PK 151. szám

A Pp. 75. §-ának (3) bekezdése értelmében a nem ügyvéd fél vagy a fél nem ügyvéd meghatalmazottja részére megállapítható keresetkiesés összege nem igazodik az ügyvédi díjszabás szerint járó ügyvédi munkadíj összegéhez. A költségek megállapításánál az eset összes körülményeinek, különösen a célszerű és jóhiszemű pervitel szempontjainak a figyelembevételével kell eljárni. Ennek szem előtt tartásával az említettek igényelhetik az utazási, élelmezési és szállásköltségek megtérítését is.[1]

[A PK 297. számú állásfoglalással módosított szöveg. Kelt 1996. XII. 09.]

Lábjegyzetek:

[1] A Kúria polgári jogegységi tanácsának döntése alapján ezen állásfoglalás az új Pp. alapján elbírálandó ügyekben nem irányadó; az csak a régi Pp. alapján elbírálandó ügyekben alkalmazható (lásd az 1/2017. Polgári jogegységi határozat Indokolásának VI. pontját).