31991L0383

A Tanács irányelve (1991. június 25.) a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1991. június 25.)

a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről

(91/383/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 118a. cikke előírja, hogy, a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadjon el abból a célból, hogy, különösen a munkakörnyezet tekintetében, a munkavállalók biztonsága és egészsége magasabb szintű védelmének kialakítását ösztönözze;

mivel az említett cikk alapján az irányelvek nem vezethetnek be olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi megszorításokat, amelyek hátráltatnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését;

mivel jelentősen megnövekedett a foglalkoztatás olyan formáinak igénybevétele, mint például a határozott idejű és munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony;

mivel a kutatások kimutatták, hogy általában a határozott idejű vagy a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók bizonyos ágazatokban a többi munkavállalónál nagyobb mértékben vannak kitéve az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések kockázatának;

mivel ezek a bizonyos ágazatokban mutatkozó kockázatok részben az új munkavállalók vállalkozásba történő beilleszkedésének sajátosságából erednek; mivel ezeket a kockázatokat csökkenteni lehet, ha a munkavállalót a munkavállalás kezdetétől fogva megfelelő tájékoztatásban és képzésben részesítik;

mivel a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló irányelvek, nevezetesen a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek célja a munkavállalók biztonságának és egészségének általános javítása;

mivel a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók különleges helyzete és a bizonyos ágazatokban mutatkozó kockázatok sajátos jellege miatt különleges kiegészítő szabályokra van szükség, különösen az érintett munkavállalók tájékoztatását, képzését és egészségügyi ellenőrzését illetően;

mivel ez az irányelv hozzájárul a belső piac szociális dimenziójának megvalósításához,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

HATÁLY ÉS CÉL

1. cikk

Az irányelv hatálya

Ezt az irányelvet kell alkalmazni:

1. a munkaadó és a munkavállaló által közvetlenül létesített határozott idejű szerződéses munkaviszony esetében, ahol a szerződés olyan objektív feltételek teljesülése esetén szűnik meg, mint például meghatározott időpont elérése, meghatározott feladat elvégzése vagy meghatározott esemény bekövetkezése;

2. a munkaerő-kölcsönző vállalkozás mint a munkaadó és a munkavállaló közötti munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony esetében, amikor a munkavállaló a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy kölcsönvevő szervezet ellenőrzése alatt végez munkát.

2. cikk

Az irányelv célja

(1) Ezen irányelv célja, hogy az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalókat a munkahelyi biztonságot és egészséget illetően ugyanolyan szintű védelemben részesítsék, mint a vállalkozás és/vagy szervezet más munkavállalóit.

(2) Az 1. cikkben említett munkaviszony nem indokol eltérő bánásmódot a munkafeltételek tekintetében a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmet, különösen az egyéni védőeszközökhöz való hozzájutást illetően.

(3) A 89/391/EGK irányelvet és a 16. cikke (1) bekezdésének értelmében vett irányelveket teljes mértékben alkalmazni kell az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalókra, az ezen irányelv szigorúbb és/vagy az e jogviszony sajátosságait jobban kiemelő rendelkezések sérelme nélkül.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére