A Kúria Pfv.22224/2016/3. számú precedensképes határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 275. §, 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 4. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) VI. cikk (1) bek., IX. cikk (1) bek., (2) bek., (4) bek.] Bírók: Baka András, Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

Politikai párt sajtótájékoztatójáról történő tudósítás esetében, ha a tudósítás a forrás pontos megjelölésével, valósághűen adja vissza az elhangzottakat, továbbá helyt adnak az ellentétes álláspontnak is, a sajtószerv mentesül az elhangzottak tartalma miatti sajtó-helyreigazítás kötelezettsége alól. Alaptörvény IX. cikk (1), Alaptörvény IX. cikk (2), 2010. CIV. Tv. 4. § (1), 2010. CIV. Tv. 4. § (3), 2010. CIV. Tv. 10. §, 2010. CIV. Tv. 12. § (1), 1952. III. Tv. 206. § (1)

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.22.224/2016/3.

A tanács tagjai:

Dr. Baka András a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Kovács Zsuzsanna bíró

A felperes:

A felperes képviselője:

SBGK Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bajkai István ügyvéd)

Az alperes:

Az alperes képviselője:

Dr. Palatics Edit

A per tárgya:

sajtó-helyreigazítás

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.417/2016/4-II.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 19.P.24.722/2015/7.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg 15 napon belül az alperesnek 20.000 (húszezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A le nem rótt 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket a felperes köteles az államnak felhívásra megtéríteni.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!