Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

807/B/1994. AB végzés

alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság az illetékekről szóló 1993. évi XCII. törvény 13. §-ával módosított - 1994. január 1-jétől 1995. július 29-ig hatályban volt - 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában indított eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS

Az indítványozó kérelmet terjesztett elő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja alkotmányellenességének utólagos megállapítására, az irat tartalmából azonban megállapítható volt, hogy az illetékekről szóló törvény módosításáról szóló 1993. évi XCVII. törvény 13. § alkotmányosságát vitatja.

Álláspontja szerint a törvény rendelkezései ellentétesek az Alkotmány 9. §-ával és 70/A. §-ával. Véleménye szerint a vállalkozás és a verseny szabadságát sérti, hogy a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól - meghatározott időtartamon belül - csak cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozás mentesülhet.

Az illetékekről szóló törvény az alkotmánybírósági eljárás során többször módosult, majd a vitatott rendelkezést az 1995. évi XLVIII. törvény 41. § (2) bekezdése 1995. VII. 29-től hatályon kívül helyezte.

Az Alkotmánybíróság a hatályát vesztett jogszabály alkotmányosságát csak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés vagy a törvény 48. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz esetén, vagyis kivételesen akkor vizsgálja, amikor a hatályon kívül helyezett jogszabály - annak továbbhatása folytán - még konkrét eljárásokban alkalmazható.

Mivel az indítvány nem tartozik ebbe a körbe, az Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.

Budapest, 1998. november 2.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s, k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bagi István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Németh János s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,

előadó alkotmánybíró

Tartalomjegyzék