PK 124. szám

Az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt az 1981. évi I. tv. 72. §-a alapján indított perben a bíróságnak elsősorban azt kell vizsgálnia, hogy az államigazgatási határozat érdemben megfelel-e a jogszabályoknak. Érdemben helytálló határozat esetében eljárási jogszabálysértés miatt általában nincs helye hatályon kívül helyezésnek. Ha azonban az eljárási jogszabálysértés a döntés érdemére is kihat és a bírósági eljárásban nem orvosolható, a felülvizsgált államigazgatási határozatot hatályon kívül kell helyezni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a felülvizsgált határozatot nem az annak meghozatalára jogosult államigazgatási szerv hozta.

[A PK 300. számú állásfoglalás hatályon kívül helyezte.]