A Kúria Pfv.20044/2019/8. számú precedensképes határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 275. §, (3) bek., 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42. §, 2:43. §, 2:45. §, (2) bek., 2:49. §] Bírók: Böszörményiné dr. Kovács Katalin, Istenes Attila, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

Közéleti vita, közügyekkel kapcsolatos álláspontok ütközése esetén a szabad véleménynyilvánítás lehetőségei az átlagosnál tágabbak, és az ott kifejtett vélemények alapjául szolgáló tények körében bekövetkezett tévedés sem vezet feltétlenül személyiségi jogsértés megállapítására. Közéleti szereplők között, közéleti tevékenységük okán keletkezett viták esetén a véleménynyilvánítás, értékítélet kifejezetten szélsőséges is lehet. Az öncélú gyalázkodás, a valótlan és sértő, érdemi tényállítások azonban személyiségi jogsértés megállapítására adnak ilyen esetben is alapot. 2013. V. Tv. 2:42. § 2013. V. Tv. 2:43. § 2013. V. Tv. 2:45. § (2) 2013. V. Tv. 2:49. §

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.044/2019/8.

A tanács tagjai:

Böszörményiné dr. Kovács Katalin a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Istenes Attila bíró

A felperesek:

... I. rendű

... II. rendű

A felperesek képviselője:

Dr. Geönczeöl Csaba ügyvéd I. és II. rendűért

Az alperes:

...

Az alperes képviselője:

Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Megyesi Melinda ügyvéd)

A per tárgya:

Személyiségi jog megsértése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek:

I., II. rendű felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.352/2018/13.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Egri Törvényszék 12.P.20.359/2014/229.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!