32013R0389[1]

A Bizottság 389/2013/EU rendelete ( 2013. május 2. ) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 389/2013/EU RENDELETE

(2013. május 2.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

30.

"megfelelési időszak" : a 2013. január 1-jétől2020. december 31-ig terjedő időszak, amely alatt a tagállamoknak a 406/2009/EK határozat 3. cikkének megfelelően korlátozniuk kell üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0389 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0389&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R0389-20210101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R0389-20210101&locale=hu