Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31995R2027[1]

A Tanács 2027/95/EK rendelete (1995. június 15.) az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati gazdálkodási rendszer létrehozásáról

A Tanács 2027/95/EK rendelete

(1995. június 15.)

az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati gazdálkodási rendszer létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászat és az akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászat igazgatásáról szóló, 1995. március 27-i 685/95/EK tanácsi rendelet [2] létrehozza az Vb., VI., VII., VIII., IX. és X. ICES körzetekben és a 34.1.1., 34.1.2. és 34.2.0. CECAF területeken végzett halászat igazgatási rendszerének bevezetésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat;

mivel az említett rendelet 5. cikkének megfelelően a tagállamok benyújtották a Bizottságnak az egyes halászterületekre megnevezett halászhajók jegyzékét, az egyes halászterületeken végzendő halászati tevékenységről szóló felmérést és adott esetben a halászati tevékenység szabályozására javasolt rendelkezések részleteit;

mivel a tagállamok által nyújtott információ, valamint a fent említett rendeletben megállapított kritériumok alapján az egyes tagállamok által az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésében meghatározott egyes halászterületeken végzett maximális halászati tevékenységet rögzíteni kell, hogy elkerülhető legyen a kérdéses területen végzett jelenlegi halászati tevékenység összességének növekedése;

mivel a lobogó szerinti tagállamok felelősek a halászati tevékenység irányításáért, és mivel a halászati tevékenység ellenőrzésének céljából a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük a halászati kvóták cseréjének hatását;

mivel rendelkezni kell, hogy a Bizottság egy tagállam kérésére létrehozza a 685/95/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésében előírt alkalmazási eljárásokat;

mivel rendelkezni kell, hogy a Bizottság egy tagállam kérésére a 685/95/EK rendeletben megállapított feltételek szerint felülvizsgálja annak maximális halászati tevékenységét;

mivel az egyes halászati körzetekben a halászati tevékenység irányítására szolgáló intézkedések hatékonysága a közös halászati politika vonatkozó előírásai és különösen a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [3] előírásai által meghatározott felügyeleti és ellenőrzési intézkedésektől függ,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet létrehozza az Vb., VI., VII., VIII., IX. és X. ICES körzetekben és a 34.1.1., 34.1.2. és 34.2.0. CECAF területeken végzett halászati tevékenység igazgatási rendszerét.

2. cikk

Az egyes tagállamok által az egyes halászterületeken végezhető maximális éves halászati tevékenység a mellékletben jelzett érték.

3. cikk

(1) A 2. cikkben említett maximális halászati tevékenység a 3760/92/EGK rendelet 9. cikke (1) bekezdése szerint meghatározott kvóta cseréjét és a 2847/93/EGK rendelet 21. cikke (4) bekezdése, 23. cikke (1) bekezdése és 32. cikke (2) bekezdése szerint végrehajtott újraelosztását és/vagy csökkentését nem sérti.

(2) Amennyiben a tagállamok a számukra kijelölt halászati lehetőségek teljes vagy részleges kicseréléséről határoznak, értesítik a Bizottságot nemcsak erről a cseréről, de egyúttal a vonatkozó halászati tevékenység cseréjéről is a köztük született megállapodás szerint.

A kvóták újraelosztásának és/vagy csökkentésének esetében a tagállamok értesítik a Bizottságot az újraelosztásokra és/vagy csökkentésekre vonatkozó halászati tevékenységről.

(3) Az érintett tagállamok az általuk végzett halászati tevékenység maximális szintjét az alábbiaknak megfelelően kiigazítják:

a) kvótacserék; és

b) újraelosztások és/vagy csökkentések.

4. cikk

Egy tagállam kérésére a 3760/92/EGK rendelet 18. cikkében megállapított eljárással összhangban a Bizottság:

- megállapíthatja a 685/95/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdése második albekezdésében említett végrehajtási intézkedéseket,

- megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a tagállam kifoghassa a 685/95/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdése szerinti kvótáknak megfelelő mennyiséget.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendelet 1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxemburgban, 1995. június 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

Ph. Vasseur

[1] HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

[2] HL L 71., 1995.3.31., 5. o.

[3] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vontatott felszerelés | Tengerfenéken élő fajok | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 6 760 | 333 | 0 | 58 090 | 48 559 | 12 292 | 0 | 17 058 | 50 592 |

amelyből: | Vb. VI. | 30 | 333 | 0 | 1 305 | 8 360 | 2 044 | 0 | 0 | 18 600 |

amelyből: | | 20 | 123 | 5 | | 3 869 | 710 | 0 | 0 | 6 319 |

VII. | 6 542 | 0 | 0 | 7 613 | 29 799 | 10 248 | 0 | 0 | 30 987 |

amelyből: | | 4 980 | 60 | 23 | | 13 920 | 3 979 | 0 | 0 | 20 980 |

VIIa. | 1 917 | 0 | 0 | 0 | 507 | 123 | 0 | 0 | 10 718 |

VIIf. | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 2 | 0 | 0 | 836 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 188 | 0 | 0 | 7 695 | 10 385 | 0 | 0 | 0 | 955 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 41 477 | 16 | 0 | 0 | 17 058 | 50 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 27 839 | 12 | 0 | 0 | 2 216 | 50 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 2 216 | 0 | 0 | 0 | 14 842 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 10 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Rögzített felszerelés | Tengerfenéken élő fajok | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 0 | 697 | 72 | 51 568 | 3 612 | 1 348 | 0 | 10 373 | 8 800 |

amelyből: | Vb. VI. | 0 | 447 | 26 | 2 319 | 15 | 103 | 0 | 0 | 2 345 |

amelyből: | | 20 | 123 | 5 | | 3 869 | 710 | 0 | 0 | 6 319 |

VII. | 0 | 250 | 46 | 6 485 | 1 010 | 1 245 | 0 | 0 | 6 423 |

amelyből: | | 4 980 | 60 | 23 | | 13 920 | 3 979 | 0 | 0 | 20 980 |

VIIa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 207 |

VIIf. | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 103 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 7 926 | 2 333 | 0 | 0 | 0 | 32 |

VIIIc., VIIIe., IX., X., és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 34 838 | 71 | 0 | 0 | 10 373 | 0 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 14 082 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 13 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 7 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vontatott felszerelés | Mélyvízi fajok | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 0 | 32 | 0 | 1 623 | 7 943 | 2 722 | 0 | 0 | 9 061 |

amelyből: | Vb. VI. | 0 | 32 | 0 | 232 | 6 381 | 953 | 0 | 0 | 4 966 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. | 0 | 0 | 0 | 232 | 1 497 | 1 769 | 0 | 0 | 3 951 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |

VIIa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 386 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Rögzített felszerelés | Mélyvízi fajok | Vb., VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2.., 34.2.0. CECAF | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 1 431 |

amelyből: | Vb., VI. | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2.., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 0 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Rögzített felszerelés | Nagy tarisznyarák és tengeri pók | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 0 | 0 | 0 | 3 605 | 687 | 903 | 0 | 0 | 703 |

amelyből: | Vb., VI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 110 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 70 |

VII. | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 305 | 0 | 0 | 573 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 120 |

VIIa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 |

VIIf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vontatott felszerelés | Fésűskagyló | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 427 | 510 | 0 | 3 700 |

amelyből: | Vb., VI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 405 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 140 |

VII. | 300 | 0 | 0 | 0 | 860 | 402 | 510 | 0 | 3 295 |

amelyből: | | 210 | 0 | 0 | 0 | 398 | 360 | 0 | 0 | 776 |

VIIa. | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 702 |

VIIf. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2027 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2027&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék