A Kúria Pfv.21112/2021/2. számú precedensképes határozata jogsértés megállapítása (SZERZŐI jogsértés megállapítása) tárgyában. [1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 113. § (1) bek.] Bírók: Dzsula Marianna, Kovács Zsuzsanna, Stark Marianna

A határozat elvi tartalma:

1. A Kúria a joggyakorlat továbbfejlesztésének szükségességére figyelemmel a felülvizsgálatot akkor engedélyezi, ha a jogerős ítélet által felvetett elvi jelentőségű jogkérdésben a bírói gyakorlat már kialakult és egységes ugyan, annak követése azonban a körülmények változására tekintettel nem támogatható.

2. Az Szjt.-nek a felhasználási szerződés létrejöttére vonatkozó rendelkezéseivel ellentétes jogértelmezés iránti igény pusztán a technikai fejlődésre hivatkozással azonban az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseitől való olyan elszakadást jelentene, amely az Alaptörvény 28. cikkével összhangban álló értelmezéssel nem igazolható.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

végzése

Az ügy száma: Pfv.IV.21.112/2021/21.

A tanács tagjai:

Dr. Kovács Zsuzsanna a tanács elnöke

Dr. Dzsula Marianna előadó bíró

Dr. Stark Marianna bíró

A felperes:

...

A felperes képviselője:

Börcsök Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Börcsök Rita ügyvéd)

Az alperes:

...

Az alperes képviselője:

Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Lakatos Péter ügyvéd)

A per tárgya:

Szerzői jogi jogsértés

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

Az alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.802/2020/10.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 1/A.P.20.837/2020/11.

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálatot megtagadja.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!