31995R2027[1]

A Tanács 2027/95/EK rendelete (1995. június 15.) az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati gazdálkodási rendszer létrehozásáról

A Tanács 2027/95/EK rendelete

(1995. június 15.)

az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati gazdálkodási rendszer létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászat és az akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászat igazgatásáról szóló, 1995. március 27-i 685/95/EK tanácsi rendelet [2] létrehozza az Vb., VI., VII., VIII., IX. és X. ICES körzetekben és a 34.1.1., 34.1.2. és 34.2.0. CECAF területeken végzett halászat igazgatási rendszerének bevezetésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat;

mivel az említett rendelet 5. cikkének megfelelően a tagállamok benyújtották a Bizottságnak az egyes halászterületekre megnevezett halászhajók jegyzékét, az egyes halászterületeken végzendő halászati tevékenységről szóló felmérést és adott esetben a halászati tevékenység szabályozására javasolt rendelkezések részleteit;

mivel a tagállamok által nyújtott információ, valamint a fent említett rendeletben megállapított kritériumok alapján az egyes tagállamok által az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésében meghatározott egyes halászterületeken végzett maximális halászati tevékenységet rögzíteni kell, hogy elkerülhető legyen a kérdéses területen végzett jelenlegi halászati tevékenység összességének növekedése;

mivel a lobogó szerinti tagállamok felelősek a halászati tevékenység irányításáért, és mivel a halászati tevékenység ellenőrzésének céljából a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük a halászati kvóták cseréjének hatását;

mivel rendelkezni kell, hogy a Bizottság egy tagállam kérésére létrehozza a 685/95/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésében előírt alkalmazási eljárásokat;

mivel rendelkezni kell, hogy a Bizottság egy tagállam kérésére a 685/95/EK rendeletben megállapított feltételek szerint felülvizsgálja annak maximális halászati tevékenységét;

mivel az egyes halászati körzetekben a halászati tevékenység irányítására szolgáló intézkedések hatékonysága a közös halászati politika vonatkozó előírásai és különösen a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [3] előírásai által meghatározott felügyeleti és ellenőrzési intézkedésektől függ,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet létrehozza az Vb., VI., VII., VIII., IX. és X. ICES körzetekben és a 34.1.1., 34.1.2. és 34.2.0. CECAF területeken végzett halászati tevékenység igazgatási rendszerét.

2. cikk

Az egyes tagállamok által az egyes halászterületeken végezhető maximális éves halászati tevékenység a mellékletben jelzett érték.

3. cikk

(1) A 2. cikkben említett maximális halászati tevékenység a 3760/92/EGK rendelet 9. cikke (1) bekezdése szerint meghatározott kvóta cseréjét és a 2847/93/EGK rendelet 21. cikke (4) bekezdése, 23. cikke (1) bekezdése és 32. cikke (2) bekezdése szerint végrehajtott újraelosztását és/vagy csökkentését nem sérti.

(2) Amennyiben a tagállamok a számukra kijelölt halászati lehetőségek teljes vagy részleges kicseréléséről határoznak, értesítik a Bizottságot nemcsak erről a cseréről, de egyúttal a vonatkozó halászati tevékenység cseréjéről is a köztük született megállapodás szerint.

A kvóták újraelosztásának és/vagy csökkentésének esetében a tagállamok értesítik a Bizottságot az újraelosztásokra és/vagy csökkentésekre vonatkozó halászati tevékenységről.

(3) Az érintett tagállamok az általuk végzett halászati tevékenység maximális szintjét az alábbiaknak megfelelően kiigazítják:

a) kvótacserék; és

b) újraelosztások és/vagy csökkentések.

4. cikk

Egy tagállam kérésére a 3760/92/EGK rendelet 18. cikkében megállapított eljárással összhangban a Bizottság:

- megállapíthatja a 685/95/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdése második albekezdésében említett végrehajtási intézkedéseket,

- megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a tagállam kifoghassa a 685/95/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdése szerinti kvótáknak megfelelő mennyiséget.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendelet 1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxemburgban, 1995. június 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

Ph. Vasseur

[1] HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

[2] HL L 71., 1995.3.31., 5. o.

[3] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vontatott felszerelés | Tengerfenéken élő fajok | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 6 760 | 333 | 0 | 58 090 | 48 559 | 12 292 | 0 | 17 058 | 50 592 |

amelyből: | Vb. VI. | 30 | 333 | 0 | 1 305 | 8 360 | 2 044 | 0 | 0 | 18 600 |

amelyből: | | 20 | 123 | 5 | | 3 869 | 710 | 0 | 0 | 6 319 |

VII. | 6 542 | 0 | 0 | 7 613 | 29 799 | 10 248 | 0 | 0 | 30 987 |

amelyből: | | 4 980 | 60 | 23 | | 13 920 | 3 979 | 0 | 0 | 20 980 |

VIIa. | 1 917 | 0 | 0 | 0 | 507 | 123 | 0 | 0 | 10 718 |

VIIf. | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 2 | 0 | 0 | 836 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 188 | 0 | 0 | 7 695 | 10 385 | 0 | 0 | 0 | 955 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 41 477 | 16 | 0 | 0 | 17 058 | 50 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 27 839 | 12 | 0 | 0 | 2 216 | 50 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 2 216 | 0 | 0 | 0 | 14 842 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 10 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Rögzített felszerelés | Tengerfenéken élő fajok | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 0 | 697 | 72 | 51 568 | 3 612 | 1 348 | 0 | 10 373 | 8 800 |

amelyből: | Vb. VI. | 0 | 447 | 26 | 2 319 | 15 | 103 | 0 | 0 | 2 345 |

amelyből: | | 20 | 123 | 5 | | 3 869 | 710 | 0 | 0 | 6 319 |

VII. | 0 | 250 | 46 | 6 485 | 1 010 | 1 245 | 0 | 0 | 6 423 |

amelyből: | | 4 980 | 60 | 23 | | 13 920 | 3 979 | 0 | 0 | 20 980 |

VIIa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 207 |

VIIf. | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 103 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 7 926 | 2 333 | 0 | 0 | 0 | 32 |

VIIIc., VIIIe., IX., X., és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 34 838 | 71 | 0 | 0 | 10 373 | 0 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 14 082 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 13 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 7 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vontatott felszerelés | Mélyvízi fajok | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 0 | 32 | 0 | 1 623 | 7 943 | 2 722 | 0 | 0 | 9 061 |

amelyből: | Vb. VI. | 0 | 32 | 0 | 232 | 6 381 | 953 | 0 | 0 | 4 966 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. | 0 | 0 | 0 | 232 | 1 497 | 1 769 | 0 | 0 | 3 951 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |

VIIa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 386 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Rögzített felszerelés | Mélyvízi fajok | Vb., VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2.., 34.2.0. CECAF | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 1 431 |

amelyből: | Vb., VI. | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2.., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 0 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Rögzített felszerelés | Nagy tarisznyarák és tengeri pók | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 0 | 0 | 0 | 3 605 | 687 | 903 | 0 | 0 | 703 |

amelyből: | Vb., VI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 110 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 70 |

VII. | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 305 | 0 | 0 | 573 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 120 |

VIIa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 |

VIIf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Halászati terület | Halászati tevékenység |

Halászfelszerelés | Célfajok | ICES- vagy CECAF-körzet | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vontatott felszerelés | Fésűskagyló | Vb. VI., VII., VIII., IX. és X. ICES vagy 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. CECAF | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 427 | 510 | 0 | 3 700 |

amelyből: | Vb., VI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 405 |

amelyből: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 140 |

VII. | 300 | 0 | 0 | 0 | 860 | 402 | 510 | 0 | 3 295 |

amelyből: | | 210 | 0 | 0 | 0 | 398 | 360 | 0 | 0 | 776 |

VIIa. | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 702 |

VIIf. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |

VIIIa., VIIIb., VIIId. | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIIc., VIIIe., IX., X. és CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

amelyből: | VIIIc., VIIIe., IX. | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2.0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2027 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2027&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék