A Kúria Pfv.20346/2022/4. számú precedensképes határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42. § (1) bek.] Bírók: Böszörményiné dr. Kovács Katalin, Pataki Árpád, Stark Marianna

A határozat elvi tartalma:

Személyiségi jogi perben a jóhírnév megsértése megállapításának együttes feltétele a konkrét személyre vonatkozó valótlan és az adott személyt sértő tényállítás megtörténte, bármely feltétel hiánya esetén a jóhírnév megsértése nem állapítható meg. Általános publicisztikai kifejezések használata közéleti szereplő személyét illetően véleménynyilvánításként értékelhető, személyiségi jogsértés megállapítására nem ad alapot.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.346/2022/4.

A tanács tagjai:

Böszörményiné dr. Kovács Katalin a tanács funkció2e

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Stark Marianna bíró

A felperes:

felperes (cím)

A felperes képviselője:

Strasser Ügyvédi Iroda (cím1, ügyintéző: dr. Strasser Tibor ügyvéd)

Az alperes:

alperes (cím2)

Az alperes képviselője:

Dr. File Zsuzsa ügyvéd (cím3)

A per tárgya:

Személyiségi jog megsértése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

A felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.481/2021/4.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 33.P.21.249/2020/16.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 36.000 (harminchatezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!