31995L0045[1]

A Bizottság 95/45/EK irányelve (1995. július 26.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 95/45/EK IRÁNYELVE

(1995. július 26.)

az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 94/34/EK irányelvvel ( 1 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel tisztasági követelményeket kell megállapítani az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló, 1994. június 30-i 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ) említett színezékekre;

mivel szükség van a legutóbb a 85/7/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett színezőanyagokra vonatkozó tagállami előírások közelítéséről szóló, 1962. október 23-i tanácsi irányelvben ( 5 ) említett színezékek tisztasági követelményeinek felülvizsgálatára;

mivel figyelembe kell venni a színezékekre vonatkozó, a Codex Alimentarius-ban (Élelmiszerkönyvben) szereplő és az Élelmiszer-adalékanyagok Közös Szakértői Bizottsága (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA) által meghatározott előírásokat és vizsgálati módszereket;

mivel a gyártási módszerekből vagy az alapanyagokból származó, az élelmiszerügyi tudományos bizottság által értékeltektől vagy az ezen irányelvben említettektől jelentősen eltérő élelmiszer-adalékanyagoknak teljes értékelés céljából e bizottsághoz kell tartozniuk, különös figyelmet fordítva a tisztasági követelményekre;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/36/EK irányelvben említett színezékekre alkalmazandó, a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott tisztasági követelményeket ezen irányelv melléklete tartalmazza.

Az 1962. október 23-i irányelv 8. cikkét és a III. mellékletét el kell hagyni.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1996. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Az 1996. július 1-je előtt forgalomba hozott vagy címkézett és az ezen irányelv rendelkezéseinek meg nem felelő termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A. Az alumíniumlakkok általános előírásai

MeghatározásAz alumíniumlakkok előállítása az előírt tisztasági követelményeknek megfelelő színezékek és alumínium-oxid vizes közegben végbemenő reakciójával történik. Az alumínium-oxid rendszerint frissen készített, nem szárított anyag, amelyet alumínium-szulfát vagy alumínium-klorid és nátrium-vagy kalcium-karbonát, illetve hidrogén-karbonát vagy ammónia reakciójával állítanak elő. A lakk kialakulását követően a terméket szűrik, vízzel mossák és szárítják. A késztermék nem reagált alumínium-oxidot tartalmazhat.
Sósavban oldhatatlan anyagokLegfeljebb 0,5 %
Éterrel extrahálható anyagokLegfeljebb 0,2 % (semleges közegben)
A megfelelő színezékekre különleges tisztasági követelményeket kell alkalmazni.

B. KÜLÖNLEGES TISZTASÁGI KÖVETELMÉNYEK

E 100 KURKUMIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 101 (i) RIBOFLAVIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5'-FOSZFÁT

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 102 TARTRAZIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 104 KINOLINSÁRGA

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 110 NARANCSSÁRGA FCF

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 120 KOSNIL, KÁRMINSAV, KÁRMIN

MeghatározásA kárminokat és a kárminsavat a kosnilból nyerik – amely a szárított Dactylopius coccus Costa rovar nőmenű példányainak szárított testéből áll – vizes, vizes-alkoholos vagy alkoholos extrakcióval.
A színes alkotórész a kárminsav.
A kárminsav (a kármin) alumíniumlakkjai előállíthatóak: ezekben az alumínium és a kárminsav molekulaaránya 1:2.
A kereskedelmi forgalomban lévő termékek a színező alkotórészt ammónium-, kalcium-, kálium- vagy nátriumkationokkal (vagy ezek kombinációjával) együtt tartalmazzák; ezek a kationok feleslegben is jelen lehetnek.
A kereskedelmi forgalomban lévő termékek tartalmazhatnak ezenkívül a rovarból származó fehérje jellegű anyagot, valamint szabad karminátokat, továbbá kis mennyiségű kötetlen alumíniumkation-maradékokat is.
OsztályAntrakinon
Színindexszám75 470
EinecsKosnil: 215-680-6 Kárminsav: 215-023-3 Kárminok: 215-724-4
Kémiai név7-β-D-glukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxoantracén-2-karbonsav (kárminsav); a kármin az említett sav hidratált alumínium-kelátja
ÖsszegképletC22H20O13 (kárminsav)
Molekulatömeg492,39 (kárminsav)
TartalomA kárminsavat tartalmazó kivonatokban a kárminsavtartalom legalább 2,0 %; a kelátokban a kárminsavtartalom legalább 50 %
LeírásA vöröstől a sötétvörösig terjedő színű, morzsálódó szilárd anyag vagy por. A kosnilextraktum általában sötétvörös folyadék, de porrá is szárítható.
Azonosítás
SpektrometriaA maximuma vizes ammóniaoldatban kb. 518 nm-en van.
A kárminsav maximuma vizes sósavoldatban kb. 494 nm-en van.
Tisztaság
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 122 AZORUBIN, KARMAZSIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 123 AMARANTH

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 124 NEUKOKCIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 127 ERITROZIN

SzinonimákCI Food Red 14
MeghatározásAz eritrozin főtömegében dinátrium [2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxid-6-oxoxantén-9-il)benzoát] monohidrátból és mellékszínezékekből, valamint vízből, nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.
Az eritrozin alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett.
OsztályXantén
Színindexszám45 430
Einecs240-474-8
Kémiai névDinátrium-[2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxid-6-oxoxantén-9-il)benzoát] monohidrát
ÖsszegképletC20H6I4Na2O5 . H2O
Molekulatömeg897,88
TartalomAz összes színezőanyag legalább 87 %, vízmentes nátriumsóként számítva.
= 1100, kb. 526 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.
LeírásVörös por vagy granulátum.
Azonosítás
A: SpektrometriaA maximuma vízben mérve 526 nm-en van, pH 7-es értéknél.
B: Vizes oldata vörös színű
Tisztaság
Szervetlen jodidok, nátrium-jodidban számítvaLegfeljebb 0,1 %
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,2 %
Mellékszínezékek (a fluoreszcein kivételével)Legfeljebb 3,0 %
FluoreszceinLegfeljebb 20 mg/kg
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
Tri-jód-rezorcinolLegfeljebb 0,2 %
2-(2,4-dihidroxi-3,5-dijód-benzoil) benzoesavLegfeljebb 0,2 %
Éterrel extrahálható anyagokLegfeljebb 0,2 %, 7-8-as pH-értékű oldatból.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg
Alumínium-lakkokA sósavban oldhatatlan alkotórész meghatározására szolgáló módszer nem alkalmazható. Azt a nátrium-hidroxidban oldhatatlan alkotórész meghatározásának módszerével kell helyettesíteni, kizárólag erre a színre legfeljebb 0,5 %-ig.

E 128 VÖRÖS 2G

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 129 ALLURAVÖRÖS AC

SzinonimákCI Food Red 17
MeghatározásAz alluravörös AC főtömegében dinátrium-2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.
Az alluravörös AC alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett.
OsztályMonoazo
Színindexszám16 035
Einecs247-368-0
Kémiai névDinátrium 2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonáto-fenil-azo)naftalin-6-szulfonát
ÖsszegképletC18H14N2Na2O8S2
Molekulatömeg496,42
TartalomAz összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.
= 540, kb. 504 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.
LeírásSötétvörös színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A: SpektrometriaA maximuma vízben mérve kb. 504 nm-en van.
B: Vizes oldata vörös színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,2 %
MellékszínezékekLegfeljebb 3,0 %
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
6-hidroxi-2-naftalin-szulfonsav, nátriumsóLegfeljebb 0,3 %
4- amino-5-metoxi-2-metil-benzol-szulfonsavLegfeljebb 0,2 %
6,6-oxi-bisz-(2-naftalin-szulfonsav), dinátriumsóLegfeljebb 1,0 %
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminokLegfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható anyagokLegfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 131 PATENTKÉK V

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 132 INDIGÓKÁRMIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 133 BRILLANTKÉK FCF

SzinonimákCI Food Blue 2
MeghatározásA brillantkék FCF főtömegében dinátrium-{ α -[4-(N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)fenil] α -[4-N-etil-3-szulfonáto-benzil-immonio)-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-toluol-2-szulfonát}-ból és izomerjeiből, valamint mellékszínezékekből, továbbá nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.
A brillantkék FCF alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett.
OsztályTriaril-metán
Színindexszám42 090
Einecs223-339-8
Kémiai névDinátrium-{ α -[4-(N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-fenil] α -f4-N-etil-3-szulfonáto-benzil-immonio)-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-toluol-2-szulfonát
ÖsszegképletC37H34N2Na2O9S3
Molekulatömeg792,84
TartalomAz összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.
= 1630, kb. 630 nm-en, vizes oldatban.
LeírásVöröseskék színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A: SpektrometriaA maximuma vízben mérve kb. 630 nm-en van.
B: Vizes oldata kék színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,2 %
MellékszínezékekLegfeljebb 6,0 %
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
2-,3- és 4-formil-benzolszulfonsavak együttLegfeljebb 1,5 %
3-((etil)(4-szulfo-fenil)amino-)metil-benzol-szulfonsav)Legfeljebb 0,3 %
LeukobázisLegfeljebb 5,0 %
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminokLegfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható anyagokLegfeljebb 0,2 %, pH 7-nél
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 140 (i) KLOROFILLOK

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 140 (ii) KLOROFILLINEK

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 141 (i) KLOROFILLOK RÉZKOMPLEXEI

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 141 (ii) A KLOROFILLINEK RÉZKOMPLEXEI

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 142 ZÖLD S

SzinonimákCI Food Green 4, Brillantzöld BS, Lisaminzöld
MeghatározásA zöld S főtömegében nátriumN-{4-[(4-dimetil-amino-fenil)-(2-hidroxi-3,6-diszulfonáto-1-naftil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén}-N-metil-metánaminiumból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.
A zöld S alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett.
OsztályTriaril-metán
Színindexszám44 090
Einecs221-409-2
Kémiai névNátrium N-{4-[(4-dimetil-amino-fenil)-(2-hidroxi-3,6-diszulfonáto-1-naftil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén}-N-metil-metánaminium
Nátrium 5-[4-dimetil-amino-α-(4-dimetil-imino-ciklohexa-2,5-dién-ilidén) benzil]-6-hidroxi-7-szulfonáto-naftil-2-szulfonát (alternatív kémiai név)
ÖsszegképletC27H25N2NaO7S2
Molekulatömeg576,63
TartalomAz összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva.
= 1720, kb. 632 nm-en, vizes oldatban.
LeírásSötétkék vagy sötétzöld színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A: SpektrometriaA maximuma vízben mérve kb. 632 nm-en van.
B: Vizes oldata kék vagy zöld színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,2 %
MellékszínezékekLegfeljebb 1,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4,4'bisz-(dimetil-amino)benzhidril-alkoholLegfeljebb 0,1 %
4,4'bisz-(dimetil-amino)benzofenonLegfeljebb 0,1 %
3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsavLegfeljebb 0,2 %
LeukobázisLegfeljebb 5,0 %
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminokLegfeljebb 0,01 % (anilinre számítva).
Éterrel extrahálható anyagokLegfeljebb 0,2 % semleges közegben.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 150a KARAMELL

MeghatározásAz egyszerű karamell szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas édesítőszerek, mint a glükóz és/vagy a fruktóz monomerjei, illetve az ezek polimerjei, például a glükózszirup, a szacharóz és/vagy az invertcukorszirup, a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül. A karamellizáció elősegítésére savakat, lúgokat és sókat lehet alkalmazni, az ammóniumvegyületek és a szulfitok kivételével.
Einecs232-435-9
LeírásA sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.
Tisztaság
A DEAE-cellulóz által megkötött színezékLegfeljebb 50 %
A foszforilált cellulóz által megkötött színezékLegfeljebb 50 %
Színintenzitás (1)0,01-0,12
Összes nitrogénLegfeljebb 0,1 %
Összes kénLegfeljebb 0,2 %.
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 25 mg/kg
(1) A színintenzitást a szilárd karamell 0,1 %-os (vegyes százalékos) vizes oldatának 1 cm-es küvettában 610 nm-en mért abszorbanciájával határozzuk meg.

E 150b SZULFITOS KARAMELL

MeghatározásA szulfitos karamellt szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas édesítőszerek, mint a glükóz és a fruktóz monomerjei, illetve az ezek polimerjei, például a glükózszirupok, a szacharóz és/vagy az invertszirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, szulfitvegyületek (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit és nátrium-hidrogén-szulfit) jelenlétében; ammóniumvegyületeket nem alkalmaznak.
Einecs232-435-9
LeírásA sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.
Tisztaság
A DEAE-cellulóz által megkötött színezék50 % felett
Színintenzitás (1)0,05-0,13
Összes nitrogénLegfeljebb 0,3 % (2)
Kén-dioxidLegfeljebb 0,2 % (2)
Összes kén0,3-3,5 % (2)
A DEAE-cellulóz által megkötött kén40 % felett
A DEAE-cellulóz által megkötött színezék abszorbanciaaránya19-34
Abszorbanciaarány
(A 280/560)
Nagyobb, mint 50
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 25 mg/kg
(1) A színintenzitás a szilárd karamell 0,1 %-os (vegyes százalékos) vizes oldatának 1 cm-es küvettában 610 nm-en mért abszorbanciájával határozzuk meg.
(2) Azonos színezékalapra vonatkoztatva, azaz 0,1 abszorbanciaegységnyi színintenzitást mutató termékre számítva.

E 150c AMMÓNIÁS KARAMELL

MeghatározásAz ammóniás karamell szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas édesítőszerek, mint a glükóz és a fruktóz monomerjei, illetve az ezek polimerjei, például a glükózszirup, a szacharóz és/vagy az invertszirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, ammóniavegyületek (ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát) jelenlétében; szulfitvegyületeket nem alkalmaznak.
Einecs232-435-9
LeírásA sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.
Tisztaság
A DEAE-cellulóz által megkötött színezékLegfeljebb 50 %
A foszforilált cellulóz által megkötött színezék50 % felett
Színintenzitás (1)0,08-0,36
AmmónianitrogénLegfeljebb 0,3 % (2)
4-metil-imidazolLegfeljebb 250 mg/kg (2)
2-acetil-4-tetrahidroxi-butil-imidazolLegfeljebb 10 mg/kg (2)
Összes kénLegfeljebb 0,2 % (2)
Összes nitrogén0,3-3,5 % (2)
A foszforilált cellulóz által megkötött színezék abszorbanciaaránya13-35
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 25 mg/kg
(1) A színintenzitás a szilárd karamell 0,1 % (vegyes százalékos) vizes oldatának 1 cm-es küvettában 610 nm-en mért abszorbanciájával határozzuk meg.
(2) Azonos színezékalapra vonatkoztatva, azaz 0,1 abszorbanciaegységnyi színintenzitást mutató termékre számítva.

E 150d SZULFITOS-AMMÓNIÁS KARAMELL

MeghatározásA szulfitos-ammóniás karamell szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas édesítőszerek, mint a glükóz és a fruktóz monomerjei, illetve az ezek polimerjei, például a glükózszirup, a szacharóz és/vagy az invertszirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, ammónia- és szulfitvegyületek (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit és nátrium-hidrogén-szulfit, ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát, ammónium-szulfát, ammónium-szulfit és ammónium-hidrogén-szulfit) jelenlétében.
Einecs232-435-9
LeírásA sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.
Tisztaság
A DEAE-cellulóz által megkötött színezék50 % felett.
Színintenzitás (1)0,10-0,60
Ammóniás nitrogénLegfeljebb 0,6 % (2)
Kén-dioxidLegfeljebb 0,2 % (2)
4-metil-imidazolLegfeljebb 250 mg/kg (2)
Összes nitrogén0,3-1,7 % (2)
Összes kén0,8-2,5 % (2)
Az alkoholos csapadék nitrogén-kén aránya0,7-2,7
Az alkoholos csapadék abszorbanciaaránya (3)8-14
Abszorbanciaarány (A280/560)Legfeljebb 50
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 25 mg/kg
(1) A színintenzitást a szilárd karamell 0,1 %-os (vegyes százalékos) vizes oldatának 1 cm-es küvettában 610 nm-en mért abszorbanciájával határozzuk meg.
(2) Azonos színezékalapra vonatkoztatva, azaz 0,1 abszorbanciaegységnyi színintenzitást mutató termékre számítva.
(3) Az alkoholos csapadék abszorbanciaarányát úgy határozzák meg, hogy a csapadék 280 nm-en mért abszorbanciáját osztják az 560 nm-en vett abszorbanciájával (1 cm-es küvettában).

E 151 BRILLANTFEKETE BN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 153 NÖVÉNYI SZÉN

SzinonimákCarbo medicinalis vegetabilis, aktív szén
MeghatározásA növényi szenet növényi anyagok, mint a fa, a cellulózmaradékok, a tőzeg, a kókusz és más héjak elszenesítésével nyerik. A nyersanyag elszenesítését magas hőmérsékleten végzik. A növényi szén főtömegében finom eloszlású szénből áll. Kis mennyiségben nitrogént, hidrogént és oxigént tartalmazhat. Előállítás után a termék kevés nedvességet abszorbeálhat.
Színindexszám77 266
Einecs215-609-9
Kémiai névSzén
ÖsszegképletC
Molekulatömeg12,01
TartalomAz összes széntartalom legalább 95 %, víz- és hamumentes anyagra számítva.
LeírásSzagtalan és íztelen fekete színű por.
Azonosítás
A: Oldhatóság:Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan.
B: Égés:Vörösizzásra hevítve lassan, láng nélkül ég.
Tisztaság
Hamu (összes):Legfeljebb 4,0 % (gyulladási hőmérséklet: 625 °C).
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg
Poliaromás szénhidrogének:Az 1 gramm termék 10 gramm tiszta ciklohexánnal folyamatosan végzett extrakciójával kapott kivonatnak színtelennek kell lennie, és a kivonat fluoreszcenciája ultraibolya fényben nem lehet intenzívebb, mint az 1000 ml 0,01 mólos kénsavban feloldott 0,100 kinin-szulfát fluoreszcenciája.
Szárítási veszteség:Legfeljebb 12 % (120 °C, 4 óra).
Lúgban oldható anyag:A 2 gramm minta 20 ml N nátrium-hidroxiddal történő forralása és szűrése után kapott szűrletnek színtelennek kell lennie.

E 154 BARNA FK

SzinonimákCI Food Brown 1
MeghatározásA barna FK főtömegében a következő keverékekből:
I: nátrium-[4-(2,4-diamino-fenil-azo)-benzolszulfonát]
II: nátrium-[4-(4,6-diamino-m-tolil-azo)-benzolszulfonát]
III: dinátrium-[4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]
IV: dinátrium-[4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]
V: dinátrium-[4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]
VI: trinátrium-[4,4',4''-(2,4-diamino-benzol-1,3,5-triszazo)tribenzolszulfonát]
és mellékszínezékekből, valamint vízből, nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.
A barna FK alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett.
OsztályAzo (mono-, bisz- és trisz-azovegyületek keveréke)
Einecs
Kémiai névA következők keveréke:
I: nátrium-[4-(2,4-diamino-fenil-azo)benzolszulfonát]
II: nátrium-[4-(4,6-diamino-m-tolil-azo)benzolszulfonát]
III: dinátrium-[4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]
IV: dinátrium-[4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]
V: dinátrium-[4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]
VI: trinátrium-[4,4',4''-(2,4-diamino-benzol-1,3,5-triszazo)tribenzolszulfonát]
ÖsszegképletI: C12H11N4NaO3S
II: C13H13N4NaO3S
III: C18H14N6Na2O6S2
IV: C18H14N6Na2O6S2
V: C19H16N6Na2O6S2
VI: C24H17N8Na3O9S3
MolekulatömegI: 314,30
II: 328,33
III: 520,46
IV: 520,46
V: 534,47
VI: 726,59
TartalomAz összes színezőanyag legalább 70 %
Az összes színezékben az egyes alkotórészek aránya az alábbi százalékos értéket nem haladhatja meg:
I: 26 %
II: 17 %
III: 17 %
IV: 16 %
V: 20 %
VI: 16 %
LeírásVörösesbarna színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A narancsszínűtől a vörösesig terjedő színű oldat
Tisztaság
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,2 %
MellékszínezékekLegfeljebb 3,5 %
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4-aminobenzol-1-szulfonsavÖsszesen legfeljebb 0,7 %
m-fenilén-diamin és 4-metil-m-fenilén-diaminÖsszesen legfeljebb 0,35 %
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok, az m-fenilén-diamin és 4-metil- m-fenilén-diamin kivételévelLegfeljebb 0,007 % (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható anyagokLegfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 155 BARNA HT

SzinonimákCI Food Brown 3
MeghatározásA barna HT főtömegében dinátrium-[4,4'-(2,4-dihidroxi-5-hidroxi-metil-1,3-fenilén-biszazo)-di(naftalin-1-szulfonát]-ból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.
A barna HT alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett.
OsztályBiszazo
Színindexszám20 285
Einecs224-924-0
Kémiai névDinátrium-[4,4'-(2,4-dihidroxi-5-hidroxi-metil-1,3-fenilén-biszazo)-di(naftalin-1-szulfonát]
ÖsszegképletC27H18N4Na2O9S2
Molekulatömeg652,57
TartalomAz összes színezőanyag legalább 70 %, nátriumsóként számítva.
= 403, kb. 460 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.
LeírásVörösesbarna színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A: SpektrometriaA maximuma pH 7-es vízben mérve kb. 460 nm-en van.
B: Vizes oldata barna színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,2 %
MellékszínezékekLegfeljebb 3,0 % (VRK módszerrel).
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
1-amino-naftalin-1-szulfonsavÖsszesen legfeljebb 0,7 %
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminokLegfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható anyagokLegfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatban.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 160 a (i) VEGYES KAROTINOK

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 160 a (ii) BÉTA-KAROTIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 160b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 160c PAPRIKAKIVONAT, KAPSZANTIN, KAPSZORUBIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 160d LIKOPIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 160e BÉTA-APO-8'-KAROTINAL (C30)

SzinonimákCI Food Orange 6, β apokarotin
MeghatározásEzeket az előírásokat elsősorban a β -apo-8'-karotinal összes olyan transz-izomerére kell alkalmazni, amelyek kisebb mennyiségű egyéb karotinoidokkal fordulnak elő. A hígított és a stabilizált formákat az ezen előírásoknak megfelelő β -apo-8'-karotinalból állítják elő, ide tartoznak a β -apo-8'-karotinok étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz- és a transz-izomerek aránya eltérő lehet.
OsztályKarotinoid
Színindexszám40 820
Einecs214-171-6
Kémiai névtransz-β-apo-8'-karotin-aldehid
ÖsszegképletC30H40O
Molekulatömeg416,65
TartalomAz összes színezőanyag legalább 96 %
= 2640, kb. 460-462 nm-en van, ciklohexánban mérve.
LeírásSötétlila színű, fémes csillogású kristályok vagy kristályos por.
Azonosítás
SpektrometriaA maximuma ciklohexánban mérve kb. 460-472 nm-en van.
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
MellékszínezékekNem β -apo-8'-karotinal karotinoidok:
az összes színezőanyagból legfeljebb 3,0 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 160f BÉTA-APO-8'-KAROTINSAV ETILÉSZTER (C30)

SzinonimákCI Food Orange 7, β -apo-8'-karotinészter, Karotinsavészter
MeghatározásEzeket az előírásokat elsősorban a β -apo-8'-karotinsav-etilészter összes olyan transz-izomerére kell alkalmazni, amelyek kisebb mennyiségű egyéb karotinoidokkal fordulnak elő. A hígított és a stabilizált formákat ennek az előírásnak megfelelő β -apo-8'-karotinsav-etilészterből állítják elő, és ide tartoznak a β -apo-8'-karotinsav-etilészter étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz- és a transz-izomerek aránya eltérő lehet.
OsztályKarotinoid
Színindexszám40 825
Einecs214-173-7
Kémiai névβ -apo-8'-karotinsav-etilészter, etil-(8'-apo- β -karotin-8'-oát)
ÖsszegképletC32H44O2
Molekulatömeg460,70
TartalomAz összes színezőanyag legalább 96 %
= 2550, kb. 449 nm-en ciklohexánban
LeírásA vöröstől a liláig terjedő színű kristályok vagy kristályos por.
Azonosítás
SpektrometriaA maximuma kb. 449 nm-en van ciklohexánban mérve.
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
MellékszínezékekNem β -apo-8'-karotinsav-etilésztere karotinoidok:
az összes színezőanyag legfeljebb 3,0 %-a.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 161b LUTEIN

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 161g KANTAXANTIN

SzinonimákCI Food Orange 8, 4,4′-dioxo-β-karotin
MeghatározásEzt az előírást elsősorban a kantaxantin összes olyan transz-izomerére kell alkalmazni, amelyek kisebb mennyiségű egyéb karotinoidokkal fordulnak elő. A hígított és a stabilizált formákat az ezen előírásoknak megfelelő kantaxantinból kell előállítani, ide tartoznak a kantaxantin étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz- és a transz-izomerek aránya eltérő lehet.
OsztályKarotinoid
Színindexszám40 850
Einecs208-187-2
Kémiai névβ -karotin-4,4'-dion
ÖsszegképletC40H52O2
Molekulatömeg564,86
TartalomAz összes színezőanyag legalább 96 % (kantaxantinként kifejezve).
= 2200, kb. 485 nm-en kloroformban,
kb. 468-472 nm között ciklohexánban,
Kb. 464-467 nm között petroléterben.
LeírásMélylila színű kristályok vagy kristályos por.
Azonosítás
SpektrometriaA maximuma kloroformban kb. 485 nm-en van.
A maximuma ciklohexánban kb. 468-472 nm között van.
A maximuma petroléterben kb. 464-467 nm között van.
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
MellékszínezékekNem kantaxantin karotinoidok: az összes színezőanyagból legfeljebb 5,0 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 162 CÉKLAVÖRÖS

SzinonimákBetanin
MeghatározásA céklavöröst a vörös céklafajtákból (Beta vulgaris L. var. rubra) nyerik az összezúzott cékla levének kipréselésével vagy a felaprított cékla vizes extrakciójával, az aktív alkotórészek besűrítése után. A színezőanyag a betalainosztályba tartozó különféle pigmenteket tartalmaz. A fő színezőanyag betacianinekből (vörös) áll, amelyekben a betanin mennyisége 75-95 % Kisebb mennyiségben betaxantin (sárga), valamint a betalainek bomlástermékei jelen lehetnek.
A színezékek mellett a lé, illetve a kivonat a céklában előforduló cukrokat, sókat és/vagy fehérjéket is tartalmaz. Az oldatot koncentrálhatják, és bizonyos termékeket a cukrok, a sók és a fehérjék nagy részének eltávolításával finomítani lehet.
OsztályBetalain
Einecs231-628-5
Kémiai név(S-(R', R')4-[2-(2-karboxi-5-( β -D-glükopiranozil-oxi)-2,3-dihidro-6-hidroxi-1H-indol-1-il)etenil)2,3-dihidro-2,6-piridin-dikarboxilsav 1-(2-(2,6-dikarboxi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridilén]etilén}-5(β -D-glükopiranozil-oxi)6-dihidroxi-indolium-2-karboxilát
ÖsszegképletBetanin: C24H26N2O13
Molekulatömeg550,48
TartalomA vörös színezék legalább 0,4 % (betaninként kifejezve).
= 1120, kb. 535 nm-en pH 5-ös vizes oldatban.
LeírásVörös vagy sötétvörös színű folyadék, paszta, por vagy szilárd anyag.
Azonosítás
SpektrometriaA maximuma pH 5-ös vízben mérve 535 nm-en van.
Tisztaság
Nitrát:Grammonként legfeljebb 2 g nitrátanion vörös színezék (a „Tartalom”-ból kiszámítva).
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 163 ANTOCIÁNOK

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 170 KALCIUM-KARBONÁT

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 171 TITÁN-DIOXID

SzinonímákCI Pigment White 6
MeghatározásA titán-dioxid főtömegében tiszta atanáz és/vagy rutil titán-dioxidból áll, amelyet kis mennyiségű alumínium-oxiddal vagy szilícium-dioxiddal lehet bevonni a termék technológiai tulajdonságainak javítása érdekében.
OsztálySzervetlen
Színindexszám77891
EINECS236-675-5
Kémiai névTitán-dioxid
ÖsszegképletTiO2
Molekulatömeg79,88
TartalomA titándioxid-tartalom legalább 99 % (alumínium-oxid és szilícium-dioxid nélkül számítva).
LeírásFehér vagy enyhén színezett por
Azonosítás
OldhatóságVízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. Hidrogén-fluoridban és koncentrált forró kénsavban lassan feloldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 oC, 3 óra)
Izzítási veszteségLegfeljebb 1,0 %, illóanyagmentes termékre számítva (800 °C).
Alumínium-oxid és/vagy szilícium-dioxidÖsszesen legfeljebb 2,0 %
0,5 N sósavban oldható anyagokLegfeljebb 0,5 %, alumíniumoxid- és szilíciumdioxid-mentes termékre számítva; az alumínium-oxidot és szilícium-dioxidot tartalmazó terméknél legfeljebb 1,5 %, a forgalomba hozott termékre vonatkozóan.
Vízben oldható anyagLegfeljebb 0,5 %
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
AntimonLegfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, teljesen feloldva.
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg, teljesen feloldva.
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg, teljesen feloldva.
CinkLegfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva.

E 172 VASOXID ÉS VAS-HIDROXID

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 173 ALUMÍNIUM

SzinonimákCI Pigment Metal, Al
MeghatározásAz alumíniumpor egészen kicsi alumíniumrészecskékből áll. Az étkezési növényi olaj és/vagy az élelmiszeradalékként használt minőségi zsírsavak jelenlétében vagy ezek nélkül őrölhető. A termék étkezési növényi olajon és/vagy élelmiszeradalék-minőségű zsírsavakon kívül más adalékanyagot nem tartalmaz.
Színindexszám77 000
Einecs231-072-3
Kémiai névAlumínium
Kémiai képletAl
Atomsúly26,98
TartalomLegalább 99 % alumínium (AL), olajmentes anyagra számítva.
LeírásEzüstszürke színű por vagy vékony lemezkék.
Azonosítás
OldhatóságVízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. Híg sósavban oldható. A kapott oldatban az alumíniumteszt pozitív.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 °C, tömegállandóságig szárítva).
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

E 174 EZÜST

SzinonimákArgentum, Ag
OsztálySzervetlen
Színindexszám77 820
Einecs231-131-3
Kémiai névEzüst
Kémiai képletAg
Atomsúly107,87
TartalomLegalább 99,5 % Ag.
LeírásEzüstszínű por vagy vékony lemezkék.

E 175 ARANY

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 180 LITOLRUBIN BK

SzinonimákCI Pigment Red 57, Rubinpigment, Kármin 6B
MeghatározásA litolrubin BK főtömegében kalcium-[3-hidroxi-4-(4-metil-2-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-2-karboxilát]-ból és mellékszínezékekből, valamint vízből, kalcium-kloridból és/vagy kalcium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.
OsztályMonoazo
Színindexszám15 850:1
Einecs226-109-5
Kémiai névKalcium-[3-hidroxi-4-(4-metil-2-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-2-karboxilát]
ÖsszegképletC18H12CaN2O6S
Molekulatömeg424,45
TartalomAz összes színezőanyag legalább 90 %
= 200, kb. 442 nm-en dimetil-formamidban.
LeírásVörös színű por.
Azonosítás
A: SpektrometriaA maximuma kb. 442 nm-en van, dimetil-formamidban.
Tisztaság
MellékszínezékekLegfeljebb 0,5 %
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
2-amino-5-metil-benzolszulfonsav kalciumsójaLegfeljebb 0,2 %
3-hidroxi-2-naftalin-karboxilsav kalciumsójaLegfeljebb 0,4 %
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminokLegfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható anyagokLegfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 40 mg/kg

( 1 ) HL L 237., 1994.9.10., 1. o.

( 2 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

( 3 ) HL L 237., 1994.9.10., 13. o.

( 4 ) HL L 2., 1985.1.3.,22. o.

( 5 ) HL L 115., 1962.11.11., 2645/62. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0045 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0045&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995L0045-20060410 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995L0045-20060410&locale=hu

Tartalomjegyzék