31968R1612

A Tanács 1612/68/EGK rendelete (1968. október 15.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról

HL L 257., 1968.10.19., 2—12. o. (DE, FR, IT, NL)

dán különkiadás sorozat I kötet 1968(II) o. 467 - 476

angol különkiadás sorozat I kötet 1968(II) o. 475 - 484

görög különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 33 - 42

spanyol különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 77 - 87

portugál különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 77 - 87

finn különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 33 - 43

svéd különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 33 - 43

cseh különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

észt különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

lett különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

litván különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

magyar különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

máltai különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

lengyel különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

szlovák különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

szlovén különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 15 - 26

bolgár különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 11 - 22

román különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 11 - 22

A Tanács 1612/68/EGK rendelete

(1968. október 15.)

a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel legkésőbb az átmeneti időszak végére biztosítani kell a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgását; mivel ennek a célnak az elérése együtt jár a tagállamok munkavállalói között az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés eltörlésével a foglalkoztatás, a javadalmazás és az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében csakúgy, mint az ilyen munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgáshoz való jogával abból a célból, hogy foglalkoztatottként tevékenységet folytassanak, a közrend, közbiztonság vagy közegészségügy alapján indokolt korlátozások fenntartásával;

mivel különösen a vámunió korai létrehozása miatt és a Közösség lényeges alapelveinek egyidejű megvalósítása érdekében rendelkezéseket kell hozni a szabad mozgás terén a Szerződés 48. és 49. cikkeiben említett célok elérése érdekében, továbbá a szabad mozgás megvalósításáért tett első lépésekről szóló 15. sz. rendelet [3] és a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1964. március 25-i 38/64/EGK tanácsi rendelet [4] rendelkezéseit ki kell egészíteni;

mivel a szabad mozgás a munkavállalókat és családtagjaikat megillető alapvető jog; mivel a munkaerő Közösségen belüli mozgása az egyik eszköz, amellyel biztosítják a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítását és társadalmi előrelépésének lehetőségét, miközben elősegítik a tagállamok gazdasági igényeinek kielégítését; mivel meg kell erősíteni a tagállamok minden munkavállalójának azt a jogát, hogy a választása szerinti tevékenységet folytathassa a Közösségen belül;

mivel az ilyen jog megkülönböztetés nélkül megilleti az állandó munkavállalókat, az idénymunkásokat, a határmenti ingázókat és azokat, akik szolgáltatás nyújtása céljából végzik tevékenységüket;

mivel annak érdekében, hogy a szabad mozgáshoz való jog objektív mérce szerint szabadon és méltósággal legyen gyakorolható, kívánatos, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsanak a jogszabályokban és a jogalkalmazásban egyaránt, valamennyi ügy vonatkozásában, a tevékenység foglalkoztatottként való folytatásával és a lakhatással összefüggésben, továbbá kiküszöböljék a munkavállalók szabad mozgásának akadályait, különösen amelyek a munkavállalónak azt a jogát érintik, hogy a családja csatlakozhasson hozzá, és a családnak a befogadó országba történő integrálódásra lehetősége legyen;

mivel a közösségi munkavállalók közötti megkülönböztetés tilalmának elve maga után vonja, hogy a tagállamok valamennyi állampolgára a foglalkoztatás tekintetében ugyanolyan jogokat élvezzen, mint amilyeneket a nemzeti munkavállalók élveznek;

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére