189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

A Kormány

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. §, a 12. § b) pontja, valamint az 1. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/T. § (1) bekezdése szerinti bejelentését az érintett megteheti

a) személyesen bármely kormányablakban,

b) írásban a lakcíme szerint illetékes járási hivatalban vagy

c) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

10. §[8]

11. §[9]

12. §[10]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján. Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 2. pont.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján. Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 2. pont.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján. Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 2. pont.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján. Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 2. pont.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján. Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 2. pont.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján. Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 2. pont.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján. Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 2. pont.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján. Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 2. pont.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék