32001D0753[1]

A Bizottság (2001. október 17.) határozata az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről (az értesítés a C(2001) 3096. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2001. október 17.)

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről

(az értesítés a C(2001) 3096. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/753/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) A 2000/53/EK irányelv alapján a tagállamoknak jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak az irányelv végrehajtásáról.

(2) A jelentésnek részletesen foglalkoznia kell az irányelv nemzeti jogba való átvételével és végrehajtásával. A jelentést e határozat kérdőíve alapján kell kidolgozni.

(3) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 91/692/EGK tanácsi irányelvvel [2] létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok a melléklet kérdőíve alapján dolgozzák ki a 2000/53/EK irányelv végrehajtásáról szóló jelentéseiket.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. október 17-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottsági tagja

[1] HL L 269., 2000.10.21., 34. o.

[2] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

KÉRDŐÍV

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv átvételéről és végrehajtásáról szóló tagállami jelentéshez

A már megadott információt nem szükséges megismételni, de kérjük jelezze, hogy hol és mikor közölte az adott információt.

1. Átvétel a nemzeti jogba

1.1. Eljuttatták-e már a Bizottsághoz azokat a nemzeti jogszabályokat, amelyek a 2000/53/EK irányelvet ültetik át a nemzeti jogba? (Igen/Nem)

1.1.1. Ha az 1.1. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.1.2. Ha az 1.1. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.2. Átvett-e a tagállam valamelyik, a 10. cikk (3) bekezdésében felsorolt rendelkezést az illetékes hatóságok és az érintett gazdasági ágazat között létrejött megállapodás formájában? (Igen/Nem)

1.3. Ha az 1.2. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.4. Mentesítették-e valamelyik gyártót vagy járműveit a 7. cikk (4) bekezdésének, valamint a 8. és 9. cikknek rendelkezései alól a 2000/53/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése szerint engedélyezett mentesítési lehetőség alapján? (Igen/Nem)

1.4.1. Ha az 1.4. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.5. Meghozták-e a 4. cikk (1) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.5.1. Ha az 1.5. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.5.2. Ha az 1.5. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.6. Meghozták-e a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.6.1. Ha az 1.6. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.6.2. Ha az 1.6. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.7. Meghozták-e az 5. cikk (1) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.7.1 Ha az 1.7. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.7.2. Ha az 1.7. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.8. Meghozták-e az 5. cikk (2) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.8.1. Ha az 1.8. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.8.2. Ha az 1.8. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.9. Meghozták-e az 5. cikk (3) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.9.1. Ha az 1.9. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.9.2. Ha az 1.9. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.9.3. Alkalmazta-e a tagállam az 5. cikk (3) bekezdésének azt a záradékát, amely lehetővé teszi, hogy a gyártók, kereskedők és begyűjtőhelyek az engedélyezett hulladékkezelő létesítmények megbízásából meghatározott feltételek alapján átvételi (szétszerelési) igazolást állítsanak ki? (Igen/Nem)

1.9.3.1. Ha az 1.9.3. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.9.4. Alkalmazta-e a tagállam az 5. cikk (3) bekezdésének utolsó albekezdését? (Igen/Nem)

1.9.5. Ha az 1.9.4. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.9.6. Ha az 1.9.4. kérdésre a válasz "Igen", értesítették-e erről a Bizottságot? (Igen/Nem)

1.9.7. Ha az 1.9.6. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.10. Meghozták-e az 5. cikk (4) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.10.1. Ha az 1.10. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze, beleértve az 5. cikk (4) bekezdésének második és harmadik albekezdésére vonatkozó részletes adatokat is.

1.10.2. Ha az 1.10. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.11. Meghozták-e az 5. cikk (5) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.11.1. Ha az 1.11. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.11.2. Ha az 1.11. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.12. Meghozták-e a 6. cikk (1) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.12.1. Ha az 1.12. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.12.2. Ha az 1.12. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.13. Meghozták-e a 6. cikk (2) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.13.1. Ha az 1.13. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.13.2. Ha az 1.13. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.13.3. Ha az 1.13. kérdésre a válasz "Igen", a 6. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján alkalmaztak-e valamilyen eltérést? (Igen/Nem)

1.13.4. Ha az 1.13.3. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.13.5. Ha az 1.13.3. kérdésre a válasz "Igen", az eredményeket továbbították-e a Bizottságnak? (Igen/Nem)

1.13.6. Ha az 1.13.5. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.14. Meghozták-e a 6. cikk (3) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.14.1. Ha az 1.14. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.14.2. Ha az 1.14. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.15. Meghozták-e a 6. cikk (4) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.15.1. Ha az 1.15. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.15.2. Ha az 1.15. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.16. Meghozták-e a 6. cikk (5) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.16.1. Ha az 1.16. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.16.2. Ha az 1.16. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.17. Meghozták-e a 7. cikk (1) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.17.1. Ha az 1.17. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.17.2. Ha az 1.17. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.18. Meghozták-e a 7. cikk (2) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.18.1 Ha az 1.18. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze. Különösen a 2006 és 2015 között tervezett újrafelhasználási, visszanyerési és hasznosítási arányról adjon részletes adatokat.

1.18.2. Ha az 1.18. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.18.3. Alkalmazták-e a 7. cikk (2) bekezdése a) pontjának második albekezdésében előírt rendelkezést? Ha a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.18.4. Ha a 1.18.3. kérdésre a válasz "Igen", tájékoztatták-e a Bizottságot és a többi tagállamot e rendelkezésnek megfelelően? (Igen/Nem) Ha a válasz "Igen", kérjük részletezze. Ha a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.19. Meghozták-e a 8. cikk (1) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.19.1. Ha az 1.19. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.19.2. Ha az 1.19. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.20. Meghozták-e a 8. cikk (3) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.20.1. Ha az 1.20. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.20.2. Ha az 1.20. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.21. Meghozták-e a 8. cikk (4) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.21.1. Ha az 1.21. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.21.2. Ha az 1.21. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

1.22. Meghozták-e a 9. cikk (2) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket? (Igen/Nem)

1.22.1. Ha az 1.22. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

1.22.2. Ha az 1.22. kérdésre a válasz "Nem", kérjük adja meg ennek okait.

2. Az irányelv végrehajtása

A következő adatokat minden alkalommal közölni kell, amikor a végrehajtásról szóló jelentést továbbítják a Bizottságnak. Csak a rendelkezésre álló adatokat kell megadni, adott esetben figyelembe véve az üzleti és ipari adatok titkossága védelmének fontosságát. Továbbá az a tény, hogy az információkat ezen irányelv jogilag nem kötelező erejű intézkedései alapján kell megadni, nem érinti e rendelkezések jogi természetét.

2.1. Hoztak-e valamilyen új intézkedést a 4. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján? (Igen/Nem)

2.1.1. Ha a 2.1. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

2.2. A 4. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelően kérjük adja meg a járművekben és egyéb termékekben található visszanyert anyagok típusára és mennyiségére vonatkozó rendelkezésre álló információkat, és ismertesse a visszanyert anyagok piacának helyzetét.

2.3. Kérjük adja meg az összegyűjtött és az engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményekbe beérkezett járművek számát a referencia-időszak minden egyes naptári éve tekintetében.

2.4. Kérjük adja meg a 6. cikknek megfelelően engedéllyel rendelkező vagy nyilvántartott hulladékkezelő létesítmények számát.

2.5. Kérjük adja meg azoknak az elhasználódott járműveknek a számát, amelyeket az engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményekbe szállítottak, piaci értékük pedig nincs, vagy negatív. Kérjük adja meg az ezen elhasználódott járművek átlagos negatív értékére vonatkozó részletes adatokat.

2.6. Kérjük adja meg azoknak a hulladékkezelő létesítményeknek vagy vállalkozásoknak a számát, amelyek hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszert vezettek be.

2.7. Hoztak-e valamilyen új intézkedést a 7. cikk (1) bekezdése alapján? (Igen/Nem)

2.7.1. Ha a 2.7. kérdésre a válasz "Igen", kérjük részletezze.

2.8. Kérjük adja meg a referencia-időszak minden egyes naptári éve tekintetében az elért újrafelhasználási, visszanyerési és hasznosítási arányra vonatkozó adatokat a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott célkitűzések alapján.

2.9. Kérjük adja meg a gyártók és az alkatrészek gyártói által a 8. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (4) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátott, bontásra, tárolásra és vizsgálatra vonatkozó részletes adatokat.

2.10. Kérjük a 9. cikk (1) bekezdése alapján adja meg a gépjárművek értékesítésével és begyűjtésével, bontásával, aprításával, hasznosításával és visszanyerésével foglalkozó ipari ágazatok szerkezetében bekövetkezett esetleges változásokkal kapcsolatos adatokat. Különösen azt jelezze, ha a tagállamok közötti vagy egy tagállamon belüli verseny torzulását észlelték.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0753 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0753&locale=hu

Tartalomjegyzék