BH 1992.10.650 Taggyűlési határozat végrehajtása felfüggesztésének elrendelésénél irányadó szempontok [1988. évi VI. tv. 44-45. §-ai, 182. § (1)-(3) bek., 193. § (1) bek.].

Az alperes 1990. szeptember 26-án tartott taggyűlésén a felperest a tagjai sorából kizárta. A kizárás előzménye az volt, hogy a felperes által apportként felajánlott ingatlan társaságba való bevitelével kapcsolatos kérelmet a Vagyonellenőrző Bizottság elutasította, mert az előtte folyó eljárás során a felperes olyan nyilatkozatot tett, hogy közte és a társaság között érdekellentét áll fenn, az ingatlan nem reális értéken kerülne az alperes birtokába.

A taggyűlési meghívó kelte 1990. július 25-e volt, és három napirendi pontot tüntettek fel. A napirendi pontok között a felperes kizárása nem szerepelt. Az 1990. szeptember 26-i taggyűlésen a felperes tiltakozott az ellen, hogy előzetes értesítés és tájékoztatás nélkül kizárása felöl döntsön a taggyűlés. A taggyűlés ezen tiltakozás ellenére hozta meg a kizárást kimondó határozatot.

A felperes keresetében a taggyűlési határozat hatályon kívül helyezését, a törvénysértő taggyűlési határozat végrehajtásának felfüggesztését és ezen alapuló további kereseti kérelmeket terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság a per tárgyalásának előkészítése tárgyában intézkedett, és egyben végzést hozott a kizárást kimondó taggyűlési határozat végrehajtása felöl. A végrehajtást a többször módosított 1988. évi VI. tv. (Gt.) 45. §-ának (1) bekezdése alapján felfüggesztette.

A végzéssel szemben az alperes terjesztett elő fellebbezést. Ebben arra hivatkozott, hogy súlyosan jogsértő magatartás esetében a kizárást nem kell megelőznie a jogsértés abbahagyására irányuló felhívásnak. A taggyűlés jogszerűen dönthetett ezért a felperes kizárása felöl. A felperes a Vagyonellenőrző Bizottság eljárása során a valóságnak meg nem felelő jognyilatkozatokat tett, félrevezette a hatóságot. Ezért ezt a határozatot megfellebbezte, e tekintetben döntés még nem született. Utalt arra is, hogy a felperes jogsértő módon tagadta meg az általa korábban aláírt társasági szerződés további példányainak az aláírását, és jogsértő módon tagadta meg az apport rendelkezésre bocsátását is.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!