A Kúria Pfv.21055/2021/6. számú precedensképes határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42. § (1) bek.] Bírók: Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád, Stark Marianna

A határozat elvi tartalma:

Személyiségi jogi perben a vizsgálat tárgyát képező sajtóközlemény címének önálló jelentősége van, ezért szükséges annak vizsgálata, hogy a cím a tájékoztatás egésze szempontjából lényeges körülmény tekintetében az olvasókat félrevezető és egyben az igényt érvényesítő fél személyiségi jogait sértő tartalmat hordoz-e. Nem zárja ki a személyiségi jogsértés megállapítását az, ha az alkalmazott cím, az abban foglalt tényállítást, mint nem teljesen bizonyosat közli.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

részítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.21.055/2021/6.

A tanács tagjai:

Dr. Kovács Zsuzsanna a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Stark Marianna bíró

A felperes:

felperes (cím)

A felperes képviselője:

Dr. Varga István ügyvéd (cím1)

Az alperes:

alperes (cím2)

Az alperes képviselője:

Dr. Sepsi Tibor Lajos ügyvéd (cím3)

A per tárgya:

Személyiségi jog megsértése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

A felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.331/2021/4.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 31.P.20.157/2021/4/II.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet - az eljárási költség és illeték viselésére is kiterjedően - hatályon kívül helyezi, az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatja és megállapítja, hogy az alperes által kiadott név internetes oldalon dátum-én megjelent cikk címében annak valótlan állításával, hogy a felperes személyesen irányította a választási csalást helységon, megsértette a felperes jóhírnév védelméhez való személyiségi jogát.

Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróságot a sérelemdíj iránt előterjesztett kereset elbírálása érdekében új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!