1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő költségeinek ellentételezéséről

A Kormány a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelölésről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján, Észak-Magyarország villamosenergia ellátásbiztonságának biztosítása és a rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése kifizetésének biztosítása érdekében

1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy - a pénzügyminiszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - gondoskodjon a tárgyévi villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás keretében megállapított ellentételezés kifizetésének teljesítéséről a jogosult villamosenergia-termelő részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. december 31.

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címnek a 14. Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése alcímmel és azon belül az 1. Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - az 1. pont szerinti feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon a rendszerbiztonsági szolgáltatási kötelezettség biztosításához szükséges 45 271 300 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 14. Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése alcím, 1. Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök