32016R0873[1]

A Bizottság (EU) 2016/873 végrehajtási rendelete (2016. június 1.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/873 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 1.)

a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjára,

tekintettel az Egyesült Királyság, Finnország, Görögország, Írország, Málta, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Szlovákia által benyújtott kérelmekre,

mivel:

(1) A 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) egyes tagállamokat és a tagállamok egyes területeit bizonyos károsítók tekintetében védett övezetté nyilvánította. Néhány területet csak átmenetileg nyilvánítottak védett övezetté, hogy az érintett tagállam minden olyan információt rendelkezésre tudjon bocsátani, amely a tagállam vagy az érintett terület tekintetében a károsítók jelenlétének kizárásához szükséges, vagy meghozza az érintett károsítók felszámolására irányuló intézkedéseket. A rendelet óta jelentős fejlemények történtek néhány tagállam bizonyos védett övezeteinek növény-egészségügyi helyzetében.

(2) A Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) tekintetében a portugáliai Ribatejo e Oeste régió területének egyes településeit védett övezetté nyilvánították. Portugália információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Bemisia tabaci (európai populációk) jelen van e településeken. Ennélfogva e területeket a Bemisia Tabaci (európai populációk) tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetnek elismerni.

(3) 2016. április 30-ig Görögország területét védett övezetté nyilvánították a Dendroctonus micans Kugelan, a Gilpinia hercyniae (Hartig), a Gonipterus scutellatus Gyll., az Ips amitinus Eichhof, az Ips cembrae Heer és az Ips duplicatus Sahlberg tekintetében. A Görögország által benyújtott további információk alapján úgy tűnik, hogy Görögország területe továbbra is mentes a fent említett károsítóktól. Ezért Görögországot a fenti károsítók tekintetében időkorlát nélkül kell védett övezetként elismerni.

(4) 2016. április 30-ig Írország és az Egyesült Királyság területét védett övezetté nyilvánították a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu tekintetében. Az Egyesült Királyság és Írország által benyújtott további információk alapján úgy tűnik, hogy ezen országok területe továbbra is mentes a fent említett károsítótól. Ezért az Egyesült Királyságot és Írországot a fenti károsító tekintetében időkorlát nélkül kell védett övezetként elismerni.

(5) 2016. április 30-ig Portugália területét védett övezetnek nyilvánították a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu tekintetében. Portugália információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu jelen van a területén. Ennélfogva Portugáliát a Dryocosmus kuriphilus tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetnek elismerni.

(6) Portugália kérelmet nyújtott be, hogy az Azori-szigetek területét a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2006 óta elvégzett felmérések alapján Portugália bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az Azori-szigetek területén nincsenek jelen az érintett károsítók annak ellenére, hogy ott meghonosodásuk szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Azori-szigetek területét a Globodera pallida és a Globodera rostochiensis tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(7) Írország, Málta és az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be, hogy területét a Paysandisia archon (Burmeister) tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2007 óta elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság, Írország és Málta bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot, Írországot és Máltát a Paysandisia archon tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(8) Az Egyesült Királyság és Írország kérelmet nyújtott be, hogy területét a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2007 óta elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság és Írország bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot és Írországot a Rhynchophorus ferrugineus tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(9) Portugália kérelmet nyújtott be, hogy az Azori-szigetek területét a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2007 óta elvégzett felmérések alapján Portugália bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az érintett károsító nincs jelen Azori-szigetek területén, annak ellenére, hogy meghonosodása szempontjából kedvezőek ott a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Azori-szigetek területét a Rhynchophorus ferrugineus tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(10) Az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be, hogy területét a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2013 óta elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot a Thaumetopoea pityocampa tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(11) 2016. április 30-ig Írország területét védett övezetnek nyilvánították a Thaumetopoea processionea tekintetében. Az Írország által benyújtott további információk alapján úgy tűnik, hogy Írország területe továbbra is mentes a fent említett károsítótól. Ezért Írországot a fenti károsító tekintetében időbeli korlát nélkül kell védett övezetként elismerni.

(12) Az Egyesült Királyságot - bizonyos helyi közigazgatási területek kivételével - a Thaumetopoea processionea L. tekintetében csak 2016. április 30-ig ismerték el védett övezetként. Az Egyesült Királyság által benyújtott információk szerint a Thaumetopoea processionea jelen van Guildford és Woking helyi közigazgatási területein. Ezért ezeket a területeket a továbbiakban nem indokolt az Egyesült Királyság védett övezete részének tekinteni. A benyújtott információk azt is mutatják, hogy az Egyesült Királyság többi része, amely a Thaumetopoea processionea tekintetében védett övezetként volt elismerve, látszólag továbbra is mentes a szóban forgó károsítótól. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot - bizonyos helyi közigazgatási területek kivételével, ideértve Guildford és Woking területét - a Thaumetopoea processionea tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(13) Az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be, hogy területét a "Candidatus Phytoplasma ulmi" tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2013 óta elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot a "Candidatus Phytoplasma ulmi" tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(14) Portugália területét védett övezetnek ismerték el a Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. tekintetében. Minthogy Portugáliában a Phaseolus vulgaris és a Dolichos (a releváns gazdanövények) magjainak belföldi termelése elhanyagolható vált, Portugália kérvényezte védett övezeti státusának visszavonását a Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. tekintetében. Ennélfogva Portugália területét a Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetnek elismerni.

(15) Spanyolország területét - bizonyos részek kivételével - védett övezetnek ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Spanyolország a gazdasági érdek hiánya miatt kérvényezte Madrid autonóm közössége védett övezeti státusának visszavonását. Ezért Madrid autonóm közösségét az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Spanyolország védett övezetének részeként elismerni.

(16) Spanyolország továbbá információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van Andalúzia autonóm közösségében és a Lleida tartományban (Katalónia autonóm közösségben) található Segrià, Noguera, Pla D'Urgell, Garrigues és Urgell körzeteiben (comarca). A 2013-2015 között az említett károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Andalúzia autonóm közösségét és a Lleida tartományban (Katalónia autonóm közösségben) található Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues és Urgell körzeteket (comarca) az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Spanyolország védett övezetének részeként elismerni.

(17) Olaszország területének egyes részeit védett övezetté nyilvánították Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Olaszország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van a Cuneo megyében (Piemont régió) található Busca, Centallo és Tarantasca településeken. Ezért a Cuneo megyében (Piemont régió) található Busca, Centallo és Tarantasca településeket az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Olaszország védett övezetének részeként elismerni.

(18) Észak-Írország területét az Egyesült Királyság védett övezetének részeként ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Az Egyesült Királyság információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van a Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran és Carrigenagh településeken (townlands) és az észak-írországi Antrim megyében található belfasti Dunmurry Cross választókerületben. Ezért a Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran és Carrigenagh településeket (townlands) és az észak-írországi Antrim megyében található belfasti Dunmurry Cross választókerületet a továbbiakban nem indokolt az Egyesült Királyság védett övezetének részeként elismerni az Erwinia amylovora tekintetében.

(19) 2016. április 30-ig Olaszország területének egyes részeit védett övezetnek nyilvánították az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Olaszország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van a lombardiai Milánó és Varese megyékben. Ezért ezeket a megyéket a továbbiakban nem indokolt Olaszország védett övezetének részeiként elismerni. A benyújtott információk azt is mutatják, hogy Olaszország többi része, amely 2016. április 30-ig az Erwinia amylovora tekintetében védett övezetként volt elismerve, látszólag továbbra is mentes a szóban forgó károsítótól. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Olaszországot - bizonyos megyék kivételével, ideértve a lombardiai Milánó és Varese megyét - az Erwinia amylovora tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(20) 2016. április 30-ig Szlovákia területét - bizonyos járások egyes településeinek kivételével - védett övezetté nyilvánították az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Szlovákia információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van a dunaszerdahelyi járás egész területén. A benyújtott információk azt is mutatják, hogy Szlovákia többi része, amely 2016. április 30-ig az Erwinia amylovora tekintetében védett övezetként volt elismerve, látszólag továbbra is mentes a szóban forgó károsítótól. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Szlovákiát - bizonyos járások egyes településeinek kivételével, ideértve a dunaszerdahelyi járást - az Erwinia amylovora tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(21) Az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be, hogy területét a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2013 óta elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén az érintett károsítót kiirtották, vagy éppen kiirtás alatt volt azokon a területeken, ahol megjelent, és hogy a terület többi részén nem jelent meg a károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot a Xanthomonas arboricola pv. pruni tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(22) Írország kérelmet nyújtott be, hogy területét a Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2013 óta elvégzett felmérések alapján Írország igazolta, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Írországot a Ceratocystis platani tekintetében csak 2018. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(23) 2016. április 30-ig az Egyesült Királyság területét védett övezetté nyilvánították a Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. tekintetében. Az Egyesült Királyság által benyújtott további információk alapján úgy tűnik, hogy területe továbbra is mentes a fent említett károsítótól. Ezért az Egyesült Királyságot a fent említett károsító tekintetében időbeli korlát nélkül kell védett övezetként elismerni.

(24) 2016. április 30-ig az egyesült királyságbeli Man-sziget területét védett övezetté nyilvánították a Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. tekintetében. Az Egyesült Királyság által benyújtott további információk alapján úgy tűnik, hogy a Man-sziget területe továbbra is mentes a fent említett károsítótól. Ezért az egyesült királyságbeli Man-sziget területét a fent említett károsító tekintetében időbeli korlát nélkül kell védett övezetként elismerni.

(25) Finnország területét védett övezetnek nyilvánították a Tomato spotted wilt (paradicsom bronzfoltosság) vírus tekintetében. Finnország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy nem képes megakadályozni a Tomato spotted wilt vírusnak a területére történő ismétlődő behurcolását, és kérelmezte, hogy területét a károsító tekintetében a továbbiakban ne tekintsék védett övezetnek. Ezért Finnországot a Tomato spotted wilt vírus tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetnek elismerni.

(26) Portugália területét egyes területek kivételével védett övezetté nyilvánították a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében. Portugália információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) jelen van az alentejói Odemira megyében. Ezért az alentejói Odemira megyét a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetként elismerni.

(27) Az olaszországi Puglia és Szardínia régióit védett övezetté nyilvánították a Grapevine flavescence dorée MLO tekintetében. Az Olaszország által benyújtott további információ alapján úgy tűnik, hogy Puglia és Szardínia régiói továbbra is mentesek a fent említett károsítótól. Ezért Puglia és Szardínia területét a fenti károsítók tekintetében bármiféle időkorlát nélkül kell védett övezetként elismerni.

(28) Az egyértelműség érdekében a 690/2008/EK rendelet egész mellékletét ki kell cserélni.

(29) A 690/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(30) Mivel a 690/2008/EK rendelet értelmében bizonyos területeket 2016. április 30-ig ismertek el védett övezetként, a jogfolytonosság és a kereskedelem zavartalanságának biztosítása érdekében e rendeletet 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.

(31) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 690/2008/EK rendelet módosítása

A 690/2008/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 1-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2008. július 4-i 690/2008/EK rendelete a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (HL L 193., 2008.7.22., 1. o.)

MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

A közösségen belül a nevük mellett felsorolt károsító szervezet(ek) tekintetében »védett övezetekként« elismert övezetek

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R0873 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R0873&locale=hu

Tartalomjegyzék