A Fővárosi Törvényszék P.23116/2008/3. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 61. §, 1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 79. §] Bíró: Pataki Árpád

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG

19.P. 23.116/2008./3.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A Fővárosi Bíróság

a dr. Muszka Sándor ügyvéd (1061. Budapest, Andrássy út 17.) által képviselt

felperes neve (.) felperesnek,

a dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd (1139. Budapest, Petneházy u. 50-52). által képviselt

H. SZERKESZTŐSÉGE (.) alperes ellen

sajtóhelyreigazítás iránt indított perében meghozta a következő

Í T É L E T E T :

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 20.000.-Ft, azaz húszezer forint perköltséget.

A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 21.000.-Ft, azaz huszonegyezer forint illetéket a felperes köteles a Magyar Államnak megfizetni, külön felhívásra.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet ennél a bíróságnál kell három példányban előterjeszteni.

Fellebbezés esetén a Fővárosi Ítélőtábla előtt a jogi képviselet kötelező.

A fellebbezési határidő lejárta előtt a peres felek kérhetik, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el.

Ha a fellebbezés csak a perköltség nagyságára, vagy viselésére, a teljesítési határidőre, vagy az állam által előlegezett költség viselésére vonatkozik, bármelyik fél kérheti, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el.

I N D O K O L Á S

A felperesi iskolaszövetkezet a H.O. cégcsoport tagjaként tevékenykedik. Ezen cégcsoportban helyezkedik el a H.O. Kft, mely sz-ii székhelyű gazdasági társaság. Ezen kft-nek ügyvezetője Cs., aki az színeiben lett önkormányzati képviselő, illetve a város alpolgármestere a jelenben. A APEH időről időre nyilvánosságra hozza azokat a gazdálkodó szervezeteket, magánszemélyeket, akik egy meghatározott időpillanatban 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkeznek. A 2008. március 31-i állapot szerint a felperesi gazdálkodó szervezet is ezen szervezetek közé tartozott. Ezen listák tartalmát több sajtószerv is elemezte.

Az alperes által szerkesztett H című hetilap 2008. május 10. jelzésű számában összeállítás jelent meg Blicc-Krieg címmel, a felvezető főcím pedig Politika-közeli adótartozók voltak. A újságíró által jelzett cikk abban az összefüggésben vizsgálta a listán szereplő gazdasági vállalkozásokat, hogy azok kapcsolhatók-e valamelyik politikai párthoz vagy sem. A felsorolásban említették meg a felperesi vállalkozást a következő módon. "Az -hez kötődik a szintén adós-listás felperes neve, amely a Cs. SZ. szocialista alpolgármestere által vezetett H.O. Kft. égisze alatt üzemelt".

A felperes részéről úgy ítélték meg, hogy ez a közlés több tekintetben is valótlan tartalmat hordoz, ezért jogi képviselőjük útján helyreigazítási kérelemmel fordultak az alpereshez 2008. május 8-án. A kérelem az alpereshez 2008. május 14-én érkezett meg, amikor a 2008. május 17-i jelzéssel, de valójában már két nappal korábban megjelenő lapszámban a kérelem eleve nem lett volna teljesíthető. Miután ezt követően sem jelent meg helyreigazítási kérelem, a felperes keresetet nyújtott be a bírósághoz, amelyhez a kérelem 2008. június 9-én (hétfőn) érkezett meg.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!