Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

31993R2104[1]

Council Regulation (EEC) No 2104/93 of 22 July 1993 amending Regulation (EEC) No 1382/91 on the submission of data on the landings of fishery products in Member States

A Tanács 2104/93/EGK rendelete

(1993. július 22.)

a tagállamokban a kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról szóló 1382/91/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel az Európai Gazdasági Térség (EGT) létrehozásával a halászati termékek piacának irányítását javítani fogja az EGT valamennyi országában a kirakodott halászati termékekre vonatkozó összehangolt statisztika;

mivel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének 25. pontjában az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagországai vállalták, hogy legkésőbb 1995 januárjától kezdve havonta szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak az ezekben az országokban a Közösség és az EFTA hajói, valamint - választásuk szerint - harmadik országok hajói által kirakodott halászati termékekről;

mivel az összehangolt statisztika igénye megköveteli, hogy a 1382/91/EGK rendelet [3] előírásai szerint a Közösség tagállamai által szolgáltatott adatok az EFTA-hajók és - választás szerint - harmadik országok hajói által kirakodott halmennyiségre vonatkozó adatokra is kiterjedjenek;

mivel a Közösség tagállamainak illetékes hatóságai a szükséges további adatokat általában már gyűjtik és feldolgozzák;

mivel az 1382/91/EGK rendelet alkalmazása során kisebb eltérésekre derült fény az olyan termékek meghatározásában, amelyekhez adatok szükségesek, és ezért célszerű összehangolt formátumot bevezetni az adatok mágneses adathordozón történő szolgáltatására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1382/91/EGK rendelet 1. cikke helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. cikk

Minden tagállam adatokat szolgáltat a Bizottságnak minden naptári hónapban a közösségi halászhajók és az EFTA-hajók által a területén kirakodott halászati termékek mennyiségéről és átlagáráról, megfelelően figyelembe véve a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendeletet [4].

E rendelet alkalmazásában "kirakodott halászati termékmennyiség":

- a halászhajók vagy a halászati flotta egyéb járművei által kirakodott termékek,

- a tagállamok hajói által a Közösségen kívüli kikötőkben kirakodott termékek, amelyekre a 137/79/EGK bizottsági rendelet [5] T2M okmánya vonatkozik, és

- a Közösség halászhajóiról és a Közösség halászflottája más járműveiről az adott tagállam területén harmadik országok hajóira átrakodott termékek.

Az 5. cikk (4) bekezdése szerinti eltéréseket kivéve, a tagállamok biztosítják, hogy a benyújtott adatok az adott naptári hónapban az I. mellékletben felsorolt összes kirakodott halászati termékre kiterjedjenek. Mintavételi technikákat lehet azonban alkalmazni az adott hónapban kirakodott halászati termékek legfeljebb 10 tömegszázalékát kitevő becslésre. E mintavételi technikákat az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jelenteni kell."

2. cikk

Az 1382/91/EGK rendelet 4. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A tagállamok a Bizottsággal szembeni, az 1. és 2. cikk szerinti kötelezettségeiket az adatok mágnesen adathordozón történő benyújtásával teljesítik, melynek formátuma a IV. mellékletben található.

(2) Ha a tagállamoknak nehézséget okoz az adatok mágneses adathordozón történő szolgáltatása, az adatokat a III. mellékletben megadott formában kell a Bizottságnak megküldeni."

3. cikk

Az 1382/91/EGK rendelet I., II. és III. mellékletének helyébe az e rendelet A. mellékletében található mellékletek lépnek.

Az 1382/91/EGK rendelet az e rendelet B. mellékletében található IV. melléklettel egészül ki.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 1994. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. július 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Offeciers-van De Wiele

[1] HL C 84., 1993.3.25., 6. o.

[2] HL C 150., 1993.5.31.

[3] HL L 133., 1991.5.28., 1. o.

[4] HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

[5] HL L 20., 1979.1.27., 1. o. A legutóbb a 3399/91/EGK rendelettel (HL L 320., 1991.11.22., 19. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

"

I. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT HALÁSZATI TERMÉKEK LISTÁJA

Kód | Halfaj | Kiszerelés |

CDZ | Közönséges tőkehal (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) | Friss, egész Friss, zsigerelt Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé Sózott |

HAD | Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) | Friss, egész Friss, zsigerelt Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

POK | Tengeri lazac (fekete tőkehal) (Pollachius virens) | Friss, egész Friss, zsigerelt Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

HKE | Tengeri csuka (Merluccius spp.) | Friss, egész Friss, zsigerelt Friss, egész Fagyasztott, fej nélkül, zsigerelt Fagyasztott halfilé Fagyasztott, egyéb |

WHG | Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) | Friss, egész Friss, zsigerelt Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

LNZ | Északi menyhal (Molva spp.) | Friss, egész Friss, zsigerelt Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

POL | Sárga tőkehal (Pollachius pollachius) | Friss, egész Friss, zsigerelt Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

BIB | Francia tőkehal (Trisopterus luscus) | Friss |

NOP | Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii) | Friss |

WHB | Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou) | Friss |

PLE | Sima lepényhal (Pleuronectes platessa) | Friss, egész Friss, zsigerelt Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

SOL | Közönséges nyelvhal (Solea vulgaris) | Friss, egész Friss, zsigerelt Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

MEG | Szárnyas rombuszhal (Lepidorhombus spp.) | Friss Fagyasztott, filézetlen |

DAB | Közönséges lepényhal (Limanda limanda) | Friss Fagyasztott |

LEM | Citromszól (Microstomus hitt) | Friss Fagyasztott |

RED | Vörös álsügér (Sebastes spp.) | Friss Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

MNZ | Ördöghal (Lophius spp.) | Friss, egész Friss, halfarok Fagyasztott, halfarok |

BOZ | Nagyszemű durbincs (Boops spp.) | Friss Fagyasztott |

PIC | Nyurgadurbincs (Spicara (= Maena) spp.) | Friss Fagyasztott |

CGZ | Tengeri angolna (Conger spp.) | Friss Fagyasztott |

GUX | Morgóhalfélék (Triglidae) | Friss Fagyasztott |

MUL | Valódi tengeripérhal-félék (Mugilidae) | Friss Fagyasztott |

HER | Hering (Clupea harengus) | Friss Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

PIL | Szardínia (Sardina pilchardus) | Friss Fagyasztott |

ANE | Szardella (Engraulis spp.) | Friss Fagyasztott |

SPR | Spratt (Sprattus sprattus) | Friss |

ALB | Germon (Thunnus alalunga) | Friss Fagyasztott |

YFT | Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) | Friss Fagyasztott |

SKJ | Bonitó (Katsuwonus pelamis) | Friss Fagyasztott |

BET | Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) | Friss Fagyasztott |

BFT | Nagy tonhal (Thunnus thynnus) | Friss Fagyasztott |

SWO | Kardhal (Xiphius gladius) | Friss Fagyasztott |

TUN | Egyéb tonhal (Thunnini) | Friss Fagyasztott |

MAC | Atlanti-óceáni makréla (Scomber scombrus) | Friss Fagyasztott |

MAZ | Egyéb makréla (Scomber japonicus, Scomber australasicus) | Friss Fagyasztott |

JAX | Fattyúmakréla (Trachurus spp.) | Friss Fagyasztott |

SRX | Rájaalakúak (Rajiformas) | Friss Fagyasztott |

DGZ | Közönséges tüskés cápa (Squalus acanthias, Scyliorbinus spp.) | Friss Fagyasztott |

NEP | Karcsú homár (Nephrops norvegicus) | Friss, egész Friss, halfarok Fagyasztott, halfarok |

CNZ | Közönséges garnéla (Crangon spp.) | Friss Fagyasztott |

PDZ | Fűrészes garnéla (Pandalidae) | Friss Fagyasztott |

CRE | Nagy tarisznyarák (Cancer pagurus) | Friss Fagyasztott |

CRS | Úszó tarisznyarákok (Portunus spp.) | Friss |

LBE | Európai homár (Homarus gammarus) | Friss Fagyasztott, halfarok |

SCE | Közönséges fésűskagyló (Pecten maximus) | Friss |

SQC | Északi kalmár (Loligo spp.) | Friss Fagyasztott, tisztított Fagyasztott, tisztítatlan |

SQX | Narancssárga kalmár (Todarodes saggittatus, Illex spp.) | Friss Fagyasztott, tisztított Fagyasztott, tisztítatlan |

OMZ | Tintahal (egyéb) (Omnastrephidae) | Friss Fagyasztott, tisztított Fagyasztott, tisztítatlan |

OCZ | Polip (Octopus spp.) | Friss Fagyasztott |

CTL | Igazi tintahalak (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti) | Friss Fagyasztott |

FIN | Egyéb hal | Friss Fagyasztott |

CRU | Egyéb rákfélék | Friss Fagyasztott |

MOL | Egyéb puhatestűek | Friss Fagyasztott |

II. MELLÉKLET

A KIRAKODOTT HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSNÁL HASZNÁLT FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Egységek

Tömeg: a regisztrált tömeg a kirakodott termék tömege.

A tömeget tonnában kell megadni egy tizedesre kerekítve.

Átlagár: az átlagárat nemzeti pénznemben tonnánként kell megadni. A közvetlenül nem értékesített termékek esetében az átlagárat megfelelő módszerrel becsülni kell.

Rendeltetés

Emberi fogyasztás: minden olyan termék, amelyet közvetlenül emberi fogyasztás céljából értékesítenek, vagy amelyet szerződés vagy egyéb megállapodás keretében emberi fogyasztás céljára fognak ki. Kivételt képeznek az emberi fogyasztás céljára szolgáló olyan mennyiségek, amelyeket az első értékesítéskor a piaci feltételek, a közegészségügyi rendelkezések vagy más okok miatt kivontak az emberi fogyasztásra szolgáló termékek piacáról.

Ipari felhasználás: minden olyan termék, amelyet kifejezetten halliszt vagy olaj előállítása, vagy állati takarmányozás céljából fogtak ki, valamint azok a mennyiségek, amelyeket eredetileg ugyan emberi fogyasztásra szántak, de az első értékesítéskor nem ilyen célból kerültek forgalomba.

Kiszerelés

Filé: a hal gerincével párhuzamosan vágott halszeletek a hal bal és jobb oldalán, feltéve hogy a fej, a zsigerek, az uszonyok (a hátuszony, az alsó sörényuszony, a farkuszony, a hasúszó, a melluszony) és a csontok (a gerincoszlop vagy hátgerinc, a hasúszó vagy mellúszó, a hörgő vagy kengyelcsontok stb.) el vannak távolítva és a két oldal már nem érintkezik, például a hátánál vagy a hasánál.

Egész hal: bontatlan hal.

Tisztított (tintahal esetében): melynek karjai, feje és belső szervei el vannak távolítva a testről.

Fagyasztott hal: a hal minőségének megőrzése céljából -18°C-on vagy annál alacsonyabb átlagos hőmérsékleten fagyasztott hal, amelyet -18°C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolnak.

Friss hal: nem pácolt, nem feldolgozott, nem fagyasztott és más módon sem kezelt, csupán hűtött hal. Általában egészben vagy zsigerelt állapotban.

Sózott hal: többnyire zsigerelt és fej nélküli hal, sóban vagy sós lében pácolva.

Származás és lefedettség

Az adatoknak ki kell terjedniük minden, az adatszolgáltató tagállam kikötőiben a közösségi és az EFTA-halászhajók által kirakodott termékre. E rendelet előírásai szerint az adatszolgáltató tagállam nem köteles jelentést tenni a hajói által kirakodott, a nemzeti kikötőkön kívüli egyéb kikötőkben kirakodott termékekről.

Az adatoknak tartalmazniuk kell a tagállam területén kirakodott és a 137/79/EGK bizottsági rendeletben említett T2M okmánnyal tanúsított termékeket. Az adatoknak tartalmazniuk kell a Közösség és az EFTA halászhajóiról és a Közösség és az EFTA halászflottájának egyéb járműveiről harmadik országok hajóira átrakodott termékeket, és azokat a termékeket is, amelyeket az adott tagállam területén rakodtak ki.

Közösségi hajók: a Közösség tagállamának lobogója alatt hajózó vagy ilyen tagállamban bejegyzett hajók.

Az EFTA hajói: EFTA-tagország lobogója alatt hajózó vagy ilyen tagországban bejegyzett hajók.

Harmadik ország hajói: a Közösség vagy az EFTA tagországain kívüli ország lobogója alatt hajózó vagy ott bejegyzett hajók.

III. MELLÉKLET

ADATLAP AZ 1. CIKK SZERINTI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

FOGÁSI STATISZTIKA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

ADATLAP MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

1. Mágneses adathordozó

Mágnesszalag, 1600 vagy 6250 BPI adatsűrűség, 9 adatsáv és EDCDIC vagy ASCII kódolás, lehetőleg címkével ellátva. Ha címkével van ellátva, a fájlvége-kódnak is szerepelnie kell.

Mágneslemezek: 3,5″ MS DOS rendszerben formázott, 720 KB vagy 1,4 MB, illetve 5,25″, 360 KB vagy 1,2 MB lemezek.

2. Kódolási formátum

Byte-ok száma | Tétel | Megjegyzések |

1-4 | Ország | ISO 3 karakterből álló betűkód (pl.: FRA = Franciaország) |

5-6 | Év | Például: 94 = 1994 |

7-8 | Hónap | Például: 01 = január |

9-11 | Fajok | 3 karakterből álló betűkód (pl.: CDZ = atlanti-óceáni tőkehal) |

12-13 | Kiszerelés | L. alul a kódlistát |

14 | Rendeltetés | L. alul a kódlistát |

15-25 | Mennyiség | Tonnában, egy tizedesre kerekítve |

26-36 | Átlagár | Nemzeti pénznem/tonna |

37 | Országkód | L. a megjegyzést |

Megjegyzés:

a) Minden numerikus mezőt jobbra igazítva, kezdő kitöltő karakterekkel kell kitölteni. Minden alfanumerikus mezőt balra igazítva, záró kitöltő karakterekkel kell kitölteni.

b) A nyilvántartásba vett tömeg a rakomány súlyának felel meg.

c) Az 50 kg-nál kisebb mennyiségeket "0 0"-val kell jelölni.

3. Kódlista

a)Kiszerelési kódok

Friss | 10 |

Friss, egész | 11 |

Friss, zsigerelt | 12 |

Friss, halfarok | 13 |

Friss, zsigerelt, fej nélkül | 16 |

Friss, egyéb | 19 |

Fagyasztott | 20 |

Fagyasztott, egész | 21 |

Fagyasztott, zsigerelt | 22 |

Fagyasztott, halfarok | 23 |

Fagyasztott, filézetlen | 25 |

Fagyasztott, zsigerelt, fej nélkül | 26 |

Fagyasztott, tisztított | 27 |

Fagyasztott, tisztítatlan | 28 |

Fagyasztott, egyéb | 29 |

Sózott | 30 |

Füstölt | 40 |

Főzött | 50 |

Főzött, fagyasztott, csomagolt | 60 |

b)Rendeltetési kódok

Emberi fogyasztásra | 1 |

Ipari felhasználásra | 2 |

Ismeretlen célra | 9 |

c)Országkódok

EGK-hajók | 1 |

EFTA-hajók | 2 |

Harmadik ország hajói | 3 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R2104 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R2104&locale=hu

Tartalomjegyzék