A Kúria Pfv.20802/2019/5. számú precedensképes határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. §, 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 423. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) IX. cikk (1) bek., (2) bek.] Bírók: Baka András, Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

Nem sért személyhez fűződő jogot, ha egy politikus nyilatkozatát tartalmilag elemzik, és a nyilatkozattal szemben elmarasztaló ellenvéleményt fogalmaznak meg, még akkor sem, ha a politikus nyilatkozatát valódi szándékaitól eltérően értelmezik. Valakinek a szándékára utalás akkor lehet jogsértő, ha korábbi nyilatkozataiból, cselekedeteiből nem következik az az elképzelés, amelyet neki tulajdonítanak. 2010. CIV. Tv. 12. § (1)

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.802/2019/5.

A tanács tagjai:

Dr. Baka András a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Kovács Zsuzsanna bíró

A felperes:

A felperes képviselője:

Litresits Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Litresits András ügyvéd)

Az alperes:

Az alperes képviselője:

Balsai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. ifj. Balsai István ügyvéd)

A per tárgya:

Sajtó-helyreigazítás

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

Az alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.100/2019/9.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Szegedi Törvényszék 7.P.21.709/2018/5.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet az illeték- és a perköltség viselésére is kiterjedően hatályon kívül helyezi, az elsőfokú ítéletet megváltoztatja, és a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 76.200 (hetvenhatezer-kettőszáz) forint első-, másodfokú és felülvizsgálati költséget.

A le nem rótt 154.000 (százötvennégyezer) első-, másodfokú és felülvizsgálati eljárási illetéket a felperes köteles az államnak megtéríteni külön felhívásra.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!