2/2023. (VII. 20.) IM határozat

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 5. alcíme hatályvesztéséről, az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 12. §-a hatálybalépéséről, valamint a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről szóló 244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 119. § (2) bekezdése, az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése, valamint a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről szóló 244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Megállapítottam, hogy a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének időpontja mint hatálybalépési, illetve hatályvesztési feltétel 2023. június 30. napján következett be, ezáltal

1. a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 5. alcíme hatályvesztésének,

2. az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 12. §-a hatálybalépésének, valamint

3. a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről szóló 244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésének

naptári napja 2023. június 30., azaz kettőezerhuszonhárom június harmincadik napja.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter