22/2012. (II. 16.) OBHE határozat

bíróság kijelöléséről

Wellinger Norbert és 27 társa ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Törvényszéken indult B.41/2012. számú büntetőügyben, a Fővárosi Törvényszék elnökének 2012.El.X.A.12/2. számú indítványára - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi) 76 § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - meghoztam a következő

határozatot.

Az eljárás lefolytatására az ügy ésszerű időn belül történő elbírálásának biztosítása érdekében a Bszi. 62. § (1) bekezdése alapján a Balassagyarmati Törvényszéket jelölöm ki.

Indokolás

A Fővárosi Törvényszék elnöke 2012. január 17. napján érkezett előterjesztésében a Bszi. 62. § (2) bekezdésére figyelemmel indítványozta a Fővárosi Törvényszék előtt indult B.41/2012. számú büntetőügy elbírálására más, azonos hatáskörrel rendelkező bíróság kijelölését.

Indítványában tájékoztatást adott a kijelölés tárgyát érintő ügy jellemző adatairól, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának ügyforgalmi adatairól, a kiemelt ügyek számáról, az ügyszakban ítélkező bírák munkaterhéről; beadványához csatolta az elsőfokú büntető ügyeket tárgyaló bírák által a legtávolabbi határnapra történő kitűzéseket is. Részletezte a Büntető Kollégiumban az elsőfokú peres ügycsoportba tartozó ügyeket a tárgyaló tanácsok szerinti megoszlásban, és kitért a kerületi bírák kirendelésére, illetve a másodfokú bírák besegítésére is ezen ügyek intézésében. Részletesen indokolta, hogy a kijelöléssel érintett ügy ésszerű időn belüli elbírálása a büntető ügyszakban ítélkező bírák országos átlagot lényegesen meghaladó leterheltsége, valamint az egyéb körülmények miatt nem biztosítható.

Az indítvány beérkezését követően a Fővárosi Törvényszék elnökét a Bszi. 63. § (1) bekezdése alapján további adatszolgáltatásra kértem fel.

A megküldött és az Országos Bírósági Hivatal rendelkezésére álló statisztikai adatok alapján megvizsgáltam a Fővárosi Törvényszék első- és másodfokú büntető ítélkezési szintjének ügyforgalmi helyzetét, különös figyelemmel a kiemelt és soron kívüli ügyekre, valamint az ügyszakban ítélkező bírák munkaterhére. Az összes körülmény mérlegelését követően megállapítottam, hogy az érintett ügy ésszerű határidőn belül történő befejezése - a rövid törvényi határidők betartása mellett - csak más bíróság kijelölésével biztosítható.

A Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettese a megkeresésemre adott véleményében tájékoztatást adott az elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák munkaterhéről és az ügyhátralékukról, valamint a kiemelt és soron kívüli ügyekről, továbbá a 2012. évben várhatóan távozó bírák számáról. Mindezek mellett egy ügy letárgyalására tett javaslatot.

Tekintettel arra, hogy a kijelöléssel érintett ügy elbírálása a Fővárosi Törvényszék rendkívüli és aránytalan munkaterhe miatt ésszerű időn belül másként nem biztosítható, és a kijelölés nem jár a Balassagyarmati Törvényszék aránytalan megterhelésével, ezért döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Dr. Handó Tünde s. k.,

az Országos Bírósági Hivatal elnöke

Tartalomjegyzék