A Kúria Bfv.576/2014/13. számú precedensképes határozata közösség tagja elleni erőszak bűntett tárgyában. Bírók: Katona Sándor, Kiss Sándor, Molnár Gábor

A határozat elvi tartalma:

A közösség tagja elleni erőszak bűntettének sértettje bárki lehet. Adott helyen és időben annak megítélése, hogy ki tekinthető többségnek, illetve kisebbségnek, a tényleges szituációtól függ.

***********

KÚRIA

Bfv.II.576/2014/13.szám

A Kúria Budapesten, a 2014. év december hó 17. napján tartott tanácsülésen meghozta a következők

v é g z é s t:

A közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt I. rendű terhelt és társai ellen folyamatban volt büntetőügyben IV. rendű terhelt védőjének és a VIII. rendű terhelt védőjének felülvizsgálati indítványát elbírálva a Miskolci Törvényszék 4.Fk.1188/2011/217. számú, és a Debreceni Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Fkf.I.498/2013/13. számú ítéletét IV. rendű és a VIII. rendű terheltek tekintetében hatályában fenntartja.

A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben sem az indítvány előterjesztője, sem azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

I n d o k o l á s

I. A Miskolci Törvényszék a 2013. május 9. napján megtartott tárgyaláson kihirdetett 4.Fk.1188/2011/217. számú ítéletével 9 terhelt ügyét bírálta el. Közülük a felülvizsgálati indítvánnyal érintett IV. rendű terheltet és a VIII. rendű terheltet bűnösnek mondta ki 3 rendbeli társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettében [1978. évi IV. törvény - továbbiakban: korábbi Btk. - 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja] és társtettesként elkövetett rongálás bűntettében [korábbi Btk. 324. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pontja]. Ezért a IV. és a VIII. rendű terhelteket - halmazati büntetésként - egyaránt 2 év 9 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A törvényszék ítélete ellen az ügyész által IV. rendű és a VIII. rendű terhelt terhére a kiszabott büntetés súlyosításáért, míg a terheltek és védőik által a téves minősítés miatt és a kiszabott büntetés enyhítése érdekében bejelentett fellebbezések alapján másodfokon eljárt Debreceni Ítélőtábla a 2013. szeptember 30. napján megtartott nyilvános ülésen kihirdetett Fkf.498/2013/13. számú ítéletében az első fokú ítéletet mindkét terhelt tekintetében megváltoztatta. A IV. rendű terhelt börtönbüntetésének tartamát 3 év 10 hónapra, a VIII. rendű terhelt börtönbüntetésének tartamát 3 év 8 hónapra súlyosította. Egyebekben e terhelteket érintően az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék ítéletében megállapított tényállás IV. és VIII. rendű terhelteket érintő I/1. pontja a következőket rögzíti:

A J Magyarországért Mozgalom - amely a vádbeli időben is törvényesen működő, de országgyűlési képviselettel még nem rendelkező párt - helyi szervezete 2009. november hó 14. (szombati) napján 18 órától lakossági fórumot szervezett S-ban, az I téren működő általános iskolában. A párt aktivistái előzőleg körülbelül 500 darab szórólapot osztottak szét a településen, mely így majd minden háztartásba eljutott. A lakossági fórum tárgya lényegében a párt programjának bemutatása, népszerűsítése volt. A fórum előadója E Zs, a "J" Megyei elnöke, K G A az Ú M G Mozgalom országos főkapitány-helyettese, M L a "J" országos alelnöke; míg főszervezője B G, a "J" s-i elnöke volt. A lakossági fórumot azonban a nagyszámú helyi cigány közösség tagjai provokációnak tartották, ezért előtte - körülbelül 16 óra 30 perctől - egy hozzávetőleg 100 főre duzzadt, helyi cigány származású férfiakból és nőkből álló tömeg tüntetett ellene az I téren. Összemosták ugyanis a "J"-ot és az Ú M G Mozgalmat - vagy ahogyan őket egyszerűen hívták, a "g-kat" - arra gondolván, hogy valamiféle velük szembeni fellépésre készülnek. A tüntetés során a helyi cigányság képviselői - miközben az iskola aulájában a "J" tartotta hozzávetőleg 200 fő részvételével lakossági fórumát - a rendezvényt biztosító és zömében az Ú M G Mozgalomhoz tartozó személyeket (akik közül egyesek fekete, mások terepszínű ruhában és többen B sapkában voltak) hangos kiabálással szidalmazták, fenyegették. Tényleges összetűzésre, netán tettlegességre azért nem került sor, mert az ugyancsak helyszínre vezényelt rendőri erők határozott fellépése nyomán a rendezvény környezetében tartózkodó cigány származású tüntetőket feloszlatták.

Ekkorra közvetve a "roma gyilkosságok", közvetlenül a lakossági fórumon elhangzott állítólagos cigányellenes kijelentések miatt gyűlölet alakult ki a s-i cigány közösség hangadóiban általában a magyarság, és azon belül is a "J"-kal szimpatizáló személyekkel szemben.

Másnap, 2009. november hó 15. (vasárnapi) napján 09 óra körüli időben - a lakossági fórum szervezésében egyébként részt nem vevő, sőt magát büszkén "MSZP-snek valló - M P J-né (sz.: É K) helyi lakost a S, E F út szám alatt található élelmiszerboltban L S-né és L S S, B B út szám alatti lakosok (akik egyébként VII. rendű terhelt szülei) tévedésből "felelősségre vonták" a rendezvény állítólagos szervezése miatt, s megöléssel fenyegették meg. Ennek során L S-né egyik keze nyitott tenyere ujjvégeivel állon ütötte M P J-nét, akinek orvosilag értékelhető sérülése nem keletkezett.

A M P J-né sérelmére elkövetett cselekmény kapcsán a L házaspár ellen a Miskolci Rendőrkapitányságon 8085/2009. bü. szám alatt indult büntetőeljárás. Az ügyben a Miskolci Városi Ügyészség B.390/2010/1-I. szám alatt 2010. február hó 04. napján emelt vádat. A Miskolci Városi Bíróság a 2010. június hó 15. napján kelt és 2010. június hó 21. napján jogerőre emelkedett 41.B.740/2010/7. számú ítéletével L S-nét társtettesként elkövetett zaklatás vétsége, valamint garázdaság vétsége, míg L S-t társtettesként elkövetett zaklatás vétsége miatt pénzbüntetésre ítélte.

Időközben B G elment édesapja, B Z S, R utcában működő B T Kft. megnevezésű cégének telephelyére. Rövidesen, 11 óra tájban - gépkocsival - megjelent azonban e helyütt két cigány származású férfi, s egyikük - Sz Zs - életveszélyesen megfenyegette. Közölte vele, miszerint kiveszi a járműből szamurájkardját és lefejezi, illetőleg házára Molotov koktélt dobnak majd. Ezáltal őt és családját úgymond kiirtják. Közben öklével hadonászva igyekezett nyomatékot adni szavainak. Ennek ellenére konkrét tett e fenyegetést sem a megjelölt helyen, sem később másutt nem követte.

B G megfenyegetése miatt Sz Zs S, B B út szám alatti lakos ellen a Miskolci Rendőrkapitányságon 05000-376/2010. bü. szám alatt indult büntetőeljárás. A Miskolci Városi Ügyészség 2012. december hó 12. napján, B.6910/2010. szám alatt emelt vele szemben vádat. A Miskolci Járásbíróság a 2013. február hó 26. napján kelt és jogerős 41.B.46/2013/17. számú ítéletével zaklatás vétsége miatt 25 nap közérdekű munka büntetésre ítélte Szántó Zsoltot.

B G bár a feljelentést - a körzeti megbízott tanácsára - nyomban megtette, nem érezte magát és családját biztonságban, ezért telefonon felvette a kapcsolatot K G A-sal és E Zs-tal, akik pedig számos a "J"-kal szimpatizáló személyt értesítettek a történtekről. Délutánra velük bográcsozást szervezett S, K F út szám alatti lakása udvarára, mert úgy vélte, hogy ezáltal ők békés keretek között szolidaritásukat fejezhetik ki, s szükség esetén meg is védhetik hozzátartozóival együtt. B G úgy tervezte, hogy 16 óra 30 perckor a 26-os számú fő közlekedési út sajóbábonyi bekötő szakaszán fogadja a vendégeket.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!