Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Pfv.21276/2015/5. számú precedensképes határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 76. §, 78. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) IX. cikk (1) bek., (4) bek.] Bírók: Baka András, Kovács Zsuzsanna, Mészáros Mátyás, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

A filmalkotásban a képi eszközökkel kifejezésre juttatott politikai véleményt, amely a színész által alakított közszereplő felperest a közéleti tevékenységével összefüggésben büntetőeljárás hatálya alatt ábrázolja, amennyiben kifejezésmódjában nem indokolatlanul bántó, sértő, lealázó, a személyhez fűződő jog sérelmét nem teszi megállapíthatóvá.

***********

Pfv.IV.21.276/2015/5.szám

A Kúria a Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Czeglédy Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd által képviselt alperes ellen személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt a Fővárosi Törvényszék előtt 65.P.21.856/2013. számon megindított és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.476/2014/5/II. számú jogerős ítéletével befejezett perében a felperes által 20. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán tartott tárgyaláson meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 nap alatt 32.000 (harminckettőezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A le nem rótt 100.000 (százezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket a felperes köteles az államnak külön felhívásra megtéríteni.

Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A felperes keresetében személyhez fűződő jogai megállapítását, az alperes jogsértéstől való eltiltását és 1.000.000 forint kárának megtérítésére kötelezését kérte. Kereseti álláspontja szerint az alperes azzal, hogy az "Elment az öszöd" című filmalkotásában őt büntetőeljárás hatálya alatt álló, bűnöző, büntetőjogi felelősségre vonandó személyként ábrázolta, megsértette az emberi méltóságát, becsületét és jóhírnevét, keresztneve használatával pedig a névviseléshez való jogát. A fikciós történetben a tényeket meghamisító ábrázolásmód meghaladja a művészi szabadsághoz és véleménynyilvánításhoz való alkotmányos jog kereteit, amelyet egy közszereplő sem köteles tűrni.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Érvelése szerint az általa készített játékfilm kordokumentumként készített, fikciós történet, amelyben a felperes 2006-os öszödi beszédének nyilvánosságra kerülését követően történtek miatt a politikai, jogi felelősségre vonásáról megfogalmazott kritikát tűrnie kell. A filmben a felperes karakterén nem változtatott és a felperes álláspontját is tartalmazza a mű, a börtönben kifejti a nézeteit. A bilincsben történő ábrázolás és az előzetes letartóztatás még nem sugallja, hogy a felperes bűnöző. A filmben többször elhangzik, hogy senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bíróság jogerősen el nem ítélte. A filmben nem foglalt állást, nem nevezte bűnözőnek a felperest.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította és a felperest az eljárási illeték megtérítésére kötelezte. Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában kifejtette, hogy az alperes filmalkotása kritikát jelenített meg azzal, hogy a 2006-os eseményekkel összefüggésben a felperes felelősségét vetette fel. A film egyértelműen úgy foglalt állást, hogy a felperes büntetőjogi felelősségre vonása szükséges lenne és ezzel összefüggésben egyfajta közvélekedést ragadott meg, bírálta a felperes szerepvállalását a beszédének hatására keletkező eseményekkel kapcsolatban. Az értékelés a művészi szabadság keretein belül maradt, a sérelmezett ábrázolás nem jogsértő. A felperes köteles tűrni a kritikát, a miniszterelnöki hatalom gyakorlásának szabad bírálata pedig a pozíció betöltésének megszűnését követően is alkotmányos érdek. A film fikciós történet, amely nem állítja, hogy a felperes bűnöző és bűncselekményt követett el. Az alkotás nem a valóságról tudósított, hanem a fiktív jövőbe helyezett történettel vélekedést, elvárást, politikai véleménynyilvánítást közvetített.

A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és a felperest az alperes részére másodfokú perköltség, míg az államnak másodfokú eljárási illeték megfizetésére kötelezte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!