BH 1986.11.469 Lehetetlenül a szerződés, ha azt a szerződéskötés után bekövetkezett változás miatt csak előre nem látott nehézségek vagy olyan aránytalan áldozat árán lehet teljesíteni, amely a kötelezettől nem várható el [Ptk. 312. § (1) bek., 319. § (2) bek.].

A felperes fizetési meghagyás kibocsátását kérte az alperessel szemben 28 530 Ft és kamatai megfizetése iránt, mert az alperes a számlatartozását a fenti összeggel csökkentetten fizette ki. Az alperes ellentmondása folytán perré alakult eljárásban az alperes vitatta tartozását. Előadta, hogy a felperes számláját azért csökkentette, mert a közöttük érvényes szerződés értelmében a felperes köteles volt a siófoki üdülőjébe beutalt dolgozóinak az étkeztetését biztosítani 1983. nyarán, szeptember 15. napjáig, a felperes azonban 1983. augusztus 16-án az üzlete bezárásával egyidejűleg az étkeztetést beszüntette. Az alperesnek a dolgozóit máshol kellett étkeztetnie, és ezáltal 19 800 Ft többletköltsége merült fel. A kérdéses időszakban a felperes vendéglátó egységének vezetője az alperes üdülőjéből 8730 Ft összegű telefonbeszélgetést folytatott le. Az alperes ezért összesen 28 530 Ft-ot vont le a felperes számlájából.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította.

Az ítélet indokolása szerint az alperes többletkiadása az alperes szerződésszegésével okozati összefüggésben keletkezett, a felperes által folytatott telefonbeszélgetések igazolt díjának a visszatartása is indokolt volt, ezért - mivel a felek között egyébként összegszerűségi vita nem volt - a felperes keresetét el kellett utasítani.

Az ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, és annak megváltoztatásával az alperes kereset szerinti marasztalását kérte. Előadta: nem vitatja, hogy az alperesnek 19 800 Ft többletköltsége merült fel. Vitatta azonban azt, hogy ezért a többletköltségért helytállni tartozik, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a szerződés a Ptk. 312. §-ának (1) bekezdése szerint lehetetlenné vált, mert a vele szerződéses viszonyban álló üzletvezető közúti balesetet szenvedett, és az általa vezetett csárdán kívül más üzlete nincs a Balaton térségében. Hivatkozott arra is, hogy a Ptk. 348. §-ának (1) bekezdése alapján sem állapítható meg a felelőssége, mert a csárda szerződéses üzemeltetésű volt. Végül a telefonbeszélgetésekkel kapcsolatban előadta, hogy erre nézve az alperessel nem állapodott meg, az alperes így ezen a címen a számláját nem csökkentheti. Ha az üzletvezetővel e vonatkozásban külön megállapodott, úgy azt az üzletvezetőtől közvetlenül igényelheti.

A fellebbezés alapos.

A Ptk. 312. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik.

A szerződés teljesítése lehetetlenné válhat jogi, fizikai, gazdasági, valamint érdekbeli okból. Az érdekbeli lehetetlenülés akkor következik be, ha a szerződéskötést követően olyan változás állt be, amely miatt a szolgáltatást csak előre nem látott nehézségek vagy olyan aránytalan áldozat árán lehet teljesíteni, ami a kötelezettől nem várható el.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!