadás | |

85.13.11 | Fogszabályozás | |

85.13.12 | Egyéb fogászati szolgáltatás | |

85.14 szakágazatEgyéb humán-egészségügyi ellátás

85.14.1 | | Egyéb humán-egészségügyi ellátás | |

85.14.11 | Szülész szolgáltatás | |

85.14.12 | Ápolói szolgáltatás | |

85.14.13 | Fizioterápia, egyéb terápiás szolgáltatás | |

85.14.14 | Mentőszolgálat | |

85.14.15 | Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás | |

85.14.16 | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | |

85.14.17 | Vérellátás, transzplantációs bank | |

85.14.18 | Egyéb egészségügyi szolgáltatás | |

85.2 alágazatÁllat-egészségügyi ellátás

85.20 alágazatÁllat-egészségügyi ellátás

85.20.1 | | Állat-egészségügyi ellátás | |

85.20.11 | Hobbiállat egészségügyi ellátása | |

85.20.12 | Egyéb állat egészségügyi ellátása | |

85.3 alágazatSzociális ellátás

85.31 szakágazatSzociális ellátás elhelyezéssel

85.31.1 | | Szociális ellátási elhelyezéssel | |

85.31.11 | Időskorúak szociális ellátása elhelyezéssel | |

85.31.12 | Testi, szellemi fogyatékosok szociális ellátása elhelyezéssel | |

85.31.13 | Gyermekvédelmi ellátás elhelyezéssel | |

85.31.14 | Egyéb rászorultak szociális ellátása elhelyezéssel | |

85.31.15 | Egyéb szociális ellátás elhelyezéssel | |

85.32 szakágazatSzociális ellátás elhelyezés nélkül

85.32.1 | | Szociális ellátás elhelyezés nélkül | |

85.32.11 | Gyermekek napközbeni ellátása | |

85.32.12 | Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközbeni ellátása | |

85.32.13 | Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás | |

85.32.14 | Jóléti szolgáltatások | |

85.32.15 | Foglalkoztatási rehabilitáció | |

85.32.16 | Egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül | |

O. NEMZETGAZDASÁGI ÁGEGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

90. ÁGAZATSZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS

90.0 alágazatSzennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés

90.01 szakágazatSzennyvíz gyűjtése, kezelése

90.01.1 | | Szennyvíz gyűjtése, kezelése | |

90.01.11 | Szennyvízelvezetés, -kezelés | |

90.01.12 | Települési folyékony hulladék kezelése | |

90.01.2 | | Hulladékkezelés | |

90.01.20 | Hulladékkezelés | 3825.20 |

90.02 szakágazatHulladékgyűjtés, -kezelés

90.02.1 | | Hulladékkezelés | |

90.02.11 | Hulladékbegyűjtés | |

90.02.12 | Hulladékégetés | |

90.02.13 | Egyéb hulladékkezelés | |

90.02.14 | Veszélyes hulladék kezelése | |

90.02.02 | | Veszélyes hulladék kezelése | |

90.02.20 | Veszélyes hulladék kezelése | 3825.10 |

90.03 szakágazatSzennyeződésmentesítés

90.03.1 | | Szennyeződésmentesítés, közterülettisztítás | |

90.03.11 | Talaj, felszín alatti vízek szennyeződésmentesítése | |

90.03.12 | Szennyezett felszíni vízek tisztítása | |

90.03.13 | Területtisztítás | |

91. ÁGAZATÉRDEKKÉPVISELET

91.1 alágazatVállalkozói, szakmai érdekképviselet

91.11 szakágazatVállalkozói, szakmai érdekképviselet

91.11.1 | | Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet | |

91.11.10 | Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet | |

91.12 szakágazatSzakmai érdekképviselet

91.12.1 | | Szakmai érdekképviselet | |

91.12.10 | Szakmai érdekképviselet | |

91.2 alágazatSzakszervezeti tevékenység

91.20 szakágazatSzakszervezeti tevékenység

91.20.1 | | Szakszervezeti tevékenység | |

91.20.10 | Szakszervezeti tevékenység | |

91.3 alágazatEgyéb közösségi, társadalmi tevékenység

91.31 szakágazatEgyházi tevékenység

91.31.1 | | Egyházi tevékenység | |

91.31.10 | Egyházi tevékenység | |

91.32 szakágazatPolitikai tevékenység

91.32.1 | | Politikai tevékenység | |

91.32.10 | Politikai tevékenység | |

91.33 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

91.33.1 | | Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás | |

91.33.11 | Közcélok támogatása | |

91.33.12 | Speciális csoportok védelme | |

91.33.13 | Ifjúsági egyesülések | |

91.33.14 | Egyéb, tagsági viszonyon alapuló szolgáltatás | |

92. ÁGAZATSZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT

92.1 alágazatFilm-, videogyártás

92.11 alágazatFilm-, videogyártás

92.11.1 | | alágazat Film-, videogyártás | |

92.11.11 | szakágazat Film-, videogyártás | 3706.1 |

92.11.12 | szakágazat Film-, videogyártás | 3706.9 |

92.11.2 | | szakágazat Film-, videogyártás | |

92.11.20 | szakágazat Film-, videogyártás | 8524[.39 + .53] |

92.11.3 | | Film-, video-, DVD-lemez gyártása | |

92.11.31 | Film-, video-, DVD-készítés | |

92.11.32 | Film, video-, CD-, DVD-készítés kiegészítő szolgáltatásai | |

92.12 szakágazatFilm-, videoterjesztés

92.12.1 | | Film-, video-, DVD-terjesztés | |

92.12.10 | Film-, video-, DVD-terjesztés | |

92.13 szakágazatMozgóképvetítés

92.13.1 | | Film-, videovetítés | |

92.13.11 | Filmvetítés | |

92.13.12 | Video-, DVD-vetítés | |

92.2 alágazatRádió-, televízióműsor-szolgáltatás

92.20 szakágazatRádió-, televízióműsor-szolgáltatás

92.20.1 | | Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás | |

92.20.11 | Rádióműsor-szolgáltatás | |

92.20.12 | Televízióműsor-szolgáltatás | |

92.20.2 | | Televíziós/rádiós hirdetési idő értékesítése | |

92.20.20 | Televíziós/rádiós reklámidő eladása | |

92.3 alágazatEgyéb szórakoztatás

92.31 szakágazatAlkotó-, előadóművészet

92.31.1 | | Alkotó-, előadóművészet | |

92.31.1. | Alkotó-, előadóművészet | |

92.31.2 | | Alkotó-, előadóművészet | |

92.31.21 | Előadóművészet | |

92.31.22 | Alkotótevékenység | |

92.32 szakágazatMűvészeti kiegészítő tevékenység

92.32.1 | | Művészeti kiegészítő szolgáltatás | |

92.32.10 | Művészeti kiegészítő szolgáltatás | |

92.33 szakágazatVásári, vidámparki szórakoztatás

92.33.1 | | Vásári, vidámparki szórakoztatás | |

92.33.10 | Vásári, vidámparki szórakoztatás | |

92.34 szakágazatMáshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

92.34.1 | | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás | |

92.34.11 | Cirkusz, varieté, revüműsor, kaszkadőrbemutató | |

92.34.12 | Táncoktatás, táncrendezvény-szolgáltatás | |

92.34.13 | Vegyes, egyéb szórakoztatás | |

92.4 alágazatHírügynökségi tevékenység

92.40 szakágazatHírügynökségi tevékenység

92.40.1 | | Hírügynökségi szolgáltatás | |

92.40.10 | Hírügynökségi szolgáltatás | |

92.5 alágazatKönyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

92.51 szakágazatKönyvtári, levéltári tevékenység

92.51.1 | | Könyvtári, levéltári szolgáltatás | |

92.51.11 | Könyvtári szolgáltatás | |

92.51.12 | Levéltári szolgáltatás | |

92.52 szakágazatMúzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

92.52.1 | | Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme | |

92.52.11 | Múzeumi szolgáltatás, művészeti kiállítás | |

92.52.12 | Történelmi hely, épület bemutatása | |

92.53 szakágazatNövény-, állatkert működtetése

92.53.1 | | Állat-, növénykert-, védett természeti érték bemutatása | |

92.53.11 | Állat-, növénykert szolgáltatásai | |

92.53.12 | Védett természeti érték bemutatása | |

92.6 alágazatSporttevékenység

92.61 szakágazatSportlétesítmény működtetése

92.61.1 | | Sportpálya, stadion működtetése | |

92.61.10 | Sportpálya, stadion működtetése | |

92.62 szakágazatEgyéb sporttevékenység

92.62.1 | | Egyéb sportszolgáltatás | |

92.62.11 | Sportesemény promóciója | |

92.62.12 | Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása | |

92.62.13 | Máshová nem sorolt, egyéb sportszolgáltatás | |

92.7 alágazatEgyéb szabadidős tevékenység

92.71 szakágazatSzerencsejáték, fogadás

92.71.1 | | Szerencsejáték, fogadás | |

92.71.10 | Szerencsejáték, fogadás | |

92.72 szakágazatMáshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

92.72.1 | | Máshová nem sorolt egyéb szabadidős szolgáltatás | |

92.72.11 | Szabadidőpark, szórakoztatási célú vásár, kiállítás | |

92.72.12 | Máshová nem sorolt egyéb szabadidős szolgáltatás | |

93. ÁGAZATEGYÉB SZOLGÁLTATÁS

93.0 alágazatEgyéb szolgáltatás

93.01 szakágazatTextil, szőrme mosása, tisztítása

93.01.1 | | Mosás, tisztítás | |

93.01.11 | Mosodai gyűjtőszolgálat | |

93.01.12 | Önkiszolgáló mosoda | |

93.01.13 | Textil-, ruhatisztítás | |

93.01.14 | Száraztisztítás | |

93.01.15 | Vasalás | |

93.01.16 | Alkotó-, előadóművészet | |

93.02 szakágazatFodrászat, szépségápolás

93.02.1 | | Ruhafestés, színezés | |

93.02.10 | Ruhafestés, színezés | 0501 |

93.02.2 | | Fodrászat, szépségápolás | |

93.02.21 | Női fodrászat | |

93.02.22 | Férfifodrászat | |

93.02.23 | Kozmetika, kéz- és lábápolás | |

93.03 szakágazatTemetkezés

93.03.1 | | Temetkezési, krematóriumi szolgáltatás | |

93.03.11 | Temető kezelése, hamvasztás | |

93.03.12 | Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás | |

93.04 szakágazatFizikai közérzetet javító szolgáltatás

93.04.1 | | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | |

93.04.10 | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | |

93.05 szakágazatMáshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

93.05.1 | | Egyéb személyi jellegű szolgáltatás | |

93.05.11 | Hobbiállat gondozási szolgáltatás | |

93.05.12 | Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás | |

P. NEMZETGAZDASÁGI ÁGALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS

95. ÁGAZATALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS

95.0 alágazatAlkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

95.00 szakágazatAlkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

95.00.1 | | Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás | |

95.00.10 | Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás | |

96. ÁGAZATMAGÁNHÁZTARTÁS ÁLTAL SAJÁT HASZNÁLATRA ELŐÁLLÍTOTT, NEM MEGKÜLÖNBÖZTETETT ÁRU

96.0 alágazatMagánháztartás által saját használatra előállított, nem megkülönböztetett áru

96.00 szakágazatMagánháztartás által saját használatra előállított, nem megkülönböztetett áru

96.00.1 | | Magánháztartás által saját használatra előállított, nem megkülönböztetett áru | |

96.00.10 | Magánháztartás által saját használatra előállított, nem megkülönböztetett áru | |

97. ÁGAZATMAGÁNHÁZTARTÁS ÁLTAL SAJÁT HASZNÁLATRA NYÚJTOTT, NEM MEGKÜLÖNBÖZTETETT SZOLGÁLTATÁS

97.0 alágazatMagánháztartás által saját használatra nyújtott, nem megkülönböztetett szolgáltatás

97.00 szakágazatMagánháztartás által saját használatra nyújtott, nem megkülönböztetett szolgáltatás

97.00.1 | | Magánháztartások által saját használatra nyújtott, nem megkülönböztetett szolgáltatás | |

97.00.10 | Magánháztartások által saját használatra nyújtott, nem megkülönböztetett szolgáltatás | |

Q. NEMZETGAZDASÁGI ÁGTERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK

99. ÁGAZATTERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK

99.0 alágazatTerületen kívüli szervezetek, testületek

99.00 szakágazatTerületen kívüli szervezetek, testületek

99.00.1 | | Területen kívüli szervezetek, testületek | |

99.00.10 | Területen kívüli szervezetek, testületek | |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0204 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0204&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére