A Budapest Környéki Törvényszék B.107/2006/21. számú határozata választás rendje elleni bűntett tárgyában. [1978. évi IV. törvény (Btk.) 37. §, 51. §, 52. §, 87. §, 211. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 338. §] Bíró: Katonáné dr. Gombos Ilona

Pest Megyei Bíróság

11.B.107/2006/21.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A Bíróság Székhelyén, 2007. július 4., október 1., december 18. és 2008. február 27. napján tartott nyilvános tárgyalások alapján meghozta a következő

í t é l e t e t :

A vádlott - akinek születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, személyi igazolvány száma -

b ű n ö s : választás rendje elleni bűntettben (Btk. 211.§ e./ pontja).

E z é r t őt a bíróság 30 (harminc) napi tétel pénzbüntetésre ítéli. Egy napi tétel összegét 1500 (ezerötszáz) forintban állapítja meg. Az így kiszabott 45000 (negyvenötezer) forint pénzbüntetést - meg nem fizetése esetén - 1500 (ezerötszáz) forintonként kell egy-egy napi fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre átváltoztatni.

Kötelezi a bíróság a vádlottat az ügyben eddig felmerült 62.000 (hatvankétezer) forint bűnügyi költség megfizetésére az Állam javára.

I N D O K O L Á S

I.

A Főügyészség Nf. 2889/2006/4. számú vádiratában emelt vádat a vádlottal szemben 1 rendbeli, a Btk. 211.§ e/ pontja szerint minősülő és büntetendő választás rendje elleni bűntett miatt.

A tárgyaláson részt vevő ügyész a vádirati tényállást és minősítést változatlanul fenntartotta.

II.

A vádlott középiskolát végzett, lakatos szakképzettségű. Elnökségi tanácsadó egy Zrt-nél, havi jövedelme 300.000 forint. Nős.Egy nevelt gyermeke van, aki a vádlott elhunyt húgának gyermeke. Egy személygépkocsi vagyona, valamint egy Kft-ben 50 % tulajdonosi hányada van. Magyar anyanyelvű, katona volt, rendfokozata honvéd. A vádlott többször volt büntetve, utolsó büntetései:

1)

A Városi Bíróság az 1992. október 26. napján jogerőre emelkedett B. 1362/1992. számú ítéletével közokirat-hamisítás bűntette miatt 7700 forint pénzbüntetésre ítélte.

2)

A Városi Bíróság a B. 1648/1996/5. számú, illetve a Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság az 1997. június 10. napján jogerőre emelkedett Bf. 413/1997/3. számú ítéletével sikkasztás vétsége miatt 12.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

3)

A Városi Bíróság az 1998. október 21. napján jogerőre emelkedett 14.B. 23/1997/40. számú ítéletével magánokirat-hamisítás vétsége miatt 15.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

4)

A Városi Bíróság a 2002. január 11. napján jogerőre emelkedett 27.B. 3441/2001/2. számú ítéletével csődbűntett és 2 rendeli számviteli fegyelem megsértése miatt 56000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A vádlottal szemben jelenleg a Városi Bíróságon jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt eljárás van folyamatban.

A vádlott a Városi Kórházban orvosi kezelés alatt áll porckorong- és csípősérv miatt.

III.

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás adatai alapján a következő tényállást állapította meg:

A vádlott 2006. március 24. napján 15-16 óra körüli időben az általa vezetett dzsippel megjelent egy város, Tókert u. 15. szám alatti háznál és az ott tartózkodó tanú 3-at, és tanú 2-t arról kérdezte, hogy van-e a településen cigány kisebbségi önkormányzat. tanú 2 azt válaszolta, hogy nincs, azonban szeretné, ha létrejönne.

A vádlott közölte tanú 2-vel, hogy szeretne vele beszélni, ezért tanú 2 és tanú 3 a vádlottal együtt elmentek tanú 2 Bem u. 4. szám alatti házába.

Itt a vádlott a városban élő romák helyzetéről érdeklődött, megkérdezte tanú 2-től, hogy hány roma lakik a községben és hányat tudna rábeszélni arra, hogy az MSZP-re szavazzanak. Közölte, hogy amennyiben segít neki abban, hogy a helyi roma kisebbség az MSZP-re illetve annak jelöltjére szavazzon, akkor tudna cipőket adni a városban élő romáknak. Azt is mondta, hogy amennyiben az MSZP nyer a választásokon, úgy 20 millió forintos támogatást kap a település, továbbá ígéretet tett tanú 2-nek, hogy egy évre kifizeti az albérletét és ad neki 200.000 forintot, továbbá "csinál belőle valakit".

Tanú 2 felhívta telefonon nevelőapján tanú 1-e t és elmondta neki, hogy a vádlott milyen ajánlatot tett neki. Kis idő múlva tanú 1 megjelent tanú 2 lakásán és kérdőre vonta a vádlottat a hallottakkal kapcsolatban, ennek során szóváltás alakult ki közte és a vádlott között.

Tanú 1 közölte a vádlottal, hogy szó sem lehet arról, amiről a vádlott beszélt és tanú 2-nek megtiltotta, hogy részt vegyen a vádlott által ajánlottakban. A vádlott távozott a házból.

Másnap 2006. március 25. napján tanú 2 és tanú 3 elmesélték a történteket a helyi kisebbségi képviselőnek, aki azóta elhalálozott. 2006. március 29. napján a Megyei 13. számú Országos Egyéni Választókerület Választási Bizottságához egy megszövegezett és tanú 2 és tanú 3 által írt kifogás benyújtására került sor, amelyet a Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül - elkésettség okából - elutasított.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!