BH 2009.4.105 Ha az időszakos kiadvány keltezés hiányában nem felel meg az időszaki lappal szemben megkívánt feltételeknek, sajtó-helyreigazítás nem követelhető [Ptk. 79. §; Pp. 342. §; 1986. évi II. tv. 20. §].

Az elsőfokú bíróság, részben helyt adva a felperesek keresetének, kötelezte az alperest, hogy a Rend-Őr című időszaki lap következő számában egy, a II. r. felperes jövedelmére vonatkozó, valótlan tényállítás miatt tegyen közzé helyreigazító közleményt.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a felperesek keresetét teljes egészében elutasította. A felpereseket az alperes javára személyenként 10 000 forint másodfokú perköltségben marasztalta.

A jogerős ítélet által megállapított tényállás szerint a II. r. felperes az I. r. felperes szakszervezet függetlenített tisztségviselője, aki korábban a Megyei Rendőr-főkapitányságon osztályvezetői beosztásban állt szolgálati viszonyban. Az alperes szakszervezet és a Rend-Őréért Alapítvány közös kiadásában jelenik meg a "Rend-Őr" című "időszakos kiadvány". Ennek 2007/3. számában "Nincs morális válság a rendőrségen?!" cím alatt jelent meg közlemény, amely egyebek mellett a felperesek szakszervezeti tevékenységére vonatkozóan állított tényeket. A felperesek a személyükre vonatkozó, valótlan tényállítások miatt sajtó-helyreigazítás közzétételét követelték, aminek az alperes nem tett eleget. Ezért a felperesek keresetükben a Ptk. 79. § (1) bekezdés alapján sajtó-helyreigazítás közzétételére kérték kötelezni az alperest.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes által terjesztett kiadvány bár keltezéssel nincs ellátva, tartalmilag maradéktalanul megfelel a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (továbbiakban: St.) 20. § f) pontjában meghatározott, az időszaki lapra vonatkozó feltételeknek, ezért az alperes arra hivatkozással, hogy a kiadványa nem minősül időszaki lapnak, a sajtó-helyreigazítási kötelezettségét nem tagadhatja meg.

Ezzel szemben a jogerős ítélet megállapította, hogy az alperes által terjesztett kiadványt - miután keltezéssel egyáltalán nincs ellátva -, időszaki lapnak tekinteni nem lehet, ezért a Ptk. és a Pp. szabályai szerint sajtó-helyreigazítás tárgya sem lehet. Ettől függetlenül azt is megállapította a jogerős ítélet, hogy az alperes kiadványa az St. 12. § (2) bekezdés alapján nincs nyilvántartásba véve, ezért nem is terjeszthető. Ebből következően a bíróság akkor sem teljesíthetné a felperesek keresetét, ha az alperes kiadványa egyébként megfelelne a sajtó fogalmának, mert azzal a sajtót újabb jogellenes magatartásra, a sajtótermék (időszaki lap) tiltott terjesztésére kötelezné.

Mindezen indokokra tekintettel a jogerős ítélet érdemben már nem vizsgálta a sajtó-helyreigazítási kereset indításának egyéb jogszabályi feltételeit.

A jogerős ítélet ellen a felperesek, jogszabálysértésre hivatkozással, nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet, érdemben kérve annak hatályon kívül helyezését és a fellebbezésüknek megfelelően a keresetüknek való teljes helyt adást. Felülvizsgálati álláspontjuk szerint a jogerős ítélet formai okoknak túlzott jelentőséget tulajdonítva, tévesen jutott arra a következtetésre, hogy az időszaki lap követelményének tartalmilag egyébként megfelelő kiadvány esetén sajtó-helyreigazítás közzétételére nincsen lehetőség. Előadták, hogy az ítélet jogerőre emelkedése után az alperes által előállított és terjesztett kiadványt időszaki lapként nyilvántartásba vették.

Az alperes a jogerős ítélet hatályban való fenntartását kérte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!