107/1996. (XI. 29.) OGY határozat

az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KTv.) 37. §-ának (6) bekezdése és az azt módosító 1996. évi LXXVIII. törvény alapján a KTv. 1. számú mellékletének XVIII. fejezet, 10. cím, 5. alcím, 3. előirányzat-csoport, 5. kiemelt előirányzat szerint az egyházi oktatási intézmények támogatására biztosított 950,0 millió forint kiegészítő támogatás felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I.

     
 Egyházak megnevezése M Ft-ban
támogatás
 
     
 Magyar Katolikus Egyház 537,985   
 Magyarországi Református Egyház 281,580   
 Magyarországi Evangélikus Egyház 122,455   
 MAZSIHISZ 6,745   
 Evangéliumi Pünkösdi Közösség 1,235   
 Összesen: 950,000   
     

II. Az I. pontban meghatározott összegek folyósításáról az országgyűlési határozat közzététele után a Művelődési és Közoktatási Minisztérium gondoskodik.

III. A központi költségvetésből kapott támogatási keretösszegek felhasználásáról az elszámolást az egyházak, felekezetek, vallási közösségek a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz nyújtják be.

Az elszámolásról az év végén a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatja az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot.

A költségvetési támogatási összegek felhasználásának ellenőrzése a többször módosított, 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.