Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

32012R0531[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU rendelete ( 2012. június 13. ) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás) EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 531/2012/EU RENDELETE

(2012. június 13.)

az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming)

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet közös megközelítést hoz létre annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvános mobilhírközlő hálózatok felhasználói az Unión belüli utazásaik során a nemzeti versenypiaci díjakhoz képest ne fizessenek túlságosan magas árat az Unión belüli barangolási szolgáltatásokért hívások kezdeményezése és fogadása, SMS-üzenetek küldése és fogadása, valamint csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevétele során, hozzájárulva ezzel a belső piac zavartalan működéséhez, magas szintű fogyasztóvédelem elérése mellett, elősegítve a versenyt és az átláthatóságot a piacon, valamint egyaránt ösztönzve az innovációs kezdeményezéseket és a fogyasztók szabad választását.

Ez a rendelet szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a szabályozott barangolási szolgáltatások és a belföldi mobilhírközlési szolgáltatások egymástól elkülönített értékesítését, és meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek mellett a szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtása céljából biztosítani kell a nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz való nagykereskedelmi hozzáférést. Ez a rendelet továbbá átmeneti szabályokat állapít meg az Unión belül kezdeményezett és végződtetett hanghívásokkal és SMS-üzenetekkel összefüggő szabályozott barangolási szolgáltatások, valamint a barangolást végző ügyfelek által az Unión belül egy mobilhírközlő hálózaton történő barangolás során igénybe vett csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a barangolásszolgáltatók által felszámítható díjakról. E rendelet alkalmazása egyaránt kiterjed a hálózatüzemeltetők által felszámított nagykereskedelmi díjakra és a barangolásszolgáltatók által felszámított kiskereskedelmi díjakra.

(2) A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások és a belföldi mobilhírközlési szolgáltatások egymástól elkülönített értékesítése szükséges közbenső lépés a verseny fokozása érdekében, azaz hogy az ügyfelek által fizetendő barangolási tarifák csökkentésével létrejöjjön a mobilhírközlési szolgáltatások belső piaca, és végül teljesen megszűnjön a nemzeti és a barangolási tarifák közötti különbségtétel.

(3) Ez a rendelet továbbá szabályokat állapít meg az árak átláthatóságának javítása, valamint a barangolási szolgáltatások felhasználói által fizetendő díjakra vonatkozó tájékoztatás javítása céljából.

(4) Ez a rendelet a keretirányelv 1. cikkének (5) bekezdése értelmében egyedi intézkedésnek minősül.

(5) Az e rendeletben foglalt maximális díjak euróban vannak megadva.

(6) Amennyiben a 7., a 9. és a 12. cikk szerinti maximális díjakat eurótól eltérő pénznemben fejezik ki, az e cikkek szerinti kezdeti díjkorlátokat az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában2012. május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyam alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni.

A 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti későbbi díjkorlátok tekintetében a felülvizsgált értékeket az adott év május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyam alkalmazásával kell meghatározni. A 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti maximális díjak tekintetében az eurótól eltérő pénznemben kifejezett díjkorlátokat 2015-től kezdve évente felül kell vizsgálni. Az eurótól eltérő pénznemben kifejezett, évente felülvizsgált díjkorlátokat július 1-jétől, az ugyanazon év május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyam használatával kell alkalmazni.

(7) Amennyiben a 8.,10. és 13. cikk szerinti maximális díjakat az eurótól eltérő pénznemben fejezik ki, az említett cikkek szerinti kezdeti díjkorlátokat az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában2012. március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni.

A 8. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (2) bekezdése szerinti későbbi díjkorlátok tekintetében a felülvizsgált értékeket az adott naptári év március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni. A 8. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (2) bekezdése szerinti maximális díjak tekintetében az eurótól eltérő pénznemben kifejezett díjkorlátokat 2015-től kezdve évente felül kell vizsgálni. Az eurótól eltérő pénznemben kifejezett, évente felülvizsgált díjkorlátokat július 1-jétől, az ugyanazon év március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének használatával kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a hozzáférési irányelv 2. cikkében, a keretirányelv 2. cikkében és az egyetemes szolgáltatási irányelv 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említett fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

"barangolásszolgáltató" : olyan vállalkozás, amely a barangolást végző ügyfeleknek szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújt;

b)

"belföldi szolgáltató" : olyan vállalkozás, amely a barangolást végző ügyfeleknek belföldi mobilhírközlési szolgáltatásokat nyújt;

c)

"alternatív barangolásszolgáltató" : a belföldi szolgáltatótól eltérő barangolásszolgáltató;

d)

"hazai hálózat" : olyan, valamely tagállamon belüli nyilvános hírközlő hálózat, amelynek révén egy barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfélnek szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújt;

e)

"látogatott hálózat" : olyan földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózat, amely a barangolást végző ügyfél belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállamban található, és amely lehetővé teszi, hogy a barangolást végző ügyfél - a hazai hálózat üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján - hívásokat kezdeményezzen és fogadjon, SMS-üzeneteket küldjön és fogadjon vagy csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatásokat használjon;

f)

"Unión belüli barangolás" : mobilkészülék barangolást végző ügyfél általi használata az Unión belüli hívásfogadásra vagy -kezdeményezésre, Unión belüli SMS-üzenetek küldésére vagy fogadására, illetve csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevételére attól eltérő tagállamban, mint amelyben a belföldi szolgáltató hálózata található, a hazai hálózat üzemeltetője és a látogatott hálózat üzemeltetője közötti megállapodás alapján;

g)

"barangolást végző ügyfél" : az Unión belül található földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózaton keresztül szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújtó barangolásszolgáltató ügyfele, akinek az említett barangolásszolgáltatóval kötött szerződése vagy megállapodása lehetővé teszi az Unión belüli barangolást;

h)

"szabályozott barangolásos hívás" : a barangolást végző ügyfél olyan mobil-hanghívása, amelyet egy látogatott hálózaton kezdeményeztek, és a végződtetés szerinti nyilvános hírközlő hálózat az Unión belül található, vagy a barangolást végző ügyfél olyan hívásfogadása, amelyet az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózatról kezdeményeztek és egy látogatott hálózaton végződtettek;

j)

"SMS-üzenet" : rövidüzenet-szolgáltatás (Short Message Service) keretében küldött szöveges üzenet, amely elsősorban alfabetikus és/vagy numerikus karakterekből áll, és a nemzeti számozási tervekkel összhangban kiosztott mobil- és/vagy vezetékes számok között küldhető;

k)

"szabályozott barangolásos SMS-üzenet" : barangolást végző ügyfél által küldött olyan SMS-üzenet, amelyet egy látogatott hálózaton kezdeményeztek és az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózaton végződtettek, vagy a barangolást végző ügyfél által fogadott olyan SMS-üzenet, amelyet az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózatról kezdeményeztek és egy látogatott hálózaton végződtettek;

m)

"szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás" : a barangolást végző ügyfél számára a csomagkapcsolt adatátvitel igénybevételét lehetővé tevő barangolási szolgáltatás a látogatott hálózathoz való kapcsolódó mobilkészüléke segítségével. A szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nem terjed ki szabályozott barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek továbbítására és fogadására, de kiterjed MMS-üzenetek továbbítására és fogadására;

o)

"nagykereskedelmi barangolási hozzáférés" : közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés vagy nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés;

p)

"közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés" : eszközök és/vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása egy mobilhálózat-üzemeltető által egy másik vállalkozás számára meghatározott feltételekkel abból a célból, hogy ez a másik vállalkozás szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújthasson a barangolást végző ügyfeleknek;

q)

"nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés" : barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi alapon történő nyújtása a látogatott hálózat üzemeltetőjétől eltérő mobilhálózat-üzemeltető által egy másik vállalkozás számára abból a célból, hogy ez a másik vállalkozás szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújthasson a barangolást végző ügyfeleknek;

r)

"belföldi kiskereskedelmi ár" : a barangolásszolgáltatók által az ügyfél által indított telefonhívásokra és elküldött SMS-üzenetekre (mindkettő ugyanazon tagállamon belüli különböző nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokon belül indított és végződtetett), valamint az ügyfél által felhasznált adatforgalomra megállapított belföldi kiskereskedelmi egységár. Amennyiben nincs konkrét, egységenkénti belföldi kiskereskedelmi ár, belföldi kiskereskedelmi árnak ugyanazt a díjszabási mechanizmust kell tekinteni, amely az ügyfélre az általa végzett telefonhívásokra és elküldött SMS-üzenetekre (mindkettő ugyanazon tagállamon belüli különböző nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokon belül indított és befejezett), valamint az általa felhasznált adatforgalomra az ügyfél tagállamában vonatkozna;

s)

"szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítése" : alternatív barangolásszolgáltató által egy látogatott hálózaton belül a barangolást végző ügyfelek számára szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások közvetlen nyújtása.

3. cikk

Nagykereskedelmi barangolási hozzáférés

(1) A mobilhálózat-üzemeltetők minden olyan ésszerű igényt teljesítenek, amely nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozik.

(2) A mobilhálózat-üzemeltetők csak objektív kritériumok alapján utasíthatnak vissza nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó igényeket.

(3) A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés a szabályozott barangolási szolgáltatások ügyfelek részére történő nyújtásához szükséges valamennyi hálózati elemre és kapcsolódó eszközre, releváns szolgáltatásra, szoftverre és informatikai rendszerre vonatkozik.

(4) A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés (3) bekezdésben említett összetevőinek nyújtására a 7., 9. és 12. cikkben megállapított, a szabályozott nagykereskedelmi barangolási díjakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a nagykereskedelmi barangolási megállapodásban részes mindkét fél kifejezetten abban állapodik meg, hogy a megállapodás alkalmazásából adódó átlagos nagykereskedelmi barangolási díjakra a megállapodás érvényességének ideje alatt nem vonatkozik a szabályozott maximális nagykereskedelmi barangolási díj.

Az első albekezdés sérelme nélkül, a mobilhálózat-üzemeltetők nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés esetén tisztességes és ésszerű díjakat számíthatnak fel a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó összetevőkre vonatkozóan.

(5) A mobilhálózat-üzemeltetők a (8) bekezdésben említett BEREC-iránymutatások figyelembevételével referenciaajánlatot tesznek közzé, és azt a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést kérő vállalkozások rendelkezésére bocsátják. A mobilhálózat-üzemeltetők legkésőbb egy hónappal a kérelem kézhezvételét követően a hozzáférést kérő vállalkozás rendelkezésére bocsátanak egy ilyen hozzáférésre vonatkozó, az ezen cikknek megfelelő szerződéstervezetet. A nagykereskedelmi barangolási hozzáférést ésszerű időn belül, de legkésőbb három hónappal a szerződés megkötését követően meg kell adni. A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés iránti kérelemmel megkeresett mobilhálózat-üzemeltetők és a hozzáférést kérő vállalkozások a tárgyalások során jóhiszeműen járnak el.

(6) Az (5) bekezdésben említett referenciaajánlatnak kellően részletesnek kell lennie, abban szerepelnie kell a (3) bekezdésben említett, a nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez szükséges valamennyi összetevőnek, továbbá tartalmaznia kell a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés szempontjából releváns ajánlatok leírását és a kapcsolódó feltételeket.

Az említett referenciaajánlat feltételeket tartalmazhat a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolási szolgáltató fogyasztóinak az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatának megakadályozása céljából. A referenciaajánlatban történő meghatározás esetén ezek a feltételek tartalmazzák azokat az egyedi intézkedéseket, amelyeket a látogatott hálózat üzemeltetője hozhat a tartós barangolás vagy a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatának megakadályozása érdekében, valamint azon objektív kritériumokat, amelyek alapján ilyen intézkedések hozhatók. Ezek a kritériumok hivatkozhatnak az összesített barangolási forgalmi adatokra. A barangolásszolgáltató ügyfeleinek egyéni forgalmára vonatkozó egyedi információkra nem hivatkozhatnak.

A referenciaajánlat többek között előírhatja, hogy amennyiben a látogatott hálózat üzemeltetője okkal feltételezheti, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős része végez tartós barangolást, illetve használja nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést, a látogatott hálózat üzemeltetője - az uniós és nemzeti adatvédelmi követelmények sérelme nélkül - olyan információkat kérhessen a barangolásszolgáltatótól, amelyek alapján megállapítható, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős része tartósan barangol-e, illetve nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen használja-e a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést a látogatott üzemeltető hálózatán, így például arra vonatkozó információt, hogy az ügyfelek mekkora hányada esetében állapították meg az alkalmazott belföldi kiskereskedelmi áron nyújtott, szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatának kockázatát objektív mutatók alapján, összhangban a 6d. cikk alapján elfogadott, a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokkal.

A referenciaajánlat végső eszközként, amennyiben kevésbé szigorú intézkedésekkel nem sikerült orvosolni a helyzetet, lehetőséget biztosíthat a nagykereskedelmi barangolási megállapodás megszüntetésére, ha a látogatott hálózat üzemeltetője objektív kritériumok alapján megállapította, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős hányada tartós barangolást végez, illetve nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen használja a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést, és erről tájékoztatta a hazai hálózat üzemeltetőjét.

A nagykereskedelmi barangolási megállapodásnak a látogatott hálózat üzemeltetője általi, a tartós barangolásra, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatára alapozott egyoldalú megszüntetésére kizárólag a látogatott hálózat üzemeltetője nemzeti szabályozó hatóságának előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

A látogatott hálózat üzemeltetőjének nemzeti szabályozó hatósága a látogatott hálózat üzemeltetője nagykereskedelmi barangolási megállapodás megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelmének kézhezvételét követő három hónapon belül, a hazai hálózat üzemeltetőjének szabályozó hatóságával folytatott konzultációt követően határoz a kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

A látogatott hálózat üzemeltetőjének nemzeti szabályozó hatósága és a hazai hálózat üzemeltetőjének nemzeti szabályozó hatósága egyaránt felkérheti a BEREC-et, hogy fogadjon el véleményt az e rendelettel összhangban meghozandó intézkedésekről. A BEREC-nek a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül véleményt kell nyilvánítania.

Amennyiben a BEREC-kel konzultáltak, a látogatott hálózat üzemeltetőjének nemzeti szabályozó hatósága, mielőtt a hatodik albekezdésben említett három hónapos határidőnek megfelelően határoz arról, hogy a nagykereskedelmi barangolási megállapodás megszüntetésére irányuló kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja-e, megvárja és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a BEREC véleményét.

A látogatott hálózat üzemeltetője nemzeti szabályozó hatóságának nyilvánosságra kell hoznia a nagykereskedelmi barangolási megállapodás megszüntetésére vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos információt, az üzleti titoktartási kötelezettség függvényében.

E bekezdés ötödik-kilencedik albekezdése nem érinti a nemzeti szabályozó hatóság azon hatáskörét, hogy a 16. cikk (6) bekezdése alapján előírja az e rendeletben foglalt kötelezettségek megsértésének azonnali megszüntetését, valamint a látogatott hálózat üzemeltetőjének azon jogát, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a csalás elleni küzdelem érdekében.

Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják a referenciaajánlatok megváltoztatását - így azon egyedi intézkedések tekintetében is, amelyeket a látogatott hálózat üzemeltetője hozhat annak érdekében, hogy megakadályozza a tartós barangolást, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatát, valamint azon objektív kritériumok vonatkozásában, amelyek alapján a látogatott hálózat üzemeltetője ilyen intézkedéseket hozhat - annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek az e cikkben megállapított kötelezettségeknek.

(7) Amennyiben a hozzáférést kérő vállalkozás kereskedelmi tárgyalásokat kíván kezdeni annak érdekében, hogy a hozzáférés a referenciaajánlatban nem szereplő összetevőkre is kiterjedjen, a mobilhálózat-üzemeltetőknek erre a kérelemre ésszerű időn belül, de legkésőbb két hónappal a kérelem kézhezvételét követően választ kell adniuk. E bekezdés alkalmazása esetén a (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó.

(8) Annak érdekében, hogy hozzájáruljon e cikk következetes alkalmazásához, a BEREC az érintett felekkel folytatott konzultációt követően és a Bizottsággal szoros együttműködésben 2012. szeptember 30-ig iránymutatásokat fogalmaz meg a nagykereskedelmi barangolási hozzáféréssel kapcsolatban.

(9) Az (5)-(7) bekezdést 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

A szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítése

(1) -----

Sem a belföldi szolgáltatók, sem a barangolásszolgáltatók nem akadályozhatják meg, hogy ügyfeleik igénybe vegyenek alternatív barangolásszolgáltató által a látogatott hálózaton belül közvetlenül nyújtott szabályozott adatátviteli szolgáltatásokat.

(2) A barangolást végző ügyfelek jogosultak bármikor barangolásszolgáltatót váltani. Ha egy barangolást végző ügyfél úgy dönt, hogy barangolásszolgáltatót kíván váltani, a váltást indokolatlan késedelem nélkül, - azaz minden esetben a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához választott műszaki megoldástól függően a lehető legrövidebb időn belül, de az új barangolásszolgáltatóval történő megállapodás megkötésétől számított legfeljebb három munkanapon belül - végre kell hajtani.

(3) Az alternatív barangolásszolgáltatóhoz történő, vagy a barangolásszolgáltatók közötti váltásnak térítésmentesnek kell lennie az ügyfél számára, és erre minden díjcsomagban lehetőséget kell biztosítani. A szolgáltatóváltás nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy az előfizetésnek a barangoláson kívüli egyéb elemeire vonatkozó, a váltás előtti feltételekhez képest további rögzített, illetve rendszeres díjat.

(6) Ezt a cikket 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

A szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének megvalósítása

(1) A belföldi szolgáltatók kötelesek eleget tenni a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésére vonatkozó, a 4. cikkben előírt kötelezettségnek, hogy a barangolást végző ügyfelek így elkülönített szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat vehessenek igénybe. A belföldi szolgáltatók kötelesek kielégíteni minden ésszerű, az eszközökhöz és a kapcsolódó kiegészítő támogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre irányuló, a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítése szempontjából releváns igényt. A szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítéséhez szükséges említett eszközökhöz és a támogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek - ideértve a felhasználók személyazonosságának igazolását célzó szolgáltatásokat is - térítésmentesnek kell lennie, és az nem vonhat maga után a barangolást végző ügyfelek által közvetlenül megfizetendő díjakat.

(2) Annak érdekében, hogy a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének megvalósítása az Unióban következetes legyen, és mindenhol egyidejűleg menjen végbe, a Bizottság a BEREC-vel folytatott konzultációt követően végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához szükséges műszaki megoldásokra vonatkozó részletes szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 6. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) A szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához szükséges műszaki megoldásnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

a) fogyasztóbarát megközelítés, és mindenekelőtt annak lehetővé tétele, hogy az ügyfelek hívószámuk megtartásával, valamint ugyanazon mobilkészülék használatával könnyen és gyorsan válthassanak alternatív barangolásszolgáltatóra;

b) valamennyi fogyasztói keresletkategória versenyképes kiszolgálásának képessége, beleértve az adatátviteli szolgáltatások intenzív használatát;

c) a verseny hatékony elősegítésének képessége, figyelembe véve az üzemeltetőknek az infrastrukturális eszközeik vagy kereskedelmi megállapodásaik kiaknázására irányuló mozgásterét;

d) költséghatékonyság, figyelembe véve a belföldi szolgáltatók és az alternatív barangolásszolgáltatók közötti költségmegosztást;

e) a 4. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettségek érvényesítésére való hatékony képesség;

f) a legmagasabb fokú kölcsönös átjárhatóság lehetővé tétele;

g) felhasználóbarát jelleg, mindenekelőtt ami hálózatváltás esetén a mobil készülék fogyasztók általi technikai kezelését illeti;

h) annak biztosítása, hogy az uniós ügyfelek által harmadik országokban végzett barangolást, valamint a harmadik országok ügyfelei által az Unióban végzett barangolást ne lehessen gátolni;

i) a magánéletnek, a személyes adatoknak, a hálózatok biztonságának és integritásának a keretirányelvben és a különös irányelvekben előírt védelmére, továbbá az említett irányelvekben előírt átláthatóságra vonatkozó szabályok tiszteletben tartásának biztosítása;

j) annak figyelembevétele, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a keretirányelv 8. cikke (4) bekezdésének g) pontjával összhangban ösztönzik, hogy a végfelhasználók információkhoz férjenek hozzá és információt terjesszenek, valamint saját választásuk szerinti alkalmazásokat futtassanak és szolgáltatásokat vegyenek igénybe;

k) annak biztosítása, hogy a szolgáltatók azonos körülmények között azonos feltételeket biztosítsanak.

(4) A műszaki megoldás a (3) bekezdésben lefektetett kritériumok teljesítése céljából több technikai feltételt is egyesíthet.

(5) A Bizottság szükség esetén megbízza valamelyik európai szabványügyi testületet az érintett szabványoknak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének harmonizált végrehajtásához szükséges módosításával.

(6) E cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdését 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

6. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a keretirányelv 22. cikke által létrehozott hírközlési bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

6a. cikk

A kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése

2017. június 15-től - feltéve, hogy a szóban forgó időpontban a 19. cikk (2) bekezdésében említett javaslat alapján elfogadott jogalkotási aktus már alkalmazandó lesz - a barangolásszolgáltatók a barangolást végző ügyfeleiknek nem számíthatnak fel a belföldi kiskereskedelmi áron felül semmilyen többletdíjat a tagállamokban a szabályozott barangolásos hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, az elküldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetekért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások használatáért, ideértve az MMS üzeneteket is, illetve a 6b. és 6c. cikkre is figyelemmel semmilyen általános díjat nem számíthatnak fel a végberendezés vagy szolgáltatás külföldön történő használatának lehetővé tételéért.

6b. cikk

Méltányos használat

(1) A barangolásszolgáltatók e cikkel, valamint a 6d. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokkal összhangban a méltányos használatra vonatkozó feltételeket ("fair use policy") alkalmazhatnak a vonatkozó belföldi kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatára annak megakadályozása céljából, hogy a barangolást végző ügyfelek a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen - például a belföldi szolgáltatójuk tagállamától eltérő tagállam területén, az időszakos utazásaikon kívül használják.

A méltányos használatra vonatkozó feltételeknek lehetővé kell tenniük a barangolási szolgáltatást igénybe vevő ügyfél számára, hogy bizonyos mennyiségű, a díjcsomagjának megfelelő, belföldi kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatást vegyen igénybe.

(2) A méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátokat meghaladó szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokra a 6e. cikk alkalmazandó.

6c. cikk

A kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének fenntarthatósága

(1) Meghatározott és rendkívüli körülmények fennállása esetén, amennyiben valamely barangolásszolgáltató számára nem térül meg a 6a. és 6b. cikk szerinti szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtásának összes tényleges és várható költsége az említett szolgáltatás nyújtásából származó tényleges és várható bevételéből, úgy a szóban forgó barangolásszolgáltató engedélyt kérhet arra, hogy a belföldi díjszabási modellje fenntarthatóságának biztosítása érdekében többletdíjat alkalmazzon. Kizárólag olyan mértékű többletdíj alkalmazható, amely a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges költségek megtérüléséhez szükséges, figyelemmel az alkalmazandó maximális nagykereskedelmi díjakra.

(2) Amennyiben egy barangolásszolgáltató úgy dönt, hogy élni kíván az e cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel, haladéktalanul kérelmet kell benyújtania a nemzeti szabályozó hatósághoz, és a 6d. cikkben említett végrehajtási jogi aktusoknak megfelelően e hatóság rendelkezésére kell bocsátania az összes szükséges információt. A barangolásszolgáltatónak ezt követően 12 hónaponként naprakésszé kell tennie, majd el kell juttatnia ezt az információt a nemzeti szabályozó hatósághoz.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételét követően a nemzeti szabályozó hatóságnak értékelnie kell, hogy a barangolásszolgáltató kellően alátámasztotta-e azt a tényt, hogy az (1) bekezdésben foglaltak értelmében nem térülnek meg a költségei, és emiatt veszélybe kerül a belföldi díjszabási modelljének fenntarthatósága. A belföldi díjszabási modell fenntarthatóságának értékelését a barangolásszolgáltatóra jellemző releváns objektív tényezők alapján kell elvégezni, ideértve az érintett tagállamban üzemelő barangolásszolgáltatók közötti objektív eltéréseket, valamint a belföldi árak és jövedelmek szintjét. A nemzeti szabályozó hatóságnak engedélyeznie kell a többletdíjat, amennyiben az (1) bekezdésben és az e bekezdésben megállapított feltételek teljesülnek.

(4) A nemzeti szabályozó hatóság a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül engedélyezi a többletdíjat, kivéve, amikor a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, illetve a barangolásszolgáltató nem bocsátott rendelkezésre elegendő információt. Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, illetve a barangolásszolgáltató nem bocsátott rendelkezésre elegendő információt, meg kell hallgatnia a barangolásszolgáltatót, és a meghallgatást követő két hónapon belül meg kell hoznia végleges döntését arra vonatkozóan, hogy engedélyezi, módosítja vagy elutasítja a többletdíjat.

6d. cikk

A méltányos használatra vonatkozó feltételek végrehajtása és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatóságának megvalósítása

(1) A 6b. és 6c. cikk egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság 2016. december 15-ig, a BEREC-vel folytatott konzultációt követően, végrehajtási jogi aktusok révén részletes szabályokat fogad el egyrészt a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazásáról, másrészt arról a módszertanról, amely a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének fenntarthatóságát hivatott értékelni, harmadrészt pedig a barangolásszolgáltató által az ezen értékelés céljából benyújtandó kérelemről.

(2) A 6b. cikket illetően, a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazását érintő részletes szabályokat megállapító végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság figyelembe veszi a következőket:

a) az árképzési és fogyasztási minták alakulása a tagállamokban;

b) a belföldi árszínvonalak Unión belüli közeledésének mértéke;

c) utazási szokások az Unióban;

d) a verseny torzulásának észlelhető kockázatai, valamint a beruházásösztönzés a belföldi piacokon és a látogatott tagállamok piacain.

(3) A 6c. cikket illetően, a barangolásszolgáltatók esetében a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének fenntarthatóságát értékelni hivatott módszertanra vonatkozó részletes szabályokat megállapító végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság a következőket veszi alapul:

a) a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásával összefüggő összes tényleges és várható költségnek az egyenetlen forgalomra vonatkozó tényleges nagykereskedelmi barangolási díjakhoz képest történő, és a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges együttes és közös költségek ésszerű megosztását szem előtt tartó megállapítása;

b) a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásából származó összes tényleges és várható bevétel megállapítása;

c) a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használata, valamint a barangolási szolgáltatók fogyasztóinak belföldi forgalma;

d) a verseny szintje, a belföldi piacon érvényes árak és bevételek, valamint minden olyan észlelhető kockázat, miszerint a belföldi kiskereskedelmi árakon történő barangolás érezhetően befolyásolná az ilyen árak alakulását.

(4) A Bizottság a piaci fejlemények fényében rendszeres időközönként felülvizsgálja az (1) bekezdés alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokat.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságnak szigorúan nyomon kell követnie és felügyelnie kell a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazását és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének fenntarthatóságához kapcsolódó intézkedéseket, és ennek során a legmesszebbmenőkig szem előtt kell tartania az érintett tagállamra jellemző releváns objektív tényezőket és a barangolásszolgáltatók közötti releváns objektív eltéréseket. A 6c. cikk (3) bekezdésében foglalt eljárás sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságnak kellő időben érvényre kell juttatnia a 6b. és a 6c. cikk követelményeit és az e cikk (1) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokat. A nemzeti szabályozó hatóság bármikor kérheti a barangolásszolgáltatótól a többletdíj módosítását vagy alkalmazásának megszüntetését, amennyiben a többletdíj nem felel meg a 6b. vagy a 6c. cikkben foglaltaknak. A nemzeti szabályozó hatóságnak évente tájékoztatnia kell az Bizottságot a 6b. és 6c. cikke valamint e cikk alkalmazásáról.

6e. cikk

Szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtása

(1) A második albekezdés sérelme nélkül amennyiben egy barangolásszolgáltató többletdíjat számol fel a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátokat meghaladó használatáért, meg kell felelnie az alábbi követelményeknek (héa nélküli értékek):

a) a szabályozott barangolásos hívások kezdeményezéséért, a szabályozott barangolásos SMS-ek küldéséért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért felszámolt többletdíj nem haladhatja meg a 7. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (1) bekezdésében, illetve a 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott maximális nagykereskedelmi díjakat;

b) a belföldi kiskereskedelmi árnak és a szabályozott barangolásos hívások indításáért, a szabályozott barangolásos SMS-ek küldéséért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért felszámolt esetleges többletdíjnak az összege nem haladhatja meg a percenkénti 0,19 EUR, az SMS-enkénti 0,06, illetve a megabájtonkénti 0,20 EUR összeget;

c) a szabályozott barangolásos hívások fogadásért felszámított esetleges többletdíj nem haladhatja meg az Unió tagállamaiban érvényben lévő maximális mobil hívásvégződtetési díjak (2) bekezdés szerint meghatározott súlyozott átlagát.

A barangolásszolgáltatók nem alkalmazhatnak többletdíjat a fogadott szabályozott barangolásos SMS üzenetekért, illetve a barangolásos hangposta-üzenetek fogadásáért. Ez nem érinti az egyéb vonatkozó díjakat, például az ilyen üzenetek meghallgatásáért felszámolható díjakat.

A barangolásszolgáltatóknak a kezdeményezett és fogadott barangolásos hívások után másodpercenkénti díjat kell felszámolniuk. A barangolásszolgáltatók a kezdeményezett hívások esetében 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú minimális díjazási időszakot alkalmazhatnak. A barangolásszolgáltatók kötelesek ügyfeleiknek a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat kilobájtalapon számlázni, kivéve a MMS üzeneteket, amelyek egységenként számlázhatók. Ilyen esetben az a kiskereskedelmi díj, amelyet egy barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfelének egy barangolásos MMS-üzenet küldéséért vagy fogadásáért felszámíthat, nem haladhatja meg a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért felszámolható, az első albekezdésben foglalt maximális kiskereskedelmi díjat.

A 6f. cikk (1) bekezdésében említett időszakban ez a bekezdés nem zárja ki az olyan ajánlatokat, amelyek a barangolást végző ügyfeleknek napidíj vagy más rendszeres, fix összegű díj ellenében bizonyos mennyiségű szabályozott barangolási szolgáltatás használatát teszik lehetővé, feltéve, hogy az említett mennyiség teljes felhasználása esetén olyan egységár adódik a szabályozott barangolásos kezdeményezett, illetve fogadott hívásokra, küldött SMS üzenetekre és barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vetítve, amely nem haladja meg a vonatkozó belföldi kiskereskedelmi árat és az első albekezdésben foglalt maximális többletdíjat.

(2) A Bizottság 2015. december 31-ig, a BEREC-vel folytatott konzultációt követően és az e bekezdés második albekezdésére is figyelemmel végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a maximális mobil hívásvégződtetési díjaknak az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett súlyozott átlagát. A Bizottság ezeket a végrehajtási jogi aktusokat évente felülvizsgálja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A maximális mobil hívásvégződtetési díjak súlyozott átlagának az alábbi kritériumokon kell alapulnia:

a) azok a maximális mobil hívásvégződtetési díjszintek, amelyeket a keretirányelv 7. és 16. cikkével és a hozzáférési irányelv 13. cikkével összhangban a nemzeti szabályozó hatóságok határoztak meg a piacon a hanghívás-végződtetés nagykereskedelmi árára az egyes mobilhálózatok esetében, és

b) az összes előfizető száma a tagállamokban.

(3) A barangolásszolgáltatók kínálhatnak, a barangolást végző ügyfelek pedig önszántukból választhatnak a 6a., 6b."6c. cikkben és e cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő barangolási díjszabást is, aminek eredményeként a barangolást végző ügyfelek a szabályozott barangolási szolgáltatásért más díjat fizetnek, mint amit e döntés hiányában fizetnének. A barangolásszolgáltató ezeket a barangolást végző ügyfeleket köteles emlékeztetni arra, hogy ezáltal a barangoláshoz kapcsolódó mely előnyöket veszítenek el.

A barangolásszolgáltatóknak az első albekezdés sérelme nélkül valamennyi jelenlegi és új, barangolást végző ügyfélre automatikusan a 6a. és 6b. cikkel, illetve az e cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározott díjszabást kell alkalmazniuk.

A barangolást végző ügyfél bármikor kérheti a 6a., 6b., 6c. cikk és az e cikk (1) bekezdése szerinti díjszabásra való áttérést vagy az attól való eltérést. Ha a barangolást végző ügyfél önszántából úgy dönt, hogy a 6a., 6b., 6c. cikk és az e cikk (1) bekezdése szerinti díjszabásra tér át vagy attól eltér, akkor ezt az átállást a kérelem beérkezésétől számított egy munkanapon belül eszközölni kell, annak térítésmentesnek kell lennie, és nem járhat olyan feltételekkel, illetve korlátozásokkal, amelyek az előfizetésnek a barangoláshoz nem kapcsolódó elemeire vonatkoznak. Ha az előző barangolási díjszabás érvényességének kezdete óta még nem telt el egy előre meghatározott, két hónapot meg nem haladó időtartam, a barangolásszolgáltatók elhalaszthatják az átállást az említett időtartam leteltéig.

(4) A barangolásszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy minden olyan szerződésben, amely bármilyen típusú szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásra is kiterjed, meg legyenek határozva a szóban forgó szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatás fő jellemzői, többek között:

a) a konkrét díjcsomag vagy díjcsomagok, az egyes díjcsomagok keretében kínált szolgáltatások típusa, a kommunikáció mennyiségét is feltüntetve;

b) esetleges korlátozások az alkalmazandó belföldi kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatára vonatkozóan, ezen belül számszerű információk arról, hogy a méltányos használatra vonatkozó esetleges feltételek hogyan alkalmazandók az érintett szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatás fő árképzési, mennyiségi és más paramétereihez képest.

A barangolásszolgáltatók kötelesek nyilvánosságra hozni az első albekezdésben említett információkat.

6f. cikk

Átmeneti kiskereskedelmi barangolási többletdíjak

(1) A barangolásszolgáltatók 2016. április 30-tól2017. június 14-ig a belföldi kiskereskedelmi áron felül többletdíjat alkalmazhatnak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásáért.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett időszak alatt a 6e. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

7. cikk

Szabályozott barangolásos hívások nagykereskedelmi díjai

(1) 2017. június 15-től a látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózatról kezdeményezett szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért - beleértve többek között annak kezdeményezési, továbbítási és végződtetési költségét is - felszámított átlagos nagykereskedelmi díj percenként nem haladhatja meg a 0,032 EUR összegű biztonsági árkorlátot. Ez a maximális nagykereskedelmi díj a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig0,032 EUR marad.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra vagy az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a maximális átlagos nagykereskedelmi díj alkalmazási idejének lejártáig vagy a 2022. június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra kell számítani.

(3) Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a teljes nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani a vonatkozó időszakban az érintett üzemeltető által az Unión belüli nagykereskedelmi barangolásos hívások nyújtására ténylegesen felhasznált, másodpercalapon összesített nagykereskedelmi barangolásos percek számával, mindezt úgy kiigazítva, hogy figyelembe vegye a látogatott hálózat üzemeltetőjének azt a lehetőségét, hogy legfeljebb 30 másodperces kezdeti minimális díjazási időszakot alkalmazhat.

9. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nagykereskedelmi díjai

(1) 2017. június 15-től a látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózatról küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj SMS-üzenetenként nem haladhatja meg a 0,01 EUR összegű biztonsági árkorlátot, és ez a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig0,01 EUR marad.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra, vagy a 2022. június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó időszak alatt a látogatott hálózat üzemeltetője vagy a hazai hálózat üzemeltetője által a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek Unión belüli küldésével és továbbításával nyert nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani az érintett barangolásszolgáltató vagy a hazai hálózat üzemeltetője nevében az adott időszakban küldött és továbbított ilyen SMS-üzenetek számával.

(4) A látogatott hálózat üzemeltetője az (1) bekezdésben említett díjon kívül nem számíthat fel más díjat a barangolást végző ügyfél barangolásszolgáltatójának vagy hazaihálózat-üzemeltetőjének az ő látogatott hálózatában barangolást végző ügyfélnek küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetek végződtetéséért.

11. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzői

A barangolásszolgáltatók, a belföldi szolgáltatók, a hazai hálózatok üzemeltetői vagy a látogatott hálózatok üzemeltetői nem változtathatják meg a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzőit oly módon, hogy azok eltérjenek a belföldi piacon nyújtott SMS-üzenetek műszaki jellemzőitől.

12. cikk

A szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatások nagykereskedelmi díjai

(1) 2017. június 15-től a látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásáért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve nem haladhatja meg a 7,70 EUR összegű biztonsági árkorlátot. Ez a maximális nagykereskedelmi díj egy gigabájtra vetítve 2018. január 1-jétől6,00 EUR-ra, 2019. január 1-jétől4,50 EUR-ra, 2020. január 1-jétől3,50 EUR-ra, 2021. január 1-jétől3,00 EUR-ra és 2022. január 1-jétől2,50 EUR-ra csökken. Ez a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 2,50 EUR marad.

(2) Az (1) bekezdésben előírt átlagos nagykereskedelmi díjat bármely két üzemeltető között alkalmazni kell, és tizenkét hónapos vagy a 2022. június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra vetítve kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdésben előírt átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy az adott időszak alatt a látogatott hálózat vagy a hazai hálózat üzemeltetőjéhez a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtása címén befolyó teljes nagykereskedelmi árbevételt el kell osztani a szolgáltatás nyújtása során az adott időszakban ténylegesen felhasznált adatok megabájtban kifejezett mennyiségével, kilobájtalapon összesítve azt az érintett barangolásszolgáltató vagy hazaihálózat-üzemeltető nevében az adott időszakra vonatkozóan.

14. cikk

A barangolásos hívások és SMS-üzenetek kiskereskedelmi díjainak átláthatósága

(1) A barangolást végző ügyfelek arra való figyelmeztetése érdekében, hogy híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, valamint SMS-üzenet küldésekor barangolási díjak vonatkoznak rájuk, minden barangolásszolgáltató köteles - kivéve, ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót, hogy nem kívánja e szolgáltatást igénybe venni - automatikusan, indokolatlan késedelem nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás útján alapvető, személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni a barangolást végző ügyfélnek, amikor az a belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállam területére lép, a szóban forgó ügyfél által látogatott tagállamban történő híváskezdeményezésre és -fogadásra, valamint SMS-üzenetek küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási díjakról.

E személyre szóló, árképzésre vonatkozó alaptájékoztatást az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított belföldi számla pénznemében kell kifejezni és annak a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a barangolást végző ügyfélre az Unión belül érvényes, méltányos használatra vonatkozó feltételek, valamint a szóban forgó méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátok meghaladása esetén alkalmazott többletdíjak; és

b) a 6c. cikkel összhangban alkalmazott bármely többletdíj.

Ugyancsak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben említett, további tájékoztatás céljából ingyenesen hívható telefonszámot, valamint a segélyszolgálatoknak az ingyenesen hívható 112-es egységes európai segélyhívószám tárcsázásával való elérésére vonatkozó információkat.

Az ügyfélnek minden üzenet kapcsán meg kell adni a lehetőséget, hogy térítésmentesen és egyszerű módon értesíthesse a barangolásszolgáltatót, hogy az automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Annak az ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni a barangolásszolgáltatótól.

A barangolásszolgáltatóknak az első albekezdésben említett, személyre szóló díjszabási tájékoztatást a vak és gyengén látó ügyfelek részére, az ügyfél kérésére, automatikusan és ingyenesen, hanghívással kell nyújtaniuk.

Az első, második, negyedik és ötödik albekezdés - a méltányos használatra vonatkozó feltételekre, valamint a 6c. cikkel összhangban alkalmazott többletdíjakra való hivatkozás kivételével - a barangolásszolgáltatók által nyújtott és az Unión kívül utazó, barangolást végző ügyfelek által igénybe vett barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatásokra is alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az ügyfélnek - függetlenül az Unión belüli tartózkodási helyétől - joga van ingyenesen, hanghívás vagy SMS révén személyre szabott, részletesebb információt kérni és kapni a látogatott hálózaton belül a hanghívásokra és SMS-re vonatkozó barangolási díjszabásokról, valamint tájékoztatást kérni és kapni az e rendelet alapján alkalmazandó átláthatósági intézkedésekről. Az ilyen kérések kezelése a barangolásszolgáltató által erre a célra kijelölt ingyenesen hívható telefonszámon keresztül történik. Az (1) bekezdésben előírt kötelezettségek az SMS-funkciót nem támogató készülékek esetében nem alkalmazandók.

(2a) A barangolásszolgáltató köteles értesítést küldeni a barangolást végző ügyfélnek, amint a fogyasztása teljes mértékben kimeríti a szabályozott barangolási hangátviteli vagy SMS-szolgáltatások használatára alkalmazandó méltányos használati mennyiséget, illetve eléri a 6c. cikk szerint alkalmazandó valamely felhasználási határt. Az értesítésben fel kell tüntetni azt a többletdíjat is, amelyet a szolgáltató alkalmazni fog, ha a barangolást végző további szabályozott barangolási hangátviteli vagy SMS-szolgáltatásokat vesz igénybe. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, és hogy bármikor térítésmentesen kérhesse a barangolásszolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

(3) A barangolásszolgáltatók szerződéskötésekor kötelesek minden ügyfelüket kimerítően tájékoztatni az érvényes barangolási díjakról. Ezenkívül a díjakban bekövetkező minden változás alkalmával indokolatlan késedelem nélkül naprakész tájékoztatást kell adniuk barangolást végző ügyfeleiknek az érvényes barangolási díjakról.

A barangolásszolgáltatóknak továbbá ésszerű időközönként emlékeztetőt kell küldeniük az összes olyan ügyfélnek, aki más díjszabást választott.

(4) A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket arról, hogy hogyan lehet elkerülni a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban. A barangolásszolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez nem szándékoltan jutottak hozzá.

15. cikk

A barangolásos kiskereskedelmi adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó átláthatósági és védőmechanizmusok

(1) A barangolásszolgáltatóknak a (2) és (3) bekezdéssel összhangban biztosítaniuk kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a szerződéskötés előtt és azt követően is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az általuk igénybe vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjszabására vonatkozóan, olyan módon, amely elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e használat pénzügyi következményeit, és lehetővé teszi számukra a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követését és ellenőrzését.

Szükség esetén a barangolásszolgáltatók a szerződéskötés előtt, majd azt követően rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az automatikus és ellenőrizetlen barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és letöltések kockázatáról. A barangolásszolgáltatóknak ezenkívül térítésmentesen, valamint világosan és könnyen érthető módon kell tájékoztatniuk ügyfeleiket arról, hogyan kapcsolhatják ki ezeket az automatikus barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatokat a barangolásos adatátviteli szolgáltatások ellenőrizetlen igénybevételének kiküszöbölése érdekében.

(2) A barangolásszolgáltató köteles automatikus üzenetet küldeni a barangolást végző ügyfélnek, amelyben értesíti, hogy az ügyfél szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást vesz igénybe, és személyre szóló, díjszabásra vonatkozó alaptájékoztatást kell nyújtania a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásáért a barangolást végző ügyfélre az érintett tagállamban kiszabható díjakról (az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított belföldi számla pénznemében), kivéve, ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót, hogy nem kéri ezeket az információkat.

E személyre szóló, díjszabásra vonatkozó alaptájékoztatásnak a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a barangolást végző ügyfélre az Unión belül érvényes, méltányos használatra vonatkozó feltételek, valamint a szóban forgó méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátok meghaladása esetén alkalmazott többletdíjak; és

b) a 6c. cikkel összhangban alkalmazott bármely többletdíj.

Az információkat a barangolást végző ügyfél mobil készülékére kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail vagy a mobilkészüléken felugró ablak formájában, valahányszor a barangolást végző ügyfél egy, a belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállamba lép, és e tagállamban először vesz igénybe barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást térítésmentesen, a tájékoztatás fogadását és könnyű megértését elősegítő módon és abban a pillanatban kell nyújtani, amikor a barangolást végző ügyfél a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást kezdeményezi.

Annak az ügyfélnek, aki értesítette barangolásszolgáltatóját, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus díjszabási tájékoztatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni barangolásszolgáltatójától.

(2a) A barangolásszolgáltató köteles értesítést küldeni, amint a fogyasztás teljes mértékben kimeríti a szabályozott barangolási adatátviteli szolgáltatás használatára alkalmazandó méltányos használati mennyiséget, illetve eléri a 6c. cikk szerint alkalmazandó valamely felhasználási határt. Az értesítésben fel kell tüntetni azt a többletdíjat is, amelyet a szolgáltató alkalmazni fog, ha a barangolást végző további szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást vesz igénybe. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, és hogy bármikor térítésmentesen kérhesse a barangolásszolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

(3) A barangolásszolgáltatónak valamennyi barangolást végző ügyfele számára biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy önszántából és térítésmentesen választhasson olyan megoldást, amely időben tájékoztatást ad az addigi összes fogyasztásáról adatmennyiségben vagy a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást végző ügyfél részére történő számlázás pénznemében kifejezve, és amely garantálja, hogy az ügyfél kifejezett beleegyezése nélkül a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért egy adott időszakban fizetendő összes díj - kivéve az egységenként számlázott MMS-üzenetek díját - nem haladja meg a megadott pénzügyi korlátot.

Ezért a barangolásszolgáltatók egy vagy több maximális pénzügyi korlátot bocsátanak rendelkezésre meghatározott használati időszakok tekintetében, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatják az azoknak megfelelő adatmennyiségekről. Ezen pénzügyi korlátok egyikének (az alapértelmezett pénzügyi korlátnak) havi számlázási időszakonként meg kell közelítenie az 50 EUR-t, de nem haladhatja meg azt (héa nélkül).

A barangolásszolgáltató adatmennyiségben kifejezett korlátokat is megállapíthat, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatja az azoknak megfelelő pénzösszegekről. Ezen korlátok egyike (az alapértelmezett adatmennyiségi határ) esetében a megfelelő pénzösszegnek havi számlázási időszakonként legfeljebb 50 EUR-nak kell lennie (héa nélkül).

Ezenfelül a barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfele részére további, különböző - azaz magasabb vagy alacsonyabb - havi felső pénzügyi korlátokat is kínálhat.

A második és a harmadik albekezdésben említett alapértelmezett korlátokat minden olyan ügyfélre alkalmazni kell, aki nem választott más korlátot.

Valamennyi barangolásszolgáltató biztosítja továbbá megfelelő értesítés küldését a barangolást végző ügyfél mobil készülékére, például SMS-üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró ablak formájában a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80 %-ának elérésekor. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, illetve, hogy bármikor díjmentesen kérhesse a szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi korlátot egyébként túllépnék, értesítést kell küldeni a barangolást végző ügyfél mobil készülékére. Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az ügyfél milyen eljárást követve kérheti a szolgáltatás folytatását, illetve fel kell tüntetnie a korláton felüli egységekhez kapcsolódó költségeket. Amennyiben a barangolást végző ügyfél nem válaszol a kézbesített értesítésnek megfelelően, a barangolásszolgáltató haladéktalanul megszünteti a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtását és az ezért fizetendő további díjak felszámolását a barangolást végző ügyfél számára, kivéve, ha és ameddig az ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy újbóli nyújtását.

Amennyiben a barangolást végző ügyfél "pénzügyi vagy adatforgalomra vonatkozó limit" funkciót igényel vagy annak megszüntetését kéri, a váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés más részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz.

(4) A (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó a mobil adatátvitelt használó, gép-gép kapcsolat elvén működő készülékekre.

(5) A barangolásszolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez szándékolatlanul jutottak hozzá. Ez magában foglalja az ügyfelek tájékoztatását arról, hogy hogyan kerülhetik el a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban.

(6) Ez a cikk - az (5) bekezdés, a (2) bekezdés második albekezdése és a (2a) bekezdés kivételével, valamint e bekezdés második és harmadik albekezdésére figyelemmel - azokra a barangolásszolgáltatók által nyújtott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra is alkalmazandó, amelyeket a barangolást végző ügyfelek az Unión kívüli utazásaik során vesznek igénybe.

Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdés első albekezdésében említett megoldást választja, a (3) bekezdésben rögzített követelmények nem alkalmazandók abban az esetben, ha az Unión kívüli látogatott országban működő látogatott hálózat üzemeltetője nem engedélyezi a barangolásszolgáltatónak az ügyfelei általi használat valós idejű ellenőrzését.

Ilyen esetben az ügyfelet, amikor ilyen országba lép be, indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen SMS-üzenetben értesíteni kell, hogy az addigi összes fogyasztásra vonatkozó tájékoztatás és a megadott pénzügyi korlát betartására vonatkozó garancia nem áll rendelkezésre.

16. cikk

Felügyelet és jogérvényesítés

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok illetékességi területükön figyelemmel kísérik és felügyelik e rendelet betartását.

A nemzeti szabályozó hatóságok szigorúan nyomon követik és felügyelik a 6b., 6c. cikket és a 6e. cikk (3) bekezdését igénybe vevő barangolásszolgáltatókat.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok és adott esetben a BEREC kötelesek az e rendelet és különösen a 6a., 6b., 6c., 6e., 7., 9. és 12. cikk alkalmazására vonatkozó naprakész információkat az érintett felek számára könnyen hozzáférhető módon nyilvánosságra hozni.

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok a 19. cikkben előírt felülvizsgálatra történő felkészülés keretében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében említett legkülső régiókban is figyelemmel kísérik a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hang- és adatátviteli szolgáltatások - köztük az SMS és az MMS - nagy- és kiskereskedelmi díjainak alakulását. A nemzeti szabályozó hatóságok a szomszédos tagállamok határ menti régióiban különös figyelmet fordítanak a szándékolatlan barangolás sajátos eseteire, továbbá figyelemmel kísérik, hogy alkalmaznak-e forgalomterelési technikákat az ügyfelek kárára.

A nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a szándékolatlan barangolást és arról információt gyűjtenek, továbbá meghozzák a megfelelő intézkedéseket.

(4) A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy az e rendelet szerint kötelezett vállalkozásoktól bekérjék az e rendelet végrehajtását és érvényre juttatását érintő összes információt. Azon vállalkozások - a nemzeti szabályozó hatóságok kérésére, az előírt határidőket betartva és részletességgel - késlekedés nélkül kötelesek kiadni ezeket az információkat.

(4a) Ha valamely nemzeti szabályozó hatóság az üzleti titoktartásra vonatkozó uniós és nemzeti szabályokkal összhangban bizalmasnak minősíti az információt, a Bizottság, a BEREC és bármely egyéb érintett nemzeti szabályozó hatóság biztosítja a titoktartást. Az üzleti titoktartás nem akadályozhatja meg, hogy a nemzeti szabályozó hatóság, a Bizottság, a BEREC és az egyéb érintett nemzeti szabályozó hatóságok az e rendelet alkalmazásának felülvizsgálata, nyomon követése és felügyelete céljából időben megosszák egymással az információkat.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok saját kezdeményezésük alapján is felléphetnek az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében. Amennyiben szükséges, élhetnek különösen a hozzáférési irányelv 5. cikke szerinti hatáskörökkel a megfelelő hozzáférés és összekapcsolás biztosítása érdekében, hogy ezáltal garantálják a barangolási szolgáltatások végpontok közötti kapcsolódását és kölcsönös átjárhatóságát, például abban az esetben, ha az ügyfelek nem tudnak szabályozott barangolásos SMS-üzeneteket váltani egy más tagállamban található földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózat ügyfeleivel az ilyen üzenetek továbbítását lehetővé tevő megállapodás hiányának következtében.

(6) A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük ahhoz, hogy az e rendeletben előírt kötelezettségek megszegését megállapítva előírhassák e jogsértés azonnali megszüntetését.

17. cikk

Vitarendezés

(1) A valamely tagállamban elektronikus hírközlő hálózatot biztosító vagy elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások között az e rendeletben megállapított kötelezettségekkel kapcsolatban kialakuló vita esetén a keretirányelv 20. és 21. cikkében meghatározott vitarendezési eljárásokat kell alkalmazni.

A látogatott hálózatok üzemeltetői és más üzemeltetők közötti, a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges szolgáltatáselemek díjával kapcsolatos esetleges viták a keretirányelv 20. és 21. cikke alapján az illetékes nemzeti szabályozó hatóság vagy hatóságok elé utalhatók. Ilyen esetekben az illetékes nemzeti szabályozó hatóság vagy hatóságok konzultálhatnak a BEREC-kel a keretirányelvvel, a különös irányelvekkel vagy e rendelettel összhangban a vita megoldása érdekében teendő lépésekről. Amennyiben a BEREC-kel konzultáltak, az illetékes nemzeti szabályozó hatóság vagy hatóságok megvárják a BEREC véleményét, mielőtt lépéseket tennének a vita megoldása érdekében.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó kérdéssel kapcsolatban ügyfeleket vagy végfelhasználókat érintő megoldatlan vita esetén a tagállamok biztosítják az egyetemes szolgáltatási irányelv 34. cikkében meghatározott peren kívüli vitarendezési eljárások hozzáférhetőségét.

18. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok az említett rendelkezésekről 2013. június 30-ig, az ezeket érintő későbbi módosításokról pedig haladéktalanul kötelesek értesíteni a Bizottságot.

19. cikk

Felülvizsgálat

(1) 2015. november 29-ig a Bizottság a barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi piacának felülvizsgálatát kezdeményezi azzal a céllal, hogy megállapítsa, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat 2017. június 15-ig meg lehessen szüntetni. A Bizottság ennek részeként többek között megvizsgálja, hogy milyen mértékű a verseny a nemzeti nagykereskedelmi piacokon, és elemzi különösen a felmerült nagykereskedelmi költségek és az alkalmazott nagykereskedelmi díjak szintjét, valamint a korlátozott földrajzi kiterjedésű szolgáltatók versenyhelyzetét, beleértve a kereskedelmi megállapodásoknak a versenyre gyakorolt hatását és a szolgáltatók azon képességét, hogy kihasználják a méretgazdaságosságot. A Bizottság megvizsgálja továbbá a kiskereskedelmi barangolási piacokon a versenyt érintő fejleményeket, továbbá a verseny torzulásának bármely megfigyelhető kockázatát, valamint a beruházási ösztönzőket a belföldi piacokon és a látogatott tagállamok piacain. A Bizottság a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások utáni többletdíj felszámolásának lehetővé tételéhez szükséges intézkedések elemzése során figyelembe veszi, hogy biztosítani kell, hogy a látogatott hálózatok üzemeltetői fedezni tudják a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások valamennyi költségét, beleértve az együttes és közös költségeket is. A Bizottság figyelembe veszi továbbá azt is, hogy meg kell akadályozni a tartós barangolást, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatát.

(2) A Bizottság 2016. június 15-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat megállapításairól.

A jelentést ki kell egészíteni egy előzetes nyilvános konzultáció figyelembevételével készítendő, megfelelő jogalkotási javaslattal, amely a szabályozott barangolási szolgáltatásokra ebben rendeletben meghatározott nagykereskedelmi díjak módosítására, vagy más olyan megoldásra irányul, amellyel kezelhetők az azonosított nagykereskedelmi szintű problémák, azzal a céllal, hogy a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat 2017. június 15-ig el lehessen törölni.

(3) A Bizottság továbbá 2018. december 15-ig ideiglenes jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely valamennyi vonatkozó BEREC-jelentést figyelembe véve összefoglalja a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének hatásait. Ezután a Bizottság a BEREC-kel való konzultációt követően kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére, amelyet adott esetben a szabályozott barangolási szolgáltatások e rendeletben megállapított maximális nagykereskedelmi díjainak módosítására irányuló jogalkotási javaslat kísér. Az első ilyen jelentést 2019. december 15-ig kell benyújtani.

Ezekben a kétévenkénti jelentésekben értékelni kell többek között az alábbiakat:

a) a szolgáltatások - ezen belül a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások alternatíváját jelentő szolgáltatások - elérhetősége és minősége, különösen a technológiai fejlődés fényében;

b) a verseny mértéke a kis- és nagykereskedelmi barangolási piacon, különösen a kisebb, független vagy új üzemeltetők és a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők (MVNO) versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők közötti kereskedelmi megállapodások és az üzemeltetők közötti összekapcsolódottság mértékének a versenyre gyakorolt hatását is;

c) a 3. és 4. cikkben meghatározott strukturális intézkedések, és különösen - a nemzeti szabályozó hatóságok által nyújtott információk alapján - a 3. cikk (6) bekezdésében megállapított, előzetes engedélyezésre irányuló eljárás végrehajtása milyen mértékben eredményezte a versenyhelyzet fejlődését a szabályozott barangolási szolgáltatások belső piacán;

d) a rendelkezésre álló kiskereskedelmi díjcsomagok alakulása;

e) az adatfogyasztási szokások változásai mind a belföldi, mind a barangolásos szolgáltatások tekintetében;

f) a belföldi díjszabási modell fenntarthatósága a hazai hálózatüzemeltetők számára, valamint az, hogy milyen mértékben engedélyezték a kivételes kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat a 6c. cikk alapján;

g) a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások hatékony módon történő nyújtása keretében felmerült költségek megtérülése a látogatott hálózatok üzemeltetői számára;

h) az üzemeltetők által a 6d. cikkel összhangban alkalmazott, a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazásának hatása, ideértve az ilyen feltételek alkalmazása és végrehajtása során tetten érhető következetlenségek azonosítását.

(4) A BEREC az uniós barangolási piacokon folyó verseny alakulásának értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt a nemzeti szabályozó hatóságoktól a szabályozott barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi díjainak alakulásáról, ideértve a kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan barangolási forgalomra alkalmazott nagykereskedelmi díjakat is. A BEREC továbbá adatokat gyűjt a 7., 9. és 12. cikkben meghatározott maximális nagykereskedelmi barangolási díjaktól való eltéréssel megkötött nagykereskedelmi barangolási megállapodásokról, valamint a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazásuk során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatának megakadályozása céljából hozott nagykereskedelmi szintű szerződéses intézkedések végrehajtásáról.

Ezeket az adatokat évente legalább kétszer közölni kell a Bizottsággal. A Bizottság a szóban forgó adatokat nyilvánosan közzéteszi.

A BEREC az összegyűjtött adatok alapján rendszeresen jelentést tesz a belföldi és barangolásos szolgáltatásokra vonatkozó árképzési és fogyasztási szokásoknak az egyes tagállamokban tapasztalható alakulásáról, valamint a barangolásszolgáltatók közötti kiegyensúlyozatlan forgalomra vonatkozó tényleges nagykereskedelmi barangolási díjak alakulásáról és a barangolásos szolgáltatások kiskereskedelmi árai, nagykereskedelmi díjai és nagykereskedelmi költségei közötti viszonyról. A BEREC felméri, hogy ezek a tényezők milyen szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel információt gyűjt a nemzeti szabályozó hatóságoktól az üzemeltetők által az ügyfeleiknek kínált különböző díjszabások átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról. A Bizottság ezeket az adatokat és eredményeket közzéteszi.

20. cikk

Bejelentési kötelezettségek

A tagállamok közlik a Bizottsággal, hogy melyek az e rendelet alá tartozó feladatok elvégzéséért felelős nemzeti szabályozó hatóságok.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 717/2007/EK rendelet az I. melléklettel összhangban 2012. július 1-jén hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

22. cikk

Hatálybalépés és lejárat

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni, kivéve, ha egyes cikkek ettől eltérően rendelkeznek.

Ez a rendelet 2022. június 30-án jár le.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosítása

(a 21. cikk szerint)

Az Európai Parlament és a Tanács 717/2007/EK rendelete (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendelete (HL L 167., 2009.6.29., 12. o.)csak az 1. cikk

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 717/2007/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
1. cikk, (2) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés1. cikk, (3) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés1. cikk, (4) bekezdés
1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés első mondata1. cikk, (5) bekezdés
1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés második mondata1. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés
1. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés
1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés első mondata1. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés első mondata
1. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés első mondata
1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés második mondata1. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés második és harmadik mondata
1. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés második és harmadik mondata
2. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész
2. cikk, (2) bekezdés, a) pont2. cikk, (2) bekezdés, i) pont
2. cikk, (2) bekezdés, b) pont2. cikk, (2) bekezdés, a) pont
2. cikk, (2) bekezdés, b) pont
2. cikk, (2) bekezdés, c) pont
2. cikk, (2) bekezdés, c) pont2. cikk, (2) bekezdés, d) pont
2. cikk, (2) bekezdés, g) pont2. cikk, (2) bekezdés, e) pont
2. cikk, (2) bekezdés, d) pont2. cikk, (2) bekezdés, f) pont
2. cikk, (2) bekezdés, f) pont2. cikk, (2) bekezdés, g) pont
2. cikk, (2) bekezdés, e) pont2. cikk, (2) bekezdés, h) pont
2. cikk, (2) bekezdés, i) pont2. cikk, (2) bekezdés, j) pont
2. cikk, (2) bekezdés, j) pont2. cikk, (2) bekezdés, k) pont
2. cikk, (2) bekezdés, h) pont2. cikk, (2) bekezdés, l) pont
2. cikk, (2) bekezdés, k) pont2. cikk, (2) bekezdés, m) pont
2. cikk, (2) bekezdés, n) pont
2. cikk, (2) bekezdés, o) pont
2. cikk, (2) bekezdés, p) pont
2. cikk, (2) bekezdés, q) pont
3., 4., 5. és 6. cikk
3. cikk, (1) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (2) bekezdés7. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
3. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés7. cikk, (3) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés8. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés8. cikk, (3) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés8. cikk, (4) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés8. cikk, (5) bekezdés
4a. cikk9. cikk
4b. cikk10. cikk
4b. cikk, (7) bekezdés
4c. cikk11. cikk
12. cikk
13. cikk
6. cikk, (1) bekezdés, elsőtől az ötödik albekezdésig14. cikk, (1) bekezdés, elsőtől az ötödik albekezdésig
14. cikk, (1) bekezdés, hatodik albekezdés
6. cikk, (2) bekezdés14. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés14. cikk, (3) bekezdés, első és második albekezdés
14. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés
14. cikk, (4) bekezdés
6a. cikk15. cikk
15. cikk, (4) bekezdés
15. cikk, (5) bekezdés
15. cikk, (6) bekezdés
6a. cikk, (4) bekezdés
7. cikk16. cikk
16. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
8. cikk17. cikk
9. cikk18. cikk
10. cikk
11. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész19. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész
19. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont
11. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, első–negyedik francia bekezdés19. cikk, (1) bekezdés, c)–f) pont
19. cikk, (1) bekezdés, g) és h) pont
11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
19. cikk, (2) bekezdés
11. cikk, (2) bekezdés19. cikk, (3) bekezdés
19. cikk, (4) bekezdés
12. cikk20. cikk
21. cikk
13. cikk22. cikk

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0531 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0531&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R0531-20170615 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R0531-20170615&locale=hu

Tartalomjegyzék