32014R0707[1]

A Bizottság 707/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. június 25. ) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 707/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 25.)

a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjára,

tekintettel az Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Olaszország és Portugália által benyújtott kérelmekre,

mivel:

(1) A 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) egyes tagállamokat vagy tagállamok egyes területeit bizonyos károsító szervezetek tekintetében védett övezetté nyilvánította. Néhány területet csak átmenetileg nyilvánítottak védett övezetté, hogy az érintett tagállam minden olyan információt rendelkezésre tudjon bocsátani, amely a tagállam vagy az érintett terület tekintetében a károsítók jelenlétének kizárásához szükséges, vagy meghozza az érintett károsítók felszámolására irányuló intézkedéseket.

(2) A Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) tekintetében Portugália területének egyes részeit védett övezetté nyilvánították. Portugália információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Bemisia tabaci jelen van Madeirán. A 2013-ban az említett károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Madeirát a Bemisia tabaci vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Portugália védett övezetének részeként elismerni.

(3) A Görögország által benyújtott információból az derül ki, hogy Görögország területe továbbra is mentes a Dendroctonus micans Kugelan károsítótól. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Görögország védett övezetének a Dendroctonus micans tekintetében való elismerését 2016. április 30-ig meg kell hosszabbítani.

(4) Írország kérelmet nyújtott be, hogy területét a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2006 és 2013 között elvégzett felmérések alapján Írország bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Írországot a Dryocosmus kuriphilus tekintetében csak 2016. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(5) Portugália kérelmet nyújtott be, hogy területét a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2010 és 2013 között elvégzett felmérések alapján Portugália bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Portugáliát a Dryocosmus kuriphilus tekintetében csak 2016. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(6) Az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be, hogy területét a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2006 és 2013 között elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot a Dryocosmus kuriphilus tekintetében csak 2016. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(7) A Görögország által benyújtott információ alapján úgy tűnik, hogy Görögország területe továbbra is mentes a Gilpinia hercyniae (Hartig) károsítótól. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Görögország védett övezetének a Gilpinia hercyniae tekintetében való elismerését 2016. április 30-ig meg kell hosszabbítani.

(8) A Görögország által benyújtott információ alapján úgy tűnik, hogy Görögország területe továbbra is mentes a Gonipterus scutellatus Gyll károsítótól. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Görögország védett övezetének a Gonipterus scutellatus tekintetében való elismerését 2016. április 30-ig meg kell hosszabbítani.

(9) Az Ips amitinus Eichhof tekintetében Korzika területét (Franciaország) védett övezetté nyilvánították. Mivel az Ips amitinus jelentős gazdafajai nincsenek jelen Korzikán, Franciaország az említett károsító tekintetében Korzika védettövezeti státusának visszavonását kérelmezte. Ezért Korzika területét (Franciaország) az Ips amitinus Eichhof tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetként elismerni.

(10) A Görögország által benyújtott információ alapján úgy tűnik, hogy Görögország területe továbbra is mentes az Ips amitinus Eichhof károsítótól. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Görögország védett övezetének az Ips amitinus tekintetében való elismerését 2016. április 30-ig meg kell hosszabbítani.

(11) A Görögország által benyújtott információ alapján úgy tűnik, hogy az Ips cembrae Heer nincs már jelen Görögország területén. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Görögország védett övezetének az Ips cembrae tekintetében való elismerését 2016. április 30-ig meg kell hosszabbítani.

(12) A Görögország által benyújtott információ alapján úgy tűnik, hogy Görögország területe továbbra is mentes az Ips duplicatus Sahlberg károsítótól. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Görögország védett övezetének az Ips duplicatus tekintetében való elismerését 2016. április 30-ig meg kell hosszabbítani.

(13) Írország kérelmet nyújtott be, hogy területét a Thaumetopoea processionea L. tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2011 és 2013 között elvégzett felmérések alapján Írország bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Írországot a Thaumetopoea processionea tekintetében csak 2016. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(14) Az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be, hogy területét a Thaumetopoea processionea L. tekintetében védett övezetként ismerjék el, a következő helyi közigazgatási területek kivételével: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Hackney, Hammersmith and Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington and Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth és West Berkshire. A 2007 és 2013 között elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén - az említett helyi közigazgatási területek kivételével - nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot - az említett helyi közigazgatási területek kivételével - a Thaumetopoea processionea tekintetében csak 2016. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(15) Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében Spanyolország területének egyes részeit védett övezetté nyilvánították. Spanyolország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van Aragónia, Kasztília-La Mancha, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségekben, Gipuzkoa/Guipuzcoa tartományban (Baszkföld), Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járásokban (Alicante tartomány), valamint Alborache és Turís településeken (Valencia autonóm közösség). A 2013-ban az említett károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Aragónia, Kasztília-La Mancha, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségeket, Gipuzkoa/Guipuzcoa tartományt (Baszkföld), Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járásokat (Alicante tartomány), valamint Alborache és Turís településeket (Valencia autonóm közösség) az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Spanyolország védett övezetének részeként elismerni.

(16) Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében Olaszország területének egyes részeit védett övezetté nyilvánították. Olaszország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van Friuli-Venezia Giulia régióban és Sondrio megyében (Lombardia régió). A 2013-ban az említett károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Friuli-Venezia Giulia régiót és Sondrio megyét (Lombardia régió) az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Olaszország védett övezetének részeként elismerni.

(17) Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében Írország egész területét védett övezetté nyilvánították. Írország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van Galway városában. 2005 és 2013 között intézkedések történtek az említett károsító felszámolására, ezek azonban hatástalannak bizonyultak. Ezért Galway várost az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Írország védett övezetének részeként elismerni.

(18) Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében Litvánia egész területét védett övezetté nyilvánították. Litvánia információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van Kėdainiai és Babtai településeken (Kaunas megye). A két egymást követő évben, 2012-ben és 2013-ban e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Kėdainiai és Babtai településeket (Kaunas megye) az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Litvánia védett övezetének részeként elismerni.

(19) Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében Szlovénia területének egyes részeit védett övezetté nyilvánították. Szlovénia információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van Renče-Vogrsko (a H4 autópályától délre) és Lendava településeken. A két egymást követő évben, 2012-ben és 2013-ban e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Renče-Vogrsko (a H4 autópályától délre) és Lendava településeket az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Szlovénia védett övezetének részeként elismerni.

(20) Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében Szlovákia területének egyes részeit védett övezetté nyilvánították. Szlovákia információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora jelen van Csenke (Čenkovce), Nyárasd (Topoľníky) és Vásárút (Trhová Hradská) településeken (Dunaszerdahely járás - Dunajská Streda). A két egymást követő évben, 2012-ben és 2013-ban e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Csenke (Čenkovce), Nyárasd (Topoľníky) és Vásárút (Trhová Hradská) településeket (Dunaszerdahely járás - Dunajská Streda) az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Szlovákia védett övezetének részeként elismerni.

(21) Az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be, hogy területét a Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2010 és 2013 között elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területén nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot a Ceratocystis platani tekintetében csak 2016. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(22) Az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be, hogy teljes területét - beleértve a Man-szigetet is - a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. károsító tekintetében védett övezetként ismerjék el. A 2006 és 2013 között elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a Man-szigeten nincs jelen az érintett károsító annak ellenére, hogy ott meghonosodása szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot a Cryphonectria parasitica tekintetében a Man-szigetet illetően csak 2016. április 30-ig kell védett övezetként elismerni.

(23) A Citrus tristeza vírus tekintetében Görögország területének egyes részeit védett övezetté nyilvánították. Görögország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Citrus tristeza vírus jelen van Chania regionális egységben. A 2013-ban az említett károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Chania regionális egységet a Citrus tristeza vírus vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt Görögország védett övezetének részeként elismerni.

(24) A Citrus tristeza vírus európai törzsei tekintetében Korzika területét (Franciaország) védett övezetté nyilvánították. Franciaország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Citrus tristeza vírus európai törzsei jelen vannak Korzikán, és nem számolhatók fel. Ezért Korzika területét (Franciaország) a Citrus tristeza vírus európai törzsei tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetként elismerni.

(25) Franciaország kérelmet nyújtott be az iránt, hogy a "vignoble Champenois" egyes részeit, azaz Pikárdiát (Aisne megye) és Île de France-t (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne településeket) Franciaország védett övezetének részeként ismerjék el a Grapevine flavescence dorée MLO károsító tekintetében. A "vignoble Champenois" területen a Grapevine flavescence dorée MLO tekintetében elvégzett felmérések az említett területekre is kiterjedtek, azokat azonban nem vették fel a védett övezetbe, mivel szűkebb értelemben nem tartoznak a Champagne-i közigazgatási területhez. Ezért Franciaország védett övezetét a Grapevine flavescence dorée MLO tekintetében Pikárdia (Aisne megye) és Île de France (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) területére is ki kell terjeszteni.

(26) Olaszország kérelmet terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy Puglia régiót védett övezete részeként ismerjék el a Grapevine flavescence dorée MLO károsító tekintetében. A 2013-ban elvégzett felmérések alapján Olaszország bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az érintett károsító nincs jelen Puglia régióban annak ellenére, hogy meghonosodása szempontjából kedvezőek ott a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Puglia régiót a Grapevine flavescence dorée MLO tekintetében csak 2016. április 30-ig kell Olaszország védett övezetének részeként elismerni.

(27) Az Olaszország által benyújtott információ alapján úgy tűnik, hogy Szardínia területe továbbra is mentes a Grapevine flavescence dorée MLO károsítótól. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Szardínia területének a Grapevine flavescence dorée MLO tekintetében Olaszország védett övezetének részeként való elismerését 2016. április 30-ig meg kell hosszabbítani.

(28) A 690/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(29) A 2014. március 31-ig elismert védett övezetek tekintetében biztosítandó folytonosság érdekében e rendelet 2014. április 1-jétől alkalmazandó.

(30) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 690/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az a) cím a következőképpen módosul:

a) A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) A 4. és 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

c) A 7-10. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

d) A szöveg a 15. pont után a következő, 16. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A b) cím 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. A c) cím 0.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. A d) cím 3. és 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2008. július 4-i 690/2008/EK rendelete a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (HL L 193., 2008.7.22., 1. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0707 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0707&locale=hu